open navigation close navigation

Toiminta 2021

Tyttöjen puolella

Pääsihteeriltä

Puolustimme lasten oikeuksia ja tasa-arvoa epävarmassa maailmantilanteessa

Vuosi 2021 oli yksi Plan International Suomen ja kansainvälisen Planin haastavimmista. Toista vuotta jatkunut koronapandemia vaikutti ympäri maailmaa koulutukseen, talouteen ja terveydenhuoltoon. Sillä on ollut vakavia yhteisvaikutuksia etenevän ilmastonmuutoksen, ruokakriisien ja konfliktien kanssa. Olemmekin nähneet monella mantereella hälyttävää takapakkia tasa-arvokehityksessä ja lasten oikeuksien toteutumisessa.

Pitkä kokemuksemme on opettanut, että kriisit heikentävät tyttöjen pääsyä koulutukseen ja terveyspalveluihin. Ne myös lisäävät tyttöjen riskiä joutua lapsiavioliittoon, lapsityöhön tai väkivallan kohteeksi. Työmme tarkoitus – maailman heikoimmassa asemassa olevien lasten, erityisesti tyttöjen, elämän parantaminen – on nyt ajankohtaisempi kuin kenties koskaan. Olemme etsineet määrätietoisesti parhaita keinoja edistää päämääräämme haastavissa oloissa.

Haluamme oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet toteutuvat. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan syntyi auttamaan lapsia kriiseissä: se perustettiin Espanjan sisällissodan keskellä 1937. Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme 78 maassa ympäri maailmaa.

Plan International Suomi on itsenäinen osa kansainvälistä Plan International -järjestöä. Oman strategiamme lisäksi toimintaamme ohjaa Plan Internationalin viisivuotisstrategia, jonka tavoitteena on saada vuosina 2017–2022 sata miljoonaa tyttöä saamaan laadukasta koulutusta, osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon, päättämään omasta elämästään ja kehostaan sekä kasvamaan turvassa. Strategiamme tukee myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Kansainvälisen toiminta-ajatuksemme mukaisesti parannamme lasten elämää pysyvästi, olemme avoimia ja läpinäkyviä, teemme hyvää yhteistyötä ja otamme kaikki tasa-arvoisesti huomioon. Toimintaamme ohjaavat myös Planin kansainväliset ja Plan International Suomen täydentämät lastensuojeluohjeet sekä kansainvälisen Planin eettinen säännöstö ja muu toiminnan ohjeistus. Näistä periaatteista emme ole tinkineet pitkittyneissä poikkeusoloissakaan.

Olen ylpeä ja iloinen siitä, että epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta saimme vuonna 2021 aikaan suuria ja vaikuttavia parannuksia lasten ja yhteisöjen elämään. Erityisen ylpeä olen siitä, että lapset ja nuoret olivat mukana suunnittelemassa ja johtamassa muutosta kaikkialla maailmassa.

Lämmin kiitos kaikille tukijoillemme ja kumppaneillemme siitä, että mahdollistitte työmme! Tämä vuosikertomus tarjoaa kuvan siitä, mitä kaikkea korvaamaton panoksenne on mahdollistanut.

Ossi Heinänen pääsihteeri

Erityisen ylpeä olen siitä, että lapset ja nuoret olivat mukana suunnittelemassa ja johtamassa muutosta kaikkialla maailmassa.
Mahdollisuuksia heikoimmassa asemassa oleville tytöille

Miljoonat tytöt joutuvat vuosittain lapsiavioliittoon ja tulevat äidiksi, ennen kuin ovat siihen valmiita. Työskentelemme ympäri maailmaa ehkäistäksemme liian varhaisia avioliittoja ja raskauksia sekä tukeaksemme nuoria äitejä takaisin opintielle. Katso mosambikilaisen Silvian koskettava tarina.

Voit katsoa videon 3D-version täällä.

PLAN INTERNATIONALIN
VUOSI 2021

Kansainvälinen Plan toimi 78 maassa ympäri maailmaa. Paransimme 26,2 miljoonan tytön ja 24,1 miljoonan pojan elämää, edistimme tasa-arvoa ja autoimme yhteisöjä selviytymään kriiseistä ja konflikteista.

Lastenoikeus- ja humanitaarinen järjestö Plan International toimii 78 maassa. Olemme maailmanlaajuinen muutoksentekijä, joka työskentelee maailman heikoimmassa asemassa olevien lasten, erityisesti tyttöjen, aseman parantamiseksi.

