TOIMINTA 2017

Parempi tulevaisuus 100 miljoonalle tytölle

Plan International Suomi edisti heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia ympäri maailmaa. Vahvistimme asemaamme tyttöjen tilanteen asiantuntijana niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Työtämme ohjasi vuonna 2017 selkeä tavoite: edistämme maailman tyttöjen oikeuksien toteutumista niin, että vuoteen 2022 mennessä 100 miljoonaa tyttöä oppii, johtaa, päättää ja menestyy. Tämä tarkoittaa, että vuosien 2017 ja 2022 välillä 100 miljoonaa tyttöä Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa saa laadukasta koulutusta, pystyy vaikuttamaan yhteisönsä asioihin, saa päättää omasta elämästään ja kehostaan ja kasvaa turvassa.

Emme tee työtämme yksin: tavoite on yhteinen 75 maassa toimivalle kansainväliselle organisaatiollemme. Kansainvälinen strategiamme tukee saumattomasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät vuoteen 2030 ja sitovat kaikkia maailman valtioita.

Tavoite on yhteinen 75 maassa toimivalle kansainväliselle organisaatiollemme.

Edistimme vuonna 2017 tavoitettamme niin laadukkaissa kehitysyhteistyöohjelmissamme kuin kotimaan työssämme. Tuloksemme syntyivät yhdessä yhteisöjen, tukijoidemme ja kumppaneidemme kanssa. Tuimme lapsia, nuoria ja yhteisöjä lasten syrjäytymisen ja haavoittuvuuden syiden sekä tyttöjen syrjinnän poistamisessa. Saimme aikaan muutoksia sekä arjen käytännöissä että poliittisessa päätöksenteossa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Vahvistimme lasten ja yhteisöjen kykyä valmistautua ja sopeutua kriiseihin ja katastrofeihin.

Kehitysyhteistyöohjelmien toteuttamisen lisäksi aktivoimme suomalaista yhteiskuntaa edistämään lasten, erityisesti tyttöjen, oikeuksia. Vapaaehtoisemme olivat tässä merkittävässä roolissa. Viestimme työn tarpeesta ja tuloksista sekä edistimme yhteydenpitoa työn tukijoiden ja työssä mukana olevien yhteisöjen välillä. Rahoitimme toimintaamme keräämällä eettisesti hyväksyttävällä tavalla varoja yksityisiltä ihmisiltä, yrityksiltä ja instituutioilta ja valvoimme varojen kohdistamista toiminnan tarkoituksiin.

Saimme vuoden aikana aikaiseksi merkittäviä tuloksia, joita tämä toimintakertomus esittelee. Työ tyttöjen hyväksi on kuitenkin vielä kesken. Jatkamme ponnistelujamme myös vuonna 2018 vanhojen ja uusien kumppaneidemme tuella.

Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen kiittää vuodesta 2017.

KANSAINVÄLINEN PLAN VUONNA 2017

Työskentelimme 75 maassaTuimme 53 311 yhteisöäTuimme 12,5 miljoonaa ihmistä varhaiskasvatushankkeissammeParansimme 6,4 miljoonan ihmisen sanitaatiota ja puhtaan veden saantiaLastensuojeluhankkeemme tavoittivat 6,6 miljoonaa ihmistä1,8 miljoonaa ihmistä osallistui talous- ja säästöhankkeisiimmeTyöskentelimme yhdessä 47 632 paikallisjärjestön, 1 997 alue- tai kansallisen järjestön, 2 900 hallinto-organisaation, 638 kansainvälisen järjestön tai instituution sekä 433 yksityisen tai yrityskumppanin kanssa.Tuimme 2,1 miljoonaa ihmistä seksuaali- ja lisääntymisterveyshankkeissamme8 miljoonaa ihmistä osallistui koulutus-hankkeisiimme Tuimme 12,5 miljoonaa ihmistä varhaiskasvatushankkeissammeParansimme 6,4 miljoonan ihmisen sanitaatiota ja puhtaan veden saantiaTyöskentelimme yhdessä 47 632 paikallisjärjestön, 1 997 alue- tai kansallisen järjestön, 2 900 hallinto-organisaation, 638 kansainvälisen järjestön tai instituution sekä 433 yksityisen tai yrityskumppanin kanssa.Lastensuojeluhankkeemme tavoittivat 6,6 miljoonaa ihmistä1,8 miljoonaa ihmistä osallistui talous- ja säästöhankkeisiimmeTuimme 2,1 miljoonaa ihmistä seksuaali- ja lisääntymisterveyshankkeissammeTyöskentelimme 75 maassaTuimme 53 311 yhteisöä8 miljoonaa ihmistä osallistui koulutus-hankkeisiimme

Luvut ovat tilivuodelta FY17 (heinäkuusta 2016 heinäkuuhun 2017).

NÄIN PARANSIMME TYTTÖJEN ASEMAA VUODEN AIKANA

588 106 tyttöä osallistui seksuaali- ja lisääntymisterveysohjelmiimmeTuimme 3 641 648 pientä tyttöä saamaan terveellisen ja turvallisen alun elämälleen305 585 tyttöä sai tukea kansalaisvaikuttamiseen2 762 211 tytön pääsy kouluun helpottui 588 106 tyttöä osallistui seksuaali- ja lisääntymisterveysohjelmiimmeTuimme 3 641 648 pientä tyttöä saamaan terveellisen ja turvallisen alun elämälleen305 585 tyttöä sai tukea kansalaisvaikuttamiseen2 762 211 tytön pääsy kouluun helpottui

Kansainvälinen Plan paransi miljoonien lasten elämää

Plan International Suomi on osa kansainvälistä katto-organisaatiota, vuonna 1937 perustettua Plan Internationalia, joka juhli 80-vuotissyntymäpäiväänsä. Maailmanlaajuinen järjestömme vaikutti vuonna 2017 kymmenien miljoonien lasten elämään.

Työmme heikoimmassa asemassa olevien lasten, erityisesti tyttöjen, oikeuksien edistämiseksi laajeni entisestään. Vuoden 2017 aikana Plan International toimi yhteensä 75 maassa. Aloitimme työskentelyn kolmessa uudessa maassa: Libanonissa, Papua-Uudessa-Guineassa ja Salomonsaarilla.

