Rahoitus

Työmme pääasiallisia rahoittajia ovat yksityiset, kummitoiminnan ja muiden lahjoitusten kautta mukana olevat ihmiset, ulkoasiainministeriö, EU sekä yritykset. Lisäksi saamme rahoitusta muun muassa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Raha-automaattiyhdistykseltä sekä YK:lta ja muilta kansainvälisiltä järjestöiltä.

Hieman vajaa puolet tuloistamme tulee kummeilta ja lahjoittajiltamme ja vajaa puolet ulkoministeriöltä. Tilivuotemme 2014–2015 (1.7.2014–30.6.2015) kokonaistuotto oli 16,2 miljoonaa euroa. Käytimme kuluistamme 74 prosenttia ohjelmatyöhön. Päättynyt tilivuosi oli ylijäämäinen, ja ylijäämä käytetään humanitaariseen työhön.

Uusien tukijoiden hankkimisen, hallinnon ja tietoteknologian osuus kuluista oli 26 prosenttia. Tavoitteemme on, että nämä kulut ovat alle 20 prosenttia kerätyistä varoista.

Työmme pääasiallisia rahoittajia ovat lahjoittajamme ja kummimme, ulkoasiainministeriö, EU sekä yritykset. Lisäksi saamme rahoitusta muun muassa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Raha-automaattiyhdistykseltä sekä YK:lta ja muilta kansainvälisiltä järjestöiltä.

 

Käytämme kolme neljäsosaa saamistamme lahjoituksista ja muista varoista lasten elämää ja oikeuksia parantaviin ohjelmiin. Yhden neljänneksen käytämme ylläpitokustannuksiin, viestintään ja varainhankintaan, jotka mahdollistavat laadukkaan toimintamme jatkuvuuden ja laajentumisen. 

Tulokset 

Käytämme keräämämme varat yhteisöjen kehittämiseen 50 ohjelmamaassamme. Katso ohesta, miten esimerkiksi ulkoministeriön tukemat ohjelmamme edistivät lasten varhaiskasvatusta, suojelua ja koulutusta Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa vuosina 2012–2014.

Hankeemme IATI-yhteensopivana avoimena datana mm.:

Really Simple Reporting -järjestelmässä

International Aid Transparency Initiativen (IATI) omilla sivuilla

Valvonta 

Toimintaamme säätelevät säätiön säännöt ja Suomen lainsäädäntö.

Kansainvälinen Plan valvoo, että varat käytetään jokaisessa Planin toimintamaassa tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Ulkopuoliset ja riippumattomat tahot seuraavat varainkäyttöämme säännöllisesti. Olemme Suomen ulkoasiainministeriön ja Euroopan komission humanitaarisen avun osaston kumppanijärjestö. Kumppaneiksi Suomen ulkoasiainministeriö kelpuuttaa järjestöjä, joilla on riittävä taloudellinen ja hallinnollinen kyky toteuttaa laadukasta kehitysyhteistyötä ja omaa varainhankintaa. Kumppaneilla on oltava pitkäaikaista ja ammattimaista kokemusta sekä luotettavia yhteistyökumppaneita kehitysyhteistyössä. Vuosittaisen tilintarkastuksemme tekevät PricewaterhouseCoopers Oy:n KHT-tilintarkastajat. Kansainvälisen Planin Global Assurance -yksikkö tekee projekti- ja toimintatarkastuksia ohjelmamaissamme. Toimintamme rahoittajat, kuten Suomen ulkoasiainministeriö ja EU, asettavat rahoituksensa ehdot ja tekevät säännöllisiä tilintarkastuksia ja pistotarkastuksia. 

Meillä on nollatoleranssi väärinkäytösten suhteen.

Hankeemme IATI-yhteensopivana avoimena datana mm.:

Really Simple Reporting -järjestelmässä

International Aid Transparency Initiativen (IATI) omilla sivuilla