Vaikuttamistyömme

Vaikutamme tasa-arvon ja ilmaston puolesta myös Suomessa

Planin liiveissä ja ilmastoaiheisissa kylteissä olevat Planin ilmastovaikuttajat poseeraavat yhdessä Sanni Grahn-Laasosen kanssa, joka pitelee saamaansa "ilmastoratkaisijat"-diplomia.

Rakenteiden ja asenteiden muuttaminen tasa-arvoa edistäväksi on tärkeää kaikkialla. Vaikutamme kotimaassa sen eteen, että Suomi tekisi osansa ilmastokriisin torjumisessa ja edistäisi tasa-arvoa maailmalla ulkopolitiikassaan.

Tasa-arvoa, seksuaalioikeuksia ja vähemmistöjä vastustavat liikkeet ovat vahvistuneet ympäri maailmaa. Samaan aikaan ilmastonmuutos vaarantaa ihmisoikeuksien toteutumisen kaikkialla. Erityisessä vaarassa ovat kehittyvissä maissa asuvat tytöt, jotka kohtaavat syrjintää niin sukupuolensa, ikänsä kuin köyhyytensä vuoksi.

Suomessa tehdyillä päätöksillä on vaikutuksia maamme rajojen ulkopuolella. Pysyvät parannukset lasten ja tyttöjen oikeuksiin vaativat muutoksia lakeihin, toimintatapoihin ja asenteisiin. Siksi keskustelemme tärkeistä teemoistamme päättäjien kanssa ja tuotamme päätöksenteon tueksi selvityksiä ja tutkimustietoa. Osallistumme myös julkiseen keskusteluun Suomessa ja järjestämme vaikuttavia kampanjoita.

Näin haluamme muuttaa asioita

Suomi laatii tasa-arvon edistämiseksi ulkopolitiikassa strategian. Tytöt ja naiset huomioidaan kehityspolitiikassa erityisryhmänä ja vuoteen 2023 mennessä 85 prosenttia uusista kehitysyhteistyöhankkeista edistää yhtenä tavoitteenaan sukupuolten tasa-arvoa.

Kehitysyhteistyön rahoitus nostetaan 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL) vuoteen 2027 mennessä, ja rahoituksen nostolle laaditaan tiekartta tällä hallituskaudella. Tiekarttaan sisällytetään suunnitelma siitä, miten 0,2 prosenttia BKTL:sta ohjataan vähiten kehittyneille maille  ja kehitysyhteistyön rahoituksesta 15 prosenttia ohjataan kansalaisjärjestöjen kautta. 

Suomi vahvistaa ja toteuttaa kansainvälisessä yhteistyössään oikeudenmukaista ja sukupuolten tasa-arvoa edistävää ilmastopolitiikkaa, joka pyrkii hiilineutraaliuteen jo vuonna 2030, viimeistään vuonna 2035, ja hiilinegatiivisuuteen sen jälkeen. Kansallisessa ilmastopolitiikassa toteutetaan Ilmastopaneelin suositukset sekä kuullaan lapsia ja nuoria ilmastotoimien toteuttamisessa. 

Suomi nostaa kansainvälisen ilmastorahoituksen 200 miljoonaan euroon vuodessa. Yli 25 prosenttia rahoituksesta ohjataan vähiten kehittyneille maille. Ilmastorahoitus ohjataan tasapuolisesti ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista tukevaan työhön.

Humanitaariset kriisit yleistyvät ja pitkittyvät. Siksi Suomi kasvattaa humanitaarisen työn rahoitusta ja tukeaan järjestöjen humanitaariselle työlle. Humanitaarisen työn rahoitus palautetaan vähintään vuoden 2014 tasolle (n. 105 milj. euroa). Mahdollisuus monivuotiseen rahoitukseen säilytetään ja joustavuutta vastata akuutteihin kriiseihin parannetaan. Humanitaarisen työn rahoituksen kriteerien läpinäkyvyyttä sekä ennustettavuutta parannetaan.

Humanitaarisen työn rahoitusta ohjataan entistä enemmän koulutukseen, ja erityisesti tyttöjen erityistarpeet huomioidaan.

Kestävän kehityksen osaaminen ja globaalit kansalaistaidot sisältyvät oppimista, kasvatusta ja nuorisotyötä ohjaaviin poliittisiin ohjelmiin ja linjauksiin. Suomi vahvistaa nuorten itsenäistä toimijuutta ja osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Raportti

Tasa-arvo ilmastokriisissä

Miten Suomi on edistänyt tasa-arvoa kansainvälisessä ilmastopolitiikassa? Plan International Suomen ja Tyrsky-Konsultoinnin Tasa-arvo ilmastokriisissä -raportti tarkastelee ilmastopolitiikan ja tasa-arvon yhteyttä ja antaa suosituksia tulevaan ilmastotyöhön. Suomi voi olla ensimmäinen valtio, joka onnistuu ratkaisemaan tasa-arvon ja ilmaston kriisejä yhdessä.

Nainen asettelee pientä lasta miehen selkään kantoreppuun pellon laidalla.
Nainen asettelee pientä lasta miehen selkään kantoreppuun pellon laidalla.

Kannanottomme ja lausuntomme

Lapsi kantaa vesikanisteria kuivan kylän keskellä Somaliassa.
Kannanotot, 25.10.2022

Suomalaiset järjestöt YK:n ilmastokokouksesta: Vauraiden maiden on kannettava vastuunsa ilmastonmuutoksen seurauksista

Suomalaiset ympäristö-, ihmisoikeus- ja kehitysjärjestöt vaativat YK:n ilmastokokoukselta päätöksiä fossiilisista polttoaineista luopumisesta sekä ilmastokriisin taakan oikeudenmukaisesta jakamisesta.
Planin nuoria ryhmäkuvassa. Heillä kylttejä joissa tekstejä: Minä sydän vaikuttaminen, #squadgoals jne.
Kannanotot, 29.8.2022

Lausunto Valtioneuvoston periaatepäätöksestä suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla

Kiitämme mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston demokratiapoliittisesta periaatepäätöksestä.
Kuvassa näkyy yhteenliitetyt kädet, joiden päällä on siemeniä.
Kannanotot, 1.4.2022

Järjestöt: Hallituksen on kehysriihessään puututtava syvenevään humanitaariseen kriisiin

Koronapandemia, maailmanlaajuinen eriarvoisuus, ilmastokriisi ja aseelliset konfliktit ovat pahentaneet hätää maailman haavoittuvimmilla alueilla. Tammikuussa arvioitiin, että vuonna 2022 jopa 274 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua, mikä on suurin määrä vuosikymmeniin.

Ota yhteyttä

Niina Ratilainen

Vaikuttamisen asiantuntija

+358 50 378 7791 niina.ratilainen@plan.fi

Hanna Wendelin

Projektivastaava

+358 40 450 6961 hanna.wendelin@plan.fi