Viime vuosina Plan on työskennellyt yhä vahvemmin teini-ikäisten tyttöjen ja nuorten naisten kanssa heidän oikeuksiensa edistämiseksi, koska he kohtaavat suhteettoman paljon syrjintää ja ihmisoikeusloukkauksia.

Kansainvälisen Planin sisällä Suomen organisaatio edistää erityisesti työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi sekä teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä kehitysyhteistyössä.

Maailmanlaajuinen työmme tukee lapsia, nuoria ja heidän yhteisöjään Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Vuonna 2021 työstämme hyötyi suoraan 26,2 miljoonaa tyttöä ja 24,1 miljoonaa poikaa.

Kohdistimme jo toista vuotta suuren osan organisaatiomme voimavaroista koronapandemian torjuntaan ja sen vaikutuksiin sopeutumiseen. Tuimme lasten suojelua ja koulutusta poikkeusoloissa, tiedotimme koronaviruksen riskeistä ja tehokkaasta torjunnasta sekä paransimme mahdollisuuksia sanitaatioon ja hygieniaan erityisesti haavoittuvimmissa yhteisöissä, kuten kaupunkislummeissa, pakolaisleireillä ja maaseudun eristyksissä olevissa kylissä.

Löysimme myös uusia, usein teknologisia, keinoja lisätä nuorten tietoa esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä ihmisoikeuksista ja edistää heille tärkeitä asioita.

Poikkeusoloissa pystyimme edistämään myös strategiamme kauaskantoisia tavoitteita. Tuimme ympäri maailmaa miljoonia lapsia, nuoria ja heidän yhteisöjään poistamaan lasten syrjäytymisen ja haavoittuvuuden syitä sekä kitkemään tyttöjen syrjintää.

Maailmanlaajuinen kummitoimintamme jatkui lähes entisellään pandemiasta huolimatta, vaikka kummivierailut olivat tauolla ja kummikirjeenvaihdossa oli viiveitä. Kummitoimintamme tuli päätökseen useassa yhteisössä Longden alueella Kiinassa.

Humanitaarinen työmme jatkoi vahvistumistaan. Vuonna 2021 tarjosimme apua 136 kriisissä ja katastrofissa ympäri maailmaa. Humanitaarisessa työssämme keskitymme erityisesti turvaamaan lasten koulutuksen ja suojelun sekä takaamaan heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen erityistarpeiden toteutumisen.

Plan Internationalia vuodesta 2015 johtanut tanskalainen Anne-Birgitte Albrectsen siirtyi Lego Foundationin johtoon, ja hänen tilalleen valittiin kenialainen Stephen Omollo. Uudella pääjohtajalla on laaja kansainvälinen kokemus humanitaarisesta ja kehitysyhteistyöstä. Albrectsen edisti kaudellaan tyttöjen oikeuksiin keskittymistä ja vallansiirtoa vanhoilta teollisuusmailta ohjelmamaille, ja tämä työ jatkuu vahvasti Omollon kaudella.

Paransimme 6,4 miljoonan tytön pääsyä koulutukseen.
5,9 miljoonaa tyttöä hyötyi sukupuolisensitiivisestä lastensuojelutyöstämme.
Paransimme 5,8 miljoonan tytön seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita.
Paransimme yli 4 miljoonan tytön varhaiskasvatusta.
Tuimme 3,5 miljoonan tytön aktivismia ja vaikuttamistyötä.
Tarjosimme ammattikoulutusta ja työmahdollisuuksia 600 000 tytölle.
Plan International vuosi 2021. Toimimme 78 maassa. Keräsimme 1 miljardia euroa, joista käytimme lasten hyväksi 937 miljoonaa euroa. Yli 26 200 000 tyttöä ja 24 100 000 poikaa hyötyi työstämme. Työskentelimme 61 231 yhteisön kanssa. Lahjoittajamme tukivat 1 200 000 kummilasta. Teimme yhteistyötä 39 607 järjestön kanssa.
Humanitaarinen työmme. Tarjosimme apua 136 kriisissä ja katastrofissa. Paransimme terveydenhuoltoa kriisioloissa 33 ohjelmassa ja 19 maassa. Edistimme lastensuojelua kriiseissä 76 ohjelmassa ja 36 maassa. Humanitaarinen työmme tavoitti 9,8 miljoonaa tyttöä. Tuimme koulutusta kriisien keskellä 58 ohjelmassa ja 17 maassa.

Kansainvälisen Planin tulokset ovat tilivuodelta 2021 (1.7.2020–30.6.2021).

PLAN INTERNATIONAL SUOMEN VUOSI 2021

Paransimme suomalaisten tuella tyttöjen asemaa pitkittyvän pandemian keskellä

Edistimme vuonna 2021 teini-ikäisten tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja oikeuksia. Samalla tuimme yhteisöjä ja yhteiskuntia selviytymään pitkittyvän pandemian vaikutuksista.

Toteutimme kehityshankkeita suomalaisten lahjoittajien tuella ja kansainvälisen kattojärjestömme avulla Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Hankkeet edistivät tyttöjen koulutusta, nuorten työllistymistä, lasten ja nuorten osallistumista päätöksentekoon, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia, suojelua sekä varhaiskasvatusta.

Koronapandemia vaikutti toimintaamme kaikkialla. Planin maatoimistot ja kumppanit reagoivat muuttuneisiin tilanteisiin kohdentamalla ohjelmatyötämme pandemian vaikutusten hillitsemiseen ja etsivät innovatiivisia keinoja ydintyön jatkamiseen koronaturvallisesti.

Jatkoimme Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajiemme rahoittamaa nelivuotista My Body, My Future -ohjelmaa Etiopiassa, Laosissa, Mosambikissa, Myanmarissa ja Ugandassa. Ohjelman tavoite on, että 10–19-vuotiaat tytöt voimaantuvat ja välttyvät haitallisilta käytännöiltä, kuten lapsiavioliitoilta ja teiniraskauksilta. Vuoden 2021 valtionavustus näille kohteille oli 5,8 miljoonaa euroa.

Koronapandemian aikana ulkoministeriö hyväksyi varojen siirron epidemian vastaiseen työhön ohjelmamaiden sisällä sekä uuteen hankkeeseen Zimbabween. Jouduimme sopeuttamaan työtämme myös Myanmarin sotilasvallankaappauksen vaikutuksiin, mutta pystyimme jatkamaan toimintaamme maassa.

Jatkoimme EU:n rahoituksella työtä Itä-Timorissa ja Laosissa. Keskityimme etenkin kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen, hallinnon ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen päätöksenteossa sekä naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseen.

Saimme myös rahoitusta YK:n väestörahastolta (UNFPA) seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien vahvistamiseen Mosambikissa, Myanmarissa, Ugandassa ja Zimbabwessa.

Vuoden lopussa saimme ulkoministeriön rahoituspäätöksen, joka turvaa seuraaviksi neljäksi vuodeksi pitkäjänteisen työmme seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseksi. Ohjelmamme My Body, My Future 2 käynnistyi vuoden 2022 alussa Etiopiassa, Laosissa, Mosambikissa, Myanmarissa, Ugandassa ja Zimbabwessa.

Plan International Suomen ohjelmatyö 2021. Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja oikeuksia edistävä työmme tavoitti suoraan 159 000 ihmistä. Heistä… 64 000 oli tyttöjä, 46 000 poikia, 23 000 oli naisia ja 26 000 oli miehiä. Työssämme oli mukana 2 000 vamman kanssa elävää ihmistä. Epäsuorasti tavoitimme seksuaalioikeuksia edistävillä viesteillämme ohjelmamaissamme 340 000 ihmistä.

Vahvistimme globaalia ajattelua ja maahanmuuttajanuorten osallisuutta Suomessa

Vahvistimme globaalia ajattelua ja maahanmuuttajanuorten osallisuutta Suomessa

Teimme kotimaassa maahanmuuttajatyötä, joka ehkäisee nuorten syrjäytymistä. Globaalikasvatuksella edistimme aktiivista maailmankansalaisuutta.

Teemme ohjelmatyötä myös kotimaassa. Tavoitteitamme ovat yhdenvertaisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen sekä globaalin vastuun ja kestävän kehityksen tukeminen. Kotimaan ohjelmatyömme koostuu globaalikasvatuksesta ja maahanmuuttajatyöstä.

