Jokamiehenoikeudet-aiheiset kuvakortit luonnossa tapahtuvan ohjaamisen tueksi alan toimijoiden käyttöön.