Oikeudet, itsenäisyys ja valinta

Ehkäisemme Ugandassa nuorten ei-toivottuja raskauksia sekä tuemme raskaana olevia nuoria ja teinivanhempia EU:n, Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella.

Haitalliset normit lisäävät teiniraskauksien määrää

Työskentelyalueillamme Byuendessa ja Kamulissa teiniraskauksien määrä on korkea. Buyenden alueella joka neljännes ja Kamulin alueella joka viidennes tytöistä tulee äidiksi 13–19-vuotiaina.

Ei-toivotun teiniäitiyden taustalla ovat usein haitalliset normit. Raskaana olevat tytöt sekä nuoret vanhemmat kokevat syrjintää ja stigmaa. Kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen puute lisää myyttejä ja harhaluuloja lisääntymiseen ja ehkäisyyn liittyen. Ehkäisyä ei ole helposti saatavilla ja sen käyttöaste on matala. Lisäksi nuorisoystävälliset seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut ovat hyvin rajalliset.

Paikalliset kumppanit tärkeässä roolissa

Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia edistävässä hankkeessamme keskitymme nuorten ei-toivottujen raskauksien ehkäisyyn ja raskaana olevien nuorten ja teinivanhempien tukemiseen.

Teemme yhteistyötä paikallisten kumppaniemme kanssa. Paikallisen kansalaisyhteiskunnan toimijoiden merkitys ja rooli normien muutostyössä on olennaista. Vahvistamme työssämme paikallisten ruohonjuuritason järjestöjen osaamista ja toimijuutta aiheesta, jotta saamme pysyvää muutosta aikaan.

Työmme hankkeessa tavoittaa 11 000 nuorta (erityisesti raskaana olevia tyttöjä ja teinivanhempia), 3 600 vanhempaa ja huoltajaa, 90 terveysalan ammattilaista, 122 terveystiimiä ja 40 perinteistä ja uskonnollista johtajaa. Huomioimme työssämme myös vammaiset nuoret.

Näin toimimme:

  • Lisäämme nuorten tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista, jotta he voivat omaksua myönteisiä asenteita ja käytäntöjä varhaisten raskauksien ja seksuaalisen ja sukupuolittuneen väkivallan ehkäisyyn.
  • Koulutamme nuoria vertaiskouluttajiksi, jonka jälkeen he voivat kouluttaa muita aiheesta kouluissa ja yhteisöissään.
  • Vahvistamme koulujen Girls Education Movement -kerhoja ja teemme työtä sen eteen, että raskaana olevat tytöt ja nuoret äidit pääsisivät palaamaan kouluun. Poistamme koulujen säännöissä ja toimintatavoissa olevia esteitä kouluun paluulle ja puramme stigmoja ja edistämme asennemuutosta nuorten äitien koulunkäyntiin liittyen.
  • Tuemme vanhempien ryhmiä, positiivista vanhemmuutta käsitteleviä keskustelutilaisuuksia sekä miesten toimintaryhmiä.
  • Edistämme nuorille sopivien, sukupuolen huomioon ottavien, laadukkaiden ja inklusiivisten seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen saatavuutta ja käyttöä sekä koulutamme terveydenhuoltohenkilöstöä.
  • Tuemme liikkuvia terveyspalveluita syrjäisimmillä seuduilla sekä edistämme ehkäisyvälineiden jakamista.
  • Vahvistamme paikallisen kumppanijärjestömme maksutonta puhelinlinjaa, josta nuoret saavat luotettavaa ja anonyymiä neuvontaa ja tukea palveluiden hakemiseen omalla kielellään.
  • Lisäämme paikallisten kansalaisjärjestöjen osaamista ja toimintavalmiuksia, jotta ne voivat toimia sekä vaikuttaa linjauksiin ja menettelytapoihin, joilla ehkäistään nuorten ei-toivottuja raskauksia ja tuetaan nuoria vanhempia.
  • Vahvistamme paikallisten järjestöjen mahdollisuuksia käydä keskustelua tasa-arvosta ja tyttöjen oikeuksista sekä paikallisviranomaisten että perinteisten ja uskonnollisten johtajien kanssa.

Yhteistyössä

Työskentelemme yhdessä paikallisten kumppanijärjestöjemme kanssa. Teemme työtämme vuosina 2023–2025 EU:n, Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella.