Nina Amua – I Decide

Työskentelemme Ugandassa lahjoittajiemme ja ulkoministeriön tuella lapsiavioliittojen kitkemiseksi. Tuellamme nuoret itse muuttavat asenteita yhteisöissään ja jakavat tietoa haitallisista perinteistä sekä seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista.

Lapsiavioliitot ja teiniraskaudet iso ongelma

Ugandassa melkein puolet tytöistä päätyy naimisiin ennen täysi-ikäisyyttä. Myös teiniraskaudet ovat yleisiä. Joka neljäs 15–19-vuotias tyttö on saanut vähintään yhden lapsen. Köyhyys, maansisäinen pakolaisuus, lapsiavioliittojen kulttuurinen hyväksyminen ja seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen puute vaikeuttavat tilannetta.

Työskentelemme Pohjois-Ugandassa, jossa lähes 60 prosenttia tytöistä päätyy naimisiin ennen täysi-ikäisyyttä. Alueella 1,8 miljoonaa ugandalaista joutui pakenemaan kotoaan vuosina 1986–2006 Lord Resistance Armyn terrorin takia. Pakolaisuus katkaisi erityisesti tyttöjen koulunkäynnin ja altisti heidät seksuaaliselle väkivallalle ja lapsiavioliitoille. 

Tarkoituksenamme on, että nuoret (10–18-vuotiaat), perheet, yhteisöt ja johtajat omaksuvat myönteisiä asenteita, tietoja ja taitoja seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä -oikeuksista. Tämä tukee lapsiavioliittojen vähenemistä ja luo suotuisan ympäristön tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiselle.

Ryhmä nuoria istuu pihalla Ugandassa.

Muutamme asenteita nuorten kanssa

Koulutamme teini-ikäisistä tytöistä ja pojista Champions of Change -roolimalleja. Nuoret kertovat muille nuorille haitallisista perinteistä ja seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista. Nuoret keskustelevat myös yhteisöjensä johtajien ja vanhempien kanssa asenteiden muuttamiseksi. Vaikka laki kieltää lapsiavioliitot, lain valvonta on heikkoa. Siksi vaikutamme myös poliitikkoihin ja viranomaisiin, jotta tyttöjen oikeudet toteutuvat.

Työmme tuloksia

  • Champions of Change -ryhmän jäsenten aktivismi on tuottanut konkreettisia tuloksia: seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita hyödyntäneiden nuorten määrä kasvoi 2018 vuoden 27 prosentista 63 prosenttiin vuonna 2019.
  • Nuorisoryhmät kannustivat ikätovereitaan taistelemaan haitallisia sosiaalisia normeja vastaan. Nuoret tukivat yli 400:a tyttöä kieltäytymään jo suunnitellusta varhaisesta pakkoavioliitosta.
  • Vuonna 2019 työmme tavoitti suoraan yhteensä 7488 10–19-vuotiasta lasta ja nuorta.
  • Myös johtajien kanssa tehty työ jatkui onnistuneesti. 80 uskonnollisesta johtajasta 70 on tehnyt aloitteita tietoisuuden lisäämiseksi lapsiavioliitoista ja teiniraskauksista. Perinteiset ja uskonnolliset johtajat ovat tärkeitä mielipidejohtajia ja heidän tukensa on ratkaisevan tärkeää työmme onnistumisen kannalta.
  • Tyttöjen koulutukseen panostavien vanhempien osuus on kasvanut vuodesta 2018 53 prosenstista 63 prosentiin vuonna 2019. Suoraan tavoitettuja aikuisia oli 12 270.
  • Terveydenhuollon työntekijät ovat luoneet yhteydenpitoa nuorten kanssa, minkä vuoksi nuorten on helpompi vierailla seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluissa. 79 % terveydenhuollon työntekijöistä on kehittänyt aihepiiriin osaamistaan. Palvelut ovat tulleet myös osallistavimmaksi. Palveluja käyttävien vammaisten nuorten määrä on kasvanut 4 asiakkaasta 10 asiakkaaseen kuukaudessa.

Yhteistyössä

Teemme työtämme vuosina 2018–2021 Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella.