Yene Raey – Minun tulevaisuuteni

Teemme töitä yhdessä tyttöjen ja poikien, perheiden ja yhteisöjen, kansalaisyhteiskunnan ja päättäjien kanssa nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien toteutumiseksi. Tavoitteenamme on vahvistaa seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden saatavuutta ja laatua, vaikuttaa haitallisiin sosiaalisiin normeihin, vähentää sukupuolittunutta väkivaltaa sekä edistää tyttöjen asemaa. Myös yhteisöjen tietoisuutta sukupuolten tasa-arvosta ja heidän lastensa oikeuksista vahvistetaan.

Jopa kolmannes koko Etiopian väestöstä on nuoria

Erityisesti tytöt ja nuoret naiset kärsivät erilaisista haitallisista käytännöistä, kuten lapsiavioliitoista, sukuelinten silpomisesta ja sukupuoleen kohdistuvasta väkivallasta. Arviolta kahdella kolmesta eli 63 prosentilla tytöistä ja naisista sukuelimet on silvottu. 40 prosenttia tytöistä päätyy naimisiin ennen täysi-ikäisyyttä. Tällöin tytön koulunkäynti myös usein katkeaa. Näitä ilmiöitä vaikeuttavat entisestään seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvän tiedon ja palveluiden heikko saatavuus ja laatu erityisesti murrosikäisten keskuudessa sekä haitalliset sukupuolinormit ja epätasa-arvoiset käytännöt.

Tytöt sanovat ei sukuelinten silpomiselle

Muutamme epätasa-arvon taustalla olevia sosiaalisia normeja ja edistämme sukupuolten välisen tasa-arvon ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien toteutumista.

Teemme töitä sen eteen, että nuoret, mukaan lukien tytöt, ottavat aktiivisen roolin ja haastavat vallalla olevia haitallisia käytäntöjä.  Champions of Change -roolimallit muuttavat aktiivisesti yhteisöjensä asenteita vuoropuhelun, vertaistuen, tiedon lisäämisen ja edunvalvonnan avulla. Tämän lisäksi tuemme perheitä ja muita yhteisön jäseniä omaksumaan yhä enemmän tietoa, asenteita ja käyttäytymismalleja, jotka edistävät nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia. Vahvistamme myös paikallisia toimijoita, jotka ovat sitoutuneet työskentelemään näiden asioiden puolesta.

Työskentelemme Amharan, Oromian ja etelässä SNNPR:n alueella.

Työmme tuloksia

  • Pitkäaikainen työmme on tuottanut tulosta. Merkittävin muutos on havaittu siinä, kuinka nuoret käsittelevät kuukautisia ja kohtelevat toisiaan kuukautishygieniaan liittyvissä kysymyksissä. Tytöt ovat vähemmän poissa koulusta kuukautisten vuoksi. Seurantakyselyn perusteella 96 % toiminta-alueidemme pojista ja tytöistä tuntevat kuukautiset, ja heillä on riittävät tiedot kuukautishygienian hoidosta.
  • Vanhemmilla ja muilla yhteisön jäsenillä on nyt vähemmän kuukautisiin liittyviä vääriä uskomuksia ja myyttejä. Uskonnolliset johtajat ovat myös saaneet paremman käsityksen kuukautisista ja ovat lopettaneet kuukautisten pitämisen kirouksina joissakin hankeyhteisöissä.
  • Alueilla, joilla työskentelimme Etiopiassa vuosina 2015–2017, lapsiavioliitot vähentyivät yli kolmanneksen ja tyttöjen silpominen 50 prosenttia.
  • Silpomattomien tyttöjen kerhot auttavat tyttöjä puolustamaan oikeuttaan koskemattomuuteen. Lisäksi naisten taloudellisen ja yhteiskunnallisen aseman kehittyminen on auttanut haitallisten tapojen poistamisessa.

Yhteistyössä

Toimimme yhteistyössä kansallisten kumppanijärjestöjemme HUNDEE, PADet ja KMG-Ethiopia kanssa.

Hanke toteutetaan Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella vuosina 2018–2021.