Artikkelit, 30.10.2023

Haitalliset normit nurin intohimon ja asiantuntemuksen voimalla

Ryhmä mosambikilaisnuoria hymyilee.

Mosambikilainen gender-neuvonantaja Nina Yengo uskoo, että haitalliset perinteet, kuten lapsiavioliitot, voidaan lopettaa muuttamalla normeja. Onnistuminen vaatii sinnikästä keskustelua ja yhteistyötä niin viranomaisten kuin yhteisöjen kanssa.

”Teen työtäni puhtaasta intohimosta. Rakastan edistää tyttöjen ja naisten oikeuksia”, kertoo gender-neuvonantaja ja vaikuttamistyön asiantuntija Nina Yengo työpaikallaan Maputossa, lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin toimistossa.

Toimiston seiniä peittävät lasten valokuvat sekä portugalinkieliset julisteet, jotka kertovat liian varhaisten avioliittojen haitoista ja koulutuksen tärkeydestä.

Psykologin koulutuksen saanut Yengo on työskennellyt kehitysyhteistyön sekä seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien parissa jo parikymmentä vuotta. Koska hän on tehnyt pitkään kenttätyötä nuorten kanssa, hän pystyy arvioimaan, mihin kysymyksiin vaikuttamistyössä on tärkeää keskittyä nuorten aseman ja tasa-arvon edistämiseksi.

”Olen feministi ja iloinen siitä, että Mosambikin feministinen liike on vahva. Näen Planin työn tyttöjen oikeuksien puolesta osana kansainvälistä feminististä liikettä.”

Asenteiden muuttaminen on hidasta mutta tehokasta

Suomalaiset lahjoittajat, Nenäpäivä ja ulkoministeriö tukevat Planin työtä Mosambikissa. My Body, My Future -kehitysohjelma keskittyy vahvistamaan tyttöjen ja nuorten naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia.

Tytöt ja naiset kohtaavat Mosambikissa lukuisia terveys- ja ihmisoikeusongelmia. Noin puolet tytöistä joutuu naimisiin alle 18-vuotiaana, 17 % jo alle 15-vuotiaana. Koulua käymättömät tytöt joutuvat lapsiavioliittoon kahdeksan kertaa todennäköisemmin kuin koulua käyvät.

Mosambikissa 40 % tytöistä saa lapsen ennen 18 vuoden ikää ja 8 % alle 15-vuotiaana. Varhaiset raskaudet ovat merkittävä terveyshaaste: joka toinen 15–24-vuotiaan tytön tai naisen kuolema johtuu raskaudesta, synnytyksestä tai turvattomasta abortista.

Nina Yengo kertoo, että Plan vastaa haasteisiin muuttamalla haitallisia normeja, jotka ylläpitävät tyttöihin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia.

”Työskentelemme aina yhteisöjen norminvartijoiden, kuten yhteisöjohtajien, uskonnollisten johtajien ja avioliittovälittäjien, kanssa. On tärkeää näyttää todistusaineistoa siitä, mitä haitallisista normeista ja perinteistä seuraa. Toisaalta on näytettävä hyötyjä normien muuttamisesta. Esimerkiksi jos tyttö ei saa nuorena lasta, hän voi opiskella ja hänen tulevaisuutensa muuttuu.”

Yengon mielestä nuoret ovat muutoksessa avainasemassa. Kun eri sukupolvet ja sukupuolet keskustelevat vaikeista kysymyksistä, syntyy ymmärrystä ja oppimista.

”Asennemuutoksen aikaansaaminen on hidasta, mutta kun yhteisöt ymmärtävät itse, että uusi tapa on parempi, muutos on pysyvää.”

Avointa puhetta seksistä

Planin gender-asiantuntija Nina Yengo
”Nuorten asenteet muuttuvat nopeammin kuin vanhempien ihmisten. On tärkeää, että nuoret tietävät, mistä saavat palveluita, vaikka heidän vanhempansa eivät niitä sallisikaan. Yhteisöt alkavat myös yhä useammin hyväksyä sen, että nuoret ovat seksuaalisesti aktiivisia”, Yengo sanoo.

Plan kouluttaa nuoria aktivisteja Champions of Change (Muutoksen mestarit) -ryhmissä. Niissä nuoret oppivat oikeuksistaan sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä.

Yengo on nähnyt työssään, kuinka Champions of Change -koulutukset ja aktivistitoiminta kasvattavat nuorten itseluottamusta.

”Yhä useampi nuori uskaltaa sanoa, että tämä on minun kehoni ja päätän siitä itse. Ero niiden yhteisöjen välillä, joissa Plan työskentelee ja joissa emme työskentele, on todella suuri. Mosambikin hallitus onkin pyytänyt Plania laajentamaan työtään uusille alueille.”

Plan täyttää yhdessä nuorten aktivistien kanssa aukkoa, jonka koulujen ja kotien puutteellinen seksuaalikasvatus luo. Vanhemmat kannustavat usein nuoria pidättäytymiseen seksistä, mikä on tutkitusti tehoton tapa suojata nuoria suunnittelemattomilta raskauksilta ja sukupuolitaudeilta. Koulujen seksuaalikasvatus puolestaan keskittyy tyypillisesti anatomiseen opetukeen, kun taas seksipositiivinen näkökulma, tieto ehkäisypalveluista sekä keskustelu sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta jäävät puuttumaan.

