My Body, My Future – Valta päättää omasta kehosta kuuluu kaikille

Työskentelemme Zimbabwessa, jotta lapset ja nuoret saisivat mahdollisuuden päättää omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan terveellisissä, turvallisissa ja kannustavissa oloissa. Tarjoamme nuorille heidän tarvitsemaansa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja varmistamme nuorisoystävällisten palvelujen saatavuuden. Kannustamme myös päättäjiä työskentelemään seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien toteutumiseksi.

Haitalliset normit estävät tyttöjen oikeuksien toteutumisen

Zimbabwessa liian monen tytön elämään vaikuttavat lapsiraskaudet, pakko- tai lapsiavioliitot sekä sukupuolittunut väkivalta. Arvioiden mukaan 22­–40 prosenttia 15–19-vuotiaista zimbabwelaisista tytöistä on jo naimisissa. Harvoja poikkeuksia lukuunottamatta abortti on maassa kielletty, ja turvattomat abortit ovat syynä jopa 20 prosenttiin äitiyskuolemista.

Zimbabwe on kärsinyt viime vuosina vakavista talousvaikeuksista. Maa on kärsinyt voimakkaasta inflaatiosta, ja pulaa on nähty sekä polttoaineesta että peruselintarvikkeista. Köyhyys asettaa nuoret erityisen haavoittuviksi; köyhemmät tytöt jäävät todennäköisemmin pois koulusta ja ovat näin erityisen alttiita lapsiavioliitoille ja -raskauksille. Haitalliset uskonnolliset, kulttuuriset ja sosiaaliset normit vaikeuttavat tyttöjen elämää. Haitallisten normien purkaminen on välttämätöntä nuorten terveyden edistämiseksi. Myös seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien palveluiden huono saatavuus heikentää nuorten terveyttä. Monet seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät teemat ovat Zimbabwessa leimaavia, mikä entisestään vähentää tyttöjen hakeutumista tarvitsemiensa palvelujen ääreen.

lisäämme tietoa ja kehitämme palveluita

Ohjelman tarkoituksena on tukea nuorten valmiutta tehdä itseään koskevia päätöksiä oikean tiedon pohjalta sekä lisätä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvää tietoa ja palveluita. Kannustamme myös päättäjiä tekemään seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvää politiikkaa tasa-arvotietoisesti ja inklusiivisesti.

Keskitymme erityisesti kaikista heikoimmassa asemassa olevien nuorten, kuten vammaisten tyttöjen ja naisten sekä sateenkaari-ihmisten, aseman parantamiseen.

Työskentelemme Bulawayon ja Kwekwen alueilla Keski- ja Lounais-Zimbabwessa.

Yhteistyössä

Toimimme yhteistyössä NCDPZ:n (National Council of Disabled Persons of Zimbabwe),  SRC:n (Sexual Rights Centre) sekä Intwasan kanssa.

Hanke toteutetaan ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella vuosina 2022–2025.