Blogit, 10.6.2024

Ilmastonmuutos uhkaa tyttöjen ja nuorten naisten seksuaaliterveyttä

Kolme tyttöä ylittää kävellen tulvan tuhoamaa kivisiltaa.

Sään ääri-ilmiöt heikentävät seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen saatavuutta ja vaarantavat siten tyttöjen tulevaisuuden, osoittavat tuoreet tutkimukset.

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ilmiö, jolla on paikallisia ja usein tuhoisia vaikutuksia erityisesti yhteisöissä, joilla ei ole taloudellisia resursseja varautua ilmastonmuutokseen. Ilmastotutkijoiden mukaan ilmastoon liittyvät kriisit, kuten kuivuus, tulvat ja helleaallot, yleistyvät merkittävästi vuoteen 2035 mennessä.

Kun ilmastonmuutos voimistuu, se vaikuttaa erityisesti ihmisiin, jotka jovat jo nyt haavoittuvassa asemassa. Tämä johtuu siitä, että ilmastonmuutoksen vaikutukset vahvistavat jo olemassa olevaa eriarvoisuutta.

Yksi haavoittuvimmista ryhmistä ovat maailman tytöt. Maailmanlaajuisesti tytöt ovat aktiivisia toimijoita ja erityisen kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta. Plan Internationalin selvitys kuitenkin osoittaa, että tyttöjen mahdollisuudet varautua kriiseihin ja vaikuttaa ilmastonmuutokseen ovat heikommat, jos heidän koulunkäyntinsä keskeytyy ennenaikaisesti. Kriisitilanteissa näin usein käy, sillä haitallisten sukupuolinormien vuoksi tytöt jäävät usein kotiin huolehtimaan kotitöistä ja sisaruksistaan, jotta muut samassa taloudessa asuvat voivat jatkaa koulua tai ansaita rahaa kodin ulkopuolella. Koska paluu kouluun on kriisin jälkeen vaikeaa, jo lyhytaikainen kriisi voi muuttaa tyttöjen elämää pysyvästi. Esimerkiksi varhaisen raskauden ja lapsiavioliiton riskit kasvavat, kun koulunkäynti keskeytyy.

Pääsy terveyspalveluihin mutkistuu

Tuoreet tutkimukset osoittavat, kuinka sään ääri-ilmiöt heikentävät seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen saatavuutta, johtavat sukupuolitautien yleistymiseen ja lisäävät seksuaalista riskikäyttäytymistä sekä seksuaalista hyväksikäyttöä. Pääsy terveyspalveluihin mutkistuu, kun tulva vaikeuttaa liikkumista tai myrsky sulkee klinikoita. Veden puutteen vuoksi kuukautishygieniasta huolehtiminen on vaikeaa ja tartuntataudit yleistyvät.

Kriisit koettelevat erityisesti raskaana olevia tyttöjä ja nuoria äitejä. Neuvolapalveluiden ja esimerkiksi ehkäisyvälineiden saatavuus kriisiaikoina vaikuttaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien toteutumiseen. Koronapandemia osoitti, että teiniraskausien määrä lisääntyy erityisesti silloin, kun koulut ovat suljettuina, eikä ehkäisyä ei ole helposti saatavilla. Tämä johtuu osittain siitä, ettei seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita – erityisesti nuorille – nähdä tärkeänä silloin, kun terveyspalveluiden tarve ylipäätään kasvaa kriisin vuoksi.

Kun yhteisön arki järkkyy, myös väkivallan riski kasvaa. Sekä seksuaalinen hyväksikäyttö että ihmiskauppa yleistyvät kriisien aikana, ja uhreiksi joutuvat usein köyhistä perheistä lähtöisin olevat tytöt.

