Nuori, johon on heijastettu projektorilla mustavihreää digitalista kuvaa.

Tasa-arvoa teknologiaan

Nuoret teknologia­vaikuttajat -ohjelmamme pureutui tekno­logia-alan haasteisiin ja mahdollisuuksiin.­

Päivi Korpela
Päivi Korpela
Maiju Tuomainen
Maiju Tuomainen
Kuvat:
VIDA / Christian Kirkeby

Järjestimme yhdessä työelämäverkosto Future Femalen kanssa ensimmäistä kertaa Nuoret teknologiavaikuttajat -mentorointiohjelman. Se huipentui Girls in ICT -päivänä 22. huhtikuuta.

Ohjelman tavoite oli lisätä nuorten tietoja teknologia-alan mahdollisuuksista ja tasa-arvotilanteesta sekä taitoja vaikuttaa tasa-arvon puolesta teknologian avulla. 

Nuoret 15 eri paikkakunnalta kokoontuivat kahden kuukauden ajan virtuaalisissa mentorointiryhmissä neljän eri teeman ympärille: kyberturvallisuus, kaupunkidata, finanssiteknologia sekä peli- ja teknologia-alan tuottajuus 

Nuoret kokivat keskustelun muiden samanhenkisten kanssa inspiroivaksi, ja mentoreilta he saivat hyviä vinkkejä. He pääsivät hyödyntämään opittuja taitoja heti omaan teemaansa liittyvän vaikuttamisteon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kyberturvallisuusryhmä tutki digitaalisen jalanjäljen muodostumista ja toteutti avointen lähteiden tiedustelun kolmelle vapaaehtoiselle. Ryhmän tavoite oli lisätä tietoa digitaalisesta jalanjäljestä ja siitä, mitä tietoa meistä päätyy verkkoon.

Finanssiteknologiaryhmä toteutti blogipostauksen siitä, miten finanssiteknologian avulla voitaisiin edistää tasa-arvoa, esimerkiksi seuraamalla tuotteiden toimitusketjujen eettisyyttä tai tarjoamalla mikrolainoja kehittyvissä maissa asuville ihmisille.

Peli- ja teknologia-alan tuottajuusryhmä keskittyi verkkohäirinnän vastaisiin ulostuloihin.

Kaupunkidataryhmä perehtyi siihen, miten kaupunkidata ja teknologia kohtaavat ihmiset. Ryhmäläiset toteuttivat Girls in ICT -päivänä yläkoululaisille webinaareja, joissa perehdyttiin aiheeseen innostavien vieraiden, arkipäivän esimerkkien sekä visailun avulla.

Kyberturvallisuusryhmän mentori Julia Vainio on innoissaan ryhmänsä aikaansaannoksista. 

“Verkkomaailmassa saa ja pitää toimia, mutta on hyvä nähdä ‘metsää puilta’, kun sinne lisää tietoa itsestään ja lähimmäisistään. On ollut mieleenpainuvaa, kuinka hyvin nuoret pystyvät johtamaan omaa työtään ja sparrailemaan ideoita keskenään, kun heille annetaan siitä vastuu ja tilaa toimia yhdessä.” 

Päätöstapaamisessa osallistujat pääsivät tutustumaan toistensa tempauksiin ja jakamaan kokemuksiaan. Yhdellä osallistujista oli herännyt ajatus, miten hän voisi tutkia kandityössään kaupunkidataa feministisestä näkökulmasta ja perehtyä fyysisten paikkojen saavutettavuuteen. 

“Tämä avarsi maailmankuvaani tasa-arvosta yleisesti, mutta erityisesti teknologia-alalla. Koin paljon oivalluksia ja pääsin oikeasti vaikuttamaan! kertoi yksi osallistujista palautteessaan.”