Tutkimukset ja raportit, 7.1.2020

Ilmastonmuutos uhkaa tyttöjen oikeuksia

Etiopialainen tyttö kantaa keltaista vesikanisteria kuivassa maastossa.

Kehittyvissä maissa asuvat tytöt ovat erityisen haavoittuvaisia – ja keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Julkaisumme perehtyy siihen, miten ilmastonmuutos vaikuttaa tyttöjen oikeuksiin sekä miten tyttöjen oikeuksien toteutuminen vahvistaa myös ilmastotoimia.