Vaikuttamistyömme

Vaikutamme tasa-arvon ja ilmaston puolesta myös Suomessa

Planin liiveissä ja ilmastoaiheisissa kylteissä olevat Planin ilmastovaikuttajat poseeraavat yhdessä Sanni Grahn-Laasosen kanssa, joka pitelee saamaansa "ilmastoratkaisijat"-diplomia.

Rakenteiden ja asenteiden muuttaminen tasa-arvoa edistäväksi on tärkeää kaikkialla. Vaikutamme kotimaassa sen eteen, että Suomi tekisi osansa ilmastokriisin torjumisessa ja edistäisi tasa-arvoa maailmalla ulkopolitiikassaan.

Tasa-arvoa, seksuaalioikeuksia ja vähemmistöjä vastustavat liikkeet ovat vahvistuneet ympäri maailmaa. Samaan aikaan ilmastonmuutos vaarantaa ihmisoikeuksien toteutumisen kaikkialla. Erityisessä vaarassa ovat kehittyvissä maissa asuvat tytöt, jotka kohtaavat syrjintää niin sukupuolensa, ikänsä kuin köyhyytensä vuoksi.

Suomessa tehdyillä päätöksillä on vaikutuksia maamme rajojen ulkopuolella. Pysyvät parannukset lasten ja tyttöjen oikeuksiin vaativat muutoksia lakeihin, toimintatapoihin ja asenteisiin. Siksi keskustelemme tärkeistä teemoistamme päättäjien kanssa ja tuotamme päätöksenteon tueksi selvityksiä ja tutkimustietoa. Osallistumme myös julkiseen keskusteluun Suomessa ja järjestämme vaikuttavia kampanjoita.

Näin haluamme muuttaa asioita

Suomi laatii tasa-arvon edistämiseksi ulkopolitiikassa strategian. Tytöt ja naiset huomioidaan kehityspolitiikassa erityisryhmänä ja vuoteen 2023 mennessä 85 prosenttia uusista kehitysyhteistyöhankkeista edistää yhtenä tavoitteenaan sukupuolten tasa-arvoa.

Kehitysyhteistyön rahoitus nostetaan 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL) vuoteen 2027 mennessä, ja rahoituksen nostolle laaditaan tiekartta tällä hallituskaudella. Tiekarttaan sisällytetään suunnitelma siitä, miten 0,2 prosenttia BKTL:sta ohjataan vähiten kehittyneille maille  ja kehitysyhteistyön rahoituksesta 15 prosenttia ohjataan kansalaisjärjestöjen kautta. 

Suomi vahvistaa ja toteuttaa kansainvälisessä yhteistyössään oikeudenmukaista ja sukupuolten tasa-arvoa edistävää ilmastopolitiikkaa, joka pyrkii hiilineutraaliuteen jo vuonna 2030, viimeistään vuonna 2035, ja hiilinegatiivisuuteen sen jälkeen. Kansallisessa ilmastopolitiikassa toteutetaan Ilmastopaneelin suositukset sekä kuullaan lapsia ja nuoria ilmastotoimien toteuttamisessa. 

Suomi nostaa kansainvälisen ilmastorahoituksen 200 miljoonaan euroon vuodessa. Yli 25 prosenttia rahoituksesta ohjataan vähiten kehittyneille maille. Ilmastorahoitus ohjataan tasapuolisesti ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista tukevaan työhön.

Humanitaariset kriisit yleistyvät ja pitkittyvät. Siksi Suomi kasvattaa humanitaarisen työn rahoitusta ja tukeaan järjestöjen humanitaariselle työlle. Humanitaarisen työn rahoitus palautetaan vähintään vuoden 2014 tasolle (n. 105 milj. euroa). Mahdollisuus monivuotiseen rahoitukseen säilytetään ja joustavuutta vastata akuutteihin kriiseihin parannetaan. Humanitaarisen työn rahoituksen kriteerien läpinäkyvyyttä sekä ennustettavuutta parannetaan.

Humanitaarisen työn rahoitusta ohjataan entistä enemmän koulutukseen, ja erityisesti tyttöjen erityistarpeet huomioidaan.

Kestävän kehityksen osaaminen ja globaalit kansalaistaidot sisältyvät oppimista, kasvatusta ja nuorisotyötä ohjaaviin poliittisiin ohjelmiin ja linjauksiin. Suomi vahvistaa nuorten itsenäistä toimijuutta ja osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Eduskunnan tyttöryhmä

Tyttöjen puolesta yli puoluerajojen

Tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmä edistää poliittisia päätöksiä, jotka parantavat globaalisti tyttöjen oikeuksia sekä tuo esille maailman tyttöjen asemaa poliittisessa ja julkisessa keskustelussa.

Planin pääsihteeri Ossi Heinänen ja joukko päättäjiä eduskunnassa #tyttöjenpuolella-kyltit käsissään.
Planin pääsihteeri Ossi Heinänen ja joukko päättäjiä eduskunnassa #tyttöjenpuolella-kyltit käsissään.

Uusimmat Kannanottomme ja lausuntomme

Joukko nuoria seisoo ryhmässä värikkäillä betoniportailla.
Mediatiedotteet, 30.1.2024

Uusi palkinto: Planin tyttöpalkinto nostaa esiin tasa-arvon puolustajia

Uusi Planin tyttöpalkinto nostaa esiin tasa-arvon puolustajia. Julkistamme ensimmäisen voittajan kansainvälisen tyttöjen päivän aikaan lokakuussa.
Plan International
Kannanotot, 29.1.2024

Plan International Suomen lausunto VANUPO2024–2027-luonnokseen

Plan yhtyy nuorisoalan kattojärjestö Allianssin lausuntoon siinä, että valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma on hajanainen ja epäjohdonmukainen eikä esitä mitattavia tavoitteita nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi.
Nuori poika on talon raunioiden keskellä ja tarkastelee siellä olevia rikkoutuneita tavaroita.

Järjestöt: Aseiden vienti Israelille ja palestiinalaisille aseellisille ryhmille lopetettava

Plan yhdessä 15 muun järjestön kanssa vaatii aseviennin lopettamista Israelille ja palestiinalaisille aseellisille ryhmille.

Ota yhteyttä

Yksityinen: Niina Ratilainen

Vaikuttamisen asiantuntija (vanhempainvapaalla)

+358 50 378 7791 niina.ratilainen@plan-international.org

Senni Martikainen

Vaikuttamisen asiantuntija

+358 50 597 1634 senni.martikainen@plan-international.org

Jonas Biström

Vaikuttamisen asiantuntija

+358 50 472 8394 jonas.bistrom@plan-international.org