Rahoitus | Plan

Rahoitus

Työmme pääasiallisia rahoittajia ovat yksityiset, kummitoiminnan ja muiden lahjoitusten kautta mukana olevat ihmiset, ulkoministeriö, EU sekä yritykset. Lisäksi saamme rahoitusta muun muassa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, STEA:n tuotoilla sekä YK:lta ja muilta kansainvälisiltä järjestöiltä.

Tavoitteemme on käyttää kolme neljäsosaa saamistamme lahjoituksista ja muista varoista lasten elämää ja oikeuksia parantaviin ohjelmiin. Yhden neljänneksen käytämme ylläpitokustannuksiin, viestintään ja varainhankintaan, jotka mahdollistavat toimintamme laadukkuuden, jatkuvuuden ja laajentumisen sekä sen, että muutokset lasten elämässä ovat pysyviä.

Tuotot

Työmme pääasiallisia rahoittajia ovat lahjoittajamme ja kummimme, ulkoministeriö, EU sekä yritykset. Lisäksi saamme rahoitusta muun muassa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä Veikkauksen tuotoilla sekä YK:lta ja muilta kansainvälisiltä järjestöiltä.

Hieman vajaa puolet tuloistamme tulee kummeilta ja lahjoittajiltamme ja vajaa puolet ulkoministeriöltä. Tilivuotemme 2017 (1.7.2016–30.6.2017) kokonaistuotto oli 16,9 miljoonaa euroa. 

KULUT

Viimeisen viiden vuoden aikana olemme käyttäneet kokonaistuotoistamme keskimäärin 72 prosenttia ohjelmatyöhön. Uusien tukijoiden hankkimisen, hallinnon ja tietoteknologian osuus tuotoista on 28 prosenttia. Tavoitteemme on, että tämä osuus on alle 25 prosenttia kerätyistä varoista.

PLAN INTERNATIONALIN TALOUS

Tilikautena 2017 kansainvälinen Plan keräsi ja käytti varoja yli 850 miljoonaa euroa. Tarkempaa tietoa koko Plan Internationalin taloudesta löydät kansainvälisen Planin verkkosivuilta.

Lue lisää

2017 spend

Meillä on nollatoleranssi väärinkäytösten suhteen.

Valvonta 

Toimintaamme säätelevät säätiön säännöt ja Suomen lainsäädäntö.

Kansainvälinen Plan valvoo, että varat käytetään jokaisessa Planin toimintamaassa tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Ulkopuoliset ja riippumattomat tahot seuraavat varainkäyttöämme säännöllisesti.

Olemme Suomen ulkoministeriön ja Euroopan komission humanitaarisen avun osaston kumppanijärjestö. Kumppaneiksi Suomen ulkoministeriö kelpuuttaa järjestöjä, joilla on riittävä taloudellinen ja hallinnollinen kyky toteuttaa laadukasta kehitysyhteistyötä ja omaa varainhankintaa. Kumppaneilla on oltava pitkäaikaista ja ammattimaista kokemusta sekä luotettavia yhteistyökumppaneita kehitysyhteistyössä.

Vuosittaisen tilintarkastuksemme tekevät PricewaterhouseCoopers Oy:n KHT-tilintarkastajat. Kansainvälisen Planin Global Assurance -yksikkö tekee projekti- ja toimintatarkastuksia ohjelmamaissamme. Toimintamme rahoittajat, kuten Suomen ulkoministeriö ja EU, asettavat rahoituksensa ehdot ja tekevät säännöllisiä tilintarkastuksia ja pistotarkastuksia. 

Meillä on nollatoleranssi väärinkäytösten suhteen.

Lue lisää