Puolustamme lasten oikeuksia ja tasa-arvoa

Ossi Heinänen
Ossi Heinänen

Tässä Plan-lehden numerossa kerromme tuloksista, joita saimme viime vuonna aikaan yhdessä teidän, tukijoidemme ja kumppaniemme, kanssa. Meillä on monta syytä iloon ja ylpeyteen, vaikka vuosi 2021 oli yksi Plan International Suomen ja kansainvälisen Planin haastavimmista.

Toista vuotta jatkunut koronapandemia vaikutti ympäri maailmaa koulutukseen, talouteen ja terveydenhuoltoon. Sillä on ollut vakavia yhteisvaikutuksia etenevän ilmastonmuutoksen, ruoka­kriisien ja konfliktien kanssa. Olemmekin nähneet monella mantereella hälyttävää takapakkia tasa-arvokehityksessä ja lasten oikeuksien toteutumisessa.

Pitkä kokemuksemme on opettanut, että kriisit heikentävät tyttöjen pääsyä koulutukseen ja terveyspalveluihin. Ne myös lisäävät tyttöjen riskiä joutua lapsi­avioliittoon, lapsityöhön tai väkivallan kohteeksi. Työmme tarkoitus – maailman heikoimmassa asemassa olevien lasten, erityisesti tyttöjen, elämän parantaminen – on nyt ajankohtaisempi kuin kenties koskaan. Olemme etsineet määrätietoisesti parhaita keinoja edistää päämääräämme haastavissa oloissa. Vastauksena maailmantilanteeseen humanitaarinen työmme on kasvanut merkittävästi viime vuosina.

Olen ylpeä ja iloinen siitä, että epävarmuudesta ja mullistuksista huolimatta saimme vuonna 2021 aikaan suuria ja vaikuttavia parannuksia lasten ja yhteisöjen elämään eri mantereilla. Teimme myös kotimaassa vahvaa ohjelmatyötä maahan muuttaneiden nuorten ja heidän perheidensä kanssa, vaikutimme poliittisiin päätöksiin, tuimme nuorten aktivistien toimintaa ja synnytimme puheenaiheita ja ilmiöitä.

Erityisen ylpeä olen siitä, että lapset ja nuoret olivat mukana suunnittelemassa ja johtamassa muutosta kaikkialla maailmassa. Voit lukea lisää tuloksistamme sivuilta 20–22. 

Saimme viime vuoden lopussa upeita uutisia, kun ulkoministeriö myönsi neli­vuotisen rahoituksen uudelle kehitysohjelmallemme My Body, My Future 2. Jatkamme ministeriön ja tyttösponssien tuella erityisesti teini-ikäisten tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien vahvistamista Afrikassa ja Aasiassa. Huomioimme uudessa ohjelmassa aiempaa vahvemmin marginalisoidut, kuten vamman kanssa elävät ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat, nuoret. Uudesta ohjelmas­tamme kerromme sivuilla 18–19. 

Lämmin kiitos kaikille tukijoillemme ja kumppaneillemme siitä, että mahdollistitte tuloksemme viime vuonna ja teette työmme mahdolliseksi myös tänä vuonna!

Ossi Heinänen 

pääsihteeri

Tasa-arvo maaliin!

Hillechien Van der Klaauw
Iida Riekko
Kuvat:
Bill Tanaka
Kategoriat

Äitien ja tyttärien vahva side

Nora Sayyad
Kuvat:
Nora Sayyad