Talous

Keräämmejakäytämmevarojatehokkaastijatuloksekkaasti

Pieni tyttö kirjoittaa keskittyneesti kirjaan Kambodzassa.

Kalenterivuonna 2020 käytimme tuotoistamme 78 prosenttia kehitysyhteistyöhön ja lasten oikeuksia parantaviin ohjelmiimme. Uusien tukijoiden hankkimisen, hallinnon ja tietoteknologian osuus tuotoista oli 22 prosenttia.

Jokaisesta saamastamme 1 eurosta käytimme vuonna 2020…

  • Ohjelmatyö: lasten sekä heidän perheidensä ja yhteisöjensä elinoloja parantaviin ohjelmiin
  • Varainhankinta: varainhankintaan työmme toteuttamiseksi ja uusien tukoiden hankkimiseksi
  • Hallinto: talous- ja henkilöstöhallintoon, IT-palveluihin sekä yleiseen hallintoon tehokkaan ohjelmatyön mahdollistamiseksi.

Tavoitteemme on, että käytämme keräämistämme varoista vähintään 75 prosenttia ohjelmatyöhön lasten oikeuksien edistämiseksi. Varainhankinnan ja hallinnon kulut mahdollistavat toimintamme laadukkuuden, jatkuvuuden ja laajentumisen sekä sen, että muutokset lasten elämässä ovat pysyviä.

Tuotot 2020

Kalenterivuotemme 2020 kokonaistuotto Suomessa oli 19,5 miljoonaa euroa. Vajaa puolet tuloistamme tulee kummeilta sekä lahjoittajiltamme ja noin kolmasosa ulkoministeriöltä. Loput tuotoistamme koostuu yritysyhteistyöstä ja muista institutionaalisista rahoituksista ja avustuksista.

Plan International Suomen pääasiallisia rahoittajia ovat lahjoittajat, kummit, Suomen ulkoministeriö, EU sekä yritykset. Saamme rahoitusta myös Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Opetushallitukselta, aluehallintovirastolta, Suomen Kulttuurirahastolta, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) sekä YK:lta ja muilta kansainvälisiltä järjestöiltä.

Rahaa tai varallisuutta kuvaava ikoni, jossa on dollarin ja euron symbolit.

Kansainvälinen Plan keräsi ja käytti varoja vuonna 2020*

910 MILJOONAA €

Rahaa tai varallisuutta kuvaava ikoni, jossa on dollarin ja euron symbolit.

Plan International Suomen osuus Planin rahoituksesta oli kalenterivuonna 2020

19,5 MILJOONAA €

* Kansainvälisen Planin taloustiedot ovat tilivuodelta 2020 (1.7.2019–30.6.2020). Tilinpäätöksissämme noudatamme kansainvälisen Planin tilikautta, joka on vuosittain heinäkuun alusta kesäkuun loppuun. Raportoinnissa noudatamme kalenterivuotta, koska näin raportointimme on ymmärrettävämpää ja vertailukelpoisempaa toisiin suomalaisiin järjestöihin nähden. Noudatamme näin myös kotimaisten rahoittajiemme, kuten ulkoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n, käytäntöjä.

näin valvomme varojen käyttöä

Toimintaamme säätelevät säätiön säännöt ja Suomen lainsäädäntö.

Kansainvälinen Plan valvoo, että varat käytetään jokaisessa Planin toimintamaassa tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Ulkopuoliset ja riippumattomat tahot seuraavat varainkäyttöämme säännöllisesti.

Olemme Suomen ulkoministeriön ohjelmatukijärjestö ja Euroopan komission humanitaarisen avun osaston kumppanijärjestö. Ohjelmatukijärjestöiksi Suomen ulkoministeriö kelpuuttaa järjestöjä, joilla on riittävä taloudellinen ja hallinnollinen kyky toteuttaa laadukasta kehitysyhteistyötä ja omaa varainhankintaa. Ohjelmatukijärjestöillä on oltava pitkäaikaista ja ammattimaista kokemusta sekä luotettavia yhteistyökumppaneita kehitysyhteistyössä.

Vuosittaisen tilintarkastuksemme tekevät PricewaterhouseCoopers Oy:n KHT-tilintarkastajat. Kansainvälisen Planin Global Assurance -yksikkö tekee projekti- ja toimintatarkastuksia ohjelmamaissamme. Toimintamme rahoittajat, kuten Suomen ulkoministeriö ja EU, asettavat rahoituksensa ehdot ja tekevät säännöllisiä tilintarkastuksia ja pistotarkastuksia.

Meillä on nollatoleranssi väärinkäytösten suhteen.

Tyttösponssi

Tyttösponssina varmistat, että tytöt eivät jää sukupuolensa takia taka-alalle. Liity nyt alkaen 10 €/kk.
Tule tyttösponssiksi

Tee joululahjoitus

Joulu on läheisten muistamisen ja yhteisten hyvien tekojen aikaa. Anna tänä jouluna lahja, jolla on mittaamaton arvo.
Tutustu joululahjoituksiin

Vaikuta vapaaehtoisena

Edistä oikeudenmukaista ja tasa-arvoista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.
Tule mukaan