Wutomi – Minun elämäni

Toimimme Mosambikissa suoraan tyttöjen ja poikien, perheiden, yhteisöjen sekä päättäjien kanssa nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja nuorten oikeuksien toteutumiseksi. Haastamme sukupuolten välistä eriarvoisuutta, haitallisia sosiaalisia normeja sekä sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Kehitämme kattavaa seksuaalikasvatusta, tutkimme arvoja ja asenteita ja tuemme nuoria kehittämään tarvitsemaan taitoja, jotta he voivat tehdä tietoisia, terveellisiä ja kunnioittavia valintoja ihmissuhteissaan ja seksuaalisuudessaan.

Tytöiltä puuttuu tietoa seksuaalioikeuksistaan

Mosambikissa Inhambanen alueella tytöillä ei ole vielä riittävää määrää tietoa seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista. Seksuaalisen väkivallan ja haitallisten käytäntöjen uhka vaarantavat heidän elämänsä ja tulevaisuutensa edelleen. Mosambikissa yli puolet tytöistä päätyy naimisiin ennen täysi-ikäisyyttä. Mosambikissa on lapsiavioliittoja kuudenneksi eniten maailmassa.

Myös teiniraskaudet ovat yleisiä. 16-vuotiaista tytöistä joka viides on synnyttänyt vähintään kerran. Naimisiin tai äideiksi päätyvien tyttöjen koulunkäynti katkeaa. Tytöillä ei ole keinoja suojella itseään seksuaaliselta hyväksikäytöltä, raskauksilta eikä sukupuolitaudeilta.

Äiti ja vauva terveystarkastuksessa Mosambikissa.

lisäämme tietoisuutta ja edistämme seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia

Edistämme nuorten tyttöjen tietoisuutta seksuaali- ja lisääntymisterveydestään ja -oikeuksistaan yhteiskunnassa, jossa sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Tavoitteenamme on, että tytöt, pojat ja nuoret sekä perheet ja yhteisöt omaksuvat yhä enemmän tietoa, asenteita ja käyttäytymismalleja, jotka edistävät nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia. Tuemme paikallisyhteisöjä, jotka ovat sitoutuneet positiivisten sosiaalisten normien vahvistamiseen ja haitallisten käytäntöjen torjumiseen.

Työskentelemme Jangamon alueella Inhambanen maakunnassa maan etelärannikolla.

Työmme tuloksia

  • Murrosikäisten tyttöjen ja poikien seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia sekä sukupuolten tasa-arvoa edistävät positiiviset asenteet ja käytännöt ovat kasvaneet vuoden 2018 36 prosenttiyksiköstä 62 prosenttiyksikköön.  
  • Vuoden 2019 aikana havaittiin merkittävä parannus niin nuorten kuin vanhempienkin seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä asenteissa: 74 % vanhemmista ja perheistä arvostaa tänä päivänä tyttöjen oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa, kun lähtötilanne oli 48 %.
  • Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluista on tullut nuorisoystävällisempiä: 91 % palveluntarjoajista tuntee tunnustavansa ja kunnioittavansa nuorten monimuotoisuutta ja heidän erityistarpeitaan,
  • Perustimme radion, jonka avulla saamme lisättyä suuremman yleisön tietoisuutta seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista sekä muista tärkeistä kysymyksistä koko Jannamon alueella.

Yhteistyössä

Toimimme yhteistyössä Mahlahlen (Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Mulher) ja Light for the Worldin kanssa.

Hanke toteutetaan Suomen ulkoministeriön, Nenäpäivän ja lahjoittajiemme tuella vuosina 2018–2021.