Gaza / Lähi-itä

Lapsia on suojeltava aina

Vaadimme välitöntä tulitaukoa siviilien, ja erityisesti lasten, suojelemiseksi Gazassa, Israelissa, Länsirannalla ja Libanonissa.

Lapsi katsoo auton ikkunasta ulos. Auton päälle on pakattu matkalaukkuja.

Tuhansia ihmisiä on kuollut sen jälkeen, kun väkivaltaisuudet Israelissa ja Gazassa kiihtyivät äärimmilleen 7. lokakuuta. Lasten tappamiselle tai vammauttamiselle ei ole koskaan mitään oikeutusta. Lapset ovat aina syyttömiä sotiin ja konflikteihin, eikä heitä saa ottaa kohteeksi.  

Plan International kehottaa kaikkia osapuolia välittömään tulitaukoon ja vaatii, että kansainvälistä humanitaarista oikeutta noudatetaan ja inhimillisyyden periaatetta kunnioitetaan.  

Sodan aiheuttamilla traumoilla on pitkäaikaiset vaikutukset lasten mielenterveyteen ja elämään.  Lapset kärsivät konflikteissa eniten, vaikka heidän pitäisi elää elämäänsä ilman väkivaltaa ja pelkoa. Meillä on maailmanlaajuinen kollektiivinen vastuu suojella tätä oikeutta.

Mistä on kyse? 

Väkivaltaisuudet alueella kärjistyivät 7. lokakuuta, jolloin palestiinalaisten aseelliset ryhmät hyökkäsivät Israeliin. Iskun jälkeen Israel aloitti vastahyökkäyksen Gazaan. Tilanne on kärjistynyt myös Länsirannalla sekä Israelin ja Libanonin rajalla. Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti on kuitenkin kestänyt jo vuosikymmeniä.

  • Lähes 15 500 ihmistä on tapettu Gazassa. Heistä yli 6000 on lapsia. Loukkaantuneita on yli 41 000. Lisäksi noin 1,8 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. 
  • Israelin viranomaisten mukaan 1 200 israelilaista ja ulkomaalaista on tapettu. Kuolleista 33 on lapsia.  
  • Libanonissa väkivaltaisuudet ovat kiihtyneet maan eteläosissa, ja yli 55 000 ihmistä on joutunut pakenemaan.
  • Länsirannalla on saanut surmansa yli 200 ihmistä, joista 65 on lapsia.  

Sivulla on käytetty lähteenä  Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) 30.11. julkaisemaa raporttia sekä YK:n humanitaaristen asioiden koordinaatiotoimiston (UNOCHA) 3.12. julkaisemaa raporttia, joka pohjautuu paikallisten viranomaisten ilmoittamiin lukuihin.

Valokuva Gazan kaupungista ilmahyökkäyksen jälkeen.

Näin Plan toimii

  • Olemme paikalla Egyptissä, Libanonissa ja Jordaniassa. Vahvistamme toimintaamme näillä alueilla, jotta voimme tukea konfliktia mahdollisesti pakenevia ihmisiä.  
  • Tuemme yhteistyöjärjestöjä, jotka pyrkivät saamaan apua lapsille ja heidän perheilleen Gazaan.    
  • Plan International Suomi varautuu siirtämään varoja hätäapurahastosta alueella tehtävään hätäaputyöhön. Mikäli haluat tukea valmiuksiamme auttaa lapsia hädän keskellä, voit tehdä lahjoituksen hätäapurahastoomme.
  • Kehotamme kaikkia osapuolia välittömään tulitaukoon ja vaadimme, että kansainvälistä humanitaarista oikeutta noudatetaan ja inhimillisyyden periaatetta kunnioitetaan. Välttämättömän ja henkiä pelastavan avun toimittaminen, hoitoon pääsy sekä humanitaaristen työntekijöiden pääsy Gazaan on turvattava.
Kaksi Planin humanitaarisen työn ammattilaiset keskustelee kotoaan paenneen naisen kanssa Libanonissa.
Pakolaistyttö istuu autossa ja katsoo ulos ikkunasta.

