Yene Raey II – Minun tulevaisuuteni

Teemme töitä lasten ja nuorten, perheiden ja yhteisöjen sekä kansalaisyhteiskunnan ja päättäjien kanssa nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien toteutumiseksi.

Tavoitteenamme on, että lapset ja nuoret voivat päättää omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan terveellisissä, turvallisissa ja kannustavissa oloissa. Varmistamme, että nuorilla on tietoa, taitoja ja itseluottamusta tehdä vastuullisia ja positiivisia valintoja oman elämänsä ja kehonsa suhteen. Varmistamme myös, että nuorilla on pääsy nuorisoystävällisiin seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin. Työskentelemme yhteisön kaikkien jäsenten kanssa, jotta saamme yhdessä purettua niissä vaikuttavia haitallisia sukupuolinormeja ja luotua pohjaa kestävälle muutokselle.

Pidämme huolen, että lapset ja nuoret voivat osallistua kansalaisyhteiskunnan toimintaan vaikuttamalla heille tärkeiden asioiden puolesta ja tasa-arvoa edistäen.

Tyttöjä uhkaavat silpominen ja lapsiavioliitot

Etiopia on yksi Afrikan väkirikkaimmista maista, ja väestöstä jopa 47 prosenttia on alle 15-vuotiaita lapsia. Peräti 90 prosenttia lapsista kokee elämässään puutetta perusasioista, kuten ruoasta, vedestä, sanitaatiosta tai koulutuksesta. Myös nuorisotyöttömyysaste on hyvin korkea.

Konservatiivinen ilmapiiri sekä uskonnolliset organisaatiot vaikuttavat voimakkaasti maan sosiaalisiin normeihin ja arvoihin. Erityisesti tytöt ja nuoret naiset kärsivät erilaisista haitallisista käytännöistä, kuten lapsiavioliitoista, sukuelinten silpomisesta ja sukupuoleen kohdistuvasta väkivallasta. Arviolta kahdella kolmesta eli 63 prosentilla tytöistä ja naisista sukuelimet on silvottu. Vaikka avioliittojen laillinen ikäraja Etiopiassa on 18, jopa 40 prosenttia tytöistä päätyy naimisiin ennen täysi-ikäisyyttä. Tällöin tytön koulunkäynti myös usein katkeaa ja hän on vaarassa tulla raskaaksi lapsena.

Näitä ilmiöitä vaikeuttavat entisestään seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvän tiedon ja palveluiden heikko saatavuus ja laatu erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa sekä haitalliset sukupuolinormit ja epätasa-arvoiset käytännöt.

Työskentelemme haitallisten normien purkamiseksi

Pitkäjänteisellä työllä paikallisten toimijoiden kanssa muutamme epätasa-arvon taustalla olevia sosiaalisia normeja ja edistämme sukupuolten välisen tasa-arvon ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien toteutumista.

Toimimme yhdessä lasten ja nuorten, heidän vanhempiensa, yhteisöjen ja paikallisten johtajien, mukaan lukien uskonnolliset johtajat, kanssa, jotta asenteet, normit, toimintatavat ja valtarakenteet muuttuisivat. Tuemme kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta, edistämme dialogia positiivisesta seksuaalisuudesta ja maskuliinisuudesta ja tuemme vanhemmuustaitoja. Parannamme nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen saatavuutta tukemalla terveydenhuoltohenkilökunnan osaamista ja valmiuksia tarjota laadukkaita ja nuorisoystävällisiä palveluita. Varmistamme, että nuoret pääsevät myös itse vaikuttamaan mielekkäästi paikallisen terveyssektorin vahvistamiseen. Teemme yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa ja varmistamme, että myös heidän äänensä kuuluu palveluiden kehittämisessä.

Jotta nuorten voimavarat, taidot ja mahdollisuudet päästä elämässä eteenpäin parantuvat, tuemme erityisesti tyttöjen ja nuorten naisten toimeentulo- ja työllistymismahdollisuuksia. Näin naiset saavat mahdollisuuden tienata itse elantonsa ja elää itsenäistä elämää. Varmistamme, että nuorilla ja yhteisöillä on tietoa ilmastonmuutoksen liittyvistä riskeistä ja tuemme positiivisia selviytymisstrategioita ja -keinoja kriisien jälkeen.

Työskentelemme kolmella alueella Amharan ja Oromian osavaltioissa.

Työmme tuloksia 2018–2021

Ohjelman ensimmäinen vaihe vuosina 2018–2021 paransi nuorten asenteita sekä lisäsi nuorten tietämystä sukupuolten tasa-arvosta, tyttöjen oikeuksista ja seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksista. Myös vanhempien, paikallisten johtajien sekä muiden yhteisön jäsenten asenteet seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä teemoja kohtaan kohtaan paranivat.

  • Nuorten, joilla on tarvittava tieto, asenne ja tavat edistää seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia, kasvoi 56 prosentista 65 prosenttiin.
  • Ohjelmaan osallistuneet pojat oppivat sukupuolten olevan tasa-arvoisia, kuukautisten olevan normaali tapahtuma sekä vahingollisten perinteiden, kuten silpomisen olevan haitaksi tytöille.
  • Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen ja -tiedon pariin hakeutuneiden nuorten määrä kasvoi 36 prosentista 46 prosenttiin.
  • Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen nuorisoystävällisyys kasvoi: palveluita nuorisoystävällisinä pitävien nuorten osuus kasvoi 61 prosentista 86 prosenttiin.
  • Tarvitsemansa seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut saaneiden nuorten osuus kasvoi 36 prosentista 70 prosenttiin.

Yhteistyössä

Toimimme tiiviissä yhteistyössä paikallisten kumppanijärjestöjemme PADet (Professional Alliance for Development), FGAE (Family Guidance Association of Ethiopia) ja ECDD (Ethiopian Center for Disability and Development) kanssa.

Hanke toteutetaan Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella vuosina 2022–2025.