Globaalikoulumme järjesti vuoden aikana 17 globaalikasvatuskoulutusta opettajille ja kasvattajille. Koulutukset käsittelivät kestävää kehitystä, lasten oikeuksia, sukupuolistereotypioita ja -normeja sekä vihapuhetta. Niihin osallistui yhteensä 650 ammattilaista. Etäkoulutukset vakiintuivat osaksi toimintatapaamme ja kasvattivat koulutusten osallistujamääriä.

Lapsen oikeuksien lähettiläät tekivät 345 lähettiläsvierailua, jotka tavoittivat 8 993 oppilasta ja opiskelijaa. Koronatilanteen vuoksi osa vierailuista toteutettiin etä-, hybridi- ja ulkovierailuina. Tavoitimme osallistujia yhteensä 22 paikkakunnalla.

Julkaisimme ilmastonmuutosta käsittelevän oppimispelin ja tyttöjen päivän teemaan liittyvän oppimateriaalin seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista. Painetut ja verkkopohjaiset oppimateriaalimme, kuten alakouluille suunnattu Lapsen oikeuksien kymppi -kirja, olivat hyvin kysyttyjä.

Plan International Ugandan kanssa toteuttamamme kolmen suomalaisen ja ugandalaisen koulun globaalikasvatushanke kärsi koronatilanteesta, koska Ugandan koulut olivat suljettuina. Kummankin maan opettajat onnistuivat kuitenkin toteuttamaan osan tehtävistä oppilaiden kanssa ja lähettämään toisilleen audiovisuaalista materiaalia nuorten elämästä ja kouluarjesta. Hankkeen opettajat saivat Planilta syventävää tasa-arvokoulutusta.

Tavoitteitamme ovat yhdenvertaisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen sekä globaalin vastuun ja kestävän kehityksen tukeminen.

Maahanmuuttajatyömme pääkohderyhmänä olivat yli 15-vuotiaat nuoret, jotka ovat muuttaneet Suomeen teini-iässä. Lisäksi työskentelimme perheiden ja heidän huoltajiensa kanssa vahvistaaksemme aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta sekä ehkäistäksemme nuorten ja huoltajien syrjäytymistä.

Vuonna 2021 meillä oli käynnissä yhdeksän maahanmuuttajatyön hanketta. Työskentelimme pääkaupunkiseudulla ja Tampereella lähi- ja etämuodossa.

Maahanmuuttajatyömme tavoitti noin 1 700 henkilöä. Koronapandemia vaikutti jo toisena peräkkäisenä vuonna kielteisesti tavoittamiemme nuorten ja perheiden määrään. Kykenimme kuitenkin toteuttamaan pitkäkestoiset hankkeet suunnitellusti, koska nuorten sitouttaminen onnistui haasteista huolimatta.

Toiminnassa oli mukana vapaaehtoisia ja opiskelijoita. Maahan muuttaneita nuoria osallistui runsaasti matalan kynnyksen vapaaehtoistyöhömme.

Maahanmuuttajatyötä rahoittivat sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, Helsingin kaupunki, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, Keski-Suomen ELY ja Alli Paasikiven Säätiö sekä yritysrahoitteisessa työelämähankkeessa DNA ja Telenor. Pääyhteistyökumppaneinamme olivat kaupunkien eri toimialat, oppilaitokset, järjestöt ja yritykset.

Humanitaarinen työmme tuki lapsia kriiseissä ja katastrofeissa

Humanitaarinen työmme tuki lapsia kriiseissä ja katastrofeissa

Humanitaarinen työmme saavutti yhä useampia ihmisiä kriisien ja katastrofien keskellä. Keskityimme turvaamaan erityisesti lasten turvallisuuden, terveyden ja koulunkäynnin epävakaissa oloissa.

Humanitaarinen työmme ja rahoituksemme kasvoivat merkittävästi vuonna 2021. Saimme syksyllä 2020 ulkoministeriöltä lisärahoitusta koronaviruksen vastaiseen toimintaan. Sen turvin tuimme kuluneena vuonna Zimbabwessa Buliliman alueella lasten turvallista kouluun paluuta sekä vahvistimme nuorten tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksista sekä pääsyä palveluihin. Koulutuksen asiantuntijamme oli Zimbabwessa kuuden viikon ajan tukemassa maatoimistoa hankkeen toteuttamisessa. Toteutimme myös monialaisen hätäapuhankkeen Plumtreen kaupungissa Zimbabwessa marraskuusta 2020 toukokuuhun 2021.

Etiopiassa jatkoimme työtä pitkittyneestä kuivuudesta ja konfliktista johtuvan ruokakriisin hillitsemiseksi ulkoministeriön, YK:n humanitaarisen avun koordinointijärjestön (UNOCHA), Maailman ruokaohjelman (WFP), Maailman terveysjärjestön (WHO) ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) rahoituksella. Hankkeemme keskittyvät erityisesti alle viisivuotiaiden lasten sekä raskaana olevien tai imettävien äitien aliravitsemuksen hoitamiseen, puhtaaseen veteen, sanitaatioon ja hygieniaan sekä perustoimeentulon ja elinkeinojen turvaamiseen. Teemme työtä myös koulutuksen, terveydenhuollon sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseksi.

Perustimme Tigrayn Mekeleen uuden toimiston koordinoimaan avustustyötämme haasteellisella alueella. Käynnissä olevan konfliktin vuoksi hankkeemme keskittyivät Tigrayn, Amharan ja Afarin alueille, mutta aloitimme ulkoministeriön tuella uuden ravitsemus- ja ruokaturvahankkeen myös kuivuudesta kärsivässä Oromiassa.

Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun pääosaston (ECHO) rahoituksella aloitimme Indonesiassa uuden hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa paikallisten toimijoiden valmiuksia katastrofien ennaltaehkäisyyn sekä avustusoperaatioiden johtamiseen ja koordinointiin.

Mosambikissa jatkoimme ECHO:n rahoituksella ja yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa hanketta, joka vahvistaa kouluja katastrofiriskien torjunnassa ja hallinnassa sekä sukupuolisensitiivisyyden valtavirtaistamisessa. Lisäksi vastasimme Cabo Delgadon pitkittyneeseen sisäiseen pakolaiskriisiin tukemalla pakolaislasten koulutusta ulkoministeriön tuella. Sofalassa vahvistimme UNFPA:n rahoituksella seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja teimme sukupuolittuneen väkivallan vastaista työtä tulvista ja hirmumyrskyistä kärsineillä alueilla.

Itä-Timorissa vahvistimme ECHO:n tuella terveyspalvelujen valmiuksia vastata koronapandemiaan. Jordaniassa jatkoimme lapsikeskeistä ennaltaehkäisevää toimintaa tarjoamalla Azraqin pakolaisleirillä ja Itä-Ammanissa lastensuojelupalveluita, joissa painotimme vahvasti vammaisten lasten osallisuutta sekä positiivista vanhemmuutta.

Plan International Suomen humanitaarisesta työstä hyötyi: Etiopian hankkeissa 428 594 ihmistä, joista 260 500 oli naisia ja tyttöjä ja 168 095 miehiä ja poikia. Zimbabwen hankkeissa 29 336 ihmistä, joista 15 927 oli naisia ja tyttöjä ja 13 409 miehiä ja poikia. Jordanian hankkeessa 5 579 ihmistä, joista 3 109 oli naisia ja tyttöjä ja 2 470 miehiä ja poikia. Mosambikin hankkeissa 30 032 ihmistä, joista 16 950 oli naisia ja tyttöjä ja 13 082 miehiä ja poikia. Indonesian hankkeessa 1 195 ihmistä. Hankkeen vaikutuspiiriin kuuluu yhteensä 2 044 000 ihmistä. Itä-Timorin hankkeessa 19 117 ihmistä, joista 9 681 oli naisia ja tyttöjä ja 9 436 miehiä ja poikia.

Synnytimme puheenaiheita ja vaikutimme yhteiskuntaan

Synnytimme puheenaiheita ja vaikutimme yhteiskuntaan

Nostimme tyttöjen aseman ja oikeudet keskusteluun tiedotusvälineissä, sosiaalisessa mediassa, tapahtumissa sekä kohtaamisissa yhteiskuntamme päättäjien kanssa.

Vaikuttamistyössämme huolehdimme, että tyttöjen oikeudet ja ilmasto-oikeudenmukaisuus tulevat huomioiduiksi poliittisissa prosesseissa ja päätöksenteossa. Otimme kantaa mm. ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon, tasa-arvopoliittiseen selontekoon, kehityspolitiikan ylivaalikautiseen selontekoon, ilmastolakiin, koulutuspoliittiseen selontekoon, Afrikka-strategiaan sekä Agenda 2030 -tiekarttaan.

