Artikkelit, 12.4.2023

Seksuaalikasvatusta nuorille siirtolaiskeskuksissa

Kolme nuorta harjoittelee kondominkäyttöä seksuaalikasvatustyöpajassa.

Järjestämme Myanmarissa erityisesti etnisiin vähemmistöihin kuuluville, virallisen koulujärjestelmän ulkopuolella oleville nuorille seksuaalikasvatusta yhdessä UNFPA:n kanssa.

Kayinin osavaltiossa Myanmarissa lähellä Thaimaan rajaa monet lapset kuuluvat etnisiin vähemmistöihin, eivätkä he ole virallisessa koulujärjestelmässä vaan käyvät koulua siirtolaiskeskuksissa. Etenkin tytöt kokevat syrjintää sukupuolensa takia, ja sosiaaliset normit rajoittavat kaikkien sukupuolirooleja.

Siksi olemme edistäneet alueella nuorten seksuaalikasvatusta yhdessä tyttösponssien, YK:n väestörahasto UNFPA:n sekä paikallisen kumppanijärjestömme ja sen laajan verkoston kanssa. Kohderyhmämme on erityisesti virallisen koulun ulkopuolella olevat 13–17-vuotiaat nuoret.

Työmme Kayinissa on nyt tuloksekkaasti päättymässä, mutta laajennamme sitä parhaillaankahdelle kahdelle uudelle alueelle Myanmarissa.

“Nuoret ymmärtävät nyt paremmin henkilökohtaiset rajat sekä suostumuksen ja keskinäisen kunnoituksen käsitteet. Seksuaalisuus ja seksuaalinen monimuotoisuus ovat heille uusia aiheita, ja heitä kiinnostaa saada tietoa esimerkiksi teiniraskauksista ja sukupuolitaudeista”, seksuaalikasvatusasiantuntijamme Han Tun Khaing kertoo hankkeen tuloksista Kayinissa.

Myös lukutaidottomuus ja konservatiivisuus haasteina

Kayinin alueen lähihistoriaa ovat hallinneet useat konfliktit. Siksi koulutuksen lisäksi mahdollisuudet myös terveyspalveluihin ovat alueella rajoitettuja. Tilanne on pahentunut Myanmarin vuoden 2021 vallankaappauksen jälkeen.

Vaikka tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä olisikin tarjolla, haasteita aiheuttavat muun muassa lukutaidottomuus, yhteiskunnan konservatiivisuus sekä heikot kulkuyhteydet terveyspalveluihin.

“Varsinkin siirtolaistytöt ja -naiset kohtaavat seksuaalista väkivaltaa ja syrjintää esimerkiksi kuukautisiin ja raskauteen liittyen.”

Myytit ja tabut murrettavat

Työmme tavoitteena Myanmarissa on saada kattava seksuaalikasvatus kaikille nuorille sekä tukea myös vanhempia, huoltajia ja opettajia aiheessa. Korostamme kaikkien oikeutta päättää omasta kehostaan ja saada tietoja ja taitoja toteuttaa omia seksuaalioikeuksiaan.

“Kun nuoret oppivat oikeuksistaan, he voivat myös puuttua esimerkiksi sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan yhteisöissään”, Khaing sanoo.

Murramme aiheeseen liittyviä myyttejä ja tabuja ja käsittelemme terveitä, yhteisymmärrykseen perustuvia suhteita, positiivista maskuliinisuutta ja lähisuhdeväkivallan kitkemistä.

Koulutamme työpajojen vetäjiä, lisäämme vanhempien tietoisuutta aiheesta ja teemme vaikuttamistyötä, jotta seksuaalikasvatus saataisiin kiinteäksi osaksi kaikkia siirtolaiskeskuksia.

Tyttöjen päivää vietetään taas 11.10. Tyttöjen päivänä juhlimme tyttöjen potentiaalia ja vaadimme parannuksia tyttöjen asemaan. Tänä vuonna tyttöjen päivän teemamme on tytöt ja urheilu.

Kannustetaan yhdessä tyttöjä

Tyttöjen päivän teemamme on tytöt ja urheilu! Tytöillä on oikeus urheilla vapaina syrjinnästä. Rakennetaan yhdessä maailma, jossa kaikki tytöt voivat tavoitella unelmiaan.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi