Kavennamme sukupuolten välistä digikuilua

Kun tytöt kaikessa moninaisuudessaan pääsevät käyttämään teknologiaa ja internetiä, he voivat etsiä tietoa, vaikuttaa asioihin ja oppia työelämässä tarvittavia digitaitoja.

Maailmanlaajuisesti tytöillä ja naisilla on heikommat mahdollisuudet käyttää internetiä ja teknologiaa kuin pojilla ja miehillä. Internetiä käyttävien naisten osuus on globaalisti 17 prosenttia pienempi kuin sitä käyttävien miesten osuus. Vähiten kehittyneissä maissa ero on peräti 42,8 prosenttia. Ero on viime vuosina kasvanut, ei kutistunut.

Köyhyys ja syrjintä syventävät digikuilua

Välineiden ja tarvittavien digitaitojen puute rajoittavat tyttöjen pääsyä nettiin ja mahdollisuuksia käyttää ja kehittää teknologiaa. Usein tytöillä ja naisilla ei ole varaa hankkia itselleen älypuhelinta tai maksaa nettiin pääsystä. Lisäksi stereotypiat teknologiasta poikien juttuna ja pelko verkkohäirinnästä estävät tyttöjä hyödyntämästä digitaalisia työkaluja riittävästi.

Sukupuolten välinen digikuilu on erityisen suuri, kun katsotaan tyttöjen ja naisten osuutta teknologian kehittäjinä. Teknologiayrityksiä johtavat enimmäkseen miehet, ja he myös kehittävät sovelluksia ja teknologisia ratkaisuja, jotka eivät huomioi riittävästi tyttöjen ja naisten tarpeita.

Aminah oppi SmartUp Factory -innovaatiokeskuksessamme, kuinka käyttää teknologiaa ja toimia yrittäjänä.