Tyttösponssi

Tytötsamalleviivalle

Tyttösponssinapuolustattyttöjenoikeuksiajatasa-arvoa.Lahjoituksellasivarmistat,ettätytöteivätjääsukupuolensatakiataka-alalle.

Kaksi tyttöä halaa ja nauraa, tyttösponssina puolustat tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa. Kuukausiahjoituksellasi varmistat, että tytöt eivät jää sukupuolensa takia taka-alalle.

tyttösponssi = tyttöjen oikeuksien ja tasa-arvon puolesta

Kaikilla on oikeus turvaan, koulutukseen ja koskemattomuuteen. Silti sadat miljoonat tytöt joutuvat taka-alalle jo elämänsä ensimetreillä, koska he syntyivät tytöiksi.

Tyttöjen paikka ei ole taustalla. Tyttösponssina tuet tyttöjä heidän tavoitteissaan ja autat heitä ottamaan etumatkan kiinni. Tule mukaan rakentamaan tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa maailmaa.

Kuukausilahjoitustasa-arvolle

Jottatytöttuntevatoikeutensajavoivatpuolustaaniitä

Tyttösponssi

Tyttösponssina edistät tyttöjen oikeuksien ja tasa-arvon toteutumista. Tule mukaan alkaen 10 €/kk.
Liity nyt

Yrityksen tyttösponssi

Onko tasa-arvo yrityksellenne tärkeä arvo? Tee kantasi näkyväsi. Tutustu yrityksen tyttösponssiin.
Lue lisää

näin TYTTÖSPONSSILLA rakennetaan TASA-ARVOISTA MAAILMAA

Tyttöjen koulutus on yksi tehokkaimmista keinoista edistää tasa-arvon toteutumista. Kuukausilahjoituksesi edistää heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia.
Tyttöjen koulutus

Koulutus = tytön oikeus

Tyttöjen koulutus on yksi tehokkaimmista keinoista edistää tasa-arvon toteutumista. Tyttösponssina tuet tyttöjä heidän koulutiellään. Kuukausilahjoituksesi varmistaa, että tytöt pääsevät kouluun, eikä heidän koulunkäyntinsä keskeydy.

Lue lisää
Erilaiset kriisit ja katastrofit uhkaavat tyttöjen turvallisuutta sekä syventävät sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Kuukausilahjoituksesi edistää heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia.
Tytöt kriiseissä

Elämä kriisinkin keskellä = tytön oikeus

Erilaiset kriisit ja katastrofit uhkaavat tyttöjen turvallisuutta sekä syventävät sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Yhdessä voimme pitää huolen siitä, että kriisit eivät romuta tyttöjen asemassa saavutettua edistystä.

Lue lisää
Meillä kaikilla on oikeus määrätä itse omasta kehostamme. Liian monen tytön kohdalla joku muu kuitenkin tekee päätöksen hänen puolestaan. Kuukausilahjoituksesi edistää heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia.
Seksuaali ja lisääntymisoikeudet

Oma keho = tytön oikeus

Jokaisella on oikeus päättää itse kehostaan ja tulevaisuudestaan. Tyttösponssina edistät tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien toteutumista sekä torjut haitallisia perinteitä kuten lapsiavioliittoja.

Lue lisää
Teknologia on tasa-arvokysymys. Jokaisella tytöllä on oikeus teknologian hyödyntämiseen. Kuukausilahjoituksesi edistää heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia.
Tytöt ja teknologia

Teknologia = tytön oikeus

Teknologia on tasa-arvokysymys. Jokaisella tytöllä on oikeus teknologian hyödyntämiseen ja kehittämiseen sekä elämään ilman verkkohäirintää. Tyttösponssina olet kaventamassa sukupuolten välistä digikuilua.

Lue lisää
Väkivalta on sukupuolittunut ilmiö. Jokaisella tytöllä on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen. Kuukausilahjoituksesi edistää heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia.
Sukupuolittunut väkivalta

Väkivallaton elämä = tytön oikeus

Tytöillä on oikeus turvalliseen elämään. Tytöt ympäri maailmaa joutuvat kuitenkin kohtaamaan esimerkiksi sukuelinten silpomista. Tyttösponssina olet mukana torjumassa sukupuolittunutta väkivaltaa.

Lue lisää

itä-timorin pojat ovat tyttöjen puolella

Tyttöjen aseman parantamiseen tarvitaan myös poikia. Samalla pojat hyötyvät siitä itsekin. Itä-Timorissa joukko poikia ja nuoria miehiä haluaa intohimoisesti edistää tyttöjen oikeuksia.

Itä-Timorissa joukko poikia ja nuoria miehiä haluaa intohimoisesti edistää tyttöjen oikeuksia. Tyttösponssina olet mukana edistämässä tyttöjen oikeuksien ja tasa-arvon toteutumista.
Ecuadorilainen Yadira kädet puuskassa tiiliseinän edessä.

Planin tyttöryhmä on minulle kuin koti. Me kaikki kamppailemme tasa-arvon puolesta. Emme ole vain oman ryhmämme vaan koko yhteiskunnan asialla.

Yadira, 18

näin kuukausilahjoituksesi auttaa

Valtaosalla työskentelyalueidemme tytöistä on nyt käytössään kuukautissuojia. Kuukausilahjoittajien tuella tuemme kestositeiden valmistusta ja jakelua sekä rikomme kuukautistabuja ja -häpeää.

Valtaosalla tytöistä nyt kuukautissuojia

Tyttösponssien tuen johdosta 84 prosentilla työskentelyalueidemme tytöistä on käytössään kuukautissuojia, joka mahdollistaa tyttöjen koulunkäynnin kuun jokaisena koulupäivänä. Tuemme kestositeiden valmistusta ja jakelua sekä rikomme kuukautistabuja.

Työskentelyaluidemme nuoret ovat nyt rohkeampia puhumaan ja toimimaan oikeuksiensa puolesta. Nuoret myös käyttävät seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita aiempaa enemmän. Kuukausilahjoittajien tuella saamme aikaan pysyviä muutoksia.

Nyt 69 % nuorista puolustaa tasa-arvoa

Työskentelyaluidemme nuoret ovat nyt rohkeampia puhumaan ja toimimaan oikeuksiensa ja tasa-arvon puolesta. Nuoret myös käyttävät seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita aiempaa enemmän.

Työskentelyalueillamme lapsiavioliittojen hyväksyntä on vähentynyt ja tasa-arvo lisääntynyt. Kuukausilahjoittajien tuella saamme aikaan pysyviä muutoksia.

78 % tytöistä elää ilman pelkoa lapsiavioliitosta

Yhdessä voimme jättää lapsiavioliitot historiaan. Työskentelyalueillamme sekä vanhemmat että uskonnolliset ja perinteiset johtavat pyrkivät parantamaan tasa-arvoa. Sen myötä lapsiavioliittojen hyväksyntä on vähentynyt ja tasa-arvo lisääntynyt.

Tyttösponssinaolettyttöjenoikeuksienpuolustaja

Kuukausilahjoituksesiparantaaheikoimmassaasemassaolevientyttöjenasemaajavarmistaa,etteiväthejääsukupuolensatakiataka-alalle.

Tyttöjä Vietnamissa
Tyttöjä Vietnamissa

#Tyttösponssi