Julkaisusta löytyy Opetushallituksen tuella vuosina 2018–2020 toteutetun Luontoliikunta yhdistää -hankkeen parhaat käytännöt, retki-ideat ja harjoitteet. Aineisto on vapaasti kaikkien luontokotoutumista toteuttavien ja siitä kiinnostuneiden tahojen käytettävissä.