Piirroskuva tytöstä tummaa taustaa vasten. Tyttö on ristinyt kätensä eteensä ja puristaa rintaansa vasten pehmolelunallea.

Kymmeniä tuhansia ihmisiä on kuollut sen jälkeen, kun väkivaltaisuudet Israelissa ja Gazassa kiihtyivät äärimmilleen 7. lokakuuta. Lasten tappamiselle tai vammauttamiselle ei ole koskaan mitään oikeutusta. Lapset ovat aina syyttömiä sotiin ja konflikteihin, eikä heitä saa ottaa kohteeksi.  

Plan International kehottaa kaikkia osapuolia välittömään tulitaukoon ja vaatii, että kansainvälistä humanitaarista oikeutta noudatetaan ja inhimillisyyden periaatetta kunnioitetaan.  

Sodan aiheuttamilla traumoilla on pitkäaikaiset vaikutukset lasten mielenterveyteen ja elämään. Lapset kärsivät konflikteissa eniten, vaikka heidän pitäisi elää elämäänsä ilman väkivaltaa ja pelkoa. Meillä on maailmanlaajuinen kollektiivinen vastuu suojella tätä oikeutta.

Toimitamme elintärkeää hätäapua Gazaan ja vahvistamme humanitaarista työtämme lähialueilla.

Mistä on kyse? 

Väkivaltaisuudet alueella kärjistyivät 7. lokakuuta, jolloin palestiinalaisten aseelliset ryhmät hyökkäsivät Israeliin. Iskun jälkeen Israel aloitti vastahyökkäyksen Gazaan. Tilanne on kärjistynyt myös Länsirannalla sekä Israelin ja Libanonin rajalla. Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti on kuitenkin kestänyt jo vuosikymmeniä.

  • Yli 36 000 ihmistä on tapettu Gazassa. Kuolleista ainakin 7797 on lapsia. Loukkaantuneita on noin 78 000. Lisäksi noin 1,7 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. 
  • Israelin viranomaisten mukaan yli 1 200 israelilaista ja ulkomaalaista on tapettu. Kuolleista 33 on lapsia.  
  • Libanonissa väkivaltaisuudet ovat kiihtyneet maan eteläosissa, ja yli 92 000 ihmistä on joutunut pakenemaan.
  • Länsirannalla on saanut surmansa noin 480 ihmistä, joista yli sata on lapsia.

Sivulla on käytetty lähteenä YK:n humanitaaristen asioiden koordinaatiotoimiston (UNOCHA) 30.5. julkaisemaa raporttia, joka pohjautuu paikallisten viranomaisten ilmoittamiin lukuihin. Lähteenä myös Kansainvälinen siirtolaisjärjestö IOM:n tilasto.

Nuori tyttö pakolaisleirillä Rafahissa Gazassa.

Toimitamme hätäapua Gazaan yhdessä Egyptin Punaisen Puolikuun kanssa.

Näin Plan toimii

  • Olemme paikalla Egyptissä, Libanonissa ja Jordaniassa. Vahvistamme toimintaamme näillä alueilla, jotta voimme toimittaa hätäapua Gazaan kumppaneidemme kautta sekä tukea konfliktia mahdollisesti pakenevia ihmisiä.  
  • Olemme toimittaneet Gazaan ruokaa, vettä ja ensiapupakkauksia yhdessä Egyptin Punaisen Puolikuun kanssa.
  • Plan International Suomi siirtää varoja hätäapurahastosta alueella tehtävään hätäaputyöhön. Voit tukea hätäaputyötä lahjoittamalla hätäapurahastoomme.
  • Kehotamme kaikkia osapuolia välittömään tulitaukoon ja vaadimme, että kansainvälistä humanitaarista oikeutta noudatetaan ja inhimillisyyden periaatetta kunnioitetaan. Välttämättömän ja henkiä pelastavan avun toimittaminen, hoitoon pääsy sekä humanitaaristen työntekijöiden pääsy Gazaan on turvattava.
Planin humanitaarisen työn työntekijät pakkaavat hätäaputarvikkeita Gazaan.

