Planin maahanmuuttajatyö | Plan

Planin maahanmuuttajatyö

Planin maahanmuuttajatyö ehkäisee oppivelvollisuuden loppupuolella tai sen jo umpeuduttua Suomeen muuttaneiden nuorten syrjäytymistä sekä tukee heidän aktiivista kansalaisuuttaan.

Nuoret tutustuvat suomalaiseen arkeen ja yhteiskuntaan koulutuksen, työelämän ja vapaa-ajan kautta sekä demokratiakasvatuksen keinoin. Toiminta toteutetaan ryhmätapaamisina, harrastus- ja järjestövierailuina sekä työpajoina. Vanhemmille ja perheille järjestetään omaa toimintaa.

Oppivelvollisuuden loppupuolella tai sen päätyttyä Suomeen muuttaneet nuoret ovat kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa oleva ryhmä omassa ikäryhmässään, koska kouluvuosien aikana on vaikea saavuttaa tiedollisesti ja taidollisesti riittävää tasoa. Jatko-opintoihin siirtyminen on tällöin haasteellista ja keskeyttämisprosentit kantaväestön nuoria korkeammat.

Työtapoina ovat nuorten vertaisryhmätyö ja vapaa-ajan tuutoritoiminta, vapaaehtoisten tuella toteutettu perheiden kanssa tehtävä työ sekä osallistavia menetelmiä hyödyntävä demokratiakasvatus.

Teemme yhteistyötä mm. opetus- ja nuorisotoimen, oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa. Työskentelemme vuosittain yhdessä kymmenien peruskoulujen, toisen ja kolmannen asteen oppilaitosten, nuorisotalojen, yhdistysten ja yritysten kanssa.

Tule mukaan!

Vapaaehtoisilla on iso rooli Planin maahanmuuttajatyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Vapaaehtoiset koulutetaan tehtävään, ja koulutuksia järjestetään useita kertoja vuodessa.

Vapaaehtoiseksi Matkalla-projektiin
Vapaaehtoiseksi Muuttajat!-hankkeeseen

Toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, Suomen Kulttuurirahaston kannatusyhdistys sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.