Plan International Finland

Plan International är en självständig organisation för utveckling och humanitär verksamhet, som främjar barnens rättigheter och jämlikhet för flickor. Vi strävar till en rättvis värld i samarbete med barn, ungdomar, våra understödare och samarbetspartners.

Plan har arbetat i Finland sedan 1998. Plan International grundades 1937.

Plan har inga religiösa eller politiska bindningar. Tiotusentals finländare stöder vårt arbete och delar vår mission att avskaffa fattigdom och förverkliga barnens rättigheter samt jämlikhet för flickor över hela världen.

Vi tror att jämlikhet mellan könen är central för att uppnå en varaktig förändring. Vi har en vision om en värld, som värdesätter flickor, främjar deras rättigheter och gör slut på orättvisorna.

Internationella flickdag 11.10.

Världen är inte jämställd. I vårt dagliga arbete ser vi hur flickor diskrimineras dubbelt, både på grund av sitt kön och sin ålder. De fråntas rätten att bestämma över sina liv och sin framtid. Stöd jämställdheten och flickors utbildning. Donera till internationella flickdagens insamling.


Eller texta FLICKA till numret 16155 (10 €).

Vårt arbete i Finland

Utöver utvecklingsprojekt och fadderverksamhet för barn i utvecklingsländerna arbetar vi också på en nationell nivå i Finland, med fokus på företagspartners, påverkningsarbete och kommunikation. Förutom att vi lyssnar på barnen ber vi dem aktivt ta del i vårt arbete, och låter dem ta egna beslut.

Plan International Finlands intäkter

Plan International Finland får finansiering från individuella donatorer, företagspartners, Finlands Utrikesministerium, EU samt FN. Genom Plan förmedlas ditt stöd snabbt och pålitligt. Plan International arbetar i över 70 länder och leder utvecklingsprojekt i 51 länder. Vi har nationella finansieringskontor i 21 länder, varav Finland är ett.

Vänligen besök vår nätsida Plan International för mera information om Plans internationella arbete.