Vastuullisuus

Edistämme yhdenvertaista, syrjimätöntä, ympäristöystävällistä ja vastuullista maailmaa

Kaksi Planin työntekijää ja nuori nainen kävelevät ja tutkivat jotakin esitettä.

Olemme lastenoikeus- ja humanitaarinen järjestö, joka parantaa heikoimmassa asemassa olevien lasten, erityisesti tyttöjen, elämää. Tavoittelemme oikeudenmukaista maailmaa, jossa kaikkien lasten oikeudet toteutuvat. Huomioimme vastuullisuuden kaikessa toiminnassamme.

Arvomme

Tavoittelemme merkittäviä ja kestäviä parannuksia lasten ja nuorten elämään sekä tyttöjen tasa-arvon toteutumiseen. Vaadimme itseltämme rohkeutta, vastavuoroisuutta, määrätietoisuutta ja innovatiivisuutta.

Luomme luottamuksen ilmapiirin sekä järjestöömme että ympärillemme olemalla avoimia, rehellisiä ja läpinäkyviä. Toteuttaessamme lupauksiamme otamme vastuun päätöksistämme ja toimintamme vaikutuksista. Edellytämme samaa myös muilta.

Menestymme tekemällä tehokasta yhteistyötä sekä järjestömme sisällä että kumppaniemme – myös kummiemme ja lahjoittajiemme – kanssa. Autamme toisiamme saavuttamaan tavoitteemme parhaalla mahdollisella tavalla. Etsimme ja toteutamme ratkaisuja sekä tiimeissämme että maailmanlaajuisessa organisaatiossamme yhdessä lasten, nuorten, yhteisöjen ja kumppaneidemme kanssa.

Kunnioitamme kaikkia ihmisiä, arvostamme eroja ja puutumme epätasa-arvoon niin ohjelmissamme kuin työpaikallamme. Tuemme lapsia ja nuoria vahvistamaan itseluottamustaan ja muuttamaan elämäänsä. Rohkaisemme työntekijöitämme tekemään parhaansa ja kehittämään osaamistaan.

Kolme tyttöä seisoo värillistä taustaa vasten.

Strategia tukee kestävän kehityksen tavoitteita

Plan International Suomi on itsenäinen osa kansainvälistä Plan International -järjestöä. Toimintaamme ohjaa Plan Internationalin uusi viisivuotisstrategia, jonka tavoitteena on parantaa 200 miljoonan tytön elämää. Strategiamme tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Toimintaamme ohjaavat myös Planin kansainväliset ja Plan International Suomen täydentämät lastensuojeluohjeet sekä kansainvälisen Planin eettinen säännöstö ja muu toiminnan ohjeistus. Henkilöstömme ja sidosryhmämme sitoutuvat ohjeistuksiimme, ja meillä on riippumaton whistleblowing-raportointikanava, jota kautta jokaisella on mahdollisuus ilmoittaa turvallisesti ja luottamuksellisesti epäilyksensä ohjeistuksien vastaisesta toiminnasta.

Osana globaalia Plania olemme sitoutuneet Pledge for Change -aloitteeseen, joka uudistaa kansalaisjärjestöjen roolia humanitaarisessa avussa ja kehitysyhteistyössä.

Plan International Suomi kuuluu työnantajana Elinkeinoelämän keskusliiton Sosiaalialan työnantajat ry -jäsenliittoon ja noudattaa sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. 

Vastuullista varojen käyttöä

Keräämme ja käytämme varoja tehokkaasti ja tuloksekkaasti. Olemme vastuussa tuloksista niin työssämme mukana oleville yhteisöille kuin tukijoillemme ja rahoittajillemme.

Ulkopuoliset tahot valvovat rahankäyttöämme tarkasti, ja meillä on nollatoleranssi väärinkäytöksille. Olemme ulkoministeriön kumppanuusjärjestö ja Vastuullinen lahjoittaminen VaLa ry:n jäsen.

Pieni tyttö kirjoittaa keskittyneesti kirjaan Kambodzassa.

Yhdenvertaisuus

Olemme maailmanlaajuinen lastenoikeusjärjestö, joka edistää yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä sekä lasten ja nuorten osallisuutta kaikessa toiminnassaan. Puramme kaikessa toiminnassamme haitallisia sukupuolinormeja sekä esteitä tasa-arvon, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tiellä.

Toimemme antirasismin edistämiseksi

 • Toimimme aktiivisesti ja sitoutuneesti yhdenvertaisuuden toteutumiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Opimme ja kehitämme antirasistista toimintaamme jatkuvasti niin yhteisönä kuin yksilöinä.
 • Puramme rakenteellista rasismia ylläpitäviä käytäntöjä ja toimintamalleja niin organisaatiomme sisällä kuin ympäröivissä yhteiskunnissa. Edistämme kansainvälisessä organisaatiossa vallan uudelleenjakoa siten, että globaalin etelän asema vahvistuu.
 • Annamme tietoisesti tilaa marginalisoiduille ihmisille vahvistaen heidän osallisuuttaan ja toimijuuttaan. Kehitämme aktiivisesti tapojamme olla hyvä liittolainen.

Inklusiivisen ja antirasistisen viestinnän periaatteemme

 • Pyrimme eroon valkoisen pelastajan syndroomasta.
 • Tiedostamme valta-asetelmat ja etuoikeudet.
 • Edistämme aktiivisesti marginalisoitujen ryhmien osallisuutta ja viestien kuulumista.
 • Pyrimme kaikessa viestinnässämme inkluusioon ja antirasismiin.
 • Vältämme haitallisia stereotypioita ja kolonisoivaa kerrontatapaa.
 • Ymmärrämme, että kieli on vallankäytön väline, ja käytämme inklusiivista ja antirasistista kieltä.
 • Solmimme kumppanuuksia DEI-asiantuntijoiden ja antirasististen toimijoiden kanssa.
 • Puutumme aktiivisesti syrjintään ja rasismiin niin omassa toiminnassamme kuin yhteiskunnassa.
 • Rakennamme turvallista ja moniäänistä keskusteluilmapiiriä.
Kolme naista istuu sohvalla tietokoneet sylissään.

Yhdenvertaisuutta ja antirasismia kehitysyhteistyöhön

Plan edistää yhdenvertaisuutta ja antirasismia kaikessa toiminnassaan yhteistyössä konsulttitoimisto deidein kanssa. Se edellyttää jatkuvaa oppimista, kyseenalaistamista ja konkreettisia tekoja.

Lue lisää
Antirasististen kirjojen kansikuvia.

Planin antirasistiset kirjavinkit

Lukeminen on antirasistinen teko, kun tartut rasismia vastustavaan tai vähemmistöön kuuluvan kirjailijan teokseen. Kirjallisuus auttaa ymmärtämään rasismin monia muotoja ja tarjoaa keinoja purkaa rakenteellista rasismia.

Lue lisää

Turvallisemman tilan periaatteet

Haluamme, että jokainen voi kokea olonsa turvalliseksi toiminnassamme. Siksi noudatamme turvallisemman tilan ohjeita. Turvallisempi tila tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokainen saa olla oma itsensä. Voimme luoda turvallisempaa tilaa yhdessä, jos jokainen noudattaa turvallisen tilan ohjeita.

Vastuullisuussivu

Ilmasto ja ympäristö

Haluamme huomioida ekologisen kriisin työssämme monin tavoin. Vaikutamme päättäjiin, teemme ohjelmatyötä ja viestimme aiheesta. Haluamme lisäksi varmistaa, että omat toimintatapamme ovat mahdollisimman ilmasto- ja ympäristökestäviä.

PUHDASTA JUOMAVETTÄ. Koululaiset näyttävät, miten vettä voidaan säästää ja kerätä talteen Ch’ortin läänissä Guatemalassa. Ilmastonmuutos lisää kuivuutta ja tulvia. Planin tuella kylät kehittävät uusia vedenkeruujärjestelmiä. Lapset oppivat kouluissa kuivuudesta näyttelyiden, teatterin ja tapahtumien avulla. He oppivat myös varastoimaan ja säästämään vettä koulun pihalle pystytetyn vesitankin ja sadeveden keräävien kourujen avulla. 

Ympäristöystävälliset toimenpiteemme

 • Vähennämme lentojemme aiheuttamia päästöjä ja asetamme lennettyjen kilometrien määrälle vuosittaiset tavoiterajat. Arvioimme, milloin lentäminen on työmme kannalta välttämätöntä sekä miten toteuttaa lentomatkustaminen mahdollisimman vähäpäästöisesti.
 • Vähennämme kotimaassa matkustamisen tarvetta järjestämällä tapahtumia, joihin on mahdollista osallistua etänä. Matkat Suomen sisällä teemme junalla tai bussilla.
 • Suosimme hankinnoissamme ympäristömerkittyjä tuotteita ja edistämme yhteistyökumppaniemme kanssa aina ympäristöystävällisiä valintoja. Suosimme sertifioitujen materiaalien käyttöä aina kun sellaisia on tarjolla. Painettavaa materiaalia tilatessa harkitsemme, onko painos tarpeellinen vai riittääkö sähköinen materiaali.
 • Kun tarjoamme kokouksissamme ja tilaisuuksissamme ruokaa, teemme ympäristöystävällisiä ja eettisiä valintoja. Tilaisuuksissamme suosimme vegaanista tai kasvisruokaa.
 • Luomme ilmastopositiivista työkulttuuria. Työyhteisön tietoisuus toimintamme positiivisista ja negatiivisista ympäristövaikutuksista tukee mahdollisuuksiamme tehdä nopeampia ja rohkeampia päätöksiä tulevaisuudessa.
 • Arvioimme hankkeidemme ympäristövaikutuksia ja otamme mahdolliset riskit huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Tuemme Planin maatoimistoja ja heidän yhteistyökumppaneitaan uusien käytäntöjen toteuttamisessa.
 • Vahvistamme valmiuksiamme edistää ilmasto-oikeudenmukaisuutta. Vaikutamme yhdessä nuorten kanssa ja vaadimme ilmastotoimia.
Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi