Planin maahanmuuttajatyö | Plan

Planin maahanmuuttajatyö

Planin maahanmuuttajatyössä ehkäisemme oppivelvollisuuden loppupuolella tai sen jo umpeuduttua Suomeen muuttaneiden nuorten syrjäytymistä sekä tuemme heidän aktiivista kansalaisuuttaan.

Hankkeissamme nuoret tutustuvat suomalaiseen arkeen ja yhteiskuntaan erilaisten teemojen kautta. Näitä teemoja ovat mm. koulutus, työelämä, vapaa-aika, demokratiakasvatus, vaikuttaminen, sekä luontoläheisyys. Toimintaamme toteutetaan ryhmätapaamisina, harrastus- ja järjestövierailuina, retkinä sekä työpajoina. Vanhemmille ja perheille järjestetään myös omaa toimintaa.

Oppivelvollisuuden loppupuolella tai sen päätyttyä Suomeen muuttaneet nuoret ovat kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa oleva ryhmä omassa ikäryhmässään, koska kouluvuosien aikana on vaikea saavuttaa tiedollisesti ja taidollisesti riittävää tasoa. Jatko-opintoihin siirtyminen on tällöin haasteellista ja keskeyttämisprosentit kantaväestön nuoria korkeammat.

Työtapoina ovat nuorten vertaisryhmätyö ja vapaa-ajan tuutoritoiminta, vapaaehtoisten tuella toteutettu perheiden kanssa tehtävä työ sekä osallistavia menetelmiä hyödyntävä demokratiakasvatus.

Teemme yhteistyötä mm. opetus- ja nuorisotoimen, oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa. Työskentelemme vuosittain yhdessä kymmenien peruskoulujen, toisen ja kolmannen asteen oppilaitosten, nuorisotalojen, yhdistysten ja yritysten kanssa.

Tule mukaan!

Vapaaehtoistyö maahanmuuttajahankkeissamme on monipuolista. Voit muun muassa toimia apuohjaajana maahanmuuttajanuorten ja heidän vanhempiensa retkillä, tapahtumissa ja työpajoissa tai fasilitoida nuorten pienprojekteja. Voit osallistua satunnaisesti tai sitoutua pidemmäksi ajaksi isompaan kokonaisuuteen. Jokaiselle löytyy sopiva toimintamuoto. Kaikenikäiset ja eritaustaiset henkilöt ovat tervetulleita mukaan! Järjestämme uusien vapaaehtoisten peruskoulutuksen kaksi kertaa vuodessa, vuoden alussa ja elo–syyskuussa sekä projektikohtaisia perehdytyksiä tarpeen mukaan.

Voit kysyä lisää maahanmuuttajatyön vapaaehtoisuudesta Anu Järviseltä (anu.jarvinen@plan.fi). Hankkeistamme ja vapaaehtoisten roolista niissä voit lukea lisää täältä.

Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, Helsingin kaupunki, sekä Alli Paasikiven Säätiö.