Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja
Plan International Suomi sr

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2022/919, myönnetty 10.6.2022

Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 1.7.2022 alkaen, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Insamlingstillstånd på Åland

Sökande
Stiftelsen Plan International Suomi

Tillståndsnummer och -datum
ÅLR 2022/4889, 14.6.2022

Giltighetstid och -område
Tillståndet gäller för tiden 1.7.2022 – 30.6.2023 – landskapet Åland