Tutustu Planiin

Plan International parantaa erityisesti tyttöjen elämää ja suojelua

Kuusi intialaista tyttöä poseeraa vakavana kädet lanteilla.

Plan International on lastenoikeusjärjestö, joka parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen elämää ja suojelua.

Haluamme oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi parannamme erityisesti tyttöjen asemaa.

Olemme uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö. Järjestömme perustettiin 1937. Suomessa toimintamme alkoi 1998. Työskentelemme 75 maassa.

Vuonna 2023 paransimme 22,2 miljoonan tytön ja 19,4 miljoonan pojan elämää.

Teemme työtä kuudella osa-alueella

Laadukas koulutus kaikille

 • Tuemme kaikkien oppimista ja laadukasta opetusta.
 • Autamme koulun ulkopuolella olevia lapsia pääsemään kouluun.
 • Vahvistamme koulujen hallintoa ja parannamme koulutiloja ja -ympäristöjä.
 • Tuotamme laadukkaita oppimateriaaleja ja vahvistamme opettajien osaamista.
Plan ikoni kriisi

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet

 • Vahvistamme seksuaalikasvatusta ja positiivista, avointa keskustelua seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista.
 • Parannamme seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita, kuten ehkäisy- ja hiv-palveluita.
 • Ehkäisemme lapsiavioliittoja ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Varhaislapsuuden kehitys

 • Vahvistamme vanhempien positiivisia, sukupuolisensitiivisiä kasvatustaitoja.
 • Parannamme äitiys- ja neuvolapalveluita.
 • Vahvistamme yhteisöjen sanitaatiota ja hygieniaa.
 • Vahvistamme varhaiskasvatuspalveluita.
Plan ikoni suojelu kilpi

Suojelu väkivallalta

 • Ehkäisemme väkivaltaa perheissä ja yhteisöissä.
 • Tarjoamme tukea väkivaltaa kokeneille lapsille.
 • Vahvistamme lastensuojelujärjestelmiä.
 • Vaikutamme lakeihin ja niiden toimeenpanoon lasten suojelemiseksi.

Taitoja ja työtilaisuuksia nuorille

 • Tuemme nuoria saamaan työelämässä tarvittavia taitoja ja yrittäjyystaitoja.
 • Autamme nuoria saamaan töitä ja perustamaan omia yrityksiä.
 • Vahvistamme nuorten ja yhteisöjen taloustaitoja.
 • Vaikutamme yhteiskuntiin ja työnantajiin työolojen parantamiseksi.

Lapset ja nuoret muutokset edistäjinä

 • Tuemme ja koulutamme lapsia ja nuoria aktiivisiksi vaikuttajiksi.
 • Tuemme nuorten aktivistien omia aloitteita ja fasilitoimme lasten ja nuorten vaikuttamisryhmiä ja -kanavia.
 • Edistämme nuorten osallisuutta virallisissa ja epävirallisissa hallintorakenteissa.

Miksi erityisesti tytöt?

Tytöillä on sukupuolensa takia poikia heikommat lähtökohdat toteuttaa oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan. Tytöillä on riski jäädä ilman koulutusta ja he kohtaavat lapsiavioliittoja, väkivaltaa, lapsikauppaa sekä liian varhaisia raskauksia. Etenkin monissa kehittyvissä maissa tytöt kokevat syrjintää ikänsä, sukupuolensa ja köyhyytensä takia.

Kambodzalaiset tytöt nauravat koululuokassa.

Plan International Suomi

Plan International Suomi on osa kansainvälistä Plan International -järjestöä. Keräämme varoja, teemme kehitysyhteistyötä sekä rahoitamme ja tuemme koko kansainvälisen organisaation toimintaa maailmanlaajuisten tulosten aikaansaamiseksi.

Suomessa teemme vaikuttamistyötä, globaalikasvatusta ja maahanmuuttajatyötä. Olemme Suomessa johtava tyttöjen oikeuksien asiantuntija.

Näin toimimme

Tavoittelemme merkittäviä ja kestäviä parannuksia lasten ja nuorten elämään sekä tyttöjen tasa-arvon toteutumiseen. Vaadimme itseltämme rohkeutta, vastavuoroisuutta, määrätietoisuutta ja innovatiivisuutta.

Luomme luottamuksen ilmapiirin sekä järjestöömme että ympärillemme olemalla avoimia, rehellisiä ja läpinäkyviä. Toteuttaessamme lupauksiamme otamme vastuun päätöksistämme ja toimintamme vaikutuksista. Edellytämme samaa myös muilta.

Menestymme tekemällä tehokasta yhteistyötä sekä järjestömme sisällä että kumppaniemme – myös kummiemme ja lahjoittajiemme – kanssa. Autamme toisiamme saavuttamaan tavoitteemme parhaalla mahdollisella tavalla. Etsimme ja toteutamme ratkaisuja sekä tiimeissämme että maailmanlaajuisessa organisaatiossamme yhdessä lasten, nuorten, yhteisöjen ja kumppaneidemme kanssa.

Kunnioitamme kaikkia ihmisiä, arvostamme eroja ja puutumme epätasa-arvoon niin ohjelmissamme kuin työpaikallamme. Tuemme lapsia ja nuoria vahvistamaan itseluottamustaan ja muuttamaan elämäänsä. Rohkaisemme työntekijöitämme tekemään parhaansa ja kehittämään osaamistaan.

Kolme tyttöä seisoo värillistä taustaa vasten.

Planin strategia

Kansainvälisen strategiamme keskiössä on ajatus, että tytöt muuttavat maailmaa, vahvoina ja yhdessä. Suomen strategiassa painotamme erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia, humanitaarista työtä sekä nuorten toimijuutta.

Vastuullisuus

Edistämme yhdenvertaista ja vastuullista maailmaa

Olemme lastenoikeus- ja humanitaarinen järjestö, joka parantaa heikoimmassa asemassa olevien lasten, erityisesti tyttöjen, elämää. Tavoittelemme oikeudenmukaista maailmaa, jossa kaikkien lasten oikeudet toteutuvat. Huomioimme vastuullisuuden kaikessa toiminnassamme.

Kaksi Planin työntekijää ja nuori nainen kävelevät ja tutkivat jotakin esitettä.
Kaksi Planin työntekijää ja nuori nainen kävelevät ja tutkivat jotakin esitettä.

Tyttösponssi

Tytöt samalle viivalle

Edistä tyttöjen oikeuksia kuukausilahjoittajana. Tyttösponssi-lahjoittajana parannat heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia ja varmistat, etteivät he jää sukupuolensa takia taka-alalle.

Kolme tyttöä Dominikaanisesta tasavallasta
Kolme tyttöä Dominikaanisesta tasavallasta