Sukupuolittunut väkivalta uhkaa tyttöjen turvallisuutta ja elämää

Kaikenlainen väkivalta on tuomittavaa. Työskentelemme erityisesti lopettaaksemme tyttöihin ja nuoriin naisiin kohdistuvan sukupuolittuneen väkivallan.

Väkivalta on sukupuolittunut ilmiö, eli sen muodot ja käytännöt ovat erilaisia sukupuolten välillä. Tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta on globaali ongelma, joka uhkaa heidän turvallisuuttansa ja elämäänsä. Tyttöjen sukuelinten silpominen, lapsiavioliitot, seksuaalinen väkivalta, lähisuhdeväkivalta, kunniaan liittyvä väkivalta ja ihmiskauppa ovat esimerkkejä tyttöihin ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Sukupuolittuneen väkivallan muodot, kuten seksuaalinen väkivalta ja ihmiskauppa, lisääntyvät kriisien ja konfliktien aikana.

Köyhissä ja syrjäisissä yhteisöissä elävät ja alkuperäiskansoihin kuuluvat tytöt ja nuoret naiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja vammaiset tytöt ovat erityisen haavoittuvaisia sukupuolittuneelle väkivallalle. Myös tasa-arvotyötä tekevien ja poliittiseen keskusteluun osallistuvien tyttöjen ja nuorten naisten riski kokea sukupuolittunutta väkivaltaa on suurempi.