ME ME KANDA, ME ME ANAGAT PA – MY BODY, MY FUTURE

Työskentelemme Myanmarissa, jotta lapset ja nuoret saisivat mahdollisuuden päättää omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan terveellisissä, turvallisissa ja kannustavissa oloissa.

Varmistamme, että nuorilla on tietoa, taitoja ja itseluottamusta tehdä positiivisia valintoja oman elämänsä ja kehonsa suhteen ja että heillä on pääsy nuorisoystävällisiin seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin. Työskentelemme sen eteen, että he saavat elää turvallisissa ja heitä tukevissa yhteisöissä, joissa puretaan haitallisia sukupuolinormeja.

Pidämme huolen, että lapset ja nuoret voivat osallistua kansalaisyhteiskunnan toimintaan vaikuttamalla heille tärkeiden asioiden puolesta ja tasa-arvoa edistäen.

Haitalliset sosiaaliset normit huonontavat naisten yhteiskunnallista asemaa

Sukupuoleen perustuva syrjintä, epätasa-arvo ja jopa väkivalta ovat yleisiä Myanmarissa. Mandalayn alueella noin kymmenen prosenttia 15–19-vuotiaista tytöistä on naimisissa. Äitiyskuolleisuus on Etelä-Aasian korkein: noin 250 naista kuolee jokaista 100 000:ta elävänä syntynyttä lasta kohden. Vaikka alle 18-vuotiaiden avioliitot ovat laittomia, ovat etenkin maaseudulla elävät köyhien perheiden tytöt yhä vaarassa joutua naimisiin lapsena.

Sukupuoleen perustuva syrjintä on Myanmarissa yleistä, ja haitalliset sukupuolinormit rajoittavat erityisesti tyttöjen ja naisten elämää. Naiset kohtaavat myös paljon väkivaltaa. Lähisuhdeväkivalta on yleistä ja hyväksyttyä, ja jopa puolet naisista ja miehistä ajattelee aviomiehen olevan oikeutettu lyömään vaimoaan. Fyysinen, psyykkinen ja seksuaalisuuteen kohdistuva väkivalta ovat monille naisille arkipäivää.

Köyhyys ja tiukat sukupuoliroolit rajoittavat nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien toteutumista. Monet seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät aiheet ovat maassa tabuja, minkä takia vanhemmat eivät yleensä keskustele seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvistä aiheista lastensa kanssa. Nuorilla on usein hatara käsitys esimerkiksi raskaaksi tulosta, ja ohjelmassa mukana olleista nuorista moni uskoi esimerkiksi voivansa tulla raskaaksi kuukautisten aikana pelkästä kosketuksesta vastakkaisen sukupuolen kanssa.

Lisäämme tietoisuutta ja puramme haitallisia normeja

Edistämme sukupuolten välistä tasa-arvoa ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien toteutumista Myanmarissa. Lisäämme tietoisuutta ja puramme haitallisia normeja sekä kehitämme ja tarjoamme palveluita. Vaikutamme sukupuoleen liittyviin asenteisiin ja käytäntöihin.

Näin toimimme

 • Tuemme nuorten seksuaalikasvatusta ja vahvistamme yhteisöjen mahdollisuuksia kouluttaa nuoria seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksiin liittyvistä aiheista. Edistämme dialogia positiivisesta seksuaalisuudesta.
 • Osallistamme kokonaisia yhteisöjä muutoksen saavuttamiseksi. Tuemme vanhemmuustaitoja ja yhteisöjen kykyjä tunnistaa haitallisia sukupuolinormeja, jotka estävät nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien toteutumisen.
 • Varmistamme, että paikallisilla seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen tarjoajilla on tarvittavat tiedot ja taidot tehdä työtään sukupuolisensitiivisesti ja nuoret huomioon ottaen. Vahvistamme myös palveluiden inklusiivisuutta.
 • Teemme yhteistyötä nuorten sekä vammaisjärjestöjen kanssa, jotta heidän äänensä kuuluu palveluiden kehittämisessä.
 • Mikäli poliittinen tilanne sen sallii, teemme vaikuttamistyötä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden turvaamiseksi ja varmistamme, että myös nuoret pääsevät vaikuttamaan paikallisen terveyssektorin vahvistamiseen. Emme kuitenkaan tee yhteistyötä sotilashallinnon kanssa.
 • Vahvistamme nuorten, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien tyttöjen, toimeentulo- ja työllistymismahdollisuuksia.
 • Varmistamme, että nuorilla ja yhteisöillä on tietoa ilmastonmuutoksen liittyvistä riskeistä. Tuemme kriisien jälkeen tarvittavia positiivisia selviytymisstrategioita ja -keinoja.
 • Pidämme huolen, että lapset ja nuoret voivat osallistua kansalaisyhteiskunnan toimintaan vaikuttamalla heille tärkeiden asioiden puolesta ja tasa-arvoa edistäen.

Työmme tuloksia 20182021

 • Nuorten tiedot seksuaali- ja lisääntymisterveydestä vahvistuivat. Nuorista tuli itsevarmempia ja he oppivat puolustamaan omia oikeuksiaan.
 • Nuorten uskallus keskustella avoimesti seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvistä asioista lisääntyi.
 • Nuoret oppivat tunnistamaan haitallisia sukupuolirooleja yhteisöissään sekä toimimaan niiden purkamiseksi.
 • Vanhemmat ja muut yhteisöjen jäsenet oppivat tasa-arvon hyödyistä. Esimerkiksi ymmärrys sukupuolittuneesti jakautuvista kotitöistä sai isät osallistumaan enemmän kotitöiden tekoon.
 • 622 nuorta osallistui Champions of Change -koulutuksiin, jotka tukevat nuorten omaa toimijuutta muutoksen saavuttamisessa. He myös toimivat vertaiskouluttajina yhteisöissään.

Yhteistyössä

Hanke toteutetaan Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella vuosina 2022–2025.

Teemme yhteistyötä paikallisen Kumudra-järjestön kanssa erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaaksemme inkluusiota ja syrjimättömyyden periaatetta kaikessa toiminnassamme.