Työmme painopiste siirtyi kaikkialla maailmassa yhä vahvemmin tyttöjen oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Kirkastimme työmme tavoitteita tyttöjen oikeuksien näkökulmasta ja vahvistimme sukupuolten tasa-arvon edistämistä työmme kaikilla osa-alueilla. Seurasimme myös entistä tarkemmin, miten tytöt eri puolilla maailmaa hyötyivät työstämme.

Suurin tukijaryhmämme olivat Plan-kummit eri puolilta maailmaa.

Suurin tukijaryhmämme olivat Plan-kummit eri puolilta maailmaa. He rahoittivat 42 prosenttia 851 miljoonan kokonaisbudjetistamme. Kummit rahoittavat kansainvälistä ohjelmatyötä yli 50 maassa. Merkittävä rooli oli myös institutionaalisella rahoituksella sekä muilla yksityislahjoitusten muodoilla.

KANSAINVÄLISEN PLANIN OHJELMATYÖN KULUJEN KOHDENTUMINEN VUONNA 2017 (miljoona euroa)

153 Kriiseihin ja katastrofeihin varautuminen98 koulutus93 varhaiskasvatus54 Lastensuojelu47 Lasten osallistuminen47 Vesi ja sanitaatioPlanin työtä tuki 1,1 miljoonaa kummiateimme työtä 17 391 yhteisössätuimme 1,4 miljoonaa kummilasta Planin työtä tuki 1,1 miljoonaa kummiateimme työtä 17 391 yhteisössätuimme 1,4 miljoonaa kummilasta 153 Kriiseihin ja katastrofeihin varautuminen98 koulutus93 varhaiskasvatus54 Lastensuojelu47 Lasten osallistuminen47 Vesi ja sanitaatio

Hondurasilainen Ceily haluaa, että tytöt saavat kouluttautua.

Lapsiavioliitot historiaan Hondurasissa, El Salvadorissa ja Malawissa

Joka vuosi 15 miljoonaa tyttöä ympäri maailmaa joutuu naimisiin alle 18-vuotiaana. Lapsiavioliittojen lopettaminen on yksi Plan Internationalin tärkeimmistä vaikuttamistavoitteista. Vuonna 2017 sinnikäs työmme saavutti merkittäviä voittoja: kampanjointimme yhdessä nuorten kanssa ja poliittisiin päättäjiin kohdistunut vaikuttamistyömme oli merkittävässä roolissa siinä, että vuoden aikana Malawi, Honduras ja El Salvador kielsivät alle 18-vuotiaiden avioliitot.

Hondurasissa joka kolmas tyttö on mennyt naimisiin alaikäisenä.

– Olen onnellinen ja kiitollinen, että Plan on työskennellyt meidän kanssamme lakimuutoksen läpiviemiseksi. Olen ylpeä siitä, että olen osa jotakin, mikä tarkoittaa lisää onnellisuutta ja itsenäisyyttä niin monelle tytölle Hondurasissa. Toivon, että yhä useampi tyttö menee yliopistoon, mikä katkaisee köyhyyden kierteen ja auttaa maatamme kehittymään, kampanjoinnissa mukana ollut Ceily, 11, sanoi.

– Tämä on historiallinen muutos, joka hyödyttää jopa miljoonien tyttöjen elämää. Emme olisi voineet tehdä tätä ilman nuorten kovaa työtä ja intohimoa, Belinda Portillo, Plan International Hondurasin maajohtaja totesi.

Merkittäviä tuloksia suomalaisten tuella

Plan International Suomi toteutti vuonna 2017 suomalaisten lahjoittajien, ulkoministeriön ja EU:n tuella ohjelmia 12 maassa: Boliviassa, Togossa, Kamerunissa, Etiopiassa, Pakistanissa, Dominikaanisessa tasavallassa, Mosambikissa, Ugandassa, Keniassa, Laosissa, Itä-Timorissa ja Indonesiassa. Lisäksi työskentelimme Kambodžassa Aasian kehityspankin tuella.

Ohjelmatyömme sisältö perustuu Plan International Suomen ja ohjelmamaiden strategioihin ja on suunniteltu yhdessä ohjelmamaiden kanssa. Työmme painopisteet keskittyivät vuonna 2017 kolmeen alueeseen:

1. koulutus ja varhaiskasvatus

2. lastensuojelu

3. nuorten työllistyminen

Strategisena painopisteenämme oli kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten huomioiminen.

Lisäksi edistimme varautumista ilmastonmuutokseen sekä paransimme hallintoa ja nuorten osallisuutta ohjelmamaissamme. Työmme läpileikkaavia teemoja olivat sukupuolten välinen tasa-arvo, kansalaisyhteiskunnan osallistuminen ja tieto- ja viestintäteknologian käyttö ohjelmien tehostamiseksi. Strategisena painopisteenämme oli kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten huomioiminen. Maantieteellisesti työmme painottui Afrikkaan ja Aasiaan.

Tieto- ja viestintäteknologian innovatiivinen käyttö oli merkittävä osa esimerkiksi Smartup Factorya, joka on vuodesta 2015 Ugandassa ja Etiopiassa toiminut syrjäytymisvaarassa oleville 17–26-vuotiaille nuorille tarkoitettu innovaatiopajahanke. Siinä nuoret luovat koulutuksen ja tuen avulla uusia toimintatapoja, ratkaisuja ja ideoita itsensä ja yhteisönsä hyödyksi. Smartup Factory hyödyntää muun muassa tietoteknologiaa, muotoilusuunnittelua, yrittäjyys- ja elämäntaitovalmennusta sekä mediaa. Nuoret ovat hankkineet ja hyödyntäneet taitoja esimerkiksi valokuvauksessa, graafisessa suunnittelussa, vaatturin työssä, viljelyssä sekä ohjelmistotyössä. Vuoden 2017 loppuun mennessä yhteensä kuudessa Smartup Factory -pajasta on hyötynyt jo yli 1 500 nuorta.

