Blogit, 10.9.2021

Annoimme äänen nuorille tutkijoille – ilmastokartoitus onnistui yli odotusten

Laosilainen tutkija ja Zero Waste Laos -ryhmän perustaja Souksaveuy

Kesän korvalla kahdeksan nuorta tutkijaa Etiopiasta, Ugandasta, Mosambikista, Zimbabwesta, Laosista ja Myanmarista kartoitti nuorten ilmastoliikkeitä kotimaissaan. Tavoitteemme oli paitsi kuulla paikallisia nuoria tutkijoita myös löytää keinoja, miten voimme tukea nuorten ilmastoryhmiä Suomen ulkoministeriön tukemissa ohjelmamaissamme, kirjoittaa Katja Pellini.

Lidya on etiopialainen maatalousekonomisti ja yksi kahdeksasta nuoresta tutkijasta, jotka tekivät kartoituksemme. “Tehtävä oli erittäin mielenkiintoinen, koska se keskittyy tyttöihin, poikiin ja nuoriin aktiivisina muutoksen tekijöinä”, Lidya kertoo. 

Millaisia nuorten vetämiä ilmastoliikkeitä ohjelmamaissamme jo toimii? Millä tavoin ne lisäävät tietoa ilmastonmuutoksesta ja vahvistavat yhteisöjen kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin?  

Tätä halusimme selvittää yhdessä paikallisten nuorten tutkijoiden kanssa Etiopassa, Ugandassa, Mosambikissa, Zimbabwessa, Laosissa ja Myanmarissa. Tavoitteemme oli kartoittaa keinoja, joilla Plan voi tukea yhteisölähtöistä ilmastonmuutostyötä ja toimia yhdessä nuorten vetämien ilmastoryhmien kanssa.

Olin itse aitiopaikalla ilmastokartoituksen ensimetreiltä raportin viimeistelyyn saakka. Moni mukana olevista tutkijoista oli ensimmäistä kertaa tekemässä kansainvälistä toimeksiantoa. He olivat aidosti kiinnostuneita oppimaan uutta ja halusivat tietää lisää Planin sukupuolten tasa-arvoa edistävästä ohjelmatyöstä. Saimme tehtävään loistavan joukon, jolla oli tutkijataustan lisäksi käytännön kokemusta ilmastoaktivismista. Moni oli itse ollut perustamassa ilmastoliikettä tai nuorten vetämää organisaatiota!

Kartoituksemme tavoitti yhteensä 60 organisaatiota, joista 44 oli nuorten omia ryhmiä. Oli ilahduttavaa havaita, että ilmastonmuutos jonka vaikutukset osuvat pahiten kehittyvissä maissa asuviin tyttöihin, on myös aihe, joka kiinnostaa ja jonka puolesta nuoret naiset jo toimivat ohjelmamaissamme. Kuusi kahdeksasta kartoituksen toteuttaneesta tutkijasta oli alle kolmikymppisiä naisia, ja melkein kaikista maista löytyi myös useita nuorten naisten johtamia järjestöjä.

Patience on zimbabwelainen sosiologi. Hänelle työtehtävä oli tärkeä myös henkilökohtaisista syistä. “Vanhempani ovat pienviljelijöitä, ja sään ääri-ilmiöt vaikuttavat heihin suuresti”, Patience kertoo.  

Tutkijoilla oli toimeksiantona kaksi erillistä tehtävää: 

  • Ensin nuoret tutkijat kävivät läpi ilmastonmuutokseen liittyviä kansallisia strategioita. Kirjallisen analyysin kohteena olivat erityisesti sopeutumiseen tähtäävät kansalliset toimintasuunnitelmat. Tavoitteena oli selvittää, miten lapset, nuoret ja muut erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät oli strategioissa esitetty ja millaisia mahdollisuuksia niillä oli osallistua toimintasuunnitelman toteutukseen ja seurantaan.
  • Toisessa tehtävässä tutkijat etsivät internethaun ja omien kontaktiensa kautta nuorten vetämiä tai nuorten ilmastonmuutostoimintaa tukevia järjestöjä, liikkeitä ja ryhmiä. Kartoitimme erityisesti alueet, joilla Plan toteuttaa Suomen ulkoministeriön tukemaa, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia edistävää My Body. My Future -ohjelmaa. Kartoituksen jälkeen tutkijat haastattelivat potentiaalisimmat yhteistyöorganisaatiot.

Kartoituksen järjestelyissä ja tulosten yhteenvedossa apunani oli taitava nuori tutkija Brasiliasta. Jessican tulevan väitöskirjan aiheena on lasten ja nuorten osallistuminen kansainväliseen ilmastopolitiikkaan, ja hänellä olikin paljon kartoitukseen sopivaa taustatietoa ja tietotaitoa.

Kaikki yhteydenpito toteutettiin sähköisesti. Vaikka yhteydet ohjelmamaihin eivät aina toimineet, nuorilla tutkijoilla oli kärsivällisyyttä ja oma-aloitteisuutta, ja saimme kaikkien äänen kuuluviin tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Souksaveuy on laosilainen tutkija ja Zero Waste Laos -ryhmän perustaja. ”Ilmastonmuutos vaikuttaa suuresti nuoriin ja tuleviin sukupolviin. Vaikka olemme nuoria, olemme jo nähneet, miten ilmastonmuutos on vaikuttanut elämäämme, perheisiimme ja yhteiskuntaan”, Souksaveuy sanoo. 

Haastatteluja ei koronaviruspandemian vuoksi voitu toteuttaa lähitapaamisina. Osassa maita poliittinen tilanne toi omat haasteensa. Myanmarissa internetyhteydet reistailivat ja olivat välillä kokonaan poikki sotilasvallankaappaukseen liittyvien maan sisäisten jännitteiden vuoksi. Myös etiopialainen nuori tutkija joutui jäämään pois ainakin yhdestä tapaamisesta turvallisuusuhan vuoksi.

En voi kuin ihailla nuorten sitoutumista tehtäväänsä. Kenellekään ei tullut mieleen jättää kartoitusta kesken, ja kun loppuarvioinnin aikana kuuntelin heidän ajatuksiaan, varmistuin siitä, että tehtävänanto oli saavuttanut ainakin kaksi sille asetettua tavoitetta. Se ei vain lisännyt Planin mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä nuorten vetämien ilmastoryhmien kanssa, mutta myös kasvatti mukana olleiden tutkijoiden itseluottamusta ja kykyä edistää lasten, nuorten, naisten ja muiden heikommassa asemassa olevien oikeuksien toteutumista.

Nämä koulutetut ja hyvin verkostoituneet nuoret tekevät päätöksiä, joilla rakennetaan kestävämpää tulevaisuutta Etiopiassa, Ugandassa, Mosambikissa, Zimbabwessa, Laosissa ja Myanmarissa. Monet heistä olivat nyt kartoituksen jälkeen entistä motivoituneempia toimimaan omassa maassaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumisen puolesta.

Plan International Suomen ohjaama Mapping Youth Civil Society for Climate Resilience -kartoitus ja maakohtaiset tulokset kuudesta My Body. My Future. -ohjelmassa mukana olevasta maasta valmistuivat heinäkuussa 2021. Suomen ulkoministeriö tukee ohjelmaa. Plan International Australia on ohjannut vastaavan kartoituksen Salomonin saarilla, Fidzhillä ja Indonesiassa. Yhteenveto kaikista tuloksista valmistuu syksyllä 2021.

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi