Usein kysyttyä | Plan

 

Miten Planin työ liittyy tyttöihin?

Kansainvälinen Plan International keskittyy kehitysmaiden tyttöjen elämän parantamiseen. Tavoitteemme on, että jokainen tyttö saa käydä koulua ja hankkia riittävän toimeentulon, kasvaa turvassa väkivallalta ja syrjinnältä, päättää omasta elämästään ja osallistua yhteisönsä ja yhteiskuntansa päätöksentekoon.

Puramme esteitä tyttöjen koulunkäynnin tieltä ja lisäämme tyttöjen suojelua esimerkiksi väkivallalta ja haitallisilta perinteiltä, kuten lapsiavioliitoilta ja sukuelinten silpomiselta.

Työtämme tyttöjen hyväksi voi tukea esimerkiksi ottamalla tytön kummilapseksi, ryhtymällä säännölliseksi kuukausilahjoittajaksi tai tekemällä kertalahjoituksen.

Kansainvälisen Planin tavoite on saada seuraavien viiden vuoden aikana 100 miljoonaa tyttöä oppimaan, vaikuttamaan yhteisönsä asioihin, päättämään omasta elämästään ja kasvamaan turvassa.

 

 

Miksi tytöt?

Kaikilla lapsilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Tytöillä on kuitenkin sukupuolensa takia poikia heikommat lähtökohdat toteuttaa oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan. Tytöt kärsivät poikia useammin aliravitsemuksesta, huonosta koulutuksesta, lapsiavioliitoista, väkivallasta, lapsikaupasta ja hiv/aidsista. Kehitysmaiden tytöt kokevat kolminkertaista syrjintää ikänsä, sukupuolensa ja köyhyytensä takia. Nuorina naisina he eivät voi useinkaan päättää elämästään, kuten liikkumisestaan, toimeentulostaan ja lapsiensa määrästä.

Sukupuoleen perustuva syrjintä aiheuttaa köyhyyttä, jota ei voida vähentää ilman, että puututaan sukupuoleen perustuvaan syrjintään. Tyttöjen aseman parantaminen hyödyttää koko yhteisöä ja yhteiskuntaa. Jokainen lisävuosi koulussa kasvattaa tytön elinaikaisia tuloja 10–20 prosenttia. Naiset sijoittavat 90 prosenttia tuloistaan takaisin perheidensä hyväksi, miehet vain 30–40 prosenttia. Tytöt ovat avainasemassa, kun sukupolvelta toiselle periytyvä köyhyys halutaan katkaista.

 

 

Mitä Plan tekee tyttöjen oikeuksien edistämiseksi?

Parannamme tyttöjen asemaa kaikessa työssämme yli 70 maassa. Huomioimme tyttöjen tilanteen ja erityistarpeet kaikissa ohjelmissamme, esimerkiksi edistäessämme tyttöjen pääsyä varhaiskasvatukseen ja kouluun, tarjotessamme humanitaarista apua, poistaessamme haitallisia perinteitä, kuten silpomista ja lapsiavioliittoja, ja parantaessamme tyttöjen teknologiataitoja ja mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon.

Teemme myös vahvaa vaikuttamistyötä, jotta päättäjät kyläpäälliköistä YK-johtajiin parantavat tyttöjen asemaa ja jotta yhteisöjen asenteet muuttuvat myönteisiksi tyttöjen oikeuksille.

 

 

 

Miksi tyttöjen koulutus on tärkeää?

Tyttöjen koulutus on yksi parhaista keinoista vähentää köyhyyttä. Laadukkaan peruskoulutuksen saanut tyttö todennäköisesti avioituu ja hankkii lapsia vasta aikuisena, huolehtii omasta ja perheensä terveydestä, sijoittaa ansionsa perheensä hyväksi. Hän myös tuntee oikeutensa ja pystyy toimimaan niiden toteutumiseksi.

Koulutuksen katkaiseminen ja estäminen loukkaavat tytöille kuuluvia ihmisoikeuksia. Lisäksi koulutuksen puute on tyttöjen mahdollisuuksien tuhlausta, jolla on vakavat maailmanlaajuiset seuraukset.

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon mielestä peruskoulutuksen pitää kestää vähintään yhdeksän vuotta. Työskentelemme sen eteen, että kaikki lapset saisivat laadukkaan peruskoulutuksen.

 

 

Mitkä asiat estävät tyttöjen koulutuksen?

Tyttöjen laadukkaan koulutuksen varmistaminen edellyttää puuttumista sukupuoleen perustuvaan syrjintään, väkivaltaan ja lapsiavioliittoihin.

Monet köyhät vanhemmat valitsevat, että kouluttavat vain poikansa ja pitävät tytöt kotona huolehtimassa kotitaloustöistä tai lähettävät tytöt tienaamaan elantoa perheelle. Tämä johtuu siitä, että monessa kulttuurissa poikia on perinteisesti arvostettu enemmän kuin tyttöjä, jotka siirtyvät naimakaupassa toiseen perheeseen.

Seksuaalinen väkivalta ja sen pelko vähentävät tyttöjen mahdollisuuksia jatkaa opintojaan alakoulun jälkeen. Tytöt ja heidän vanhempansa pelkäävät muiden oppilaiden ja opettajien väkivaltaa, minkä takia vanhemmat ottavat tyttärensä pois koulusta ennenaikaisesti. Tutkimuksissamme tytöt kertovat, kuinka opettajat vaativat heiltä seksuaalisia palveluksia hyviä arvosanoja vastaan.

Lapsiavioliitot ja liian varhainen äitiys katkaisevat monen tytön koulutien pysyvästi.

 

 

Mitä tarkoittaa liike tyttöjen hyväksi?

Plan International on vahvasti mukana maailmanlaajuisessa liikkeessä tyttöjen aseman parantamiseksi. Toivomme mukaan ihmisiä ja yhteisöjä kaikkialla maailmassa. Liikkeen tavoite on aktivoida ihmiset ja yhteiskunnat edistämään tyttöjen oikeuksia.

Liikkeeseen osallistuminen voi tarkoittaa monia asioita: voit jakaa tietoa tyttöjen asemasta tuttavapiirillesi ja sosiaalisessa mediassa, voit tukea tyttöjen oikeuksia kuukausilahjoittajana tai kummina, voit ryhtyä vapaaehtoiseksi ja olla mukana järjestämässä tempauksia ja voit vedota päättäjiin, jotta he parantavat tyttöjen asemaa entistä tehokkaammin.

Voit ilmoittautua mukaan täällä. Tämän jälkeen saat tietoa työstämme ja tuloksistamme tyttöjen hyväksi, tyttöjen kohtaamista ongelmista sekä tavoista, joilla voit edistää tyttöjen oikeuksia.

 

 

 

Millainen ongelma lapsiavioliitot ovat?

Joka vuosi 12 miljoonaa tyttöä menee naimisiin alle 18-vuotiaana, osa heistä jopa alle 10-vuotiaana. Moni heistä keskeyttää koulunkäyntinsä, jotta voi valmistautua häihinsä tai ansaita rahaa myötäjäisiään varteen. Avioituneina tytöt eivät usein saa lupaa tai pysty jatkamaan opiskeluaan.

Lapsiavioliittojen seuraukset kertautuvat seuraavissa sukupolvissa. Nuorten ja kouluttamattomien äitien tyttärillä on suuri riski keskeyttää myös koulunsa ja avioitua nuorena.

Lapsi- ja pakkoavioliitot ovat ihmisoikeusloukkauksia. Ne eivät ole kulttuurisia kysymyksiä, kuten eivät muutkaan uskonnolliset, kulttuuriset tai yhteiskunnalliset haitalliset perinteet. Monet lapsiavioliitot ovat pakkoavioliittoja, sillä tytöt eivät useimmiten avioidu vapaasta tahdostaan. Monissa kulttuureissa lapsiavioliitot ovat normi, joten tytöt suostuvat naimisiin velvollisuudentunnosta.

Usein lapsiavioliitot solmitaan laittomasti, sillä valtaosassa työskentelymaistamme alle 18-vuotiaiden avioliitot ovat laissa kiellettyjä. Lapsiavioliitoista kärsivät myös pojat.

 

 

Miten lapsi- ja teiniäitiys vaikuttavat tyttöjen elämään?

Alaikäiset tytöt tulevat raskaaksi lapsiavioliittojen ja väkivallan seurauksena tai vain siksi, ettei heillä ole riittäviä tietoja ja palveluita. YK:n väestörahasto UNFPA arvioi, että joka vuosi kaksi miljoonaa alle 15-vuotiasta ja 16 miljoonaa 15-19-vuotiasta tulee äidiksi.

Suurin osa lapsi- ja teiniäideistä on joutunut lapsiavioliittoon. Heillä on huonot mahdollisuudet päättää omasta kehostaan ja saada tietoa terveydestä, ehkäisystä ja raskaudesta.

Moni alaikäinen tyttö tulee raskaaksi hyväksikäytön ja väkivallan seurauksena, ja raskaus tarkoittaa heille häpeää. Turvattomasti, usein laittomasti, tehdyt abortit aiheuttavat terveyshaittoja ja kuolemia. Konfliktit ja katastrofit lisäävät tyttöjen riskiä tulla raskaaksi, koska turvattomat olot lisäävät lapsiavioliittojen, väkivallan ja raiskausten määrää.

Nuoret synnyttäjät ovat suurimmassa riskissä kärsiä raskauden ja synnytyksen aikaisista komplikaatioista ja kuolla niihin. Synnytys on riskialtis myös vauvalle.

 

 

Miten sukuelinten silpominen vaikuttaa tyttöjen elämään ja mitä Plan tekee asialle?

Tyttöjen sukuelinten silpominen on vanha perinne, joka liitetään monessa kulttuurissa kunniallisuuteen ja kuuliaisuuteen. Silpominen tapahtuu yleensä lapsena tai teini-iässä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan ainakin 200 miljoonaa naista ja tyttöä on kokenut jonkinasteisen sukuelinten silpomisen. Joka vuosi noin kolme miljoonaa tyttöä eri puolilla maailmaa on vaarassa joutua silvotuksi. Heistä suurin osa on Afrikassa, mutta tyttöjen sukuelimiä silvotaan myös Lähi-idässä ja Aasiassa.

Silpominen on vakava ihmisoikeusloukkaus tyttöjä ja naisia kohtaan. Se aiheuttaa terveysriskejä, kuten verenvuotoa, tulehduksia, hedelmättömyyttä ja ongelmia raskauden ja synnytyksen aikana. Pahimmillaan silpominen voi johtaa kuolemaan.

Plan International työskentelee silpomisen lopettamiseksi ympäri maailmaa. Plan International Suomi tekee silpomisenvastaista työtä Etiopiassa lahjoittajiemme ja ulkoministeriön tuella. Työmme tuloksena kaikki 84 yhteisöä, joissa työskentelimme vuoden 2017 aikana, ovat sitoutuneet lopettamaan tyttöjen sukuelinten silpomisen. Jo 119 koulussa toimii Planin tukemia nuorten ryhmiä, jotka kertovat muille oppilaille silpomisen ja lapsiavioliittojen haitoista.

 

 

Entä pojat?

Haluamme, että tytöt ja pojat voivat toteuttaa itseään tasa-arvoisesti ja tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. Sekä tytöt että pojat kokevat sukupuoleensa kohdistuvaa syrjintää.

Sukupuoliin liittyy paljon erilaisia odotuksia ja käsityksiä, jotka ovat erilaisia tytöille ja pojille. Jotta maailmassa saavutetaan tasa-arvo, on sukupuoliroolien muututtava. Kun tyttöjen yleisiä ongelmia ovat esimerkiksi lapsiavioliitot, varhaiset raskaudet ja koulutien katkeaminen, pojille asetetaan usein elättäjän vastuu eikä heidän osallistumistaan lastenkasvatukseen tueta.

Monissa maissa poikia kannustetaan riskikäyttäytymiseen. Tämä voi tarkoittaa väkivaltaisen maskuliinisen kulttuurin suosimista tai painostamista liittymään jengeihin. Esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa 15–29-vuotias mies joutuu henkirikoksen uhriksi 28 kertaa naisia todennäköisemmin.

Tyttöjen aseman parantaminen hyödyttää myös poikia. Kun tytöt ja naiset saavat koulutusta ja voivat osallistua täysivaltaisesti työelämään sekä päätöksentekoon, yhteiskunnat vaurastuvat ja voivat tarjota enemmän mahdollisuuksia kaikille. Myös perheiden hyvinvointi lisääntyy. Työskentelemme sen eteen, että tytöt ja pojat saavat itse valita tulevaisuutensa sekä elää terveellisesti ja turvallisesti ilman sukupuolirooleille asetettuja haitallisia käsityksiä.

 

 

Mitä tarkoitamme tytöillä?

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan kaikki alle 18-vuotiaat ihmiset ovat lapsia. Nuoria ovat 10–24-vuotiaat. Murrosikäisiksi sopimus laskee 10–19-vuotiaat, joista 10–14-vuotiaat ovat varhaismurrosikäisiä ja 15–19-vuotiaat myöhäismurrosikäisiä. Koska olen tyttö -liikkeessä määrittelemme alle 18-vuotiaat tytöiksi ja 18–24-vuotiaat nuoriksi naisiksi.

 

 

Mitä sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa?

Sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa, että naisia ja miehiä sekä tyttöjä ja poikia kohdellaan yhteiskunnassa yhdenvertaisesti. Sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen voivat estää esimerkiksi se, että samapalkkaisuus tai yhdenvertaisuus lain edessä eivät toteudu. Sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus johtaa sukupuolten tasa-arvoon.

 

 

Mitä tarkoittaa sukupuolten tasa-arvo?

Sukupuolten tasa-arvo tarkoittaa sitä, että naiset ja miehet sekä tytöt ja pojat ovat yhteiskunnallisesti samanarvoisia. Se ei tarkoita sitä, että naiset ja miehet ovat samanlaisia vaan sitä, että heidän samanlaisuutensa ja erilaisuutensa tunnistetaan ja arvotetaan tasaveroisiksi. Tyttöjen ja poikien elämää määrittävät toisistaan poikkeavat tarpeet, rajoitukset ja kokemukset.

Naisten ja miesten samanlainen kohtelu ei välttämättä johda sukupuolten tasa-arvoon. Esimerkiksi kaikille lapsille ilmainen peruskoulutus ei ole taannut tytöille ja pojille tasa-arvoista pääsyä kouluun, koska perheet ottavat tytöt poikia herkemmin pois koulusta ja tyttöjen koulutie katkeaa poikia aikaisemmin lapsi- tai pakkoavioliittoon.

 

Mitä sukupuoliroolit tarkoittavat?

Sukupuoliroolit opitaan jo lapsena kotona, koulussa ja muualla yhteisössä. Lapset oppivat, että tyttöt leikkivät nukeilla ja pojat sotilailla. Tyttöjen pitää olla tunteellisia ja hoivaavia, poikien taas rohkeita ja fyysisesti vahvoja. Rooleja vahvistetaan johdonmukaisesti. Tämän takia monet ajattelevat, että roolit perustuvat biologiaan eivätkä ole yhteiskunnassa rakennettuja.

Kun sukupuoliroolit siirtyvät sukupolvelta toiselle, lapset oppivat toimimaan sukupuolelleen tyypillisesti. Tämä estää tyttöjä ja poikia tekemästä itse valintoja elämässään.

Stereotyyppisten sukupuoliroolien mukaan naiset ja tytöt nähdään usein miehiä ja poikia huonompina ja siksi alempiarvoisina. Pojilla ja miehillä on jokaisessa yhteiskunnassa enemmän oikeuksia ja resursseja kuin tytöillä ja naisilla. Tämä mahdollistaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja muun syrjinnän.

 

 

Miksi tytöt tarvitsevat oman teemapäivänsä, tyttöjen päivän?

Tytöt ansaitsevat oman päivänsä, koska heidän asemansa ei ole saanut riittävästi huomiota muina teemapäivinä, kuten kansainvälisenä naistenpäivänä. Tyttöjen tarpeet ovat myös erilaisia kuin aikuisten naisten. Erityisesti tytöt kohtaavat lapsi- ja pakkoavioliittoja, teiniraskauksia ja kouluväkivaltaa.

Kansainvälinen tyttöjen päivä tarjoaa tilaisuuden korostaa erityisesti tyttöjen ongelmia, tarpeita ja oikeuksia. Se kannustaa toimintaan, jotta kaikki maailman tytöt saavat poikien kanssa tasa-arvoisen mahdollisuuden toteuttaa kykyjään. Tyttöjen koulutuksen parantaminen on tutkitusti yksi parhaista keinoista taistella köyhyyttä vastaan.

 

 

Miten Plan liittyy tyttöjen päivään?

Idea tyttöjen päivästä syntyi Plan Internationalin toiminnassa tyttöjen tasa-arvoisten oikeuksien parantamiseksi. Tyttöjen päivästä tuli yksi Planin Koska olen tyttö -liikkeen tavoitteista. Päivä sai tukea useilta hallituksilta ympäri maailman. YK:ssa sitä ajoi Kanada, ja aloitetta tuki yli sata jäsenmaata, myös Suomi. Joulukuussa 2011 YK:n yleiskokous julisti lokakuun 11. päivän kansainväliseksi tyttöjen päiväksi.

Ensimmäistä kansainvälistä tyttöjen päivää vietettiin vuonna 2012. Plan International juhlii sitä näyttävästi kaikissa toimintamaissaan.
 

Lahjoita tyttöjen hyväksi

Tue tasa-arvoa tekstaamalla PLAN numeroon 16499. Lahjoitat tytöille 10 €.

Tee sinulle sopiva lahjoitus verkossa tyttöjen koulutukseen ja suojeluun.