Planin maahanmuuttajatyö | Plan

Planin maahanmuuttajatyö

Planin maahanmuuttajatyö ehkäisee oppivelvollisuuden loppupuolella tai sen jo umpeuduttua Suomeen muuttaneiden nuorten syrjäytymistä sekä tukee heidän aktiivista kansalaisuuttaan.

Nuoret tutustuvat suomalaiseen arkeen ja yhteiskuntaan koulutuksen, työelämän ja vapaa-ajan kautta sekä demokratiakasvatuksen keinoin. Toiminta toteutetaan ryhmätapaamisina, harrastus- ja järjestövierailuina sekä työpajoina. Vanhemmille ja perheille järjestetään omaa toimintaa.

Oppivelvollisuuden loppupuolella tai sen päätyttyä Suomeen muuttaneet nuoret ovat kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa oleva ryhmä omassa ikäryhmässään, koska kouluvuosien aikana on vaikea saavuttaa tiedollisesti ja taidollisesti riittävää tasoa. Jatko-opintoihin siirtyminen on tällöin haasteellista ja keskeyttämisprosentit kantaväestön nuoria korkeammat.

Työtapoina ovat nuorten vertaisryhmätyö ja vapaa-ajan tuutoritoiminta, vapaaehtoisten tuella toteutettu perheiden kanssa tehtävä työ sekä osallistavia menetelmiä hyödyntävä demokratiakasvatus.

Teemme yhteistyötä mm. opetus- ja nuorisotoimen, oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa. Työskentelemme vuosittain yhdessä kymmenien peruskoulujen, toisen ja kolmannen asteen oppilaitosten, nuorisotalojen, yhdistysten ja yritysten kanssa.

Tule mukaan!

Vapaaehtoistyö maahanmuuttajahankkeissamme on monipuolista. Voit muun muassa toimia apuohjaajana maahanmuuttajanuorten ja heidän vanhempiensa retkillä, tapahtumissa ja työpajoissa tai fasilitoida nuorten pienprojekteja. Voit osallistua satunnaisesti tai sitoutua pidemmäksi ajaksi isompaan kokonaisuuteen. Jokaiselle löytyy sopiva toimintamuoto. Kaikenikäiset ja eritaustaiset henkilöt ovat tervetulleita mukaan! Järjestämme uusien vapaaehtoisten peruskoulutuksen kaksi kertaa vuodessa, vuoden alussa ja elo–syyskuussa sekä projektikohtaisia perehdytyksiä tarpeen mukaan.

Voit kysyä lisää maahanmuuttajatyön vapaaehtoisuudesta Anu Järviseltä (anu.jarvinen@plan.fi). Hankkeistamme ja vapaaehtoisten roolista niissä voit lukea lisää täältä.

Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, Opetushallitus, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, sekä Suomen Kulttuurirahasto - Teresia ja Rafael Lönnströmin rahasto.