TutustuPlaniin

PlanInternationalparantaaerityisestityttöjenelämääjasuojelua

Kuusi intialaista tyttöä poseeraa vakavana kädet lanteilla.

Plan International on lastenoikeusjärjestö, joka parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen elämää ja suojelua.

Haluamme oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi parannamme erityisesti tyttöjen asemaa.

Olemme uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö. Järjestömme perustettiin 1937. Suomessa toimintamme alkoi 1998. Työskentelemme 75 maassa.

Vuonna 2020 paransimme 26,9 miljoonan tytön ja 24 miljoonan pojan elämää.

Teemme työtä kuudella osa-alueella

Kirjoja kuvaava ikoni.

LAADUKAS KOULUTUS KAIKILLE

 • Tuemme kaikkien oppimista ja laadukasta opetusta.
 • Autamme koulun ulkopuolella olevia lapsia pääsemään kouluun.
 • Vahvistamme koulujen hallintoa ja parannamme koulutiloja ja -ympäristöjä.
 • Tuotamme laadukkaita oppimateriaaleja ja vahvistamme opettajien osaamista.
Terveysklinikkaa kuvaava ikoni.

SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYS JA -OIKEUDET

 • Vahvistamme seksuaalikasvatusta ja positiivista, avointa keskustelua seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista.
 • Parannamme seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita, kuten ehkäisy- ja hiv-palveluita.
 • Ehkäisemme lapsiavioliittoja ja tyttöjen sukuelinten silpomista.
Vanhemmuutta kuvaava ikoni, jossa hahmo pitää lasta sylissään.

VARHAISLAPSUUDEN KEHITYS

 • Vahvistamme vanhempien positiivisia, sukupuolisensitiivisiä kasvatustaitoja.
 • Parannamme äitiys- ja neuvolapalveluita.
 • Vahvistamme yhteisöjen sanitaatiota ja hygieniaa.
 • Vahvistamme varhaiskasvatuspalveluita.
Suojelua kuvaava ikoni, jossa on tytön piirros.

SUOJELU VÄKIVALLALTA

 • Ehkäisemme väkivaltaa perheissä ja yhteisöissä.
 • Tarjoamme tukea väkivaltaa kokeneille lapsille.
 • Vahvistamme lastensuojelujärjestelmiä.
 • Vaikutamme lakeihin ja niiden toimeenpanoon lasten suojelemiseksi.
Korjaustöitä tekevää hahmoa kuvaava ikoni.

TAITOJA JA TYÖTILAISUUKSIA NUORILLE

 • Tuemme nuoria saamaan työelämässä tarvittavia taitoja ja yrittäjyystaitoja.
 • Autamme nuoria saamaan töitä ja perustamaan omia yrityksiä.
 • Vahvistamme nuorten ja yhteisöjen taloustaitoja.
 • Vaikutamme yhteiskuntiin ja työnantajiin työolojen parantamiseksi.
Megafonia kuvaava ikoni.

LAPSET JA NUORET MUUTOKSEN EDISTÄJINÄ

 • Tuemme ja koulutamme lapsia ja nuoria aktiivisiksi vaikuttajiksi.
 • Tuemme nuorten aktivistien omia aloitteita ja fasilitoimme lasten ja nuorten vaikuttamisryhmiä ja -kanavia.
 • Edistämme nuorten osallisuutta virallisissa ja epävirallisissa hallintorakenteissa.

Miksi erityisesti tytöt?

Tytöillä on sukupuolensa takia poikia heikommat lähtökohdat toteuttaa oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan. Tytöillä on riski jäädä ilman koulutusta ja he kohtaavat lapsiavioliittoja, väkivaltaa, lapsikauppaa sekä liian varhaisia raskauksia. Etenkin monissa kehittyvissä maissa tytöt kokevat syrjintää ikänsä, sukupuolensa ja köyhyytensä takia.

Kansainvälisesti yhteisenä tavoitteenamme Plan Internationalissa on, että vuoteen 2022 mennessä 100 miljoonaa tyttöä kouluttautuu, vaikuttaa yhteisönsä asioihin, päättää omasta elämästään ja kasvaa turvassa.

Kambodzalaiset tytöt nauravat koululuokassa.

Plan International Suomi

Plan International Suomi on osa kansainvälistä Plan International -järjestöä. Keräämme varoja, teemme kehitysyhteistyötä sekä rahoitamme ja tuemme koko kansainvälisen organisaation toimintaa maailmanlaajuisten tulosten aikaansaamiseksi.

Suomessa teemme vaikuttamistyötä, globaalikasvatusta ja maahanmuuttajatyötä. Olemme Suomessa johtava tyttöjen oikeuksien asiantuntija.

Näin toimimme

Tavoittelemme merkittäviä ja kestäviä parannuksia lasten ja nuorten elämään sekä tyttöjen tasa-arvon toteutumiseen. Vaadimme itseltämme rohkeutta, vastavuoroisuutta, määrätietoisuutta ja innovatiivisuutta.

Tavoittelemme merkittäviä ja kestäviä parannuksia lasten ja nuorten elämään sekä tyttöjen tasa-arvon toteutumiseen. Vaadimme itseltämme rohkeutta, vastavuoroisuutta, määrätietoisuutta ja innovatiivisuutta.

Menestymme tekemällä tehokasta yhteistyötä sekä järjestömme sisällä että kumppaniemme – myös kummiemme ja lahjoittajiemme – kanssa. Autamme toisiamme saavuttamaan tavoitteemme parhaalla mahdollisella tavalla. Etsimme ja toteutamme ratkaisuja sekä tiimeissämme että maailmanlaajuisessa organisaatiossamme yhdessä lasten, nuorten, yhteisöjen ja kumppaneidemme kanssa.

Kunnioitamme kaikkia ihmisiä, arvostamme eroja ja puutumme epätasa-arvoon niin ohjelmissamme kuin työpaikallamme. Tuemme lapsia ja nuoria vahvistamaan itseluottamustaan ja muuttamaan elämäänsä. Rohkaisemme työntekijöitämme tekemään parhaansa ja kehittämään osaamistaan.

Tyttösponssi

Tytötsamalleviivalle

Tyttösponssi-lahjoituksellaedistätheikoimmassaasemassaolevientyttöjenoikeuksiajavarmistat,etteiväthejääsukupuolensatakiataka-alalle.

Kaksi tyttöä halaa ja nauraa, tyttösponssina puolustat tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa. Kuukausiahjoituksellasi varmistat, että tytöt eivät jää sukupuolensa takia taka-alalle.
Kaksi tyttöä halaa ja nauraa, tyttösponssina puolustat tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa. Kuukausiahjoituksellasi varmistat, että tytöt eivät jää sukupuolensa takia taka-alalle.