Anakhot Khonk-Khoi – Minun tulevaisuuteni

Kehitämme Laosissa koulutuskokonaisuuksia sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella. Koulutamme nuoria ja opettajia sekä tuemme oppilastoimikuntia. Vaikutamme sukupuolta koskeviin asenteisiin ja käytäntöihin yhteisöissä ja terveydenhuollossa.

Syrjäseudulla asuvat tytöt erityisen heikossa asemassa

Laosin väestöstä 40 % kuuluu eri etnisiin vähemistöjä, joista suuri osa asuu syrjäisillä vuoristoalueilla. Maassa on viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtunut merkittävää taloudellista kehitystä, mutta samalla kuilu eri alueiden ja ryhmien välillä elintason sekä koulutuksen ja terveyspalveluiden saavutettavuudessa on kasvanut.

Vaikka lainsäädäntö tasa-arvoa koskien on kehittynyt, sukupuolten välillä vallitsee käytännössä yhä merkittävä epätasa-arvo vallitsevien rakenteiden ja normien takia. Etenkin syrjäisillä alueilla asuvien tyttöjen ja muutoin haavoittuvassa asemassa olevien, kuten vammaisten tyttöjen, oikeudet toteutuvat edelleen heikosti:

 • Avioituminen alaikäisenä on kansallisen lain mukaan kielletty, mutta käytännössä yhä joka kolmas tyttö avioituu alle 18-vuotiaana. Joillain alueilla luku on yli 50 prosenttia.
 • Teiniraskauksien määrä kansallisella tasolla on Kaakkois-Aasian korkeimpia, ja samalla joissain yhteisöissä teiniraskauksien määrä on kaksinkertainen verrattuna kansallisiin lukuihin.
 • Kun lähes kaikki lapset Laosissa aloittavat koulun, erityisesti etnisiin vähemmistöihin kuuluvat, syrjäisillä alueilla ja köyhyydessä elävät sekä muutoin heikoimmassa asemassa olevat tytöt joutuvat usein keskeyttämään koulun muita aiemmin.
 • Sekä koulutuksen että terveyspalveluiden saatavuus on riittämätöntä.
 • Tytöillä itsellään on usein rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa esimerkiksi avioitumiseen tai ehkäisyyn.

Parannamme palveluita ja lisäämme tietoisuutta

Edistämme sukupuolten välisen tasa-arvon ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien toteutumista. Lisäämme tietoisuutta ja kehitämme palveluita sekä vaikutamme sukupuoleen liittyviin asenteisiin ja käytäntöihin niin kansallisella tasolla kuin hankealueillamme.

Toimimme sekä kansallisella tasolla ja erityisesti pohjoisessa Oudomxayn läänissä, jonka väestöstä suuri osa kuuluu etnisiin vähemmistöihin. 

Näin toimimme

 • Kehitämme koulutuskokonaisuuksia sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja seksuaali- ja lisääntymisterveydestä.
 • Koulutamme sekä nuoria että yläkoulun opettajia. Tuemme nuorten osallisuutta myös oppilastoimikunnissa.
 • Työskentelemme päättäjien ja viranomaisten kanssa, jotta tasa-arvokysymykset ja seksuaalikasvatus olisi osa kaikille nuorille saatavilla olevaa opetusta ja että nuoret saisivat riittäviä terveyspalveluita.
 • Tuemme vanhempia, kouluja, opettajia ja kyläyhteisöjä, jotta sukupuolten välinen tasa-arvo sekä tyttöjen koulutuksen arvostus ja mahdollisuudet siihen kasvaisivat.
Nuori tyttö seisoo ikkunan edessä koululuokassa.

Työmme tuloksia

 • Olemme olleet yhdessä UNFPAn ja opetusministeriön kanssa kehittämässä seksuaalikasvatuksen opinto-ohjelman, joka on hyväksytty kansalliseen opetussuunnitelmaan.
 • Olemme kehittäneet koulutuspaketin, joka sisältää opetusta sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista. Koulutus sisälsi 176 oppilaskerhoa 15 koulussa Oudumxain läänissä. Oppilaskerhojen vetäjiksi koulutettiin 441 nuorta. Kerhot tavoittivat yli 8 055 nuorta, joista 3 782 oli tyttöjä.
 • 49 % toiminta-alueemme kyläjohtajista koki kasvattaneensa tietoisuutta tasa-arvosta ja seksuaali- ja lisääntymisterveydestä.
 • Olemme rakentaneet saavutettavat ja turvalliset wc-tilat 11 kouluun. Ne tukevat etenkin tyttöjen koulunkäynnin jatkuvuutta.
 • 77 % seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluntarjoajista koki osaavansa paremmin huomioida nuorten erityistarpeet heille tarjotun koulutuksen avulla.

Yhteistyössä

Toimimme yhteistyössä kansallisten kumppanijärjestöjemme GDA (Gender Development Association) ja PFHA (Promotion of Family Health Association) kanssa. Teemme yhteistyötä YK:n väestöjärjestö UNFPAn sekä Laosin opetus- ja terveysministeriöiden kanssa.

Hanke toteutetaan Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella vuosina 2018–2021.