Työssämme tapahtuu | Plan

TYÖSSÄMME TAPAHTUU

Tule mukaan Planin maahanmuuttajatyöhön

Etsimme aktiivisia, ulospäinsuuntautuneita, uusiin kokemuksiin ja tilanteisiin ennakkoluulottomasti suhtautuvia vapaaehtoisia. Kaikkiin Plan International Suomen viiteen maahanmuuttajatyön projektiin kaivataan nyt lisää vapaaehtoisia.

Pääkohderyhmänämme ovat noin 12–17-vuotiaat, Suomeen hiljattain muuttaneet nuoret ja heidän perheensä. Toiminnassamme on vuosittain mukana maahanmuuttajia noin 40 kansallisuudesta.

Lue lisää Planin maahanmuuttajatyöstä täältä.

Vapaaehtoistyö on monipuolista: tarjolla on mm. retkiä, tapahtumia, työpajoja, vierailuja sekä intensiivistä pienprojektien fasilitointia. Voit käyttää hyödyksi osaamistasi tai tulla omana itsenäsi antamaan muutaman tunnin vapaa-ajastasi. Voit osallistua satunnaisesti tai sitoutua pidemmäksi ajaksi isompaan kokonaisuuteen. Jokaiselle löytyy jokin toimintamuoto.

Koulutamme vapaaehtoiset ja järjestämme yhteisiä vapaaehtoisiltoja myös Planin muiden vapaaehtoisten kanssa. Kaikki vapaaehtoiset on vakuutettu.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 19.10. mennessä. Seuraava koulutus järjestetään la 20.10. Koulutuksen jälkeen pääset heti mukaan valitsemaasi toimintaan.

Lisätietoja vapaaehtoisuudesta antaa koordinaattori Anu Järvinen (anu.jarvinen@plan.fi / 050 406 6991)
 

HAEMME KORKEAKOULUHARJOITTELIJAA PLANIN MAAHANMUUTTAJATYÖN HANKKEISIIN

Lastenoikeusjärjestö Plan International parantaa kehitysmaiden lasten elämää ja suojelua. Plan haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten, myös tyttöjen, oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme yli 70 maassa.

Toivomme, että sinulla on opintoja ja/tai työkokemusta joiltakin seuraavista aloista:

- Nuorisoala: erityisesti lasten ja nuorten ohjaaminen
- Maahanmuuttajatyö
- Sosiaaliala, kasvatustieteet ja/tai yhteiskuntatieteet
- Ympäristö-, biologia- tai maa- ja metsätalousala sekä luontolähtöiset menetelmät

Tehtävien hoitaminen edellyttää, että tulet hyvin toimeen eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien ihmisten kanssa, sinulla on positiivinen asenne ja suhtaudut uusiin tilanteisiin innostuneesti sekä näet uudet kokemukset ja yllättävät työtilanteet mahdollisuuksina oppia. Olet kiinnostunut pienryhmien ohjaamiseen osallistumisesta ja erilaisten ohjaustuokioiden suunnittelemisesta. Teet mielelläsi myös selvityksiä ja muita toimistotöitä. 

Lisätietoja hankkeista, joissa tulet toimimaan harjoittelijana:
 
Luontokotoutuminen vahvistaa maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä osallisuuden kokemuksia. Hankkeen toimintamuotoja ovat vuodenajasta ja osallistujien toiveista riippuen esimerkiksi jokamiehenoikeuksiin keskittyvät luontoretket, harrastuskokeilut, luonnonhoitotalkoot ja kaupunkiympäristön tempaukset.
Matkalla-hanke parantaa oppivelvollisuusiän loppupuolella muuttaneiden nuorten ja heidän huoltajiensa mahdollisuuksia osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Projektissa tuetaan nuorten arjen taitoja ja tutustutaan yhdessä suomalaiseen yhteiskuntaan. 
CV työelämään -hankkeessa kehitetään käytäntöjä ja malleja maahanmuuttajataustaisten nuorten työelämäpolkujen edistämiseksi. Projektissa järjestetään vertaisryhmätoimintaa nuorille, joiden kanssa opetellaan työelämätaitoja ja tutustutaan erilaisiin ammatteihin sekä jatko-opiskeluvaihtoehtoihin.

Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteys maahanmuuttajatyön päällikkö Hanna Nurmeen 31.10. klo 15.00-16.30, puh. 0456575655.

Täytä hakemus osoitteessa täällä 05.11.2018 mennessä. 

Haastattelut toteutetaan seuraavan viikon aikana. Harjoittelu alkaa viimeistään joulukuussa. Harjoittelu jaetaan mielellään koko kevään pituiselle ajalle. Palkalliseen harjoitteluun on edellytyksenä yliopiston korkeakouluharjoittelijoille myönnettävä tuki.

Plan International Suomi on tehnyt maahanmuuttajatyötä vuodesta 2010. Toiminnan ensisijaisena kohderyhmänä ovat oppivelvollisuuden loppupuolella Suomeen muuttaneet nuoret. Maahanmuuttajatyön tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen osallistumismahdollisuuksia lisäämällä ja aktiivista kansalaisuutta tukemalla. Lisätietoja: https://plan.fi/maahanmuuttajatyo

Toimistomme on esteetön. Plan pyrkii edistämään rekrytoinneissaan yhdenvertaisuuden toteutumista. Jos hakijat ovat osoittautuneet tasavertaisiksi, annamme etusijan silloin hakijalle, jonka työnsaantimahdollisuudet voivat olla heikommat esim. etnisen taustan tai vammaisuuden vuoksi. 

Ei enää vuoden pätkälupia turvapaikanhakijoina tulleille nuorille

Lapsi- ja perhejärjestöt vaativat, että ilman huoltajaa tulleiden jatkolupakäytäntöä muutetaan niin, että se tukee kotoutumista. Lyhyet jatkoluvat tai kielteiset päätökset ovat Maahanmuuttoviraston uusi laintulkinta, joka on tehty ilman lakimuutosta ja voidaan ilman sellaista myös korjata. On kohtuutonta ja myös kotoutumista heikentävää, että lähes tuhat nuorta joutuu jatkuvasti pelkäämään oleskeluoikeutensa päättymistä Maahanmuuttoviraston uuden käytännön takia.

Jatkolupien myöntäminen siirrettiin vuoden 2017 alusta poliisilta Maahanmuuttovirastolle, jossa lain soveltamiskäytäntöä on muutettu niiden osalta, jotka ovat saaneet oleskeluluvan yksilöllisestä inhimillisestä syystä. Aiemman käytännön mukaisesti poliisi myönsi jatkoluvat näihinkin lupiin käytännössä automaattisesti, jollei hakija ollut tehnyt rikoksia.

Maahanmuuttovirasto myöntää nykyisin monille nuorille jatkolupia vain vuodeksi kerrallaan. Usein lupa myönnetään päättymään nuoren 18-vuotissyntymäpäivän tienoille. Täysi-ikäistyville on annettu myös kielteisiä päätöksiä. Epävarmuus tulevasta voi varjostaa nuorten kotoutumista ja elämää vuosikausia. Jatkoluvan epäämisessä voi lopulta olla kyse jopa hengestä.

Nuoret itse haluaisivat kiinnittyä yhteiskuntaan ja kouluttautua. On myös yhteiskunnan etu, että maahanmuuttojärjestelmä tukee kotoutumista. Nyt yhteiskunta viestii, ettei näitä nuoria haluta tänne. Nuorten parissa työskentelevät toimijat kunnissa ja järjestöissä näkevät uuden tulkinnan seuraukset: tyly viesti kuormittaa mielenterveyttä, hidastaa kotoutumista ja asettaa nuoret syrjäytymisvaaraan. Työntekijöiden aika kuluu jatkolupahakemukseen vaadittavien selvitysten tekoon nuorten kotoutumisen tukemisen sijaan.

