Rahoitus | Plan

Rahoitus

Työmme pääasiallisia rahoittajia ovat yksityiset, kummitoiminnan ja muiden lahjoitusten kautta mukana olevat ihmiset, ulkoasiainministeriö, EU sekä yritykset. Lisäksi saamme rahoitusta muun muassa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä Veikkauksen tuotoilla sekä YK:lta ja muilta kansainvälisiltä järjestöiltä.

Käytämme kolme neljäsosaa saamistamme lahjoituksista ja muista varoista lasten elämää ja oikeuksia parantaviin ohjelmiin. Yhden neljänneksen käytämme ylläpitokustannuksiin, viestintään ja varainhankintaan, jotka mahdollistavat toimintamme laadukkuuden, jatkuvuuden ja laajentumisen sekä sen, että muutokset lasten elämässä ovat pysyviä.

Tuotot 2016

Työmme pääasiallisia rahoittajia ovat lahjoittajamme ja kummimme, ulkoasiainministeriö, EU sekä yritykset. Lisäksi saamme rahoitusta muun muassa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä Veikkauksen tuotoilla sekä YK:lta ja muilta kansainvälisiltä järjestöiltä.

Hieman vajaa puolet tuloistamme tulee kummeilta ja lahjoittajiltamme ja vajaa puolet ulkoministeriöltä. Tilivuotemme 2015–2016 (1.7.2015–30.6.2016) kokonaistuotto oli 15,4 miljoonaa euroa. 

KULUT

Viimeisen viiden vuoden aikana olemme käyttäneet kokonaistuotoistamme keskimäärin 74 prosenttia ohjelmatyöhön. Uusien tukijoiden hankkimisen, hallinnon ja tietoteknologian osuus tuotoista on 26 prosenttia. Tavoitteemme on, että tämä osuus on alle 25 prosenttia kerätyistä varoista.

PLAN INTERNATIONALIN TALOUS

Tilikautena 2016 kansainvälinen Plan keräsi ja käytti varoja yli 800 miljoonaa euroa. Tarkempaa tietoa koko Plan Internationalin taloudesta löydät kansainvälisen Planin verkkosivuilta.

Lue lisää

PLANIN VUOSIKERTOMUS 2016

Paransimme viime toimintavuonna 17,1 miljoonan tytön ja 15,5 miljoonan pojan elämää. Lue lisää viime vuoden tuloksistamme!

Tutustu vuosikertomukseen 2016

Tulokset 

Käytämme keräämämme varat yhteisöjen kehittämiseen 50 ohjelmamaassamme. Katso ohesta, miten esimerkiksi ulkoministeriön tukemat ohjelmamme edistivät lasten varhaiskasvatusta, suojelua ja koulutusta Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa vuosina 2012–2014.

Hankeemme IATI-yhteensopivana avoimena datana mm.:

Really Simple Reporting -järjestelmässä

International Aid Transparency Initiativen (IATI) omilla sivuilla

Valvonta 

Toimintaamme säätelevät säätiön säännöt ja Suomen lainsäädäntö.

Kansainvälinen Plan valvoo, että varat käytetään jokaisessa Planin toimintamaassa tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Ulkopuoliset ja riippumattomat tahot seuraavat varainkäyttöämme säännöllisesti. Olemme Suomen ulkoasiainministeriön ja Euroopan komission humanitaarisen avun osaston kumppanijärjestö. Kumppaneiksi Suomen ulkoasiainministeriö kelpuuttaa järjestöjä, joilla on riittävä taloudellinen ja hallinnollinen kyky toteuttaa laadukasta kehitysyhteistyötä ja omaa varainhankintaa. Kumppaneilla on oltava pitkäaikaista ja ammattimaista kokemusta sekä luotettavia yhteistyökumppaneita kehitysyhteistyössä. Vuosittaisen tilintarkastuksemme tekevät PricewaterhouseCoopers Oy:n KHT-tilintarkastajat. Kansainvälisen Planin Global Assurance -yksikkö tekee projekti- ja toimintatarkastuksia ohjelmamaissamme. Toimintamme rahoittajat, kuten Suomen ulkoasiainministeriö ja EU, asettavat rahoituksensa ehdot ja tekevät säännöllisiä tilintarkastuksia ja pistotarkastuksia. 

Meillä on nollatoleranssi väärinkäytösten suhteen.

Hankeemme IATI-yhteensopivana avoimena datana mm.:

Really Simple Reporting -järjestelmässä

International Aid Transparency Initiativen (IATI) omilla sivuilla