Kriisit uhkaavat tyttöjen turvallisuutta ja syventävät epätasa-arvoa

Sodassa, ruokakriiseissä, luonnonkatastrofien aikana tai muissa kriiseissä tytöt ja nuoret naiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

Sukupuolten välinen epätasa-arvo syvenee kriisitilanteissa, ja kriisit uhkaavat tyttöjen turvallisuutta, terveyttä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Vanhempien tarve suojella tyttöjä, kohonnut väkivallan pelko sekä kotiaskareiden kasvanut määrä sulkevat tytöt koteihinsa. Pitkäaikaiset kriisit voivat jatkua tytön tärkeiden kehitysvuosien läpi ja rajoittaa hänen mahdollisuuksiaan liikkua vapaasti, käydä koulua ja päättää elämästään.

Vaikka tyttöjä onkin suojeltava kriisien ja katastrofien syventämiltä uhkilta, heitä on myös kuunneltava. Tytöille kaikessa moninaisuudessaan on tärkeää, että heidät otetaan mukaan päätöksentekoon ja heitä kuullaan. Tyttöjen on päästävä vaikuttamaan heitä itseään koskeviin kysymyksiin.

Katastrofit ja konfliktit altistavat hyväksikäytölle

Joutuessaan eroon perheestään esimerkiksi luonnonkatastrofin tai konfliktin seurauksena tytöt ovat suurimmassa vaarassa joutua hyväksikäytetyksi tai väkivallan kohteeksi. Kriisit ja katastrofit lisäävät seksuaalista väkivaltaa sekä varhaisia avioliittoja ja vaikeuttavat tyttöjen pääsyä heidän tarvitsemiinsa seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin.  
 
Konfliktialueilla tyttöjä ja naisia siepataan pakkoavioliittoihin ja he ovat vaarassa joutua kansainvälisen järjestäytyneen ihmiskaupan uhriksi. 

globaali nälkäkriisi uhkaa tyttöjen elämää ja terveyttä

Maailmaa koettelee ankarin nälkäkriisi vuosikymmeniin. Tilanne pahenee päivä päivältä, ja eniten siitä kärsivät lapset, erityisesti tytöt.

  • Yli 800 miljoonalla ihmisellä on ongelmia ruoan saannissa.
  • Ainakin 45 miljoonaa lasta kärsii näivettymisestä, joka on aliravitsemuksen vakavin muoto. Määrä vastaa lähes koko Espanjan väkilukua.
  • Maailman nälkäisimmissä maissa lapset joutuvat sinnittelemään yhdellä aterialla päivässä, joskus vielä vähemmällä. Monet perheet eivät tiedä, mitä tai milloin he saavat seuraavan kerran syödäkseen.
  • Kokonaisia koululuokkia on tyhjillään, koska oppilaat ovat liian nälkäisiä käydäkseen koulua. Kun ruoasta on pulaa, tytöt joutuvat keskeyttämään koulunkäyntinsä ensimmäisinä, ja he myös syövät usein viimeisinä.

Nälkäkriisi altistaa tytöt lapsiavioliitoille, väkivallalle, hyväksikäytölle ja muille riskeille. Me tuemme tyttöjä kriisien keskellä.