Tytöillä on sukupuolensa vuoksi poikia heikommat lähtökohdat toteuttaa oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan. Työskentelemme tyttöjen aseman parantamiseksi ympäri maailmaa.

Maailman heikoimmassa asemassa olevat tytöt kohtaavat monia haasteita, kuten huono koulutus, lapsiavioliitot, väkivalta, lapsikauppa ja liian varhaiset raskaudet. Köyhyys ja haitalliset sukupuolinormit estävät tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa toteutumasta.

Edistämme tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa, sillä jokaisella tytöllä on oikeus saada koulutusta, osallistua päätöksentekoon, hankkia riittävä toimeentulo ja kasvaa turvassa. Ajamme työssämme yhteiskunnallista muutosta, jotta tyttöjen elämää rajoittavat rakenteet muuttuvat myönteisiksi tyttöjen oikeuksille.

Tytöt voivat muuttaa maailmaa

Tasa-arvoinen yhteiskunta on parempi paikka kaikille. Kun tytöt saavat koulutuksen ja voivat osallistua täysivaltaisesti työelämään sekä päätöksentekoon, yhteiskunnat vaurastuvat ja voivat tarjota enemmän mahdollisuuksia kaikille.

Tasa-arvoa ja tyttöjen oikeuksia ei voida edistää ilman, että tytöt otetaan mukaan. Tytöt kaikessa moninaisuudessaan ovat tasa-arvotyön etulinjassa. Me haluamme olla mukana tukemassa tyttöjä, jotka kamppailevat oikeuksiensa puolesta ympäri maailmaa ja inspiroivat myös muita toimimaan paremman maailman puolesta.

Työskentelemme yhdessä tyttöjen kanssa ja annamme tytöille mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin koulussaan, yhteisössään ja yhteiskunnassaan.