Artikkelit, 3.12.2022

”Koulutus auttoi minua edistämään vamman kanssa elävien ihmisten oikeuksia”

Tuemme vamman kanssa elävien ihmisten mahdollisuuksia elää ja tehdä töitä Ugandassa. Ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tukema projekti on vähentänyt syrjintää ja vahvistanut osallistujien itsetuntoa.

Albinismi* on vaikuttanut voimakkaasti ugandalaisen Jonathanin elämään. Aiemmin monissa yhteisöissä albinismin omaavia henkilöitä syrjittiin muun muassa päätöksenteossa, politiikassa ja koulutuksessa. Jonathan kertoo, että viime vuosina on kuitenkin tapahtunut selvää muutosta. 

“Yhteisöjen asenteet minua kohtaan ovat muuttuneet”, Jonathan kertoo. 

“Tästä kertoo se, että monet albinismin kanssa elävät ihmiset voivat osallistua yhteisöjen kehittämiseen ja monet heistä hyötyvät myös erilaisista ohjelmista, kuten esimerkiksi vammojen kanssa eläville ihmisille tarkoitetuista avustuksista […] ja inklusiivisesta koulutuksesta.” 

Koulutuksiin osallistuu moninainen joukko vammaisinkluusiosta kiinnostuneita ugandalaisia. Monella heistä on omakohtaista kokemusta vamman kanssa elämisestä.

Tietoisuutta tarvitaan 

Monissa maissa, kuten Ugandassa, vammojen kanssa elävien ihmisten elämää rajoittavat yhä voimakkaasti valtaväestön asenteet, jotka usein johtuvat tietämättömyydestä. Heidän oikeuksiaan kaventavat myös ympäristöön ja tiedonkulkuun liittyvät rajoitukset sekä institutionaaliset rajoitukset. Oikean tiedon levittäminen ja vammojen kanssa elävien ihmisten itsensä kuuleminen heitä koskevissa kysymyksissä ovat avaimia tasa-arvoisempiin yhteisöihin. 

Työskentelimme Ugandassa kumppanijärjestömme SeeYou Foundationin kanssa tukeaksemme vammojen kanssa elävien ihmisten mahdollisuuksia elää ja tehdä töitä. Järjestö kouluttaa vammaisinkluusiofasilitaattoreita (Disability Inclusion Facilitator), jotka edistävät omissa yhteisöissään vammaisinkluusiota palveluissa, organisaatioissa ja työpaikoilla. He myös ajavat vammojen kanssa elävien ihmisten oikeuksia paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla.  

Koulutuksessa fasilitaattorit oppivat muun muassa tukemaan erilaisten vammojen kanssa eläviä ihmisiä arkisissa tilanteissa sekä arvioimaan rakennusten saavutettavuutta. Jonathan kertoo, että fasilitaattorien yhteisöissä tekemä työ voi vaikuttaa voimakkaasti yhteisöjen asenteisiin vammojen kanssa eläviä ihmisiä kohtaan. Tietoisuuden kasvattaminen ja vammojen kanssa elävien ihmisten näkyvyys yhteisöissä ovat muutokselle elintärkeitä. 

Fasilitaattorikoulutuksessa opetellaan muun muassa näkövammaisen henkilön opastamista.

Fasilitaattorit mukana ohjelmatyössä 

Ugandan vammaisinkluusiokoulutus on osa Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme tukemaa My Body, My Future -ohjelmaa. Ensimmäisen ohjelmakauden aikana (2017–2021) koulutimme 12 vammaisinkluusiofasilitaattoria.  

Ohjelman uusi nelivuotiskausi alkoi vuonna 2022, ja aiemmin koulutetut vammaisinkluusiofasilitaattorit ovat nyt mukana tukemassa sen toteutusta varmistamalla, että vammojen kanssa elävät ihmiset otetaan ohjelmassa tarvittavalla tavalla huomioon.  

Fasilitaattorit ja vamman kanssa elävät ihmiset, mukaan lukien nuoret, ovat mukana ohjelman suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. 

Ugandan Lirassa asuva Connie on myös kouluttautunut vammaisinkluusio-fasilitaattoriksi. Nyt hän on mukana koulutusten järjestämisessä. Connie on erityisen kiinnostunut sukupuolikysymyksistä.  

Koulutus johtaa myös konkreettisiin muutoksiin 

Jo aiemmin fasilitaattoriksi kouluttautunut Connie kertoo, että koulutuksen jälkeen yhteisössä on tapahtunut paljon muutoksia. Yritykset ja organisaatiot ovat tarjonneet vamman kanssa eläville ihmisille työ- tai harjoittelupaikkoja. Myös fyysinen saavutettavuus on parantunut, kun vanhoja rakennuksia on korjattu vamman kanssa elävien ihmisten tarpeet huomioiden. 

Fasilitaattoriksi opiskeleminen voi olla tärkeää myös henkilökohtaisella tasolla.  

“Koulutus on vaikuttanut minuun voimakkaasti. Olen oppinut uusia tietoja ja taitoja, minkä ansiosta itsetuntoni on parantunut”, Jonathan kertoo. 

Koulutus on myös auttanut häntä myös ajamaan kaikkien vammojen kanssa elävien ihmisten oikeuksia heidän kaikessa moninaisuudessaan. Nyt Jonathanin aktivismi hyödyttää kaikkia vammojen kanssa eläviä ihmisiä.

*) Vammaisuuteen kuuluu usein:

  • vamman kanssa eläville ihmisille asetettuja rajoituksia
  • näistä rajoituksista aiheutuvia esteitä osallistua täysimääräisesti ja aktiivisesti yhteiskuntaan
  • asenteisiin ja ympäristöön liittyviä rajoituksia sekä institutionaalisia rajoituksia, jotka estävät inkluusiota.
Kolme tyttöä istuu patjalla ja hymyilee kameralle.
Artikkelit, 17.3.2023

Muistot maanjäristyksestä eivät jätä lapsia rauhaan

Kymmenet tuhannet tytöt asuvat yhä täpötäysissä yhteismajoituksissa yli kuukausi Syyrian maanjäristyksen jälkeen.
Piirroskuvitus, jossa tyttöjä pöydän ympärillä, taustalla televisio jossa uutislähetys ja studiossa miehiä pöydän ääressä.
Blogit, 13.3.2023

Ulkopolitiikka tarvitsee nuorten näkemyksiä

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen pohjaava ulkopolitiikka ei saa olla vain valtiobrändäyksen väline, vaan sen on oltava keino luoda kaikille tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, kirjoittaa aktivisti Ansa Kilpeläinen.
Joukko nuoria, joista yksi pitää isoa sinistä laatikkoa käsissään. Laatikossa lukee: "Puhdas luonto"
Kannanotot, 9.3.2023

Lapsijärjestöt: Lapset eivät voi odottaa, ilmastonmuutosta ja luontokatoa on hillittävä välittömästi

Seuraavalla hallituskaudella tarvitaan ratkaisuja, jotka varmistavat lapsen oikeuksien toteutumisen ilmastoon ja ympäristön tilaan vaikuttavissa päätöksissä.