”Jokaisella on oikeus elää ilman pelkoa väkivallasta”

Itätimorilaisen Iman kotiseudulla Aileussa vallitsee vahva patriarkaalinen kulttuuri, jossa miehet tekevät suurimman osan yhteisöä ja perheitä koskevista päätöksistä. Naisten odotetaan jäävän kotiin ja hoitavan lapsia.

16-vuotiaana Ima muutti toiselle paikkakunnalle lukioon, koska koki pitkän koulumatkansa turvattomaksi. Yksin kulkeminen altistaa tyttöjä ja naisia häirinnälle ja seksuaaliselle hyväksikäytölle. 

Lukiossa Ima osallistui Planin Champions of Change -hankkeeseen, jota tyttösponssit ja EU ovat tukeneet. Hanke tarjoaa nuorille mahdollisuuden tarkastella sukupuolten välistä epätasa-arvoa omassa yhteisössään ja löytää keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Ryhmään kuuluu sekä poikia että tyttöjä, jotka työskentelevät yhdessä tiiminä.

”Olen havainnut muutosta itseni lisäksi kaikissa muissakin ryhmän jäsenissä. Käyttäytymisemme on muuttunut. Pystymme kommunikoimaan vakuuttavasti, ja meitä kohdellaan tasa-arvoisesti tyttöinä ja poikina”, Ima kertoo. 

Tämä on vaikuttanut Iman omanarvontuntoon. Aiemmin hän ajatteli, ettei tytöillä ole oikeuksia ja että heitä saa kohdella huonosti. Hän oli tottunut sietämään epäasiallista käytöstä erityisesti miehiltä.

”Nyt tiedän, että kaikenlainen tyttöihin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeuksien vastaista. On tärkeää, että kaltoinkohtelusta puhutaan ja siitä ilmoitetaan eteenpäin.” 

Ima toimii tärkeänä roolimallina tytöille, jotka eivät uskalla tuoda esiin kohtaamiaan ongelmia, kuten lapsiavioliiton riskiä. Hän on jakanut tasa-arvokoulutuksesta saamiaan tietoja luokkatovereilleen. 

”Koulumme pojat ovat alkaneet kunnioittaa tyttöjä. Nykyään pojat pyytävät anteeksi, jos ovat sanoneet rumasti. Olen niin iloinen nähdessäni tämän muutoksen. Pojat ovat myös alkaneet tehdä perinteisesti tytöille miellettyjä asioita, kuten luokan lakaisua, kukkien kastelua ja ikkunoiden pesua.”

Ryhmän jäsenet ovat myös keskustelleet fyysisiä rangaistuskeinoja käyttävien opettajien kanssa, jotta kurin-pito tapahtuisi rakentavassa hengessä keskustellen.

Ima on saanut itsevarmuutta puhua julkisesti sukupuolittuneesta väkivallasta. Hän on päässyt keskustelemaan tyttöjen kohtaamista ongelmista muun muassa Itä-Timorin ulkoministerin ja EU:n edustuston kanssa.

”Jatkan taistelua tyttöjen puolesta ja pyydän tukea aikuisilta ja vanhemmilta, jotta kaikilla olisi turvallinen kasvu- ja kehitysympäristö.”

Tytöt samalle viivalle

Planin tyttösponssina edistät tyttöjen oikeuksia. Kuukausilahjoituksellasi tuet tyttöjen koulutusta, autat torjumaan sukupuolittunutta väkivaltaa ja torjut haitallisia perinteitä kuten lapsiavioliittoja.

Lue lisää >