Joukko nuoria pitää laatikoita, joissa toisessa lukee tasa-arvo ja toisessa koulutus.

Tuore tilanneanalyysi: suomalaisen tyttöjen pahoinvointi lisääntyy nopeasti

Lähes puolet Suomessa asuvista tytöistä ei koe olevansa tyytyväisiä elämäänsä. Uusi tyttöjen oikeuksien tilanneanalyysimme paljastaa, miten tytöillä menee Suomessa.

Tyttöjen oikeuksissa on yhä puolustettavaa myös Suomessa. Tuoreesta tyttöjen oikeuksien tilanneanalyysista selviää, että lähes puolet Suomessa asuvista tytöistä ei koe olevansa tyytyväisiä elämäänsä. Analyysia varten Plan kävi läpi tärkeimmät viimeaikaiset tutkimukset ja keräsi tietoa nuorilta, asiantuntijoilta ja poliittisilta vaikuttajilta. Plan purki tulokset työpajoissa lähes sadan tyttöjen oikeuksista kiinnostuneen henkilön kanssa.

Tyttöjen pahoinvointi on kasvanut Suomessa, ja siihen on useita syitä. Tytöt kokevat esimerkiksi fyysistä, henkistä ja digitaalista väkivaltaa huomattavasti poikia enemmän. Esimerkiksi 45 prosenttia yläkoulua käyvistä tytöistä on kokenut häiritsevää seksuaalista ahdistelua kuluneen vuoden aikana. 68 prosenttia 16–17-vuotiaista suomalaisista tytöistä on kokenut ainakin kerran elämässään lähisuhdeväkivaltaa.

Ahtaisiin rooleihin väsyneet tytöt

Tyttöjen ahdistuneisuus, uupumus ja mielenterveyden haasteet ovat lisääntyneet nopeasti. Kouluterveyskyselyssä joka kolmas tyttö kertoi olevansa ahdistunut. Sukupuoleen liittyvät stereotypiat ja odotukset kasaavat paineita ja rajoittavat edelleen tyttöjen mahdollisuuksia tavoitella itselleen tärkeitä asioita. 81 prosenttia tytöistä toivoo, että heillä olisi parempi itsetunto. Samaan aikaan tasa-arvoa vastustava anti-gender-liikehdintä yrittää pakottaa tyttöjä ja naisia takaisin perinteisiin ja alisteisiin rooleihin.

Miten sitten voisimme parantaa tyttöjen tilannetta? Tytöt tarvitsevat tukea ja tietoa. Kun he tunnistavat esimerkiksi väkivallan muotoja ja tietävät oikeutensa, he osaavat toimia. Aikuiset voivat näyttää esimerkkiä puuttumalla epäasialliseen käytökseen ja puhumalla vaikeistakin asioista.