Lue ajankohtaiset uutiset aiheesta

Tuttipullo lojuu raunioiden keskellä.
Kannanotot, 18.11.2023

Plan International: Lapset Gazassa eivät voi enää odottaa tulitaukoa

Lokakuun 7. päivän jälkeen Gazassa on YK:n mukaan tapettu 11 078 ihmistä, joista yli 4600…
Mies ja kaksi lastaa istuu täysin tuhoutuneiden raunioiden keskellä.
Blogit, 7.11.2023

Gaza ja Israel: Välitön tulitauko on lasten ja ihmisyyden ainoa mahdollisuus

Lapset eivät koskaan aloita sotaa, mutta he kärsivät siitä eniten, kirjoittaa kansainvälisen Planin humanitaarisen työn johtaja Unni Krishnan.
Gazan siviilit tarvitsevat apua.
Kannanotot, 3.11.2023

Järjestöiltä yhteinen kannanotto Gazan ja Israelin siviilien puolesta

Suomen tulee edistää siviilien suojelua ja panttivankien vapauttamista sekä lisätä humanitaarista apua Gazaan.

Usein kysyttyä

Yli 40 prosenttia Gazan väestöstä on alle 15-vuotiaita lapsia. Aseellinen konflikti altistaa lapset väkivallalle, hyväksikäytölle, pahoinpitelylle ja laiminlyönnille. Lapset kärsivät suhteettoman paljon humanitaaristen hätätilanteiden seurauksista.   

Kaikki humanitaariset kriisit ovat lastensuojelukriisejä, joilla on merkittäviä ja mahdollisesti elinikäisiä vaikutuksia lasten terveyteen, kehitykseen ja hyvinvointiin. Lapset ja nuoret maksavat kovimman hinnan aseellisissa konflikteissa. Konfliktin kärjistyminen syventää jo olemassa olevia riskitekijöitä, jotka vaikuttivat lapsiin ja nuoriin jo ennen kriisiä.   

Ohjusiskut, pommitukset ja muut taistelut vaarantavat lasten ja nuorten hengen suoraan. Lisäksi perheen ja ystävien menetyksellä sekä koulujen kaltaisen kriittisen infrastruktuurin tuhoutumisella on syvällisiä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia heidän kehitykseensä ja psykologiseen hyvinvointiinsa.   

Israel on julistanut Gazan täydelliseen saartoon, minkä vuoksi lapset ja heidän perheensä joutuvat kamppailemaan monien perustarpeiden, kuten ruoan, veden, sähkön ja polttoaineen saannin kanssa. YK:n humanitaarista apua koordinoivan OCHA-järjestön ja Gazan asuntoministeriön mukaan vähintään 30 prosenttia Gazan kaistan kaikista asunnoista on joko tuhoutunut, vahingoittunut tai asumiskelvoton väkivaltaisuuksien lisääntymisen vuoksi. 

Sota- tai konfliktialueilla ja niiden vaikutuspiirissä, sotilasvankilassa, miehitetyllä alueella tai pakolaisten keskellä asuvat lapset ja nuoret kohtaavat useita riskejä, kuten seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä, aliravitsemusta, terveydenhuoltopalvelujen puutetta sekä lapsityövoiman käyttöä ja lapsikauppaa. 

Laadukkaan ja osallistavan koulutuksen puute tai keskeytyminen altistaa lapset ja nuoret, erityisesti tytöt, lapsiavioliitoille ja rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan parempaan tulevaisuuteen.

Humanitaariset kriisit, sota mukaanlukien, syventävät rakenteellista sukupuolten epätasa-arvoa. Tytöt ja nuoret naiset ovat ikänsä ja sukupuolensa vuoksi useimmissa tilanteissa suuremmassa vaarassa joutua seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan kohteeksi, myös konflikteihin liittyvän seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Raportit osoittavat myös, että konfliktien aikana väkivalta voi lisääntyä kodeissa ja yhteisöissä, joissa on paljon pakolaisia. 

Konfliktien aikana myös seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen saatavuus usein heikkenee tai loppuu kokonaan. Samaan aikaan mielenterveys- ja psykososiaalisen tuen palveluja on usein vähemmän saatavilla. 