Ugandassa päättyi toukokuussa menestyksekäs, EU:n tukema lastensuojeluhankkeemme, joka paransi lastensuojelua 50 kylässä ja tavoitti 26 000 perhettä. Kehitimme varhaiskasvatusta perustamalla varhaiskasvatuskeskuksia ja vanhempainryhmiä, vahvistimme yhteisöjen lastensuojelumekanismeja ja vaikutimme kansalliseen lainsäädäntöön. Ulkopuolisen arvioinnin mukaan autoimme yhteisöjä huolehtimaan lapsistaan ja suojelemaan heitä.

Jatkoimme Etiopiassa tuloksekasta lastensuojeluhankettamme, joka poistaa erityisesti tyttöihin kohdistuvia haitallisia perinteitä, kuten sukuelinten silpomista ja lapsiavioliittoja. Tärkeässä roolissa ovat yhteisökeskustelut, joissa koko yhteisö kyläpäälliköistä koululaisiin ja uskonnollisista johtajista perinteisiin silpojiin saa tietoa ja keskustelee haitallisten perinteiden vaikutuksista. Työmme tuloksena kaikki 84 yhteisöä, joissa työskentelimme vuoden 2017 aikana, ovat sitoutuneet lopettamaan tyttöjen sukuelinten silpomisen. Jo 119 koulussa toimii Planin tukemia nuorten ryhmiä, jotka kertovat muille oppilaille silpomisen ja lapsiavioliittojen haitoista.

Tärkeä osa ohjelmatyötämme vuonna 2017 oli tulevaisuuteen katsominen ja uusien tavoitteiden asettaminen: Suunnittelimme uuden nelivuotisen ohjelman vuosiksi 2018–2021. Uusi ulkoministeriön ja suomalaisten lahjoittajien rahoittama ohjelmamme keskittyy edistämään tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia.

PLAN INTERNATIONAL SUOMEN OHJELMATYÖN TULOKSIA 2017

Työhömme ohjelmamaissa osallistui tyttöä 42 600lasta78 60091 400aikuistakoululaiselle 13 500570aikuiselle53 500 naista37 900 miestävarhaiskasvatuskeskustaPerustimme tai tuimme 554Suomessa Globaalikoulumme tarjosi opetusta globaalin vastuun kysymyksistäParansimme opettajien osaamista ja lasten ja nuorten osallistumista kouluhallintoon 170 koulussa.Tuimme 44 500 alle kuusivuotiaan lapsen varhaiskasvatusta kotona ja varhaiskasvatuskeskuksissa kuudessa maassa. tyttöä 11 100poikaa6 800 sai meiltä koulutusta oikeuksistaan ja lasten suojelusta väkivallalta.poikaa36 000 tyttöä 42 600lasta78 60091 400aikuista53 500 naista37 900 miestäpoikaa36 000 Tuimme 44 500 alle kuusivuotiaan lapsen varhaiskasvatusta kotona ja varhaiskasvatuskeskuksissa kuudessa maassa. varhaiskasvatuskeskustaPerustimme tai tuimme 554tyttöä 11 100poikaa6 800 sai meiltä koulutusta oikeuksistaan ja lasten suojelusta väkivallalta.Paransimme opettajien osaamista ja lasten ja nuorten osallistumista kouluhallintoon 170 koulussa.koululaiselle 13 500570aikuiselleSuomessa Globaalikoulumme tarjosi opetusta globaalin vastuun kysymyksistäTyöhömme ohjelmamaissa osallistui

Luvut ovat tilivuodelta FY17 (heinäkuusta 2016 heinäkuuhun 2017).

Tytöt paransivat kotikulmiaan Minecraftilla

Järjestimme yhdessä Plan International Vietnamin ja YK:n asuinyhdyskuntaohjelma UN-Habitatin kanssa Vietnamin pääkaupungissa Hanoissa työpajan, jossa lähes 40 paikallista nuorta tyttöä käytti Minecraft-peliä kaupunkisuunnittelun välineenä.

Tytöt olivat etukäteen kartoittaneet yhteisönsä ongelmia ja turvallisuusriskejä. Työpajassa he korjasivat havaitsemiaan ongelmia Minecraftiin rakennetun virtuaalimallin avulla. Tytöt lisäsivät yhteisöönsä katuvaloja, rakensivat naisten ja tyttöjen taloja ja asensivat katujen varsille erityisesti naisille ja tytöille tarkoitettuja ilmaisia hätäpuhelimia. Sen lisäksi tytöt paransivat viihtyvyyttä lisäämällä puistoja ja urheilukenttiä sekä kehittämällä yhteistiloja.

Ideat eivät jää vain virtuaalimaailmaan, sillä suunnitelmat nähtyään yhteisön hallituksen varapuheenjohtaja sitoutui julkisesti toteuttamaan osan tyttöjen miettimistä parannuksista.

Koko kylä juhlii silpomattomia tyttöjä

Pääsihteerimme Ossi Heinänen osallistui alkuvuodesta Etelä-Etiopiassa merkittävään juhlaan: koko Melgano Kebbadon kylä kokoontui juhlimaan silpomattomia tyttöjä. Aiemmin vastaavia juhlia oli järjestetty ympärileikkauksen kunniaksi, koska sen ajateltiin tekevän tytöistä kunniallisia.

– Oli hienoa nähdä, miten koko yhteisö oli yhdessä silpomista vastaan, Ossi Heinänen kertoo.

Etiopiassa noin 74 prosenttia tytöistä ja naisista on ympärileikattu. Maan lainsäädäntö kieltää sen, mutta syvälle juurtuneiden tapojen kitkeminen vie aikaa, erityisesti syrjäseuduilla.

– Yhteisöt kokonaisuudessaan tytöistä ja pojista aina paikallistason päättäjiin on vakuutettava siitä, että ympärileikkauksesta ei ole mitään hyötyä ja että silpomattomat tytöt pärjäävät esimerkiksi koulussa paremmin, Heinänen kertoo.

Erityisen ilahduttavia ovat olleet ympärileikkaamattomien tyttöjen kerhot, joissa ympärileikkaamattomuuteen liittyvää häpeä on käännetty ylpeydeksi ja uskallukseksi nousta haitallista perinnettä vastaan.

– Tyttöjen oma aktiivisuus silpomisen vastaisessa työssä oli kaikista vaikuttavinta.

