Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja
Plan International Suomi sr

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2022/919, myönnetty 10.6.2022

Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 1.7.2022 alkaen, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Insamlingstillstånd på Åland

Sökande
Stiftelsen Plan International Suomi

Tillståndsnummer och -datum
ÅLR 2022/4889, 14.6.2022

Giltighetstid och -område
Tillståndet gäller för tiden 1.7.2022 – 30.6.2023 – landskapet Åland

Lahjoitustilit

Plan International Suomi
Nordea FI90 1279 3000 5131 56 BIC NDEAFIHH
Danske Bank FI68 8000 1110 9439 64 BIC DABAFIHH

Plan International Suomi Hätäapurahasto
Nordea FI35 1555 3000 1217 40 BIC NDEAFIHH

Yleishyödyllisenä säätiönä Plan International Suomi ei ole verovelvollinen toiminnan rahoittamiseksi järjestämistään rahankeräyksistä.

Y-tunnus

1498487-2