Rahoitus | Plan

Rahoitus

Työmme pääasiallisia rahoittajia ovat yksityiset, kummitoiminnan ja muiden lahjoitusten kautta mukana olevat ihmiset, ulkoministeriö, EU sekä yritykset. Lisäksi saamme rahoitusta muun muassa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Opetushallitukselta, aluehallintovirastolta, Suomen Kulttuurirahastolta, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) sekä YK:lta ja muilta kansainvälisiltä järjestöiltä.

Tavoitteemme on käyttää kolme neljäsosaa saamistamme lahjoituksista ja muista varoista lasten elämää ja oikeuksia parantaviin ohjelmiin.

Yhden neljänneksen varoistamme käytämme ylläpitokustannuksiin, viestintään ja varainhankintaan, jotka mahdollistavat toimintamme laadukkuuden, jatkuvuuden ja laajentumisen sekä sen, että muutokset lasten elämässä ovat pysyviä.

Tuotot

Kalenterivuotemme 2020 kokonaistuotto oli 19,5 miljoonaa euroa. Vajaa puolet tuloistamme tulee kummeilta sekä lahjoittajiltamme ja noin kolmasosa ulkoministeriöltä. Loput tuotoistamme koostuu yritysyhteistyöstä ja muista institutionaalisista rahoituksista ja avustuksista.

KULUT

Kalenterivuonna 2020 käytimme kokonaistuotoistamme 78 prosenttia ohjelmatyöhön. Uusien tukijoiden hankkimisen, hallinnon ja tietoteknologian osuus tuotoista oli 22 prosenttia. Tavoitteemme on, että tämä osuus on alle 25 prosenttia kerätyistä varoista.

PLAN INTERNATIONALIN TALOUS

Tilikautena 2020 kansainvälinen Plan keräsi ja käytti varoja lähes 910 miljoonaa euroa. Tarkempaa tietoa koko Plan Internationalin taloudesta löydät kansainvälisen Planin verkkosivuilta.

Lue lisää
Plan Internationalin vuosikertomus 2020

Tilinpäätöksissämme noudatamme kansainvälisen Planin tilikautta, joka on vuosittain heinäkuun alusta kesäkuun loppuun. Raportoinnissa noudatamme kalenterivuotta, koska näin raportointimme on ymmärrettävämpää ja vertailukelpoisempaa toisiin suomalaisiin järjestöihin nähden. Noudatamme näin myös kotimaisten rahoittajiemme, kuten ulkoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n, käytäntöjä.

Meillä on nollatoleranssi väärinkäytösten suhteen.

Valvonta 

Toimintaamme säätelevät säätiön säännöt ja Suomen lainsäädäntö.

Kansainvälinen Plan valvoo, että varat käytetään jokaisessa Planin toimintamaassa tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Ulkopuoliset ja riippumattomat tahot seuraavat varainkäyttöämme säännöllisesti.

Olemme Suomen ulkoministeriön ohjelmatukijärjestö ja Euroopan komission humanitaarisen avun osaston kumppanijärjestö. Ohjelmatukijärjestöiksi Suomen ulkoministeriö kelpuuttaa järjestöjä, joilla on riittävä taloudellinen ja hallinnollinen kyky toteuttaa laadukasta kehitysyhteistyötä ja omaa varainhankintaa. Ohjelmatukijärjestöillä on oltava pitkäaikaista ja ammattimaista kokemusta sekä luotettavia yhteistyökumppaneita kehitysyhteistyössä.

Vuosittaisen tilintarkastuksemme tekevät PricewaterhouseCoopers Oy:n KHT-tilintarkastajat. Kansainvälisen Planin Global Assurance -yksikkö tekee projekti- ja toimintatarkastuksia ohjelmamaissamme. Toimintamme rahoittajat, kuten Suomen ulkoministeriö ja EU, asettavat rahoituksensa ehdot ja tekevät säännöllisiä tilintarkastuksia ja pistotarkastuksia. 

Meillä on nollatoleranssi väärinkäytösten suhteen.

Lue lisää