Tyttöjen päivä

Tytöt ja talous

Sijoitus tyttöjen koulutukseen ja tasa-arvoon on sijoitus parempaan tulevaisuuteen. Kun kaikki pääsevät kouluun, taloudellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus lisääntyvät.

cKambodzalaiset tytöt koululuokassa.

Tytöillä on edelleen poikia heikommat mahdollisuudet kouluttautua ja päästä työelämään, koska heidän tulevaisuuttaan ei pidetä sijoituksen arvoisena. Tyttöjen ja naisten tekemä työ jää liian usein palkattomaksi ja näkymättömäksi arvostuksen puutteen vuoksi. Kriisien – myös talouskriisien – vaikutukset osuvat erityisen kovaa tyttöihin, sillä he kohtaavat jo valmiiksi syrjintää.  

Tasa-arvon toteutumattomuuden hinta on kova tytöille itselleen, heidän yhteisöilleen ja yhteiskunnilleen sekä maailmantaloudelle. Tarvitsemme reilun talousjärjestelmän, joka ei keskity rikkaimpien voiton maksimointiin vaan hyvinvoinnin ja mahdollisuuksien lisäämiseen sekä planeettamme kantokyvyn turvaamiseen. 

Kaikki hyötyvät, kun tyttöjen kyvyt ja osaaminen saadaan käyttöön ja kun he tuovat tulonsa osaksi yhteiskunnan talousjärjestelmää ja kun he osallistuvat taloudelliseen päätöksentekoon. Tämä vaatii sijoittamista tyttöjen koulutukseen, työmahdollisuuksiin ja taloustaitoihin.  

Näin edistämme taloudellista tasa-arvoa 

Haluamme maailman, jossa jokainen pystyy toteuttamaan mahdollisuuksiaan ja kykyjään sukupuolesta riippumatta. Tuemme tyttöjä kouluttautumaan, työllistymään ja hallitsemaan omaa talouttaan. 

  • Tuemme SmartUp-keskuksissa nuorten ammatti- ja työelämätaitoja, digitaitoja sekä mahdollisuuksia oman yrityksen perustamiseen ja työllistymiseen.  
  • Laina- ja säästöryhmissä vahvistamme naisten omaa yritystoimintaa, taloustaitoja ja toimeentuloa.  
  • Edistämme tyttöjen laadukasta koulutusta ja yhteisöjen tietoa tyttöjen oikeudesta koulutukseen sekä koulutuksen hyödyistä, myös taloudellisista hyödyistä.  
  • Järjestämme tytöille ja nuorille naisten ammattikoulutusta, joka huomioi heidän elämäntilanteensa. 
Ruandalainen Olive seisoo koululuokassa.
Ugandalainen Veronica löysi ammatin ja toimeentulon Planin innovaatiotyöpajan kautta.
Nepalilainen Urmila työssään päiväkodissa.
Artikkelit, 11.9.2022

”Työpaikka muutti elämäni”

Köyhässä perheessä kasvanut nepalilainen Urmila, 20, työllistyi Planin tarjoaman koulutuksen ansiosta. Nyt hän pystyy elättämään itsensä ja auttamaan myös vanhempiaan.
Malawilainen ompelija Rebecca katsoo hymyillen kameraan.
Artikkelit, 12.9.2022

Itsenäiseksi naiseksi ennen avioliittoa

Malawilainen Rebecca valmistui Planin koulutuksessa ompelijaksi. Nyt hän elättää itsensä yrittäjänä, eikä hänen tarvitse mennä naimisiin köyhyyden takia.
Ugandalainen Evelyne lapsensa kanssa.
Artikkelit, 13.9.2022

Puuntaimet toivat toimeentulon

Evelyne joutui keskeyttämään koulunkäynnin ja menemään naimisiin alaikäisenä. Hän sai töitä Planin innovaatiotyöpajan kautta ja perusti oman yrityksen.

Tyttösponssi

Tee maailman paras sijoitus

Sijoitus tyttöjen koulutukseen ja tasa-arvoon on sijoitus parempaan tulevaisuuteen. Tyttösponssina tuet kuukausilahjoituksellasi tyttöjen koulutusta ja olet mukana luomassa oikeudenmukaisempaa maailmaa ja parempaa tulevaisuutta kaikille.

Vietnamilainen tyttö kirjoittaa liitutaululle.
Vietnamilainen tyttö kirjoittaa liitutaululle.