Vaikutimme hallituksen kehitysyhteistyömäärärahapäätöksiin liittyen ja otimme kantaa järjestöjen rahoituksen puolesta. Vaikutimme myös aktiivisesti Suomen toimintaan ja tyttöjen oikeuksien näkymiseen Generation Equality -prosessissa, erityisesti Suomen johtamassa teknologia- ja innovaatiotyössä.

Järjestimme toukokuussa yhdessä eduskunnan Tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmän kanssa tilaisuuden koronapandemian vaikutuksista tyttöjen oikeuksiin. Se käynnisti webinaarisarjamme Tytöt kriiseissä, jonka toisessa osassa käsittelimme tyttöjen oikeuksia ilmastokriisissä.

Syksyllä järjestimme kehitysjärjestöjen yhteisen kansanedustajawebinaarin, jossa käsittelimme eri puolueiden edustajien kanssa koronapandemian vaikutuksia koulutukseen.

Nostimme esiin tyttöjen omaa aktivismia ja asiantuntemusta sekä työmme tuloksia globaalin viestintäverkostomme avulla.

Tuotimme monipuolisia sisältöjä tyttöjen asemasta ja oikeuksista. Nostimme esiin tyttöjen omaa aktivismia ja asiantuntemusta sekä työmme tuloksia globaalin viestintäverkostomme avulla. Teimme myös aktiivista mediatyötä.

Kehitimme viestintäkanaviamme dynaamisemmiksi, linjakkaammiksi ja monipuolisemmaksi. Sosiaalisessa mediassa tuottamamme sisältö kannusti ihmisiä kommentoimaan ja jakamaan viestejämme. Sisältömme keräsivät lähes 110 000 reaktiota ja tavoittivat lähes 3 miljoonaa katsojaa. Plan-lehden painos kasvoi 30 000:een, ja saimme runsaasti myönteistä lukijapalautetta. Alkukesästä julkaisimme Plan-lehtemme nykyaikaisen digiversion osana uudistuneita verkkosivujamme, jotka ovat aiempaa käyttäjälähtöisemmät ja saavutettavammat.

Helmi-maaliskuussa viestimme vahvasti tasa-arvosta ja tyttöihin kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista, kuten silpomisesta ja sukupuolittuneesta väkivallasta. Kolmatta kertaa toteuttamamme sosiaalisen median kampanja #eihymyilytä tavoitti ennätyksellisen suuren yleisön. Toukokuussa nostimme menestyksekkäästi esiin kuukautisköyhyyttä ja -syrjintää.

Elokuussa olimme mukana järjestämässä humanitaarisen työn kysymyksiä käsittelevää Helena Ranta Forumia, jonka teemana olivat muistaminen ja unohtaminen konfliktien ratkaisussa.

Kansainvälisenä tyttöjen päivänä lokakuussa kampanjoimme luotettavan tiedon merkityksestä tyttöjen oikeuksien toteutumisessa. Näkyvässä #GirlsTakeover-tempauksessamme kuusi teini-ikäistä tyttöä valtasi korkean profiilin johtajien paikkoja. Mukana olivat tasavallan presidentti, Ylen uutis- ja ajankohtaistoimitus, Bayer Nordic, Duunitori, Neste ja Sitra.

Sitoutimme ihmisiä ja yhteisöjä toimintaamme tasa-arvon puolesta

Sitoutimme ihmisiä ja yhteisöjä toimintaamme tasa-arvon puolesta

Vuonna 2021 aktivoimme kasvavan joukon ihmisiä mukaan toimintaamme. Planissa voi edistää tyttöjen oikeuksia esimerkiksi vapaaehtoisena, lahjoittajana ja somevaikuttajana.

Toinen pandemiavuosi vaati vapaaehtoistyöltämme ja varainhankinnaltamme uudistumiskykyä ja kekseliäisyyttä, sillä tapahtumia, toimintaa sekä lahjoittajien hankkimista ja sitouttamista oli haastavaa suunnitella muuttuvassa tautitilanteessa.

Vapaaehtoistoiminnassa keskityimme yhä vahvemmin nuorten aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen. Planin vapaaehtoisia toimi vuoden aikana 13 paikkakunnalla sekä verkossa. Tänä vuonna mukana oli ensi kertaa tyttöjen päivän koordinaattoreita 12 eri paikkakunnalla.

Vapaaehtoisemme tavoittivat vuoden aikana lähes 5 500 ihmistä yli 200 toimen avulla. Lasten oikeuksista ja kehityskysymyksistä kertovat valokuvanäyttelymme kiersivät 50 paikkakunnalla ja tavoittivat yli 16 000 ihmistä.