Maahanmuuttoviraston uusi linjaus on tehty ilman lakimuutosta, ja se voidaan myös korjata ilman lakimuutosta. Järjestöt vaativat jatkolupakäytännön muuttamista niin, että se tukee kotoutumista. Kolmen vuoden jatkolupa mahdollistaisi sen, että sen jälkeen nuori voisi hakea pysyvää oleskelulupaa ja löytää paikkansa yhteiskunnassa.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Lastensuojelun Keskusliitto, Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Nuori kirkko, Pelastakaa Lapset, Plan International Suomi, Suomen Unicef ja Yhteiset Lapsemme.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Taina Martiskainen, p. 040 731 3014 Lastensuojelun Keskusliitto

YRITYS, TYÖLLISTÄ KESÄLLÄ MAAHANMUUTTAJANUORI

”Ensimmäiset kesätyökokemukset ovat merkittäviä askelia nuoren itsenäistymisessä. Yhteinen kesätyö luo turvallisen ympäristön, jossa nuori voi kehittää taitojaan, luoda uusia ystävyyssuhteita sekä kasvattaa itsevarmuuttaan”.

Toteutamme yhdessä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa CV työelämään –projektin, johon kuuluu vähintään kahden viikon työharjoittelujakso pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Pääkohderyhmänä ovat 15 – 17 vuotiaat maahanmuuttajanuoret. Osa harjoitteluista toteutetaan kantasuomalaisten ja maahanmuuttajanuorten yhteistyönä.

Kuulostaako kiinnostavalta?
Mikäli yrityksenne haluaa lähteä mukaan, toivomme

  • kesätyö-/TET-/harjoittelupaikan 1–2 nuorelle vähintään kahdeksi viikoksi
  • yhteyshenkilön
  • valmiuden perehdyttää ja antaa palautetta
  • kesätyöpalkka nuorelle on runsaat 400 euroa/nuori; harjoittelupalkka määräytyy oppilaitoksen mukaan

Vastaavasti saatte mahdollisuuden:

  • edistää omaa yhteiskuntavastuutanne
  • osallistua uuden työllistämismallin kehitystyöhön
  • löytää joukkoonne tulevaisuuden tekijöitä, jotka ovat sitoutuneita yrityksenne arvoihin ja tavoitteisiin.

Mikäli haluat lisätietoja tai yrityksenne haluaa lähteä mukaan, ota rohkeasti yhteyttä:

Maahanmuuttajatyön päällikkö Hanna Nurmi
hanna.nurmi@plan.fi, p. 045 657 5655

Tule tekemään mielenkiintoista vapaaehtoistyötä maahanmuuttajaperheiden ja nuorten parissa

18.12.2017

Plan International Suomen maahanmuuttajatyö tukee Suomeen muuttaneita nuoria ja perheitä erityisesti kotoutumisen alkuvaiheissa. Maahanmuuttajatyön hankkeissa on mahdollisuuksia monenlaiseen vapaaehtoistyöhön. Nyt etsimme vapaaehtoisia kahteen hankkeeseen. Kaikki toimintamme sijoittuu pääkaupunkiseudulle.
 

Matkalla – tukea maahanmuuttajien arkeen

Matkalla-projektin vapaaehtoistoiminnassa tuetaan projektissa mukana olevien maahanmuuttajaperheiden mahdollisuutta tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin sekä vapaa-ajantoiminnan tarjoamiin mahdollisuuksiin pääkaupunkiseudulla. Vapaaehtoiset voivat olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa erilasia retkiä, tapahtumia ja keskusteluiltoja vanhemmille ja koko perheelle.  Vapaaehtoiset voivat olla myös mukana vanhempien kanssa erilaisilla tutustumiskäynneillä ja sekä luentotilaisuuksissa.
 

Muuttajat!-demokratiakasvatushanke

Muuttajat!-hankkeessa edistämme maahanmuuttajanuorten osallistumista yhteiskuntaan. Hankkeen vapaaehtoisena ohjaat nuorten pienryhmätoimintaa yhdessä muiden vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa. Pienryhmät voivat työskennellä yhteiskunnallisten teemojen kuten poliittinen osallistuminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen parissa tai niissä voidaan edistää arjen osallistumista esimerkiksi harrastusten ja vapaaehtoistoiminnan parissa. Muuttajat!-hankkeen vapaaehtoisiksi etsimme 18-29-vuotiaita nuoria aikuisia. Osa toiminnasta tapahtuu arkisin päivällä ja osa toiminnasta iltaisin.

