Tyttöjen päivä 2022

Teemana tytöt ja talous

Me haluamme maailman, jossa jokainen voi toteuttaa mahdollisuuksiaan. Sijoitus tyttöjen koulutukseen on sijoitus taloudelliseen tasa-arvoon ja globaaliin oikeudenmukaisuuteen.

cKambodzalaiset tytöt koululuokassa.

Tytöillä on edelleen poikia heikommat mahdollisuudet kouluttautua ja päästä työelämään, koska heidän tulevaisuuttaan ei pidetä sijoituksen arvoisena. Tyttöjen ja naisten tekemä työ jää liian usein palkattomaksi ja näkymättömäksi arvostuksen puutteen vuoksi. Kriisien – myös talouskriisien – vaikutukset osuvat erityisen kovaa tyttöihin, sillä he kohtaavat jo valmiiksi syrjintää.  

Tasa-arvon toteutumattomuuden hinta on kova tytöille itselleen, heidän yhteisöilleen ja yhteiskunnilleen sekä maailmantaloudelle. Tarvitsemme reilun talousjärjestelmän, joka ei keskity rikkaimpien voiton maksimointiin vaan hyvinvoinnin ja mahdollisuuksien lisäämiseen sekä planeettamme kantokyvyn turvaamiseen. 

Kaikki hyötyvät, kun tyttöjen kyvyt ja osaaminen saadaan käyttöön ja kun he tuovat tulonsa osaksi yhteiskunnan talousjärjestelmää ja kun he osallistuvat taloudelliseen päätöksentekoon. Tämä vaatii sijoittamista tyttöjen koulutukseen, työmahdollisuuksiin ja taloustaitoihin.  

Näin tyttöjen koulutus vaikuttaa

Kirjoja kuvaava ikoni.

Tyttöjen koulutus vähentää köyhyyttä

Peruskoulutus lisää tytön tulevaisuuden tuloja jopa 19 prosenttia, ja toisen asteen koulutus voi tuplata tytön tulot aikuisena. Koulutuksen saanut tyttö sijoittaa aikuisena ansaitsemansa rahat todennäköisemmin perheensä hyvinvointiin ja lastensa koulutukseen, joka auttaa katkaisemaan periytyvää köyhyyttä. 

Maapalloa kuvaava ikoni.

Tyttöjen koulutus lisää TALOUDELLISTA tasa-arvoa

Nykyvauhdilla globaali sukupuolten välinen taloudellinen tasa-arvo toteutuu vasta 267,6 vuoden päästä. Tyttöjen koulutus vauhdittaa kehitystä. Koulutuksen saaneet tytöt voivat hyödyntää osaamistaan täysimääräisesti, työllistyvät paremmin ja tienaavat enemmän. He kehittävät yhteiskuntia sosiaalisesti ja taloudellisesti. 

Rahaa tai varallisuutta kuvaava ikoni, jossa on dollarin ja euron symbolit.

Tyttöjen koulutus vaurastuttaa yhteiskuntia

Jokainen tytön kouluvuosi lisää tutkitusti maan talouskasvua, erityisesti kehittyvissä maissa. Jos esimerkiksi Afrikan jokainen maa edistyisi sukupuolten välisessä tasa-arvossa, se voisi tarkoittaa Afrikalle 316 miljardin dollarin kasvua vuoteen 2025 mennessä. Kasvu vastaisi jopa kymmentä prosenttia mantereen BKT:sta. 

Koulureppua kuvaava ikoni.

KOULUTUS ON jokaisen tytön IHMISOIKEUS

Sen lisäksi, että tyttöjen koulutus lisää tasa-arvoa, vaurautta ja hyvinvointia, on se ennen kaikkea jokaisen tytön ihmisoikeus. Tyttöjen kouluttamattomuus hidastaa maailmanlaajuista kehitystä. Tukemalla tyttöjen kouluun pääsyä edistät globaalia oikeudenmukaisuutta. 

Näin edistämme taloudellista tasa-arvoa 

Haluamme maailman, jossa jokainen pystyy toteuttamaan mahdollisuuksiaan ja kykyjään sukupuolesta riippumatta. Tuemme tyttöjä kouluttautumaan, työllistymään ja hallitsemaan omaa talouttaan. 

  • Tuemme SmartUp-keskuksissa nuorten ammatti- ja työelämätaitoja, digitaitoja sekä mahdollisuuksia oman yrityksen perustamiseen ja työllistymiseen.  
  • Laina- ja säästöryhmissä vahvistamme naisten omaa yritystoimintaa, taloustaitoja ja toimeentuloa.  
  • Edistämme tyttöjen laadukasta koulutusta ja yhteisöjen tietoa tyttöjen oikeudesta koulutukseen sekä koulutuksen hyödyistä, myös taloudellisista hyödyistä.  
  • Järjestämme tytöille ja nuorille naisten ammattikoulutusta, joka huomioi heidän elämäntilanteensa. 
Ruandalainen Olive seisoo koululuokassa.

Koulutus ja oma toimeentulo voivat muuttaa elämän

Ugandalainen Veronica löysi ammatin ja toimeentulon Planin innovaatiotyöpajan kautta.

Tyttösponssi

Tee maailman paras sijoitus

Sijoitus tyttöjen koulutukseen ja tasa-arvoon on sijoitus parempaan tulevaisuuteen. Tyttösponssina tuet kuukausilahjoituksellasi tyttöjen koulutusta ja olet mukana rakentamassa oikeudenmukaisempaa maailmaa.

Vietnamilainen tyttö kirjoittaa liitutaululle.
Vietnamilainen tyttö kirjoittaa liitutaululle.

LUE LISÄÄ TYTTÖJEN PÄIVÄN TEEMASTA

Nepalilainen Urmila työssään päiväkodissa.
Artikkelit, 11.9.2022

”Työpaikka muutti elämäni”

Köyhässä perheessä kasvanut nepalilainen Urmila, 20, työllistyi Planin tarjoaman koulutuksen ansiosta. Nyt hän pystyy elättämään itsensä ja auttamaan myös vanhempiaan.
Malawilainen ompelija Rebecca katsoo hymyillen kameraan.
Artikkelit, 12.9.2022

Itsenäiseksi naiseksi ennen avioliittoa

Malawilainen Rebecca valmistui Planin koulutuksessa ompelijaksi. Nyt hän elättää itsensä yrittäjänä, eikä hänen tarvitse mennä naimisiin köyhyyden takia.
Ugandalainen Evelyne lapsensa kanssa.
Artikkelit, 13.9.2022

Puuntaimet toivat toimeentulon

Evelyne joutui keskeyttämään koulunkäynnin ja menemään naimisiin alaikäisenä. Hän sai töitä Planin innovaatiotyöpajan kautta ja perusti oman yrityksen.