Koulutukset | Plan

Koulutukset

Maahanmuuttajahankkeiden koulutuskokonaisuuksia voi tilata myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

 

Matkalla

Matkalla-projektivuosista koostettuja koulutuskokonaisuuksia on suunnattu maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa työskenteleville tahoille (opetus- ja nuorisotoimi, järjestöt ja yhdistykset).

Koulutuskokonaisuus koostuu Matkalla-projektivuosien kokemusten esittelystä, esimerkeistä ja harjoitteista. Koulutuksissa painottuu tilaajan toiveiden mukaisesti nuoren opiskelu- ja työelämävalmiuksien tukeminen tai vapaa-ajan harrastusten tukeminen.

Koulutuskokonaisuuksissa sivutaan lisäksi maahanmuuttajuuteen, sosiaalisiin verkostoihin, hyvinvointiin, vanhempien kotoutumiseen, vertaisryhmätoimintaan liittyviä teemoja. Kahden tunnin kokonaisuus soveltuu esimerkiksi osaksi työyhteisöjen omia koulutuspäiviä.

Pääkaupunkiseudulla toiminta on yhteistyökumppanille maksutonta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella yhteistyökumppani korvaa matkustamisesta aiheutuneet kustannukset.

Koulutuksia voi tiedustella Katariina Ainamolta, katariina.ainamo@plan.fi.

 

Muuttajat!

Muuttajat! -hanke tarjoaa koulutuksia muille toimijoille hankkeessa kehitetyistä toimintamalleista ja menetelmistä. 

Kysy lisätietoja koordinaattori Gelawej Viyanilta, gelawej.viyan@plan.fi.