Ilmastokriisin vaikutukset on tunnistettava

Ilmastokriisi näkyy Planin ohjelmatyössä mukana olevien lasten ja nuorten elämässä jo nyt, ja sen vaikutukset korostuvat tulevaisuudessa. Kun tunnistamme nämä vaikutukset, voimme paremmin tukea ilmastokestävyyttä Planin ohjelmissa. Saadaksemme lisää tietoa ilmastokriisin vaikutuksista nuorten elämään hyödynsimme niin sanottua Body mapping -menetelmää. Sen avulla  nuoret kuudessa Suomen ulkoministeriön tukemassa ohjelmamaassamme ovat keskustelleet seksuaalioikeuksien ja -terveyden ja ilmastonmuutoksen välisestä kytköksestä.

”Ugandassa Body mapping -keskusteluun osallistuneet nuoret nauttivat keskustelusta ja heidän kokemuksistaan saatiin arvokasta tietoa My Body, My Future -ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen”, kertoo kumppanijärjestömme African Center for Trade and Developmentin ohjelmapäällikkö Allen Lunkuse Ugandasta.  

Zimbabwessa Plan International on tukenut seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien nivomista paikallishallinnon kriisivalmiuteen. Aiheen nostaminen osaksi suunnittelua yllätti monet.

”Olen ilmastokatastrofien aikana aina ensisijaisesti ajatellut ihmishenkien pelastamista sekä ruoan, veden ja suojan tarjoamista. Nyt olen tietoinen ilmastonmuutoksen ja seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien välisistä yhteyksistä”, kertoi eräs paikallisen kriisihallintakomitean jäsen kokemuksestaan.

”Katastrofit vaikuttavat klinikoille pääsyyn, vähentävät ruoan saatavuutta ja kaventavat perheiden mahdollisuuksia hankkia elantoa. Tämä johtaa kielteisiin selviytymisstrategioihin, jolloin seksuaali- ja sukupuoliterveys ja oikeudet eivät toteudu eivätkä tytöt ja naiset voi hyödyntää täyttä potentiaaliaan.”

Säästöryhmät auttavat selviämään vaikeiden aikojen yli

Etiopiassa yksi keino edistää heikoimmassa asemassa olevien perheiden kykyä selviytyä on tukea vanhempien säästöryhmiä. Lähestymistapa tukee kokonaisvaltaista ilmastokestävyyttä, koska siinä käsitellään sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä kysymyksiä että osallistuvien perheiden taloudellisia ongelmia.

Oromian alueella eteläisessä Etiopiassa toimivan säästöryhmän jäsenet kertoivat, että alueen yleisin luonnonkatastrofi eli kuivuus on lisääntynyt ilmastonmuutoksen vuoksi. Selviytyäkseen vaikeista ajoista ryhmän jäsenet säästävät nyt maissia ja soijapapuja kotikäyttöön. Jäsenet käyttävät säästöjä selviytymisstrategiana kriittisinä aikoina, erityisesti heinä-lokakuussa, jolloin ruokaa ei ole riittävästi ennen seuraavaa satokautta.

Kun ilmastonmuutoksen vaikutukset voimistuvat, on entistä tärkeämpää pitää yllä keskustelua lasten ja nuorten, erityisesti tyttöjen, kanssa. Tytöillä on valtavasti tahtoa ja kykyä vaikuttaa siihen, miten ilmastonmuutoksen tuomista haasteista selvitään. Jotta he voivat hyödyntää nämä kykynsä, meidän on varmistettava, ettei ilmastonmuutos uhkaa heidän yhdenvertaisia oikeuksiaan keholliseen itsemääräämisoikeuteen ja kokonaisvaltaiseen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen.

My Body My Future

My Body My Future 2 (MBMF2) 20222025 on Suomen ulkoasiainministeriön tukema hanke, jota Plan International Suomi toteuttaa yhdessä kumppanijärjestöjen kanssa Etiopiassa, Ugandassa, Zimbabwessa, Mosambikissa, Laosissa ja Myanmarissa. MBMF2-ohjelman ytimessä on lasten ja nuorten, ja erityisesti teini-ikäisten tyttöjen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssi-kuukausilahjoittajana olet tasa-arvon puolustaja ja tyttöjen liittolainen. Kuukausilahjoituksellasi edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Apuamme tarvitaan yhä. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi