Nepalissa luonnonkatastrofien riski on suuri, ja maassa esiintyy muun muassa tulvia ja maanvyöryjä.

Koronapandemia on vaikuttanut suuresti lasten koulunkäyntiin ja lisännyt koulutuksen eriarvoisuutta. Kaikilla perheillä ei ole etäopiskeluun tarvittavia välineitä, kuten radioita, televisioita tai internetyhteyksiä. Lähes kahdeksan miljoonaa lasta ei käynyt koulua vuonna 2020.

Koronapandemian seurauksena myös satoja tuhansia työttömiksi jääneitä siirtolaistyöntekijöitä on palannut Intiasta takaisin Nepaliin. Pienituloiset perheet ovat haavoittuvassa asemassa ja vaarassa pudota äärimmäiseen köyhyyteen.

Täällä työskentelemme

Maatoimistomme sijaitsee Lalitpurissa.

Karnalin ohjelma-alue

Banken ohjelma-alue

Makwanpurin ohjelma-alue

Sindhulin ohjelma-alue

Rautahatin ohjelma-alue

Sunsarin ohjelma-alue

Morangin ohjelma-alue

Työmme tuloksia Nepalissa

Suojelua kuvaava ikoni, jossa on tytön piirros.

Lapsiavioliittoja ja lapsikauppaa ehkäisevä työmme tavoitti 4 759 lasta ja auttoi estämään 22 varhaista avioliittoa ja 21 lapsikauppatapausta.

Keskustelua kuvaava ikoni, jossa on kaksi puhekuplaa.

Myönteistä vanhemmuutta edistävät koulutuksemme tavoittivat 13 288 ihmistä 302 yhteisössä.

Kuukautissidettä kuvaava ikoni.

Vähensimme tyttöjen koulupoissaoloja järjestämällä tytöille omia vessoja ja terveyssiteitä sekä lisäämällä tietoa kuukautisista.

Nepal

  • Pääkaupunki: Kathmandu
  • Korkein huippu: Mount Everest, 8 850 metriä
  • Yleisimmät nimet: Maiya, Raju
  • Eläinlajeja: bengalintiikeri, jättiläispanda, lumileopardi
  • Tyypillinen tervehdys: namaste