Maailma tarvitsee tasa-arvon puolustajia

Anna Könönen

Valmistaudumme huhtikuun edus­kuntavaaleihin epävarmassa maailmantilanteessa. Pitkittyneen pandemian hellittäessä varmasti jokainen toivoi helpompia ja vauraampia aikoja, mutta viime vuosi toikin monia mullistuksia, jotka vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin niin globaalisti kuin Suomessa.

Viime vuoden helmikuussa laajentunut konflikti Ukrainassa toi sodan kauhut lähelle suomalaisia. Planin hätäaputyötä tarvittiin jälleen Euroopassa vuosikymmenten tauon jälkeen. Globaali nälkäkriisi ja talouskriisit koettelivat ennennäkemätöntä määrää ihmisiä. Samaan aikaan sukupuolten tasa­arvoa vastustavat liikkeet vahvistuivat useissa maissa, mikä näkyi esimerkiksi aborttioikeuden heikentymisenä Yhdysvalloissa. Tämä kaikki muistuttaa meitä siitä, että rauhaa, tasa-arvoa ja kehitystä on puolustettava väsymättä, tai ne voidaan menettää.

Monisyisten ja vaikutuksiltaan laajojen kriisien vuoksi Planin ja muiden kehitysyhteistyöjärjestöjen työtä tarvitaan entistä kipeämmin. Maailma kaipaa nyt tasa-arvon puolustajia, inhimillisen hädän lievittäjiä ja kestävän kehityksen rakentajia. Tämän lehden sivuilla 18–21 kerromme, mitä saimme viime vuonna aikaan teidän tuellanne.

Tulevat vaalit ja niitä seuraavat hallitusneuvottelut määrittelevät, millainen tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja rauhan puolustaja Suomi on seuraavina vuosina kotimaassa ja kansainvälisessä politiikassa. Teemme vahvaa vaikuttamis­työtä, jotta tuleva hallitus asettuisi maailman tyttöjen puolelle.

Epätasa-arvo, haitalliset asenteet ja köyhyys estävät edelleen miljoonien tyttöjen oikeuksia toteutumasta. Konfliktit, köyhyys, ilmastokriisin aiheuttamat katastrofit, seksuaali­oikeuksien rajoitukset ja vanhoilliset asenteet kaventavat tyttöjen mahdollisuuksia. Tytöt ympäri maailmaa vaativat oikeuksiaan, koska lainsäätäjät eivät ota huomioon heidän tarpeitaan tai kuule heidän ääntään päätösten valmistelussa. 

Suomella on maailmalla hyvä maine sukupuolten tasa-arvon kärkimaana. Suomen on kuitenkin kyettävä nykyistä konkreettisempiin ja vaikuttavampiin tekoihin, sillä tasa-arvo edistyy liian hitaasti. Vaadimme Suomelta ulko­politiikkaa, jonka kärjessä on sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

Tasa-arvon toteutuminen hyödyttää tyttöjä sekä heidän yhteisöjään ja yhteis­kuntiaan. Se vauhdittaa myös maailmantaloutta ja rakentaa rauhaa. Suomen on oltava suunnannäyttäjä kohti maailmaa, jossa jokainen voi toteuttaa mahdollisuuksiaan suku­puolesta riippumatta.

Te Planin tukijat ja kumppanit voitte olla mukana vaikuttamistyössämme! Lisätietoa löydätte sivulta 12 ja osoitteesta plan.fi/eduskuntavaalit.

Koulusta kadonnut sukupolvi Kategoriat
Plan-lehti 1/2023

Koulusta kadonnut sukupolvi

Plan International
Heidi Kleemola
Kategoriat
Plan-lehti 1/2023

Leikin riemua ja tukea traumojen käsittelyyn

Plan International
Inka Kovanen
Kuvat:
Plan International