ME ME KANDA, ME ME ANAGAT PA – MY BODY, MY FUTURE

Puramme seksuaalisuuteen liittyviä tabuja ja haitallisia normeja yhdessä yhteisöjen kanssa. Ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella lisäämme teinien ja erityisesti teinityttöjen tietoisuutta omasta seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista, jotta he voivat itse vaatia parempia palveluita ja hakea tarvittaessa apua. Järjestämme koulutusta ja keskustelutilaisuuksia myös vanhemmille ja yhteisön muille aikuisille, jotta heidänkin tietonsa seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista paranevat.

Haitalliset sosiaaliset normit huonontavat naisten yhteiskunnallista asemaa

Sukupuoleen perustuva syrjintä, epätasa-arvo ja jopa väkivalta ovat yleisiä Myanmarissa. Mandalayn alueella noin kymmenen prosenttia 15–19-vuotiaista tytöistä on naimisissa. Äitiyskuolleisuus on Etelä-Aasian korkein: 227 kuolleena syntynyttä lasta sataatuhatta elävänä syntynyttä lasten kohden. Seksuaalisuuteen ja seksuaalikasvatukseen liittyy paljon tabuja ja haitallisia sosiaalisia normeja ja asenteita. Nuorilla on usein hatara käsitys esimerkiksi raskaaksi tulosta. Alkukartoituksessamme selvisi, että moni uskoo voivansa tulla raskaaksi kuukautisten aikana pelkästä kosketuksesta vastakkaisen sukupuolen kanssa.

Koulutamme nuorista roolimalleja ja puramme haitallisia asenteita

Edistämme sukupuolten välistä tasa-arvoa ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien toteutumista Myanmarissa. Lisäämme tietoisuutta ja kehitämme palveluita sekä vaikutamme sukupuoleen liittyviin asenteisiin ja käytäntöihin. 

Näin toimimme

  • Koulutamme nuorista Champions of Change -roolimalleja muille nuorille. Koulutus kestää noin vuoden, minkä jälkeen nuoret voivat kouluttaa muita nuoria ja kertoa heille omista oikeuksistaan. Kolmen vuoden aikana koulutamme yli 600 nuorta.
  • Järjestämme keskustelutilaisuuksia vanhemmille ja muille yhteisön jäsenille sukupuolten välisestä tasa-arvosta, sukupuolittuneesta väkivallasta ja seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista.
  • Parannamme nuorille suunnattujen seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden saatavuutta tekemällä vaikuttamistyötä alueellisella ja kansallisella tasolla.
  • Koulutamme koulujen opettajia ja rehtoreita, kätilöitä ja paikallisviranomaisia.

Työmme tuloksia

  • Työmme onnistui kehittämään nuorisoystävällisiä palveluita vahvistamalla terveydenhuollon tarjoajien tietämystä ja käytäntöjä.
  • Plan Myanmar osallistui kansalliseen strategiaan, joka edistää seksuaali-, lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneiden, lapsien ja murrosikäisten terveyttä. Tässä strategisessa suunnitelmassa seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat yksi tärkeimmistä periaatteista terveydenhuoltopalveluissa valtakunnallisesti.
  • Yli 600 teini-ikäistä on rekrytoitu Champions of Change -ryhmiin, ja ryhmien toiminta on alkanut.
  • Nämä nuoret ovat alkaneet ilmaista yhä enemmän mielipiteitään ja ajatuksiaan. He ovat aktiivisesti osallistuneet tiedon jakamiseen omassa perheessään ja laajemmin yhteisössään sekä ottaneet kantaa sukupuolittunutta väkivaltaa vastaan. He ovat saaneet itseluottamusta ja ymmärryksen siitä, että tytöillä ja pojilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet yhteiskunnassa ja eyhtäläinen valta tehdä omaan elämäänsä liittyviä päätöksiä.

Hanke toteutetaan Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella vuosina 2019–2021.