Tytöillä on sukupuolensa vuoksi poikia heikommat lähtökohdat toteuttaa oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan. Työskentelemme tyttöjen aseman parantamiseksi ympäri maailmaa.

Maailman heikoimmassa asemassa olevat tytöt kohtaavat monia haasteita, kuten huono koulutus, lapsiavioliitot, väkivalta, lapsikauppa ja liian varhaiset raskaudet. Köyhyys ja haitalliset sukupuolinormit estävät tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa toteutumasta.

Edistämme tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa, sillä jokaisella tytöllä on oikeus saada koulutusta, osallistua päätöksentekoon, hankkia riittävä toimeentulo ja kasvaa turvassa. Ajamme työssämme yhteiskunnallista muutosta, jotta tyttöjen elämää rajoittavat rakenteet muuttuvat myönteisiksi tyttöjen oikeuksille.