Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille!

Euroopan Unionin, ulkoministeriön sekä lahjoittajiemme tuella Laosissa toteutettavan ohjelman tavoitteena on varmistaa haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien, kuten etnisten vähemmistöjen sekä siirtotyöläisten, ihmisoikeuksien toteutuminen. Työskentelemme yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa pysyvän muutoksen saavuttamiseksi. 

Nopea taloudellinen kehitys luo sekä haasteita että mahdollisuuksia

Nopea taloudellinen kehitys on luonut paikalliselle väestölle taloudellisia mahdollisuuksia, mutta tuonut mukanaan myös riskejä. Alueella on runsaasti kaupallisia banaaniplantaaseja, mutta plantaasien työolot ovat usein heikot ja työntekijät hyvin haavoittuvassa asemassa.Jopa 96 prosenttia plantaasien työntekijöistä kuuluu etnisiin vähemmistöihin, ja 69 prosenttia heistä on maansisäisiä siirtotyöläisiä. Siirtotyöläiset ovat erityisen haavoittuvia työhön liittyvälle hyväksikäytölle.

Plantaasien työntekijöiden työterveys- ja turvallisuusolosuhteet ovat heikot erityisesti plantaaseilla käytettävien vaarallisisten kemikaalien takia. Siirtotyöläiset ja heidän perheensä asuvat plantaasien leireillä ja heiltä puuttuu usein kunnollinen majoitus. Lisäksi siirtotyöläisillä on usein puutetta puhtaasta vedestä ja sanitaatiosta, ravitsevasta ruoasta sekä perusterveydenhuollosta.

Tietoisuus naisten ja lasten oikeuksista on vähitellen kasvanut, mutta naisilla on silti yhä usein rajatut mahdollisuudet vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin. Myös naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta on yhä yleistä. Lisäksi nuorten laaja työttömyys ohjelma-alueella luo yhteisöille haasteita.

Yhteistyöllä kohti ihmisoikeuksien toteutumista

Vuosina 2020–2024 toteutettavan kehitysyhteistyöohjelmamme tavoitteena on edistää etnisten yhteisöjen ihmisoikeuksien kunnioitusta ja toteutumista.

Yhteistyössä

Hanke toteutetaan Euroopan unionin, Ulkoministeriön sekä lahjoittajiemme tuella vuosina 2020–2024.