Vapaaehtoisena et tarvitse aiempaa kokemusta. Toivomme sinulta avointa mieltä ja aitoa halua kohdata erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Kaikki vapaaehtoiset koulutetaan tehtävään. Järjestämme kaksiosaisen koulutuksen tiistai-iltana 16.1. ja lauantaina 3.2.

Mikäli kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan toimintaan oheisen linkin kautta. Ilmoittauduthan viimeistään 12.1.2018.

https://lahjoita.plan.fi/surveys/maahanmuutajatiimi/vapaaehtoisrekry-2017

Lisätietoja vapaaehtoisuudesta antaa koordinaattori Susanna Salmijärvi (susanna.salmijarvi@plan.fi / puh. 050 346 9579).

Tervetuloa mukaan mielenkiintoiseen vapaaehtoistoimintaan!

Koulutus: Maahanmuuttajanuorten tukeminen nuorisotyössä

Torstaina 26.10. klo 13-17

Koulutus järjestetään Plan International Suomen ja Allianssin yhteistyönä ja se on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajanuoria nuorisotyön ja -toiminnan piirissä kohtaaville. Koulutus perustuu Plan Suomen Muuttajat- ja Matkalla-hankkeissa, sekä vihapuheen vastaisessa työssä kehitettyihin toimintamalleihin ja materiaaleihin ja se sisältää myös toiminnan kehittämiseen tähtäävää työskentelyä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.

Planin maahanmuuttajatyö etsii uusia vapaaehtoisia Muuttajat!-hankkeeseen

4.9.2017

Demokratiakasvatushanke Muuttajat! hakee uusia vapaaehtoisia pääkaupunkiseudulta. Vapaaehtoisena pääset tutustumaan maahanmuuttajatyöhön ja eri kulttuureista tuleviin nuoriin sekä saat arvokasta kokemusta järjestötyöstä.

Nyt etsimme nuoria aikuisia (18–29-vuotiaita) fasilitoimaan nuorten projektityötä. Projektit toteutetaan osana oppilaitoksissa toteutettavia opintokokonaisuuksia, joissa käsitellään mm. aiheita: demokratia, suomalainen yhteiskunta, vapaaehtoisuus ja aktiivisuus omassa arjessa. Vapaaehtoisena tuet nuorten pienryhmiä projektin toteutuksessa yhdessä työntekijöiden kanssa. Ryhmät tapaavat noin kahden kuukauden ajan. Tapaamisia on yhteensä n. kymmenen ja ne sijoittuvat aamupäiviin sekä iltoihin.

Aiempaa kokemusta ei vaadita, jokainen vapaaehtoinen koulutetaan tehtävään. Koulutus järjestetään syyskuun aikana. Toivomme sinulta kuitenkin avointa ja joustavaa mieltä, aitoa halua kohdata eri kulttuureista tulevia nuoria sekä kiinnostusta hankkeen teemoja kohtaan. Odotamme vapaaehtoisten sitoutuvan toimintaan vähintään yhden projektin ajaksi.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi 17.9. mennessä osoitteeseen susanna.salmijarvi@plan.fi. Kerro viestissäsi lyhyesti, miksi kiinnostuit vapaaehtoisuudesta Muuttajat!-hankkeessa. Ilmoitamme valituille 18.9. mennessä.

Lisätietoja hankkeesta ja vapaaehtoisuudesta antaa myös koordinaattori Susanna Salmijärvi (susanna.salmijarvi@plan.fi / p. 050 346 9579).

Lisätietoja Muuttajat!-hankkeesta

Plan viidentoista parhaan joukossa Vuosisadan rakentajat -haastekilpailussa

Vuosisadan rakentajat on haastekilpailu, joka keskittyy nuoriin. Kilpailussa etsitään ideoita, jotka parantavat nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Parhaan ratkaisun kehittänyt tiimi saa säätiöiltä merkittävän rahoituksen ideansa toteuttamiseen. Kilpailu on 43 suomalaisen säätiön ja rahaston yhteinen lahja satavuotiaalle Suomelle.

