Talous

Keräämme ja käytämme varoja tehokkaasti ja tuloksekkaasti

Pieni tyttö kirjoittaa keskittyneesti kirjaan Kambodzassa.

Kalenterivuonna 2022 käytimme varoistamme 82 prosenttia lasten ja nuorten oikeuksia parantaviin ohjelmiin. Uusien tukijoiden hankkimisen, henkilöstöhallinnon, tietotekniikan ja yleisen hallinnon osuus kuluista oli 18 prosenttia.

Jokaisesta saamastamme 1 eurosta käytimme vuonna 2022…

  • Ohjelmatyö: lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ja yhteisöjensä elinoloja parantaviin ohjelmiin
  • Varainhankinta: varainhankintaan työmme toteuttamiseksi ja uusien tukijoiden hankkimiseksi
  • Hallinto: talous- ja henkilöstöhallintoon, IT-palveluihin sekä yleiseen hallintoon tehokkaan ohjelmatyön mahdollistamiseksi

Tavoitteemme on, että käytämme keräämistämme varoista vähintään 75 prosenttia ohjelmatyöhön lasten ja nuorten oikeuksien edistämiseksi. Varainhankinnan ja hallinnon kulut mahdollistavat toimintamme laadukkuuden, jatkuvuuden ja laajentumisen sekä sen, että muutokset lasten ja nuorten elämässä ovat pysyviä.

Tuotot 2022

Kalenterivuotemme 2022 kokonaistuotto Suomessa oli 22,9 miljoonaa euroa. Noin kolmasosan tuotoistamme saimme lahjoittajiltamme ja kummeilta ja noin neljäsosan ulkoministeriöltä. Loput tuotoistamme koostui yritysyhteistyöstä, hätäapurahastosta ja muista institutionaalisista rahoituksista ja avustuksista.

Plan International Suomen pääasiallisia rahoittajia ovat lahjoittajat, kummit, Suomen ulkoministeriö, EU sekä yritykset. Saamme rahoitusta myös Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Opetushallitukselta, aluehallintovirastolta, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA), Suomen Kulttuurirahastolta ja muilta säätiöiltä sekä YK:lta ja muilta kansainvälisiltä järjestöiltä.

Rahaa tai varallisuutta kuvaava ikoni, jossa on dollarin ja euron symbolit.

Kansainvälinen Plan käytti varoja lasten hyväksi vuonna 2022*

1
MILjardi €

Rahaa tai varallisuutta kuvaava ikoni, jossa on dollarin ja euron symbolit.

Plan International Suomen osuus Planin rahoituksesta oli kalenterivuonna 2022

22,9
MILJOONAA €

* Kansainvälisen Planin taloustiedot ovat tilivuodelta 2022 (1.7.2021–30.6.2022). Tilinpäätöksissämme noudatamme kansainvälisen Planin tilikautta, joka on vuosittain heinäkuun alusta kesäkuun loppuun. Raportoinnissa noudatamme kalenterivuotta, koska näin raportointimme on ymmärrettävämpää ja vertailukelpoisempaa toisiin suomalaisiin järjestöihin nähden. Noudatamme näin myös kotimaisten rahoittajiemme, kuten ulkoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n, käytäntöjä.

näin valvomme varojen käyttöä

Toimintaamme säätelevät säätiön säännöt ja Suomen lainsäädäntö.

Kansainvälinen Plan valvoo, että varat käytetään jokaisessa Planin toimintamaassa tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Ulkopuoliset ja riippumattomat tahot seuraavat varainkäyttöämme säännöllisesti.

Olemme Suomen ulkoministeriön ohjelmatukijärjestö ja Euroopan komission humanitaarisen avun osaston kumppanijärjestö. Ohjelmatukijärjestöiksi Suomen ulkoministeriö kelpuuttaa järjestöjä, joilla on riittävä taloudellinen ja hallinnollinen kyky toteuttaa laadukasta kehitysyhteistyötä ja omaa varainhankintaa. Ohjelmatukijärjestöillä on oltava pitkäaikaista ja ammattimaista kokemusta sekä luotettavia yhteistyökumppaneita kehitysyhteistyössä.

Vuosittaisen tilintarkastuksemme tekevät PricewaterhouseCoopers Oy:n KHT-tilintarkastajat. Kansainvälisen Planin Global Assurance -yksikkö tekee projekti- ja toimintatarkastuksia ohjelmamaissamme. Toimintamme rahoittajat, kuten Suomen ulkoministeriö ja EU, asettavat rahoituksensa ehdot ja tekevät säännöllisiä tilintarkastuksia ja pistotarkastuksia.

Meillä on nollatoleranssi väärinkäytösten suhteen.

Tyttösponssi

Tyttösponssina varmistat kuukausilahjoituksellasi, että tytöt eivät jää sukupuolensa takia taka-alalle. Liity nyt alkaen 10 €/kk.
Tule tyttösponssiksi

Ryhdy kummiksi

Plan-kummina parannat kummilapsesi ja koko hänen yhteisönsä elämää.
Lue lisää

Vaikuta aktivistina

Edistä oikeudenmukaista ja tasa-arvoista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.
Tule mukaan