Tehokasta apua kriiseissä ja katastrofeissa

Plan International Suomi teki vuonna 2017 humanitaarista työtä osana kansainvälisen Planin maailmanlaajuista verkostoa, jonka ansiosta apu saatiin perille nopeasti ja tehokkaasti.

Jatkoimme heinäkuussa 2016 alkanutta humanitaarista työtä Jordaniassa yhdessä Ruotsin ja Norjan Plan-toimistojen kanssa. Tarjosimme varhaiskasvatusta Syyrian sotaa paenneille lapsille Azraqin pakolaisleirillä ja Itä-Ammanissa. Varhaiskasvatuskeskuksissa vanhemmat saavat tietoa ja tukea lasten kasvatukseen sekä ohjausta terveydenhoitoon ja muihin palveluihin. Keskukset tarjoavat lapsille turvallisen aikuisen ja ohjattua toimintaa elämän perustaitojen opetteluun. Lasten ollessa hoidossa vanhemmat voivat hoitaa omia asioitaan ja käydä töissä tai koulussa.

Ulkoministeriö rahoitti työtämme Jordaniassa sekä Etiopiassa. Lisäksi saimme Etiopian kuivuudesta ja ruokakriisistä kärsivien hätäapuun rahoitusta YK:n humanitaarisen avun järjestöltä ja Maailman ruokaohjelmalta. Työmme Etelä-Sudanin pakolaisten keskuudessa Pohjois-Ugandassa jatkui Unicefin rahoituksella.

Lisäksi keräsimme yksityislahjoituksia Itä-Afrikan ruokakriisiin. Suomen keräys tuotti vuoden 2017 aikana yli 127 000 euroa. Myös Planin tukijat muissa maissa lahjoittivat avustustyöhön. Yksityisen ja institutionaalisen rahoituksen ansiosta Plan International auttoi vuonna 2017 ruokakriisin pahiten koettelemassa Etelä-Sudanissa yli puoli miljoonaa ihmistä. Tärkeimpiä tukimuotoja ovat olleet ruoka-apu ja tuki maanviljelykseen. Työmme ruokakriisistä kärsivien auttamiseksi Itä-Afrikassa jatkuu ainakin vuoden 2018 loppukevääseen.

Kun yhteisöt, erityisesti lapset, oppivat varautumaan luonnonmullistuksiin ja kriiseihin, niiden tuhot jäävät pienemmiksi.

Hätäavun lisäksi keskityimme lapsikeskeiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaamme erilaisten kriisien hallinnassa. Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän äärimmäisiä sääilmiöitä ja luonnonmullistuksia, ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen ja yhteisöjen kestävyyden vahvistaminen ovatkin keskeinen osa kansainvälistä työtämme. Kun yhteisöt, erityisesti lapset, oppivat varautumaan luonnonmullistuksiin ja kriiseihin, niiden tuhot jäävät pienemmiksi.

Plan internationalin hätäaputyö 2017

Tarjosimme koulutusta 37 humanitaarisessa ohjelmassa 29 maassaParansimme lastensuojelua 41 humanitaarisessa ohjelmassa 29 maassaAutoimme 89 kriisissä ja katastrofissaTuimme 2,2 miljoonaa ihmistä kriiseissä ja katastrofeissa Autoimme 89 kriisissä ja katastrofissaTuimme 2,2 miljoonaa ihmistä kriiseissä ja katastrofeissaTarjosimme koulutusta 37 humanitaarisessa ohjelmassa 29 maassaParansimme lastensuojelua 41 humanitaarisessa ohjelmassa 29 maassa

Syyrialainen Waad, 21, pakeni perheineen aavikon yli Jordaniaan. Lapset käyvät nyt Planin kerhossa.

Maahanmuuttajatyötä ja globaalikasvatusta kotimaassa

Tärkeä osa toimintaamme on Suomessa tapahtuva työmme kehityskysymysten ja lasten, erityisesti tyttöjen, aseman esiin nostamiseksi sekä maahanmuuttajien tukemiseksi. Kotimaan hankkeemme – maahanmuuttajanuoria kotouttavat projektimme sekä globaalikasvatusta tarjoava Globaalikoulumme – ovat osa ohjelmatyötämme. Niitä rahoittavat ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, STEA sekä Koneen Säätiö. Työmme tavoitti yli 18 000 suomalaista.

Maahanmuuttajatyössämme tavoitimme vuoden 2017 aikana yli 500 nuorta, jotka edustivat yli kolmeakymmentä kansallisuutta. Pääyhteistyökumppaneitamme olivat oppilaitokset, järjestöt ja nuorisotalot sekä vastaanottokeskukset. Maahanmuuttajatyössämme oli mukana nuorten huoltajia, vapaaehtoisia ja opiskelijoita.

Maahanmuuttajatyömme jakautui vuonna 2017 useisiin hankkeisiin. Matkalla- ja Muuttajat-hankkeet jatkuivat STEA:n tuella. Matkalla-hanke keskittyy erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten kotouttamiseen, Muuttajat puolestaan tutustuttaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoihin.

Yhdessä kesätyöhön -hankkeessa kantasuomalaiset ja maahanmuuttajataustaiset nuoret tekivät yhdessä kesätyötä kulttuurialalla. Liikuntavuosi luonnossa -hankkeessamme puolestaan tutustutimme maahanmuuttajaperheitä suomalaiseen luontoon luonnossa liikkumiseen opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Yhdessä kesätyöhön

Ensimmäinen kesätyö voi olla elämää muokkaava kokemus. Aivan erityinen merkitys kesätyöllä on niillä nuorille, joiden työllistyminen on vaikeaa esimerkiksi kielitaidon puutteen vuoksi.

Yhdessä kesätyöhön -hankkeessamme kantasuomalaiset ja maahanmuuttajanuoret tekivät yhdessä kesätyötä kulttuurialalla. Kulttuurirahaston kannatusyhdistyksen rahoittama ja Plan International Suomen toteuttama hanke auttoi viime kesän aikana yli 200 nuorta harjoittelemaan työelämätaitoja, oppimaan uutta ja verkostoitumaan työelämää varten.

Hanke tarjosi 15–17-vuotiaille nuorille kesätyötä pääkaupunkiseudun lisäksi muun muassa Jyväskylässä, Turussa, Tampereen seudulla, Oulussa, Seinäjoella, Joensuussa ja Lappeenrannassa.

Nuoret pääsivät harjoittelemaan työelämätaitoja muun muassa erilaisissa kulttuuritapahtumissa, museoissa, kulttuurijärjestöjen toimistoilla sekä lasten taidekursseilla ja -leireillä. Työnantajat edustivat suomalaista kulttuurikenttää monipuolisesti aina klassisen musiikin tapahtumista sirkukseen ja museoista lasten kuvataidekouluihin.

Aino Acktén kamarifestivaali tarjosi kesätyön kahdelle nuorelle, Jialinille ja Lauralle. Molempien mielestä kokemus oli erinomainen.

– Kesätyö lisäsi paljon arvostustani kulttuurialaa ja taidetta kohtaan, Jialin kertoo.

Globaalikoulussa lapsen oikeuksien lähettiläämme pitivät vuonna 2017 yhteensä yli 750 oppituntia ympäri Suomea. Niille osallistui yli 13 500 lasta ja nuorta. Lapsen oikeuksien lähettiläät pitivät toiminnallisia globaalikasvatuksen työpajoja päiväkodeissa, ala- sekä yläkoulussa, toisen ja kolmannen asteen oppilaitoksissa, nuorisotaloissa, kerhoissa sekä kesäleireillä.

Opettajien ja varhaiskasvattajien täydennyskoulutuksia lapsen oikeuksista sekä vihapuheen vastaisesta työstä järjestimme vuonna 2017 yhteensä 18, ja ne tavoittivat 573 opettajaa ja kasvatusalan ammattilaista. Tarjosimme uusissa Vihapuheesta dialogiin -täydennyskoulutuksissa opettajille tietoa vihapuheesta sekä konkreettisia, osallistavia menetelmiä vihapuheen käsittelyyn nuorten kanssa.

Kolme vuotta jatkunut yhteistyö suomalaisten ja ugandalaisten koulujen välillä tuli päätökseensä. Osallisena maailmassa -yhteistyöprojektissamme 11 suomalaista ja 11 ugandalaista kumppanikoulua vaihtoivat kokemuksiaan lasten oikeuksien ja osallisuuden vahvistamisesta koulumaailmassa. Yhteistyön ansiosta ugandalaiskoulut ovat ottaneet käyttöön suomalaisen vertaissovittelumallin, verson, jonka käyttöä kehitämme myös tulevalla ohjelmakaudella.

Planin Globaalikoulun nettisivu-uudistuksen ja opetusmateriaalin digitalisoinnin lisäksi jatkoimme 2017 verkkopohjaisen Uusi kotini -dokumentin suomenkielisen version kehittämistä Oculus-palvelimelle. Uusi kotini -dokumentti on virtuaalitodellisuustekniikkaa hyödyntävä vuorovaikutteinen tarina, jossa pääsee tutustumaan maailman suurimpiin kuuluvaan Nyarugusun pakolaisleiriin Tansaniassa. Dokumentin käyttäjämäärät kasvoivat vuoden aikana tasaisesti.

Lapsen oikeuksien lähettiläämme pitivät vuonna 2017 yhteensä yli 750 oppituntia ympäri Suomea.

Tyttöjen oikeudet suomalaisten ja päättäjien tietoon

Plan International Suomi edisti viestinnällään ja vaikuttamistyöllään näkyvästi kansainvälisen Planin työtä tyttöjen oikeuksien, laadukkaan koulutuksen ja suojelun parantamiseksi. Nostimme tyttöjen asemaa esiin niin yleisötapahtumissa, vapaaehtoisten tempauksissa, omissa viestintäkanavissamme kuin julkisessa keskustelussakin.

11–18-vuotiaista nuorista koostuva lastenhallituksemme suunnitteli ja toteutti vuoden aikana useita tapahtumia, jotka huipentuivat kansainväliseen tyttöjen päivään 11.10. Saimme poikkeuksellisen hyvän näkyvyyden Girls Takeover -tempauksella, jossa lastenhallituksen tytöt ottivat päiväksi symbolisesti haltuunsa yhteiskunnan ja yritysmaailman johtopaikkoja. Tytöt "valtasivat" johtoasemassa olevien paikat Elinkeinoelämän keskusliitossa, Finlaysonissa, Joensuun kaupungissa, Liigassa, Kotipizzassa, Nokiassa, Opetushallituksessa, Orionissa, Supercellissä, SAK:ssa ja Yleisradiossa. Pääministeri Juha Sipilän neuvonantajana toimi 16-vuotias Katariina Räikkönen. Girls Takeover toteutettiin samanaikaisesti ympäri maailmaa yli 50 Planin toimintamaassa. Tapahtuma muistutti toisaalta siitä, kuinka aliedustettuja tytöt ja naiset ovat johtopaikoilla, ja toisaalta tyttöjen kyvyistä ja mahdollisuuksista vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Girls Takeover toteutettiin samanaikaisesti ympäri maailmaa yli 50 Planin toimintamaassa.

Myös vapaaehtoisten järjestämät tyttöjen päivän tapahtumat, kuten tunnettujen rakennusten pinkitykset ja tyttöjen päivän tempaukset esimerkiksi kauppakeskuksissa paikallisten kumppaneiden kanssa, näkyivät monipuolisesti ympäri Suomea. Tyttöjen päivään osallistui myös lähes sata kirjastoa, jotka järjestivät esillepanon tyttöjen elämää käsittelevistä kirjoista.

Lastenhallituksen Aino Vehkavaara valtasi symbolisesti Nokian maajohtajan Tommi Uiton paikan.

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmämme Mitä-verkosto järjesti keväällä video-workshopin sekä kunnallisvaalipaneelin Helsingissä. Verkosto nosti esiin tyttöjen oikeuksia sosiaalisessa mediassa toimivalla kampanjahaasteella ja kahdessa Jokatytön kesäilta -tapahtumassa, jotka järjestettiin yhteistyössä Tuk Tuk Travellersin kanssa. Jyväskylän aktiivinen paikallisryhmä järjesti omia tapahtumia esimerkiksi köyhyydestä ja tyttöjen oikeuksista.

Myös poliittisessa vaikuttamistyössä keskityimme tyttöjen aseman esiin nostamiseen. Teetimme keväällä 2017 yhteistyössä Suomen UNWomenin kanssa ulkopuolisen selvityksen siitä, kuinka tyttöjen ja naisten oikeuksien painopiste toteutuu Suomen kehityspolitiikassa. Selvityksestä saimme arvokasta materiaalia vaikuttamistyömme tueksi.

Myös poliittisessa vaikuttamistyössä keskityimme tyttöjen aseman esiin nostamiseen.

Vaikutimme myös aktiivisesti globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman toimeenpanoon Suomessa, muun muassa kokoamalla ja välittämällä päättäjien tietoon kansalaisyhteiskunnan näkemykset Suomen toimista sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä globaalisti. Lisäksi osallistuimme järjestöjen yhteiskannanottoihin, esimerkiksi Suomen pakolaiskiintiön korottamisen puolesta.

Tyttöjen oikeudet olivat pääosassa myös suurelle yleisölle suuntautuvassa kehitysviestinnässä. Keväällä Planin oma tuotantoryhmä vieraili humanitaarisessa hankkeessamme pakolaisleirillä Jordaniassa ja tuotti monipuolisen aineiston eri kanaviin Syyrian sotaa paenneiden tyttöjen ja heidän perheidensä tarinoista. Tuotimme materiaalista niin sosiaalisen median videoita kuin eri tapahtumissa ja yhteyksissä esillä olleen valokuvanäyttelyn Unelma tulevaisuudesta.

Jatkoimme neljä kertaa vuodessa ilmestyvän asiakaslehtemme Planin julkaisemista ja kehitimme verkkosivujamme sekä sosiaalisen median kanaviamme. Tuotimme monipuolisesti videoita ja multimedia-aineistoa.

Kerroimme työstämme tyttöjen hyväksi yhteiskunnallisissa yleisötapahtumissa, Maailma kylässä -festivaaleilla ja SuomiAreenassa, uutta teknologiaa hyödyntävän, osallistavan ja tarinallisen elämysosaston avulla ja tavoitimme tuhansia tapahtumakävijöitä.

Julkisen keskustelun herättämiseksi tuimme journalistien vierailuja ohjelmamaihimme ja tarjosimme medialle aineistoja, näkökulmia ja asiantuntijahaastateltavia.

Vapaaehtoisten saavutuksia vuonna 2017

221 tapahtumaa ja tempausta, jotka tavoittivat yli 15 000 suomalaista30 valokuvanäyttelyä tyttöjen asemastaYli 1 000 toimistovapaaehtoisten työtuntia ja yli 1 000 käännettyä kummikirjettä 221 tapahtumaa ja tempausta, jotka tavoittivat yli 15 000 suomalaista30 valokuvanäyttelyä tyttöjen asemastaYli 1 000 toimistovapaaehtoisten työtuntia ja yli 1 000 käännettyä kummikirjettä

Puhuttavia kampanjoita ja tuloksekasta varainhankintaa

Yksityiset tukijamme – Plan-kummit, kuukausilahjoittajat, kertalahjoittajat ja yrityskumppanimme – ovat työllemme korvaamattoman arvokkaita.

Yksityisvarainhankintamme keskittyi vuonna 2017 varainhankintakanavien ja -tuotteiden kehittämiseen, uusien lahjoittajien hankkimiseen, olemassa olevien lahjoittajien sitouttamiseen sekä Planin brändin ja tunnettuuden vahvistamiseen. Varainhankinnan keinoistamme face-to-face-toiminta oli suurin uusien säännöllisten lahjoittajien tuoja. Sen avulla saimme valtaosan uusista kuukausilahjoittajistamme ja Plan-kummeistamme ja kävimme suomalaisten kanssa keskusteluita. Vuoden 2017 aikana face-to-face-edustajamme keskustelivat kehityskysymyksistä ja tyttöjen asemasta noin 115 000 ihmisen kanssa 15 paikkakunnalla ympäri maata.

Jatkoimme myös digitaalisen varainhankinnan kehittämistä, koska näemme sen tulevaisuuden varainhankintakeinona.

Strategiamme mukaisesti vahvana teemana markkinoinnissamme näkyi tyttöjen aseman parantaminen, jonka suomalaiset lahjoittajat kokevat tärkeäksi tukemisen kohteeksi.

Alkusyksystä 2017 toteutimme monikanavaisen markkinointikampanjan 12-vuotiaan äitiysvaatteet, joka sai laajan näkyvyyden niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Kampanja jatkoi syksyllä 2016 julkistamamme kampanjan 11-vuotiaan äitiyspakkaus teemaa. Äitiyspakkauskampanja sai kansainvälistä huomiota myös vuoden 2017 aikana.

Jatkoimme tunnettujen tukijoidemme kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä, joka tuotti paljon näkyvyyttä. Vahvat sosiaalisen median toimijat, kuten Arman Alizad, pitivät tyttöteemaamme esillä.

Paola Suhonen suunnitteli äitiysvaatemalliston 12-vuotiaille

Toteutimme yhteistyössä vaatesuunnittelija Paola Suhosen ja valokuvaaja Meeri Koutaniemen kanssa kampanjan 12-vuotiaan äitiysvaatteet, joka kiinnitti huomion vakavaan ongelmaan: joka vuosi yli seitsemän miljoonaa kehitysmaissa asuvaa tyttöä tulee äidiksi alle 18-vuotiaana, heistä kaksi miljoonaa alle 15-vuotiaana.

Suhosen 130-senttisille tytöille suunnittelema äitiysvaatemallisto toi esiin, kuinka useimmille naisille iloa herättävä raskausvatsa tarkoittaa miljoonille kehitysmaiden tytöille karua lapsuuden loppua.

– Kampanjassa yhdistyvät kaksi minulle tärkeää asiaa, lasten ja naisten oikeudet. Halusin tuoda esiin vastakohtaisuutta suunnittelemalla malliston länsimaisista lastenvaatteista tuttuun designiin ja raikkaaseen värimaailmaan, jotka yhdistetään Afrikan maisemaan, Suhonen kertoi.

Vaatteet eivät tulleet tuotantoon tai myyntiin, vaan kyseessä oli markkinointikampanja. Osana kampanjaa kerroimme, kuinka ehkäisemme liian varhaisia raskauksia ja tuemme lapsi- ja teiniäitejä eri puolilla maailmaa esimerkiksi vaikuttamalla lainsäädäntöön ja lisäämällä tietoa perheissä, yhteisöissä ja kouluissa.

Arman Alizad uskoo valoisaan tulevaisuuteen

Planin tukija Arman Alizad käsitteli tv-dokumentissaan Arman ja Sambian lapsimorsiamet lapsiavioliittoja ja lapsiäitiyttä sekä Planin työtä tyttöjen koulutuksen ja suojelun parantamiseksi. Ohjelma nähtiin marras-joulukuun vaihteessa Nelosella ja Jimillä.

– Monia asioita, joihin Sambiassa törmäsin, on vaikea sulattaa. Kuten se, että moniin asioihin on joku syy, joka on siellä looginen, mutta meidän näkökulmasta järjetön. Lapsiavioliittojen taustallakin on pohjimmiltaan ajatus rakkaudesta tai siitä, että halutaan kunniallisuutta häpeän sijaan, Alizad sanoo.

Sambiassa näkemässään ja kokemassaan tärkeimpänä Alizad pitää sitä, että kaiken ikävänkin takana näkyy muutos kohti parempaa.

– Planin työssä näkyy, kuinka tulevaisuus on tytöille valoisa. Vaikka tyttöjen tarinat ovat rankkoja, karuja ja pysäyttäviä, kaikissa keskusteluissa tuli esiin kehitys ja työn hedelmät. Etäisyydet ovat valtavia, mutta tietoisuus leviää aidosti. On hienoa kuulla, kun joku sanoo, ettei aio naittaa omia tyttäriään.


Arman ja Sambian lapsimorsiamet katsottavissa osoitteessa ruutu.fi.

Keskityimme lahjoittajapalvelussamme lahjoittajien sitouttamiseen ja palveluidemme kehittämiseen entistä lahjoittajaystävällisemmäksi, huomioiden lahjoittajiemme palautteen ja toiveet. Vuoden 2017 aikana lahjoittajapalvelumme kirjoitti yli 10 000 sähköpostiviestiä ja vastasi lähes 2 200 puheluun.

Plan-kummit kävivät tapaamassa kummilapsiaan Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Valtaosa kummilasten kanssa yhteyttä pitävistä kummeista on siirtynyt sähköiseen kirjeenvaihtoon. Yhä useampi kummi ja kuukausilahjoittaja (tilikauden lopussa noin 64 %) on valinnut maksutavakseen ympäristöystävällisen e-laskun.

Osallistuimme järjestöjen yhteiseen testamenttilahjoituskampanjaan sekä Nenäpäivä-keräykseen, jotka molemmat keräsivät merkittäviä summia maailman lasten hyväksi.

Yritykset ovat meille tärkeitä kumppaneita paitsi taloudellisesti myös ohjelmasisältöjemme kannalta, ja jatkoimme yritysyhteistyömme kehittämistä. Vuonna 2017 otimme käyttöön uusia yritysyhteistyömalleja ja saimme uusia arvokkaita kumppaneita. Yhteistyötä kanssamme jatkoivat esimerkiksi Kotipizza, joka tukee työtämme Indonesiassa, Kesko, jonka kanssa parannamme siirtotyöläisten ja heidän perheidensä asemaa Thaimaan kalateollisuudessa, sekä Orion, joka tukee laaja-alaisesti työtämme tyttöjen hyväksi. Saimme päätökseen Metson rahoittaman kouluhankkeen Intiassa.

Yhdessä Samsungin kanssa lanseerasimme teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushissa Sheboardin, ennakoivaan tekstinsyöttöön perustuvan sovelluksen, jolla haluamme herättää keskustelua siitä, miten eri tavalla puhumme tytöille ja pojille ja millaisia vaikutuksia sillä on. Sovellus tarjoaa tytöistä kirjoitettaessa voimaannuttavia sanoja ja vaihtaa usein tyttöihin liitettyjä sanoja vahvempiin ilmaisuihin. Sheboard-herätti laajaa huomiota ja keskustelua Suomessa sekä kansainvälisesti. Suunnittelemme Sheboardille myös jatkoa sekä pyrimme lanseeraamaan sen suomeksi vuonna 2018.

Yritysyhteistyössämme korostuvat tyttöjen oikeus koulunkäyntiin ja suojeluun. Yrityskumppanimme olivat tärkeässä roolissa myös Girls Takeover -tempauksen saamassa huomiossa.

Taloudellista kehitystä ja jatkoa investoinneille

Kuluneella tilikaudella FY17 (heinäkuusta 2016 heinäkuuhun 2017) toimintamme tuotot lähtivät kasvuun. Samalla jatkoimme edellisellä tilikaudella aloitettua investointia rahoituspohjamme uudistamiseksi, jotta voimme taata pitkäjänteisen rahoituksen riittävyyden ja vakauden.

Tilikauden tuotot

Plan International Suomi toteuttaa kehitysyhteistyötä kummien ja lahjoittajien tuella, institutionaalisella rahoituksella sekä yritysten tuella. Tilikauden kokonaistuottomme olivat 16,9 miljoonaa euroa. Edellisestä tilivuodesta tuotot kasvoivat 1,5 miljoonaa euroa.

Kummeilta saimme tukea 6,1 miljoonaa euroa, joka on saman verran kuin edellisellä tilikaudella. Pystyimme pitämään tuotot edellisvuoden tasolla ja saamaan uusia kummeja poislähteneiden tilalle face-to-face-suorahankinnan ansiosta. Muiden yksittäisten ihmisten lahjoituksia kertyi 1,7 miljoonaa euroa. Erityisesti säännölliset lahjoitukset kasvoivat voimakkaasti.

Merkittävimmän yksittäisen rahoittajan, Suomen ulkoasiainministeriön, kumppanuusrahoitus pysyi samalla tasolla kuin aiempana vuotena. Rahoitusta käytimme noin 5,1 miljoonaa euroa. Rahoituksen taso oli kuitenkin merkittävästi alempi kuin aiempina vuosina. Julkisen rahoituksen leikkaukset edellisellä tilikaudella heijastuivat edelleen tulokseemme. Tämä johti henkilöstökulusäästöihin, jotka vaikuttivat myös kuluneella tilikaudella FY17.

Humanitaarinen rahoituksemme kasvoi merkittävästi. Haimme ulkoasiainministeriön humanitaarista rahoitusta toisen kerran ja saimme myöntävän päätöksen yhteensä miljoonan euron rahoituksesta humanitaariseen apuun Jordaniassa ja Etiopiassa. Kokonaisuudessaan näiden projektin rahoitus kuluneelle tilikaudelle oli 1,6 miljoonaa euroa, josta käytimme noin 0,4 miljoonaa euroa. Saimme myös Unicefilta ja Maailman ruokaohjelmalta 0,4 miljoonaa euroa humanitaarisen työn projektirahoitusta katastrofityöhön Etiopiassa, Kamerunissa ja Ugandassa.

Euroopan unionin rahoitus oli 1,1 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä sosiaali- ja terveysministeriöltä Veikkauksen tuotoilla saimme 0,6 miljoonaa euroa kotimaan työhömme. Yritysyhteistyömme tuotto oli 0,3 miljoonaa euroa.

Edellisestä tilivuodesta tuotot kasvoivat 1,5 miljoonaa euroa.


Tilikauden kulut

Ohjelmatyöhön käytimme kaikkiaan 11,7 miljoonaa euroa. Kotimaan ohjelmatyöhön osuus tästä oli yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

Käytimme varoista 3,6 miljoonaa euroa varainhankintaan, mikä oli saman verran kuin edellisvuonna. Investoinnit uusiin varainhankinnan muotoihin ovat osoittautuneet välttämättömiksi omarahoitusosuutemme ja ohjelmatyön jatkuvuuden sekä kasvun varmistamiseksi. Olemme siirtäneet varainhankinnan painopistettä kertalahjoituksista säännöllisiin lahjoituksiin, jotka ovat pitkällä aikavälillä kustannustehokkaampia.

Järjestöviestinnän, hallinnon, talouden ja tietotekniikan kulumme olivat 1,7 miljoonaa euroa eli edellisvuoden tasolla. Hallinnon kuluja olemme pienentäneet vähentämällä resursseja eläkejärjestelyillä ja muilla säästöillä, kuten pienentämällä toimistotilojen vuokrakuluja. Muutimme alkuvuodesta 2017 uusiin, edullisempiin toimitiloihin Helsingin Kalasatamaan.


Tilivuoden 2017 tasekirja ja tilintarkastuskertomus

16,9 MILJOONAA €2 %yritysyhteistyö6,6 %EU-rahoitus9,6 %muut lahjoitukset ja avustukset10 %yksityis-lahjoitukset 35,9 %ulkoministeriön tuki 35,9 %kummien lahjoitukset tuotot 2017 KULURAKENNE2012–201772 %ohjelmatyön osuus 28 %muut kulut

Työhyvinvointia ja uutta osaamista henkilöstölle

Plan International Suomessa työskenteli vuoden 2017 lopussa 60 työntekijää. Yli 70 prosenttia työsuhteista on toistaiseksi voimassa olevia. Suhtaudumme myönteisesti työelämän joustoihin, kuten työajan lyhennyksiin sekä perhe- ja opintovapaisiin, joita hyödynsi kuluneen vuoden aikana noin 10 prosenttia työntekijöistämme.

Henkilökuntamme sitoutuminen ja ammattitaito ovat Plan International Suomen vahvuuksia. Koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti, jotta työntekijämme pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan kehitysyhteistyön ja työelämän muutoksiin. Vuoden 2017 aikana sisäisten koulutustemme teemoja olivat oman työn johtaminen, ajanhallinta ja kokeilukulttuurin vahvistaminen. Esimiestyön ja johtamisen kehittämisen painopisteitä kartoitimme 360-arvioinnin avulla, ja jatkamme kehitystyötä vuonna 2018.

Planilaisten hyvinvointi ja terveys ovat meille ensiarvoisen tärkeitä.

Lastensuojelutyöryhmämme valmisteli uutta kansainvälistä lastensuojeluohjeistusta yhdessä kansainvälisen Planin kanssa. Uusi ohjeistus tuli voimaan vuoden 2018 alussa.

Planilaisten hyvinvointi ja terveys ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Erityisesti haluamme panostaa ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen. Siksi käynnistimme syksyllä yhteistyökumppanuuden uuden työterveyshuoltotoimijamme Heltin kanssa. Tuimme yksilötason hyvinvointia muun muassa terveys- ja hyvinvointiselvityksillä sekä hyvinvointivalmennuksilla. Etäterveydenhoitoa painottava yhteistyökumppanuus edistää myös tavoitettamme hyödyntää yhä enemmän digitaalisuutta työmme kaikilla osa-alueilla.

Otamme vuoden 2018 alussa käyttöön uuden HR-järjestelmän tehostamaan työsuhteen elinkaaren hallintaa ja tiedolla johtamista. Uusi vuorovaikutusta tukeva intramme, jonka niin ikään otamme käyttöön alkuvuodesta 2018, lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaikessa tekemisessämme ja mahdollistaa entistä paremmin osallistumisen yhteiseen tekemiseen ja kehittämiseen.

Työn organisointi nousi vuoden 2017 henkilöstö­kyselyssä työpaikkamme kehittämisen­kohteeksi. Jotta työskentelymme yksin ja yhdessä olisi mahdollisimman sujuvaa ja joustavaa, otamme vuoden 2018 aikana käyttöön uusia, ketteriä toimintamalleja- ja välineitä. Jo vuoden 2017 aikana työnteon paikat, mallit ja ajat monipuolistuivat uuden monitilatoimistomme myötä.

Plan International Suomi kuuluu työnantajana Elinkeinoelämän keskusliiton Sosiaalialan työnantajat ry -jäsenliittoon ja noudattaa sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta.

Ylintä päätösvaltaa Plan International Suomessa käyttää Tuula Kallion johtama hallitus, joka kokoontui vuoden 2017 aikana viisi kertaa.