Plan on valittu 15 parhaan joukkoon yli 300 kilpailuideasta. Planin Smartup Factory on innovaatiohautomomalli, jonka tarkoitus on luoda muita heikommassa asemassa oleville nuorille tapoja hyödyntää ratkaisukeskeistä ajattelua omassa elämässään. Kohderyhmänä ovat erityisesti maahanmuuttajataustaiset nuoret, sillä he ovat tutkimusten mukaan syrjäytymisen riskiryhmää, mutta kantasuomalaiset nuoret ovat yhtä tervetulleita mukaan.

Smartup Factory -tiimissä on iso joukko oman alansa ammattilaisia sekä kaupungeista, järjestöistä että yrityshautomoista. Nuorten ryhmiä kuullaan koko prosessin ajan. Planilta mukana ovat Anna Peltoniemi, Hanna Nurmi ja Mika Välitalo. Tutkimusosaamisen tuo Nuorisotutkimusseura.

Lue lisää

Liikuntavuosi luonnossa

29.3.2017

Uusi Liikuntavuosi luonnossa -projekti rohkaisee maahanmuuttajataustaisia nuoria ja heidän perheitään liikkumaan luonnossa, hyödyntämään lähiluontoa liikuntaympäristönä sekä vahvistamaan luontosuhdettaan.  Se nostaa esille myös luonnonsuojelun ja yhteyden ilmastokysymyksiin. Vuoden aikana hankkeen aktiviteeteista kehitetään monikulttuurisen luontoliikunnan vuosikello. Se on jatkossa myös muiden toimijoiden käytettävissä.

Projektissa tehdään yhteistyötä useiden oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. Hankkeen päärahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Projekti on osa Suomi100 -juhlavuotta.

Kesätöitä etsivät nuoret ja työnantajat kohtasivat rekrytapahtumassa

16.2.2017

Helsingissä järjestetyssä Avaa silmät osaamiselle -tapahtumassa työnantajia kannustettiin ennakkoluulottomaan rekrytointiin ja nuoria rohkeaan työnhakuun. Tilaisuus järjestettiin osana Vastuullinen kesäduuni -kampanjaa.

Tapahtumassa työnantajille tarjottiin tietoa monimuotoisuutta arvostavan toimintakulttuurin rakentamiseksi. Hyvänä esimerkkinä toimi Planin maahanmuuttajatyön kumppani Lapinlahden Lähde, joka on työllistänyt projektiemme nuoria kesätöihin.

Iltapäivän rekrytointitapahtumassa kesätöitä hakevat nuoret pääsivät tapaamaan työnantajia, jotka olivat valmiita rekrytoimaan kesätyöläisiä monenlaisista taustoista.

Tapahtuma oli suunnattu erityisesti tavallista vaikeammin työllistyville nuorille, kuten vammaisille ja maahanmuuttajataustaisille nuorille.

Lavaohjelman vetonaulana toiminut Arman Alizad kehotti nuoria kuuntelemaan sisäistä ääntään ja kertomaan unelmistaan ääneen. Nuorilla onkin kova halu päästä kiinni työelämään.

– Työnantajien pitää antaa mahdollisuus kaikille nuorille, ei ole väliä onko suomalainen vai ulkomaalainen, ja auttaa maahanmuuttajia heidän kielitaitonsa kehittämisessä, kehottivat Matkalla-projektin nuoret Narges ja Brinda

Planin maahanmuuttajatyön projekteissa nuoret harjoittelevat työelämätaitoja ja työnhakua. Jo lähes 200 nuorta on saanut kesätyöpaikan yhteistyökumppaniverkostomme kautta.

Lisätietoa Vastuullinen kesäduuni -kampanjasta

Työelämätietoa ja vertaistukea maahanmuuttajanuorille

9.1.2017

Miten Suomessa käydään koulua, etsitään työtä ja vietetään vapaa-aikaa? Teini-ikäisinä Helsinkiin muuttaneet maahanmuuttajanuoret saavat vertaistukea Matkalla-hankkeessa. Mukana on ollut 11 helsinkiläiskoulua.

Lue Helsingin opetusviraston juttu