An Amoko Tama – I Decide

Työskentelemme Ugandassa lahjoittajiemme ja Suomen ulkoministeriön tuella, jotta lapset ja nuoret voisivat päättää omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan terveellisissä, turvallisissa ja kannustavissa oloissa.

Varmistamme, että heillä on pääsy nuorisoystävällisiin seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin ja että he saavat elää turvallisissa ja heitä tukevissa yhteisöissä, joissa puretaan haitallisia sukupuolinormeja.

Pidämme huolen, että lapset ja nuoret voivat osallistua kansalaisyhteiskunnan toimintaan vaikuttamalla heille tärkeiden asioiden puolesta ja tasa-arvoa edistäen.

Lapsiavioliitot ja teiniraskaudet iso ongelma

Ugandan väestö on hyvin nuorta, ja yli puolet maan väestöstä on alle 25-vuotiaita. Uskonnollinen ja kulttuurillinen konservatismi, seksuaalioikeuksien vastustus sekä poliittinen epävakaus aiheuttavat kuitenkin haasteita lasten ja nuorten oikeuksien toteutumiselle.

Seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien laiminlyönti asettaa erityisesti tytöt haavoittuvaan asemaan. Ugandassa lähes puolet tytöistä päätyy naimisiin ennen täysi-ikäisyyttä. Myös teiniraskaudet ovat yleisiä. Joka neljäs 15–19-vuotias tyttö on saanut vähintään yhden lapsen. Köyhyys, maansisäinen pakolaisuus, lapsiavioliittojen kulttuurinen hyväksyminen ja seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen puute vaikeuttavat tilannetta.

Työskentelemme Pohjois-Ugandassa, jossa lähes 60 prosenttia tytöistä päätyy naimisiin ennen täysi-ikäisyyttä. Alueella 1,8 miljoonaa ugandalaista joutui pakenemaan kotoaan vuosina 1986–2006 LRA-kapinallisjärjestön terrorin takia.

Ryhmä nuoria istuu pihalla Ugandassa.

Muutamme asenteita ja kehitämme palveluita

Työskentelemme Ugandassa haitallisten normien, toimintatapojen ja valtarakenteiden muuttamiseksi. Tuemme kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta ja työskentelemme koko yhteisöjen kanssa asenneilmapiirin muuttamiseksi. Toimimme yhdessä paikallisten kumppaneiden ja kansalaisyhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa ja vahvistamme ihmisoikeuksia ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävien liikkeiden toimintaa. Vaikutamme myös päättäjiin seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien palveluiden parantamiseksi.

Tuemme nuorisoystävällisten seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen kehittämistä. Vahvistamme terveydenhuoltohenkilökunnan osaamista ja valmiuksia tarjota laadukkaita palveluita sekä vaikutamme politiikkoihin ja toimenpideohjelmiin laadukkaiden SRHR-palveluiden turvaamiseksi. Lisäksi varmistamme, että nuoret pääsevät vaikuttamaan mielekkäästi paikallisen terveyssektorin vahvistamiseen.

Tuemme Ugandassa myös erityisesti nuorten naisten toimeentulo-, elinkeino- ja työllistymismahdollisuuksia ja tarjoamme nuorille elämäntaito- ja työllistymiskoulutuksia, jotta nuorten mahdollisuudet päästä elämässä eteenpäin parantuvat.

Työmme tuloksia 20182021 

  • Nuoret ajattelevat entistä positiivisemmin seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista sekä sukupuolten tasa-arvosta. Ohjelman tavoittaneista nuorista näihin aiheisiin positiivisesti suhtautuneiden osuus nousi 21 prosentista 75 prosenttiin.
  • Jopa 84 prosenttia nuorista koki seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät palvelut nuorisoystävällisiksi.
  • Nuorten uskallus puhua herkistä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvistä aiheista nousi, ja jopa 94 prosenttia nuorista oli ryhtynyt tekoihin seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien toteutumiseksi.
  • Vanhempien ja muiden yhteisön jäsenten tuki sukupuolten tasa-arvolle ja tyttöjen oikeuksien toteutumiselle kasvoi 82 prosenttiin.
  • Ohjelmamme tavoitti yhteensä 103 120 iältään 10–19-vuotiasta lasta ja nuorta.

Yhteistyössä

Teemme työtämme vuosina 2022–2025 Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella.