Nuoria SmartUpissa

Yli tuhat nuorta valmistui innovaatio-ohjelmistamme Etiopiassa ja Ugandassa

Nuorten omia innovaatioita tukevat Smartup Factory -koulutuskeskuksemme ottivat viime vuonna uudet etäopetusmenetelmät onnistuneesti käyttöön. Yli tuhat nuorta oppi työelämässä tarvittavia taitoja koronapandemiasta huolimatta.

Inka Kovanen
Kuvat:
Plan International

Ugandassa ja Etiopiassa sijaitsevat nuorten Smartup Factory -koulutuskeskuksemme joutuivat viime vuonna sulkemaan ovensa puoleksi vuodeksi. Tästä huolimatta yli tuhat nuorta valmistui neljä kuukautta kestävästä Smartup-koulutusohjelmasta.

Useissa kehitysohjelmissamme digiloikka ei ole vielä mahdollinen laitteiden ja verkkoyhteyksien puutteen vuoksi. Monella alustalla työskentely on kuitenkin pääosin soveltunut Smartup Factory -toimintaan, koska yksi koulutuksen tärkeimmistä tavoitteista on oppia teknologiataitoja.

”Smartupin nuoret mentorit innovoivat todella nopeasti vaihtoehtoisia tapoja jakaa oppejaan ja siirsivät opetuksen Whatsappiin, Telegramiin, Youtubeen ja radioon. Lisäksi he kehittävät parhaillaan e-learning-alustaa, joka sisältää kaikki Smartup-kurssit. Tavoitteena on helpottaa mentoreiden pienryhmäopetusta ja parantaa kurssien laatua”, kertoo innovaatioiden ja digitaalisen kehityksen ohjelmapäällikkömme Irena Bakić.

Uusia taitoja työelämään

Smartupeissa syrjäytymisvaarassa tai muuten heikossa asemassa olevat nuoret oppivat teknologiataitojen lisäksi muun muassa markkinointia, taloustaitoja, palvelumuotoilua, yrittäjyyttä, tietotekniikan perusteita, valokuvausta sekä muita työelämässä hyödyllisiä taitoja.

Koulutuksen tavoitteena on tuoda innovaatiot kaikkien ulottuville. Innovaatiot voivat tarkoittaa uudenlaista urapolkua, oman yritystoiminnan kehittämistä tai vaikkapa osallistumista uudenlaiseen vapaaehtoisohjelmaan.

Nuoret käsittelevät koulutuksessa myös tyttöjen ja naisten kohtaamia esteitä ja osallisuutta teknologiassa ja työelämässä. Lisäksi he oppivat seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista.

Plan on Smartup-koulutuksen aikana yhteydessä yrityksiin ja julkiseen sektoriin ja auttaa nuoria työllistymään. Neljän kuukauden koulutusohjelmaan kuuluu myös viljelytekniikoiden opettelua, koska moni nuorista työllistyy maatalouden alalle.

Etiopialainen Rahel valmistui Smart-up-koulutuksesta ja perusti sovelluksia kehittävän pienyrityksen yhdessä kurssikavereidensa Mehiretin, Elesbethin ja Semiran kanssa. Ennen kurssia nuoret naiset eivät osanneet käyttää tietokoneita, ja harjoittelu alkoi hiiren käytöstä ja tietokoneen oikeaoppisesta sulkemisesta.

”Saimme tilaisuuden ymmärtää uusia ja innovatiivisia teknologioita, sovelluksia sekä teknologian monipuolista käyttöä. Nyt myös itseluottamuksemme ja itsenäisyytemme on kasvanut”, Rahel kertoo.

Tuoreet yrittäjät lanseeraavat pian markkinoille oman e-apteekkisovelluksensa. 

Poikkeustilanne loi uusia tapoja oppia ja auttaa

Pandemian aikana Smartup-koulutus on onnistunut koronaturvallisesti. Pienryhmät ovat kokoontuneet pääasiassa ulkona kasvomaskeja käyttäen tai verkossa.

Haasteita etäopetukseen on aiheuttanut se, ettei kaikilla nuorilla ole pääsyä internetiin tai varaa maksaa sen käytöstä. Hankimme osalle nuorista verkkoyhteyden, jotta he pystyivät osallistumaan online-koulutuksiin.

”Oli ilahduttavaa nähdä, miten aktiivisen roolin keskusten mentorit ja nuoret ottivat omissa yhteisöissään. Addis Abebassa Etiopiassa nuoret osallistuivat aktiivisesti koronatietouden lisäämiseen ja tuottivat nuorille tietoa esimerkiksi musiikin ja animaatioiden avulla”, Irena Bakić kertoo.

Koulutusohjelma tuotti myös yhteistä hyvää, kun nuoret kartoittivat yhteisöissään haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä ja järjestivät heille ruoka-apua ja hygieniatarvikkeita.

Koulutusta ja mahdollisuuksia nuorille äideille

Viime vuonna Smartup-koulutuksiin osallistui aiempaa enemmän nuoria äitejä.

Nuorena lapsen saaneet tytöt joutuvat usein keskeyttämään koulunsa, millä on kauaskantoiset vaikutukset heidän tulevaisuuteensa. Tavoitteemme on tukea nuorten äitien koulutusta, verkostoitumista ja uusien taitojen oppimista, jotta he voivat elättää itsensä ja perheensä.

”Kehitämme tänä vuonna yhdessä nuorten äitien kanssa toimintamallia, joka yhdistää lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen Smartupien toimintaan. Se antaisi nuorille vanhemmille mahdollisuuden keskittyä enemmän omaan koulutukseensa”, Irena Bakić kertoo.

”Useille nuorille Smartup on ainutkertainen mahdollisuus päästä kouluttautumaan, sillä ohjelmaan osallistuminen on ilmaista ja lapset saavat tulla mukaan.”

VUODEN 2020 TULOKSIA SMARTUP-OHJELMASTAMME

Yhteensä 1 126 nuorta (629 nuorta naista ja 497 nuorta miestä) valmistui neljä kuukautta kestävästä Smartup-ohjelmasta. 

Ugandassa:

  • Järjestimme kaksi viikkoa kestävän koodausleirin 30 tytölle ja nuorelle naiselle.
  • Järjestimme yhteiskunnallisen yrittäjyyden kurssin 98 nuorelle.
  • Koulutimme keskusten työntekijöitä ja mentoreita vammaisten ihmisten tasavertaisesta osallisuudesta ja edistimme vammaisten nuorten pääsyä ohjelmaan. Yhteensä 28 vammaista nuorta osallistui Smart­up-koulutukseen.

Etiopiassa:

  • Järjestimme uravalmennusta, viikoittaisia vertaisoppimisryhmiä sekä tyttöjen ryhmiä, joihin osallistui yhteensä 43 nuorta.
  • Tarjosimme johtajakoulutusta 73 nuorelle ja yrittäjäkoulutusta 43 nuorelle.
  • Avasimme kolmannen Smartup Factory -keskuksen, jonka yrittäjäkoulutukseen osallistui 90 nuorta naista ja  60 nuorta miestä.

Smartup Factory -keskustemme toimintaa tukevat tyttö­sponssit, Suomen ulkoministeriö sekä yrityskumppanimme Kotipizza.

Kaksi nuorta istuu tietokoneen äärellä ja kolmas esittelee heille jotain koneelta.
1/2021 Kategoriat
Plan-lehti 1/2021

Kiberan tytöt puolustavat unelmiaan

Signe Holme
Maja Bygvrå
Kuvat:
Signe Vilstrup
Plan-lehti 2/2021

Tasa-arvoa teknologiaan

Päivi Korpela
Päivi Korpela
Maiju Tuomainen
Maiju Tuomainen
Kuvat:
VIDA / Christian Kirkeby