Vaikuttamistyömme

Vaikutammetasa-arvonjailmastonpuolestamyösSuomessa

Planin liiveissä ja ilmastoaiheisissa kylteissä olevat Planin ilmastovaikuttajat poseeraavat yhdessä Sanni Grahn-Laasosen kanssa, joka pitelee saamaansa "ilmastoratkaisijat"-diplomia.

Rakenteiden ja asenteiden muuttaminen tasa-arvoa edistäväksi on tärkeää kaikkialla. Vaikutamme kotimaassa sen eteen, että Suomi tekisi osansa ilmastokriisin torjumisessa ja edistäisi tasa-arvoa maailmalla ulkopolitiikassaan.

Tasa-arvoa, seksuaalioikeuksia ja vähemmistöjä vastustavat liikkeet ovat vahvistuneet ympäri maailmaa. Samaan aikaan ilmastonmuutos vaarantaa ihmisoikeuksien toteutumisen kaikkialla. Erityisessä vaarassa ovat kehittyvissä maissa asuvat tytöt, jotka kohtaavat syrjintää niin sukupuolensa, ikänsä kuin köyhyytensä vuoksi.

Suomessa tehdyillä päätöksillä on vaikutuksia maamme rajojen ulkopuolella. Pysyvät parannukset lasten ja tyttöjen oikeuksiin vaativat muutoksia lakeihin, toimintatapoihin ja asenteisiin. Siksi keskustelemme tärkeistä teemoistamme päättäjien kanssa ja tuotamme päätöksenteon tueksi selvityksiä ja tutkimustietoa. Osallistumme myös julkiseen keskusteluun Suomessa ja järjestämme vaikuttavia kampanjoita.

Näin haluamme muuttaa asioita

Suomi laatii tasa-arvon edistämiseksi ulkopolitiikassa strategian. Tytöt ja naiset huomioidaan kehityspolitiikassa erityisryhmänä ja vuoteen 2023 mennessä 85 prosenttia uusista kehitysyhteistyöhankkeista edistää yhtenä tavoitteenaan sukupuolten tasa-arvoa.

Kehitysyhteistyön rahoitus nostetaan 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL) vuoteen 2027 mennessä, ja rahoituksen nostolle laaditaan tiekartta tällä hallituskaudella. Tiekarttaan sisällytetään suunnitelma siitä, miten 0,2 prosenttia BKTL:sta ohjataan vähiten kehittyneille maille  ja kehitysyhteistyön rahoituksesta 15 prosenttia ohjataan kansalaisjärjestöjen kautta. 

Suomi vahvistaa ja toteuttaa kansainvälisessä yhteistyössään oikeudenmukaista ja sukupuolten tasa-arvoa edistävää ilmastopolitiikkaa, joka pyrkii hiilineutraaliuteen jo vuonna 2030, viimeistään vuonna 2035, ja hiilinegatiivisuuteen sen jälkeen. Kansallisessa ilmastopolitiikassa toteutetaan Ilmastopaneelin suositukset sekä kuullaan lapsia ja nuoria ilmastotoimien toteuttamisessa. 

Suomi nostaa kansainvälisen ilmastorahoituksen 200 miljoonaan euroon vuodessa. Yli 25 prosenttia rahoituksesta ohjataan vähiten kehittyneille maille. Ilmastorahoitus ohjataan tasapuolisesti ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista tukevaan työhön.

Humanitaariset kriisit yleistyvät ja pitkittyvät. Siksi Suomi kasvattaa humanitaarisen työn rahoitusta ja tukeaan järjestöjen humanitaariselle työlle. Humanitaarisen työn rahoitus palautetaan vähintään vuoden 2014 tasolle (n. 105 milj. euroa). Mahdollisuus monivuotiseen rahoitukseen säilytetään ja joustavuutta vastata akuutteihin kriiseihin parannetaan. Humanitaarisen työn rahoituksen kriteerien läpinäkyvyyttä sekä ennustettavuutta parannetaan.

Humanitaarisen työn rahoitusta ohjataan entistä enemmän koulutukseen, ja erityisesti tyttöjen erityistarpeet huomioidaan.

Kestävän kehityksen osaaminen ja globaalit kansalaistaidot sisältyvät oppimista, kasvatusta ja nuorisotyötä ohjaaviin poliittisiin ohjelmiin ja linjauksiin. Suomi vahvistaa nuorten itsenäistä toimijuutta ja osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Kannanottomme ja lausuntomme

Kaksi tyttöä istuttaa puuta Indonesiassa.
Kannanotot, 29.6.2021

Tuore raportti osoittaa: Suomen ilmastorahoituksen puutteita ei voi enää sivuuttaa

Kehitysyhteistyöjärjestöt ehdottavat ilmastorahoituksen sidosryhmistä koostuvan työryhmän perustamista.
Tyttöjä Vietnamissa
Kannanotot, 27.5.2021

Tyttöjen oikeudet säilyttävät ansaitusti paikkansa Suomen kehityspolitiikassa, mutta 0,7-tavoite on kaukana horisontissa

Kehityspolitiikan tuore ylivaalikautinen selonteko linjaa Suomen toimintaa kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä tulevina vuosina. Planille tärkeintä on, että Suomen kehityspolitiikka tähtää pysyviin parannuksiin maailman tyttöjen elämässä. Tarkastelemme selontekoa siksi erityisesti tasa-arvon ja ilmastopainotusten näkökulmasta.
Planin paikallinen vapaaehtoinen antaa Etelä-Sudanissa ruokatarvikepaketteja hymyilevälle äidille, jolla on pieni lapsi sylissään.

Yhden päivän sotilasmenoilla voitaisiin torjua maailman nälkäkriisi

Maailmanlaajuisesti vain 26 tunnissa käytetyt sotilasmenot riittäisivät kattamaan suurimmassa nälänhädän vaarassa olevien ihmisten auttamiseen tarvittavat 5,5 miljardia dollaria.

Ota yhteyttä

Niina Ratilainen

Vaikuttamistyön asiantuntija

+358 50 378 7791 niina.ratilainen@plan.fi

Hanna Wendelin

Vaikuttamistyön asiantuntija

+358 40 450 6961 hanna.wendelin@plan.fi