Lue uutisia aiheesta

Plan International Suomi vaatii välitöntä ja pysyvää tulitaukoa Gazaan.
Kannanotot, 23.5.2024

Hyvät pääministeri Petteri Orpo ja ulkoministeri Elina Valtonen

Järjestöt vetoavat pääministeri Orpoon ja ulkoministeri Valtoseen tulitauon saamiseksi Gazaan. ”Nyt on viimeinen hetki toimia.”
Pieni lapsi on toisen lapsen reppuselässä ja katsoo suoraan kameraan.
Kannanotot, 17.5.2024

Maailman johtajat seuraavat sivusta, kun Israel hyökkää Rafahiin

Maailman valtiot ovat vastuussa siitä, että Gazassa tapahtuvat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakavat loukkaukset lopetetaan ja niihin syyllistyneet saatetaan vastuuseen.
Pieni lapsi on toisen lapsen reppuselässä ja katsoo suoraan kameraan.
Blogit, 3.5.2024

Viimeinen mahdollisuus Gazan lapsille

Nälänhätä on todellinen uhka Gazassa. Nälkään nääntyminen on ehkä tuskallisin tapa, jolla lapsi voi kuolla. Nyt on viimeinen aika toimia.

Usein kysyttyä

Yli 40 prosenttia Gazan väestöstä on alle 15-vuotiaita lapsia. Aseellinen konflikti altistaa lapset väkivallalle, hyväksikäytölle, pahoinpitelylle ja laiminlyönnille. Lapset kärsivät suhteettoman paljon humanitaaristen hätätilanteiden seurauksista.   

Kaikki humanitaariset kriisit ovat lastensuojelukriisejä, joilla on merkittäviä ja mahdollisesti elinikäisiä vaikutuksia lasten terveyteen, kehitykseen ja hyvinvointiin. Lapset ja nuoret maksavat kovimman hinnan aseellisissa konflikteissa. Konfliktin kärjistyminen syventää jo olemassa olevia riskitekijöitä, jotka vaikuttivat lapsiin ja nuoriin jo ennen kriisiä.   

Ohjusiskut, pommitukset ja muut taistelut vaarantavat lasten ja nuorten hengen suoraan. Lisäksi perheen ja ystävien menetyksellä sekä koulujen kaltaisen kriittisen infrastruktuurin tuhoutumisella on syvällisiä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia heidän kehitykseensä ja psykologiseen hyvinvointiinsa.   

Israel on julistanut Gazan täydelliseen saartoon, minkä vuoksi lapset ja heidän perheensä joutuvat kamppailemaan monien perustarpeiden, kuten ruoan, veden, sähkön ja polttoaineen saannin kanssa. YK:n humanitaarista apua koordinoivan OCHA-järjestön ja Gazan asuntoministeriön mukaan vähintään 30 prosenttia Gazan kaistan kaikista asunnoista on joko tuhoutunut, vahingoittunut tai asumiskelvoton väkivaltaisuuksien lisääntymisen vuoksi. 

Sota- tai konfliktialueilla ja niiden vaikutuspiirissä, sotilasvankilassa, miehitetyllä alueella tai pakolaisten keskellä asuvat lapset ja nuoret kohtaavat useita riskejä, kuten seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä, aliravitsemusta, terveydenhuoltopalvelujen puutetta sekä lapsityövoiman käyttöä ja lapsikauppaa. 

Laadukkaan ja osallistavan koulutuksen puute tai keskeytyminen altistaa lapset ja nuoret, erityisesti tytöt, lapsiavioliitoille ja rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan parempaan tulevaisuuteen.

Humanitaariset kriisit, sota mukaanlukien, syventävät rakenteellista sukupuolten epätasa-arvoa. Tytöt ja nuoret naiset ovat ikänsä ja sukupuolensa vuoksi useimmissa tilanteissa suuremmassa vaarassa joutua seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan kohteeksi, myös konflikteihin liittyvän seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Raportit osoittavat myös, että konfliktien aikana väkivalta voi lisääntyä kodeissa ja yhteisöissä, joissa on paljon pakolaisia. 

Konfliktien aikana myös seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen saatavuus usein heikkenee tai loppuu kokonaan. Samaan aikaan mielenterveys- ja psykososiaalisen tuen palveluja on usein vähemmän saatavilla. 

Sodan ja konfliktin aikana on ratkaisevan tärkeää, että yhteisöt saavat henkeä pelastavaa tukea, jolla pyritään varmistamaan yhteisöjen selviytyminen, humanitaariset perustarpeet, ihmisarvoinen elämä ja suojelu. Tämä tarkoittaa elintarvikkeiden, veden, lääketieteellisen avun (mukaan lukien mielenterveys- sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut) ja välttämättömien tarvikkeiden, suojan ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamista.

Lapsia ja nuoria on suojeltava erityisiltä riskeiltä, kuten kaltoinkohtelulta, laiminlyönniltä, väkivallalta ja hyväksikäytöltä. Lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen tulee tarjota mielenterveys- ja psykososiaalista tukea, lapsille jäsenneltyä virkistystoimintaa turvallisissa tiloissa, elämäntaitoja ja myönteistä vanhemmuutta käsitteleviä istuntoja. Heille tulee tarjota elintärkeää tietoa lastensuojelusta ja seksuaali- ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan liittyvistä riskeistä, oikeudellista tukea ja saatavilla olevia palveluja. Myös vammaisten lasten hoidon ja tuen olisi oltava ensisijainen tavoite.

Humanitaarisen avun ja humanitaaristen kuljetusten pääsy Gazaan ja sieltä pois varmistettava, koska Israel on katkaissut polttoaineen, sähkön ja veden toimitukset.

Plan International ei ole tällä hetkellä läsnä Israelissa, Gazassa tai Länsirannalla, mutta toimitamme hätäapua Gazaan paikallisten kumppaneidemme avulla. Teemme humanitaarista ohjelmatyötä Egyptissä, Jordaniassa ja Libanonissa, joissa olemme useiden vuosien ajan työskennelleet paikallisten yhteisöjen sekä Palestiinasta ja Syyriasta tulleiden pakolaisyhteisöjen kanssa. 

Egyptin Plan on toimittanut Gazaan ruokaa, vettä ja ensiapupakkauksia yhdessä Egyptin Punaisen Puolikuun kanssa. Jordanian Plan tukee lämpimien aterioiden jakamista kotoaan pakenemaan joutuneille ihmisille yhdessä Gazassa toimivan Taawon-järjestön kanssa.

Käynnissä oleva konflikti uhkaa yhä enemmän laajentua yli kansallisten rajojen, erityisesti Libanonissa. Libanonissa asuu kuusi miljoonaa ihmistä, joista 1,5 miljoonaa on Syyriasta tulleita pakolaisia, 490 000 palestiinalaisia pakolaisia sekä 135 000 siirtotyöläisiä. Arviolta miljoona ihmistä asuu Israelin rajan läheisyydessä ja eteläisemmällä alueella. Viimeaikaisia väkivaltaisuuksia Israelin rajan tuntumassa on tähän mennessä paennut noin 90 000 ihmistä.  

Libanonin Plan auttaa maansisäisiä pakolaisia, mikä tarkoittaa muun muassa hätäaputarvikkeiden, ruoka-avun ja vuokrakulujen kattamiseen tarkoitetun käteistuen jakamista.  

 

Plan International on syvästi järkyttynyt Israelin joukkojen ja palestiinalaisten aseellisten ryhmien välisen väkivallan kiihtymisestä. Tuomitsemme väkivallan jyrkästi ja vaadimme kaikkia osapuolia välittömään ja täydelliseen tulitaukoon. Vetoamme kaikkiin konfliktin osapuoliin, jotta ne varmistaisivat humanitaarisen avun turvallisen ja esteettömän pääsyn ja noudattaisivat kansainvälistä humanitaarista oikeutta.