11–18-vuotiasta nuorista koostuva lastenhallitus vaikutti tasa-arvon ja lasten oikeuksien toteutumiseen tekemällä omaa podcastia, kampanjoimalla sosiaalisessa mediassa, kirjoittamalla mielipidekirjoituksia sekä osallistumalla etätapahtumiin.

Yli sata nuorta oli mukana muissa nuorten vaikuttajaryhmissä: ilmastotsemppareissa, nuorissa tasa-arvovaikuttajissa, nuorissa teknologiavaikuttajissa ja Generation Equality -ryhmässä. Ryhmissä nuoret vaikuttivat ilmastoasioihin ja tasa-arvoon kirjoittamalla mielipidekirjoituksia, tapaamalla päättäjiä, pitämällä esityksiä kouluissa, järjestämällä tapahtumia ja kampanjoimalla somessa. Nuoret aktivistimme alkoivat toimia uudella alustalla, TikTokissa. Perustimme myös uuden selkokielisen matalan kynnyksen vaikuttajaryhmän maahanmuuttajataustaisille nuorille.

Järjestimme ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun Nuorten timantti -vaikuttamistapahtuman, johon osallistui noin 2 100 oppilasta 60 koulusta yli 30 paikkakunnalta. Vuosittaiseksi tarkoitetun tapahtuman tavoite on innostaa nuoria yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen.

Nuorisotyötämme rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vapaaehtoistoiminnassa keskityimme yhä vahvemmin nuorten aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen.

Saimme toimintaamme mukaan myös kasvavan joukon säännöllisiä tukijoita. Lahjoituksista yli 90 % koostui säännöllisistä lahjoituksista.

Panostimme vuonna 2021 merkittävästi uusien tyttösponssien mukaan saamiseen ja lahjoitusmuodon kehittämiseen. Tyttösponssit tukevat kuukausittaisella lahjoituksella tyttöjen asemaa ja tasa-arvoa edistävää työtä, kuten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä parantavia hankkeita sekä tyttöjen oikeuksien turvaamista kriiseissä ja konflikteissa.

Muun muassa televarainhankintamme vahvistaminen, digitaaliset kampanjat ja yhteistyö somevaikuttajien kanssa tuottivat tulosta. Saimme mukaan 5 200 uutta tyttösponssia. Televarainhankinnan kautta aloittaneiden lahjoittajien määrä yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna.

Kummien tuki jatkui tärkeänä. Vuoden 2021 lopussa työtämme tuki noin 16 000 kummia ja 13 000 tyttösponssia.

Jatkoimme yritysyhteistyötä pitkäaikaisten kumppaneidemme Tallbergin ja Kotipizzan kanssa ja aloitimme yhteistyön Samsungin ja DNA:n kanssa.

Taloudellinen asemamme jatkoi vahvistumistaan

Taloudellinen asemamme jatkoi vahvistumistaan

Kalenterivuoden 2021 kokonaistuottomme olivat 24,4 miljoonaa euroa. Edellisestä vuodesta tuottomme kasvoivat 4,9 miljoonaa euroa. Kasvu muodostui pääasiassa humanitaarisen toiminnan laajenemisesta.

Humanitaarisen työmme avustukset muodostivat yli neljäsosan viime vuoden tuotoistamme. Noin kolmasosan tuotoistamme saimme lahjoittajiltamme ja kummeilta ja neljäsosan ulkoministeriöltä. Loput tuotoistamme koostuivat yritysyhteistyöstä ja muista institutionaalisista rahoituksista ja avustuksista.

Tuottojen kehitys. Vuonna 2019 tuotot olivat 17 036 000 euroa, vuonna 2020 tuotot kasvoivat 2,5 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna kokonaistuottojen ollessa 19 534 000 euroa, vuonna 2021 tuotot kasvoivat 4,9 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna kokonaistuottojen ollessa 24 446 000 euroa,
Tuotot 2021. Humanitaariset projektirahoitukset 29 %, ulkoministeriön tuki 27 %, kummien lahjoitukset 25 %, yksityislahjoitukset (tyttösponsit ja kertalahjoitukset) 11 %, kotimaan projektirahoitukset 3 %, muut EU-rahoitukset 2 %, yrityslahjoitukset 2 %, muut kansainväliset rahoitukset 1 %

Kulut

Kalenterivuonna 2021 käytimme varoistamme 78 prosenttia lasten ja nuorten oikeuksia parantaviin ohjelmiin. Uusien tukijoiden hankkimisen, henkilöstöhallinnon, tietotekniikan ja yleisen hallinnon osuus kuluista oli 22 prosenttia.

