Sou Jovem – Youth Leading the Change

Parannamme nuorten osallistumista päätöksentekoon Mosambikissa EU:n, Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella.

Heikot mahdollisuudet vaikuttaa

Mosambikissa nuorilla ja etenkin tytöillä, nuorilla naisilla sekä vammaisilla nuorilla on heikko edustus maan päätöksentekoelimissä. Lisäksi nuorilla on rajalliset mahdollisuudet ilmaista mielipiteensä omasta tulevaisuudestaan.

Myös nuorisojärjestöillä ja yhdistyksillä on vähäiset mahdollisuudet tarjota kanavia mielekkäälle osallistumiselle. Nuorten osallistumismahdollisuuksia estävät sananvapauden rajoittaminen ja kansalaisyhteyskunnan tilan kapeneminen.

Parannamme nuorten osallistumismahdollisuuksia

Parannamme nuorten osallistumismahdollisuuksia demokraattisen päätöksenteon eri vaiheisiin. Lisäämme nuorten tietoisuutta päätöksenteosta ja vahvistamme nuoria edustavien järjestöjen roolia ihmisoikeuksiin, sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja sosiaaliseen osallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Näin toimimme:

  • Perustamme Youth Sounding Board -nuorten ryhmän, jossa nuoret voivat vaikuttaa EU:n toimintaan Mosambikissa ja toimia neuvonantajana EU-delegaatiolle. Ryhmään valitaan 20 mosambikilaisnuorta mahdollisimman monimuotoisesti.
  • Valitsemme 45 nuorisojärjestöä tai -yhdistystä, ja kehitämme niiden valmiuksia nuorten aseman tehokkaampaan puolustamiseen.
  • Koulutamme nuoria kouluttajiksi, jotka voivat itse jakaa oppimaansa muille nuorille omissa yhteisöissään.
  • Kannustamme nuoria, jotta he vaatisivat entistä enemmän oikeuksiaan toteutuvaksi esimerkiksi kampanjoimalla ja vaikuttamistyötä tekemällä.
  • Jaamme pieniä avustuksia nuorisojärjestöjen tai -yhdistysten aloitteille, jotka edistävät nuorten osallistumista päätöksentekoon.
  • Tuotamme kaksi nuorten johtamaa tutkimusta vaikuttamistyön ja kansalaisosallistumisen parhaista tekniikoista.

Yhteistyössä

Teemme työtämme vuosina 2023–2026 EU:n, Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tuella.