Mandziku – Tulevaisuus

Toimimme Mosambikissa suoraan nuorten, perheiden, yhteisöjen sekä päättäjien kanssa nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien toteutumiseksi. Haastamme sukupuolten välistä eriarvoisuutta, haitallisia sosiaalisia normeja sekä sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa.

Kehitämme kattavaa seksuaalikasvatusta ja parannamme nuorten tarvitsemia seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja. Tuemme nuoria kehittämään tarvitsemiaan taitoja, jotta he voivat tehdä tietoisia, terveellisiä ja kunnioittavia valintoja ihmissuhteissaan ja seksuaalisuudessaan.

Nuorilta puuttuu tietoa seksuaalioikeuksistaan

Mosambikissa Inhambanen alueella erityisesti tytöillä ei ole vielä riittävää määrää tietoa seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista. Seksuaalisen väkivallan ja haitallisten käytäntöjen uhka vaarantavat heidän elämänsä ja tulevaisuutensa. Mosambikissa yli puolet 18–22-vuotiaista tytöistä on mennyt naimisiin alle 18-vuotiaina, ja lapsena avioituneiden tyttöjen osuus on kasvanut ajan saatossa. Vaikka lapsiavioliitot kiellettiin maassa virallisesti vuonna 2019, ovat monet tytöt silti vaarassa joutua naimisiin alle 18-vuotiaina. Koronaviruspandemian pelätään entisestään lisänneen lapsiavioliittojen määrää.

Myös teiniraskaudet ovat yleisiä. 16-vuotiaista tytöistä joka viides on synnyttänyt vähintään kerran. Naimisiin tai äideiksi päätyvien tyttöjen koulunkäynti katkeaa. Tyttöjen oikeuksien toteutumista uhkaavat seksuaalinen hyväksikäyttö, suunnittelemattomat raskaudet sekä seksitaudit.

Kuten muukin terveydenhuolto Mosambikissa, seksuaali- ja lisäätymisterveyspalveluiden tarjonta kohtaa maassa esimerkiksi heikkoon infrastruktuuriin liittyviä haasteita. Palveluita on tarjolla vähän, eivätkä ne usein ole erityisen nuorisoystävällisiä. Myös sosiaaliset normit, sukupuolten epätasa-arvo sekä tietoisuuden puute estävät nuoria hakeutumasta tarvittavien seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden pariin.

Sateenkaarinuoret kohtaavat maassa erityisiä haasteita. Mosambik dekriminalisoi homoseksuaalisuuden vuonna 2014, mutta siitä huolimatta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kohtaavat maassa paljon stigmaa. Tämän vuoksi sateenkaarinuorilla ei ole pääsyä tarvittavien seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden pariin. Myös vammaisten ihmisten on vaikea päästä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin, mikä jättää heidät erityisen haavoittuviksi esimerkiksi HIV-infektiolle.

Äiti ja vauva terveystarkastuksessa Mosambikissa.

Lisäämme tietoisuutta ja edistämme seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia

Edistämme kaikenlaisten nuorten tietoisuutta seksuaali- ja lisääntymisterveydestään ja -oikeuksistaan. Työskentelemme kohti yhteiskuntaa, jossa sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Tavoitteenamme on, että tytöt, pojat ja nuoret sekä perheet ja yhteisöt omaksuvat yhä enemmän tietoa, asenteita ja käyttäytymismalleja, jotka edistävät nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia. Tuemme paikallisyhteisöjä, jotka ovat sitoutuneet positiivisten sosiaalisten normien vahvistamiseen ja haitallisten käytäntöjen torjumiseen.

Työskentelemme Jangamon alueella Inhambanen maakunnassa maan etelärannikolla. Olemme työskennelleet alueella seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien parissa vuodesta 2018 asti. Nyt käynnissä on hankkeen toinen nelivuotiskausi.

Työmme tuloksia 20182021

  • Seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja tasa-arvoon positiivisesti suhtautuvien nuorten määrä kasvoi 40 prosentista 83 prosenttiin.
  • Tasa-arvoa ja tyttöjen oikeuksia arvostavien yhteisön jäsenten määrä nousi 74 prosentista 93 prosenttiin.
  • Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen nuorisoystävällisyys parani: palvelut nuorisoystävällisinä näkevien nuorten osuus kasvoi 63 prosentista 75 prosenttiin.
  • Perustimme 15 Champions of Change -kerhoa, joiden tarkoituksena on kannustaa nuoria toimimaan itse muutoksen aikaansaamiseksi. Kerhoihin osallistui yhteensä 641 nuorta.
  • Tuimme opetushenkilökuntaa koronapandemian aiheuttamissa etäopetushaasteissa. Koulutimme 118 opettajaa etäopetustavoista.

Yhteistyössä

Työskentelemme yhdessä Mahlahlen (Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Mulher), AMODEFA:n (Associação Moçambicana para o Desenvolvimento da Família) ja LAMBDA:n (Mozambican Association for Sexual Minorities’ Rights Defence) kanssa.

Hanke toteutetaan Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella vuosina 2022–2025.