Tavoitteemme on, että käytämme keräämistämme varoista vähintään 75 prosenttia ohjelmatyöhön lasten ja nuorten oikeuksien edistämiseksi. Varainhankinnan ja hallinnon kulut mahdollistavat toimintamme laadukkuuden, jatkuvuuden ja laajentumisen sekä sen, että muutokset lasten ja nuorten elämässä ovat pysyviä.

Suuntasimme viime kalenterivuonna ohjelmatyöhön kaiken kaikkiaan 18,8 miljoonaa euroa.

Jokaisesta eurosta käytimme vuonna 2021: 78 senttiä lasten ja nuorten sekä heidän yhteisöjensä elinoloja parantaviin ohjelmiin, 15 senttiä varainhankintaan työmme toteuttamiseksi ja uusien tukijoiden hankkimiseksi, 7 senttiä talous- ja henkilöstöhallintoon, tehokkaan ohjelmatyön mahdollistamiseksi.

Planin kansallisten toimistojen työntekijät työskentelevät myös muiden Plan-maiden organisaatioille sekä Plan Internationalin keskustoimistolle. Näin ollen paikallisissa luvuissa on mukana sisäisiä läpilaskutettavia tuloja ja kuluja, joita ei lasketa mukaan tuotto- ja kulusuhteisiin.Hätäapurahasto

Plan International Suomella on hätäapurahasto, josta annamme apua inhimillisen hädän lievittämiseen, katastrofien ja kriisien ehkäisyyn ja niihin varautumiseen sekä muuhun hätäapuun kansainvälisen Planin periaatteita ja avustusohjeita noudattaen. Rahaston avulla voimme vahvistaa avustusvalmiuttamme. Hätäapurahastosta ei ole käytetty varoja viime vuoden aikana. Rahaston saldo kalenterivuoden lopussa oli 0,09 miljoonaa euroa.

Osaava ja sitoutunut henkilöstömme edisti lasten oikeuksia

Osaava ja sitoutunut henkilöstömme edisti lasten oikeuksia

Työyhteisömme sopeutui vaihtuviin työskentelyoloihin ja tuki sitoutuneesti heikoimmassa asemassa olevien yhteisöjen ja lasten selviytymistä pandemiasta.

Koronapandemia vaikutti voimakkaasti työyhteisömme toimintaan jo toisena peräkkäisenä vuonna. Teimme pääosin etätöitä, mikä mahdollisti asiantuntijatyön ympäri Suomea ja maailmaa. Rajoitusten vuoksi emme päässeet seuranta-, suunnittelu- tai viestintämatkoille ohjelmamaihimme, joten etäyhteydet ja vahva kansainvälinen yhteistyö olivat työssämme onnistumisen edellytys.

Plan International Suomen palveluksessa oli keskimäärin 110 henkilöä. Mukana ovat kaikki vuoden aikana työsuhteessa olleet henkilöt, myös kausityöntekijät. 11 henkilöä oli opinto-, perhe- ja muilla vapailla.

Lisäksi palkkalistoillamme oli 41 lapsen oikeuksien lähettilästä, jotka tekevät kouluvierailuja, sekä 19 mentoria, jotka toimivat keikkaluontoisesti maahanmuuttajatiimissä.

Varainhankintamme tehostamiseksi jouduimme järjestämään alkusyksystä yt-neuvottelut. Neuvotteluissa päätettiin luopua kokonaan omasta feissaustoiminnasta. Jatkoimme yhteistyötä ulkoisen katuvarainhankintakumppanimme kanssa.

Osana digitaalisen varainhankinnan ja markkinoinnin kehittämistä perustimme digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoista ja tiimin päälliköstä koostuvan digitiimin. Tavoitteenamme on kasvattaa digitaalista varainhankintaamme, ja digitiimillä on tässä keskeinen rooli.

Plan International Suomi kuuluu työnantajana Elinkeinoelämän keskusliiton Sosiaalialan työnantajat ry -jäsenliittoon ja noudattaa sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta.