Artikkelit, 3.12.2022

”Koulutus auttoi minua edistämään vamman kanssa elävien ihmisten oikeuksia”

Tuemme vamman kanssa elävien ihmisten mahdollisuuksia elää ja tehdä töitä Ugandassa. Ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tukema projekti on vähentänyt syrjintää ja vahvistanut osallistujien itsetuntoa.

Albinismi* on vaikuttanut voimakkaasti ugandalaisen Jonathanin elämään. Aiemmin monissa yhteisöissä albinismin omaavia henkilöitä syrjittiin muun muassa päätöksenteossa, politiikassa ja koulutuksessa. Jonathan kertoo, että viime vuosina on kuitenkin tapahtunut selvää muutosta. 

“Yhteisöjen asenteet minua kohtaan ovat muuttuneet”, Jonathan kertoo. 

“Tästä kertoo se, että monet albinismin kanssa elävät ihmiset voivat osallistua yhteisöjen kehittämiseen ja monet heistä hyötyvät myös erilaisista ohjelmista, kuten esimerkiksi vammojen kanssa eläville ihmisille tarkoitetuista avustuksista […] ja inklusiivisesta koulutuksesta.” 

Koulutuksiin osallistuu moninainen joukko vammaisinkluusiosta kiinnostuneita ugandalaisia. Monella heistä on omakohtaista kokemusta vamman kanssa elämisestä.

Tietoisuutta tarvitaan 

Monissa maissa, kuten Ugandassa, vammojen kanssa elävien ihmisten elämää rajoittavat yhä voimakkaasti valtaväestön asenteet, jotka usein johtuvat tietämättömyydestä. Heidän oikeuksiaan kaventavat myös ympäristöön ja tiedonkulkuun liittyvät rajoitukset sekä institutionaaliset rajoitukset. Oikean tiedon levittäminen ja vammojen kanssa elävien ihmisten itsensä kuuleminen heitä koskevissa kysymyksissä ovat avaimia tasa-arvoisempiin yhteisöihin. 

Työskentelimme Ugandassa kumppanijärjestömme SeeYou Foundationin kanssa tukeaksemme vammojen kanssa elävien ihmisten mahdollisuuksia elää ja tehdä töitä. Järjestö kouluttaa vammaisinkluusiofasilitaattoreita (Disability Inclusion Facilitator), jotka edistävät omissa yhteisöissään vammaisinkluusiota palveluissa, organisaatioissa ja työpaikoilla. He myös ajavat vammojen kanssa elävien ihmisten oikeuksia paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla.  

Koulutuksessa fasilitaattorit oppivat muun muassa tukemaan erilaisten vammojen kanssa eläviä ihmisiä arkisissa tilanteissa sekä arvioimaan rakennusten saavutettavuutta. Jonathan kertoo, että fasilitaattorien yhteisöissä tekemä työ voi vaikuttaa voimakkaasti yhteisöjen asenteisiin vammojen kanssa eläviä ihmisiä kohtaan. Tietoisuuden kasvattaminen ja vammojen kanssa elävien ihmisten näkyvyys yhteisöissä ovat muutokselle elintärkeitä. 

Fasilitaattorikoulutuksessa opetellaan muun muassa näkövammaisen henkilön opastamista.

Fasilitaattorit mukana ohjelmatyössä 

Ugandan vammaisinkluusiokoulutus on osa Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tukemaa My Body, My Future -ohjelmaa. Ensimmäisen ohjelmakauden aikana (2017–2021) koulutimme 12 vammaisinkluusiofasilitaattoria.  

Ohjelman uusi nelivuotiskausi alkoi vuonna 2022, ja aiemmin koulutetut vammaisinkluusiofasilitaattorit ovat nyt mukana tukemassa sen toteutusta varmistamalla, että vammojen kanssa elävät ihmiset otetaan ohjelmassa tarvittavalla tavalla huomioon.  

Fasilitaattorit ja vamman kanssa elävät ihmiset, mukaan lukien nuoret, ovat mukana ohjelman suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. 

Ugandan Lirassa asuva Connie on myös kouluttautunut vammaisinkluusio-fasilitaattoriksi. Nyt hän on mukana koulutusten järjestämisessä. Connie on erityisen kiinnostunut sukupuolikysymyksistä.  

Koulutus johtaa myös konkreettisiin muutoksiin 

Jo aiemmin fasilitaattoriksi kouluttautunut Connie kertoo, että koulutuksen jälkeen yhteisössä on tapahtunut paljon muutoksia. Yritykset ja organisaatiot ovat tarjonneet vamman kanssa eläville ihmisille työ- tai harjoittelupaikkoja. Myös fyysinen saavutettavuus on parantunut, kun vanhoja rakennuksia on korjattu vamman kanssa elävien ihmisten tarpeet huomioiden. 

Fasilitaattoriksi opiskeleminen voi olla tärkeää myös henkilökohtaisella tasolla.  

“Koulutus on vaikuttanut minuun voimakkaasti. Olen oppinut uusia tietoja ja taitoja, minkä ansiosta itsetuntoni on parantunut”, Jonathan kertoo. 

Koulutus on myös auttanut häntä myös ajamaan kaikkien vammojen kanssa elävien ihmisten oikeuksia heidän kaikessa moninaisuudessaan. Nyt Jonathanin aktivismi hyödyttää kaikkia vammojen kanssa eläviä ihmisiä.

*) Vammaisuuteen kuuluu usein:

  • vamman kanssa eläville ihmisille asetettuja rajoituksia
  • näistä rajoituksista aiheutuvia esteitä osallistua täysimääräisesti ja aktiivisesti yhteiskuntaan
  • asenteisiin ja ympäristöön liittyviä rajoituksia sekä institutionaalisia rajoituksia, jotka estävät inkluusiota.
Planin pääsihteeri Ossi Heinänen ja joukko päättäjiä eduskunnassa #tyttöjenpuolella-kyltit käsissään.
Mediatiedotteet, 25.11.2023

Kriisit ja konfliktit lisäävät naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa – Gazaan tarvitaan pysyvä tulitauko

Aseelliset konfliktit kärjistävät sukupuolittunutta väkivaltaa ja lisäävät naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä. Eduskunnan tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmä kantaa huolta käynnissä olevien kriisien vaikutuksista erityisesti tyttöihin ja nuoriin naisiin. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä ryhmä nostaa esille erityisesti Gazan tilanteen.
Malilainen Aminata istuu koulukirjoja sylissään.
Artikkelit, 24.11.2023

”Kouluruoka auttaa minua jatkamaan opiskelua”

Jokaisella lapsella on oikeus käydä koulua. Tuemme lasten koulunkäyntiä järjestämällä kouluruokailuja Malissa, missä monen lapsen koulutie on katkennut nälän ja köyhyyden takia.
Opettaja Mari Karttunen ja lapsen oikeuksien lähettiläs Elina Ahonen tutkivat karttapalloa koululuokassa.
Artikkelit, 20.11.2023

Globaalikasvatus tuo lapsen oikeudet oppitunneille

Planin globaalikasvatustoiminta saa oppilaat pohtimaan lapsen oikeuksia ympäri Suomen. Planin lapsen oikeuksien lähettiläs Elina Ahonen pitää Lapsen oikeuksien kymppi -oppitunteja Jyväskylässä.