Sodan ja konfliktin aikana on ratkaisevan tärkeää, että yhteisöt saavat henkeä pelastavaa tukea, jolla pyritään varmistamaan yhteisöjen selviytyminen, humanitaariset perustarpeet, ihmisarvoinen elämä ja suojelu. Tämä tarkoittaa elintarvikkeiden, veden, lääketieteellisen avun (mukaan lukien mielenterveys- sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut) ja välttämättömien tarvikkeiden, suojan ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamista.

Lapsia ja nuoria on suojeltava erityisiltä riskeiltä, kuten kaltoinkohtelulta, laiminlyönniltä, väkivallalta ja hyväksikäytöltä. Lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen tulee tarjota mielenterveys- ja psykososiaalista tukea, lapsille jäsenneltyä virkistystoimintaa turvallisissa tiloissa, elämäntaitoja ja myönteistä vanhemmuutta käsitteleviä istuntoja. Heille tulee tarjota elintärkeää tietoa lastensuojelusta ja seksuaali- ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan liittyvistä riskeistä, oikeudellista tukea ja saatavilla olevia palveluja. Myös vammaisten lasten hoidon ja tuen olisi oltava ensisijainen tavoite.

Humanitaarisen avun ja humanitaaristen kuljetusten pääsy Gazaan ja sieltä pois varmistettava, koska Israel on katkaissut polttoaineen, sähkön ja veden toimitukset.

Plan International ei ole tällä hetkellä läsnä Israelissa, Gazassa tai Länsirannalla. Teemme humanitaarista ohjelmatyötä Egyptissä, Jordaniassa ja Libanonissa, joissa olemme useiden vuosien ajan työskennelleet paikallisten yhteisöjen sekä Palestiinasta ja Syyriasta tulleiden pakolaisyhteisöjen kanssa. 

Egyptissä, Jordaniassa ja Libanonissa Plan International seuraa tilannetta tiiviisti ja valmistautuu lisäämään humanitaarisia toimia, jos Gazasta alkaisi siirtyä pakolaisia näihin maihin. Kartoitamme samalla mahdollisuutta tarjota lisätukea kumppaneiden kautta.  

Käynnissä oleva konflikti uhkaa yhä enemmän laajentua yli kansallisten rajojen, erityisesti Libanonissa. Libanonissa asuu kuusi miljoonaa ihmistä, joista 1,5 miljoonaa on Syyriasta tulleita pakolaisia, 490 000 palestiinalaisia pakolaisia sekä 135 000 siirtotyöläisiä. Arviolta miljoona ihmistä asuu Israelin rajan läheisyydessä ja eteläisemmällä alueella. Viimeaikaisia väkivaltaisuuksia Israelin rajan tuntumassa on tähän mennessä paennut lähes 29 000 ihmistä, joista 7000 on lapsia.  

Libanonin Plan valmistautuu parhaillaan auttamaan maansisäisiä pakolaisia, mikä tarkoittaa muun muassa hätäaputarvikkeiden, ruoka-avun ja vuokrakulujen kattamiseen tarkoitetun käteistuen jakamista.  

Egyptin Plan tukee paikallista Punaista Puolikuuta, joka koordinoi hätäapua Egyptistä Gazaan.  

Valmistaudumme toimittamaan ensiapupakkauksia sekä valmiita elintarvikkeita ja vettä, koska polttoaineesta ja kuivatun ruoan valmistukseen tarvittavasta vedestä on vakava puute. 

Plan International on syvästi järkyttynyt Israelin joukkojen ja palestiinalaisten aseellisten ryhmien välisen väkivallan kiihtymisestä. Tuomitsemme väkivallan jyrkästi ja vaadimme kaikkia osapuolia välittömään ja täydelliseen tulitaukoon. Vetoamme kaikkiin konfliktin osapuoliin, jotta ne varmistaisivat humanitaarisen avun turvallisen ja esteettömän pääsyn ja noudattaisivat kansainvälistä humanitaarista oikeutta.