Planin työntekijät ja nuoret levittävät yhteisöissään oikeaa tietoa ja kannustavat eri sukupolvia avoimeen dialogiin. Samaan aikaan Plan tekee sinnikästä vaikuttamistyötä, jotta seksuaalikasvatus paranisi koko maassa.

”Meillä on hyvää yhteistyötä hallituksen ja viranomaisten kanssa. Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että mosambikilaiset nuoret saavat koulussa kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta”, Yengo sanoo.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema on heikko

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet toteutuvat Mosambikissa vielä heikosti. Mosambikin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskeva lainsäädäntö on yksi Afrikan edistyksellisimmistä, ja hallitus esimerkiksi turvaa vähemmistöryhmien pääsyn terveyspalveluihin. Yhteisöissä on kuitenkin yhä paljon syrjiviä asenteita, vaikka vähemmistöihin kohdistuva väkivalta on Mosambikissa harvinaista.

Syrjintä on voimakkainta maaseudulla, mutta sitä ilmenee myös kaupungeissa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että vähemmistöjen edustajat uskaltautuvat harvoin julkiseen terveydenhoitoon.

”Ennakkoluulot liittyvät pitkälti uskontoon. Raamattu tuomitsee Sodoman, joten uskonnolliset ihmiset ajattelevat homoseksuaalisuutta syntinä. Se nähdään usein myös ulkopuolelta tulevana kulttuurisena ilmiönä, joka ei kuulu Mosambikin tapoihin”, Yengo kertoo.

Ratkaisu tähänkin haasteeseen on hänen mielestään normien muuttaminen. Plan tekee Mosambikissa tiivistä yhteistyötä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia edistävän järjestön LAMBDA:n kanssa. Yhteistyö on hedelmällistä, mutta siihen liittyy haasteita, koska Mosambikin hallitus ei ole vielä hyväksynyt LAMBDA:n virallista rekisteröintiä.

Planin ja LAMBDA:n työntekijät ja aktivistit tapaavat viranomaisia, terveyspalveluiden tarjoajia, opettajia ja yhteisöjen johtajia ja keskustelevat heidän kanssaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta ja oikeuksista. Tavoitteena on, että vähemmistöjen jäsenet saavat heille kuuluvia palveluita ilman syrjintää.

Seuraavaksi norminmuutostyö on tarkoitus siirtää yhteisötasolle, jotta syrjivät asenteet väistyisivät hyväksyvän ja monimuotoisen asenneilmapiirin tieltä.

”Ilmassa on ollut huolta siitä, ottaako Mosambikin valtio vaikutteita esimerkiksi Ugandan ja Etiopian jyrkemmästä politiikasta. En kuitenkaan usko siihen, sillä Mosambikin ilmapiiri ja hallituksen tahtotila ovat hyvin erilaiset, vaikka demokratia ja sananvapaus ovat ottaneet täälläkin takapakkia.”

Lainsäädäntö vauhdittaa lapsiavioliittojen lopettamista

Mosambikin lainsäädäntö on edistyksellinen abortin ja ehkäisyn suhteen. Ehkäisyvälineitä ja turvallisen abortin saa julkisesta terveydenhuollosta ilmaiseksi. Nuoret voivat hakeutua ehkäisyneuvolaan tai hiv-testiin ilman vanhempiensa lupaa.

Haasteena on, että palvelut tunnetaan vielä huonosti, eivätkä ne ole kaikkien ulottuvilla. Erityisesti maaseudun yhteisöissä niihin liittyy myös uskomuksia. Moni esimerkiksi luulee, että ehkäisy ja abortti vievät hedelmällisyyden.

”Nuorten asenteet muuttuvat nopeammin kuin vanhempien ihmisten. On tärkeää, että nuoret tietävät, mistä saavat palveluita, vaikka heidän vanhempansa eivät niitä sallisikaan. Yhteisöt alkavat myös yhä useammin hyväksyä sen, että nuoret ovat seksuaalisesti aktiivisia”, Yengo sanoo.

Hän näkee merkittävää edistystä erityisesti raskaana olevien tyttöjen oikeuksissa ja lapsiavioliittojen torjunnassa.

Vuonna 2019 Mosambikin parlamentti kielsi alle 18-vuotiaiden avioliitot. Plan teki vahvaa vaikuttamistyötä lain puolesta. Vaikka laki ei riitä lopettamaan lapsiavioliittoja, se voi toimia pelotteena ja vauhdittaa norminmuutostyötä.

Laki takaa nykyisin myös sen, että raskaana olevat tytöt saavat jatkaa koulunkäyntiä. Vielä kymmenen vuotta sitten oli tyypillistä, että opettajat käännyttivät raskaana olevat tytöt kotiin, koska pitivät näitä huonoina esimerkkeinä muille oppilaille.

”Haluan nähdä muutosta, ja näenkin sitä. Haitalliset normit ja ilmiöt muuttuvat hitaasti, mutta ne muuttuvat”, Yengo sanoo.

Lähteet: CIA:n The World Factbook, Girls Not Brides, Mosambikin terveysministeriö, Plan International, UNFPA

Vahvistamme tyttöjen ja nuorten naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia Mosambikissa suomalaisten lahjoittajien, Nenäpäivän ja ulkoministeriön tuella. Nenäpäivää vietetään pe 10.11.

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi