Anakhot Khonk-Khoi – Minun tulevaisuuteni

Tuemme Laosissa Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella koululaisten, koulun ulkopuolella olevien nuorten sekä vanhempien seksuaalikasvatusta ja edistämme sukupuolten välistä tasa-arvoa.  Parannamme seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen laatua ja saatavuutta sekä vaikutamme haitallisten sukupuolinormien purkamiseksi yhteisöissä.

Syrjäseudulla asuvat tytöt erityisen heikossa asemassa

Jopa 40 prosenttia Laosin väestöstä kuuluu eri etnisiin vähemmistöihin. Heistä suurin osa asuu syrjäisillä vuoristoalueilla. Maassa on viime vuosikymmenten aikana tapahtunut merkittävää taloudellista kehitystä, mutta samalla kuilu eri alueiden ja ryhmien välillä on kasvanut. Erot elintasossa sekä koulutuksen ja terveyspalvelujen saavutettavuudessa ovat kasvaneet.

Vaikka tasa-arvoa koskeva lainsäädäntö on kehittynyt, sukupuolten välillä vallitsee käytännössä yhä merkittävä epätasa-arvo vallitsevien rakenteiden ja normien takia. Etenkin syrjäisillä alueilla asuvien tyttöjen ja muutoin haavoittuvassa asemassa olevien, kuten vammaisten sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten, oikeudet toteutuvat edelleen heikosti.

Avioituminen alaikäisenä on kansallisen lain mukaan kielletty, mutta lapsiavioliittojen määrä on maassa silti Itä-Aasian korkein. Noin 33 prosenttia 20–49-vuotiaista naisista on joutunut naimisiin alle 18-vuotiaana. Myös aikaisten raskauksien määrä on Itä-Aasian korkeimpia: joka vuosi lähes joka kymmenes 15–19-vuotias laosilainen tyttö synnyttää lapsen. Erityisesti maaseudulla asuvat tytöt ovat vaarassa tulla raskaaksi liian aikaisin.

Lähes kaikki lapset Laosissa aloittavat koulunkäynnin. Kuitenkin erityisesti etnisiin vähemmistöihin kuuluvat, syrjäisillä alueilla ja köyhyydessä elävät sekä muutoin heikoimmassa asemassa olevat tytöt joutuvat usein keskeyttämään koulun muita aiemmin.

Sekä koulutuksen että terveyspalveluiden saatavuus on riittämätöntä. Tytöillä itsellään on usein rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa esimerkiksi avioitumiseen tai ehkäisyyn.

Parannamme palveluita ja lisäämme tietoisuutta

Edistämme sukupuolten välisen tasa-arvon ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien toteutumista. Lisäämme tietoisuutta, kehitämme seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja ja edistämme kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta kouluissa. Lisäksi vaikutamme sukupuoleen liittyviin asenteisiin ja käytäntöihin niin kansallisella tasolla kuin hankealueillamme.

Toimimme Laosissa Oudomxayn ja Bokeon lääneissä.

Näin toimimme

  • Vahvistamme yhteisöjen kykyä tukea nuorten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien toteutumista ja haitallisten tapojen ja normien kitkemistä.
  • Tuemme ja koulutamme paikallisia seksuaali- ja lisääntymisterveyden ammattilaisia, jotta he voivat paremmin tukea nuorten oikeuksien toteutumista.
  • Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä Laosin kansalaisyhteiskunnan kanssa. Näin varmistamme pysyvän muutoksen myös ohjelma-ajan päätyttyä.
  • Tarjoamme ammatillista koulutusta haavoittuvassa asemassa oleville nuorille, kuten vammaisille tytöille, nuorille äideille sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville nuorille.
  • Tuemme nuorten ja vanhempien kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta.
Nuori tyttö seisoo ikkunan edessä koululuokassa.

Työmme tuloksia 20182021

  • Ohjelma on saavuttanut laajoja ja syvällisiä tuloksia. Nuoret, opettajat ja vanhemmat ovat oppineet seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä -oikeuksista.
  • Nuorten tyttöjen itseluottamus on kasvanut. Kouluissa järjestämämme kerhot ovat luoneet tytöille ja pojille paikan ilmaista itseään. Nuoret myös toimivat aktiivisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseksi yhteisöissään.
  • Koulujen ja terveyskeskusten mahdollisuudet tarjota kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta ovat parantuneet.

Yhteistyössä

Toimimme yhteistyössä kansallisten kumppanijärjestöjemme kanssa: Promotion of Family Health Association (PFHA), Gender Development Association (GDA), Proud to Be Us Laos (PTBUL) ja Lao Disabled Women’s Development Centre (LDWDC). Toimimme tiiviissä yhteistyössä Laosin viranomaisten kanssa.

Hanke toteutetaan Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella vuosina 2022–2025.