Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja
Plan International Suomi sr

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2020/313, myönnetty 26.3.2020

Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 1.7.2020 – 30.6.2022, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Insamlingstillstånd på Åland

Sökande
Stiftelsen Plan International Suomi

Tillståndsnummer och -datum
ÅLR 2020/6893, 28.9.2020

Giltighetstid och -område
Tillståndet gäller för tiden 28.9.2020 – 30.6.2021 – landskapet Åland