Joukko Planin nuoria poseeraa kädet puuskassa betonirakennelman alla.

#GirlsTakeover – pysyviä muutoksia ja mullistuksia

#GirlsTakeoverin tavoitteena on saada aikaan muutoksia osallistuvien tahojen toiminnassa ja laajemmin yhteiskunnassa. Kysyimme viime lokakuussa vallatuilta Futuricelta, Aalto-yliopistolta ja MTV Uutisilta, millaisia muutoksia tempaus sai aikaan. Osalle nuorista #GirlsTakeover muutti tulevaisuuden suunnan.

Futuricen työntekijä ja Planin nuori keskustelevat ja työskentelevät läppärillä.

Futurice 

Ohjelmointiyritys Futurice lupasi #GirlsTakeover-sitoumuksenaan edistää monimuotoisuuden huomioimista kehittämissään ratkaisuissa. Idea syntyi valtauspäivänä järjestetyssä pitchauskilpailussa. Sen voitti ehdotus työkalusta, joka parantaa monimuotoisuuden huomiointia digitaalisia palveluja kehitettäessä. Jatkokehittelyssä viimeistelty työkalu julkaistaan pian. 

”Monimuotoisuus- ja inklusiivisuustyömme on syventynyt ja tullut kiinteäksi osaksi Futuricen DNA:ta ja strategiaa. Sen sijaan, että se olisi erillinen HR-projekti, se on läsnä kaikissa organisaation osissa ja toiminnoissa. Olemme myös pyrkineet toiminnallamme rohkaisemaan muitakin yrityksiä rakentamaan monimuotoisempaa ja inklusiivisempaa työelämää”, kertoo Heidi Pech, Futuricen Head of Diversity, Equity & Inclusion. 

Futuricen valtaaja Jessica Komulainen sai valtauksesta esiintymisvarmuutta, erityisesti englanniksi esiintymiseen.  

”Sain myös uusia ajatuksia yritysmaailmasta. Futurice oli hyvä esimerkki siitä, miten voidaan saada aikaan esimerkiksi reilusti parempi ja viihtyisämpi työilmapiiri. Opin myös konkreettisesti, miten yrityksessä tehdään päätöksiä. Tunsin, että Futuricella uusista ideoista ollaan hyvin avoimia ja jokainen työyhteisössä voi vaikuttaa esimerkiksi tasa-arvoon”, hän sanoo.

”#GirlsTakeoverin jälkeen olen osannut kiinnittää enemmän huomiota tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen ja ymmärtänyt paremmin niiden merkityksen eri tasoilla. Osaan myös hyödyntää oppimaani ihan konkreettisesti arkielämässä, esimerkiksi erilaisissa ryhmätöissä.” 

Planin nuori seuraa, kun mies puku päällä lukee paperia pöydän ääressä.

Aalto-yliopisto

Tutkimusten mukaan perhetausta vaikuttaa nuorten koulutusvalintoihin. Jotta tasa-arvo toteutuisi paremmin, Aalto-yliopisto sitoutui #GirlsTakeoverissa tavoittamaan tyttöjä ja naisia, joilla ei ole kosketusta akateemiseen elämään eikä teknologia-alaan.  

”Tytöt ja teknologia -teema on ollut Aallossa ja Aalto-yliopisto Juniorissa toteutuksen tasolla jo useamman vuoden. #GirlsTakeover antoi mahdollisuuden viestiä siitä ja tuoda se tiiviiksi osaksi strategiaa myös tulevaisuudessa. Olemme jatkaneet yhteistyötä Tyttöjen talon kanssa nyt keväällä, ja pidimme heidän kanssaan monialaisen virtuaalityöpajan. Syksyllä Aalto järjesti lukiolaistytöille ja -naisille Shaking up tech-tapahtuman”, kertoo Veli-Matti Ikävalko Aalto Juniorista, joka järjestää lapsille ja nuorille toimintaa tieteen, taiteen, teknologian ja talouden parissa. 

”Olemme pyrkineet tavoittamaan nuoria yliopiston ulkopuolelta erilaisten yleisö-tapahtumien ja yhteistyön muodossa. Näissä olemme huomioineet monimuotoisuutta tukevan viestinnän ja pitäneet huolta siitä, ettemme vahvista stereotypioita. Aalto-yliopisto Junior julistautui keväällä syrjinnästä vapaaksi alueeksi.” 

Valtaaja Asa-Marie Kultima kertoo oppineensa Aallon valtauksesta paitsi itsestään myös yhteiskunnasta.  

”Pääsin tutustumaan itselleni osittain tuntemattomaan sektoriin ja toimijaan, mikä selvensi hieman myös tulevaisuuttani. Oli hienoa huomata, millaista työtä Aallossa jo tehdään esimerkiksi tasa-arvon eteen. Nämä asiat alkoivat kiinnostaa enemmän, ja aloin harkita opiskelua yhteiskunnallisten aiheiden parissa. Valtaus ja erityisesti englanniksi esiintyminen sekä puheiden pitäminen kasvattivat myös itseluottamustani.” 

Planin nuori MTV:n televisiostudiossa tv-juontajan kanssa.

MTV Uutiset  

MTV Uutisissa valtaus sai koko uutistoimituksen pohtimaan tyttöjen asemaa. Vauhdikkaan valtauspäivän aikana valtaaja Ada Koskinen puhui tyttöjen asemasta Uutisaamussa, Viiden jälkeen -ohjelmassa ja Kymmenen uutisissa. Hän pääsi myös johtamaan uutistoimituksen kokousta, vastaanottamaan pääministeri Sanna Marinin haastatteluun ja julkaisemaan kirjoittamansa kolumnin tytöistä tulevaisuuden johtajina.  

”#GirlsTakeover-päivä sai koko uutistoimituksen pohtimaan tyttöjen ja myös naisten asemaa työmarkkinoilla. Monet asiat ja varsinkin epäkohdat ovat toki tiedossa, mutta tällainen päivä herätti ajattelemaan, mitä asioille voisi oikeasti tehdä. Meillä isona uutismediana on myös iso vastuu näiden asioiden esille nostamisessa ja keskustelun herättämisessä”, sanoo paikkansa päiväksi luovuttanut MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen

Ada Koskiselle tempaus ja erityisesti viime vuoden teema, tytöt ja teknologia, oli suorastaan mullistava.  

”Aiemmin halusin opiskella yhteiskuntatieteitä. Kuitenkin sitä mukaa, kun valmistauduin valtaukseen ja opin lisää tyttöjen ja naisten roolista teknologian suunnittelussa, alkoi aihe kiinnostaa minua koko ajan enemmän. Samalla tajusin, että minäkin voisin olla osa muutosta kohti tasa-arvoisempaa teknologiaa. Hain tämän kevään yhteishaussa opiskelemaan yliopistoon tietojärjestelmätieteitä. Lisäksi sain paljon esiintymiskokemusta ja lisää rohkeutta tuoda omia mielipiteitä esiin”, hän kertoo.

”On mahtavaa, että vaikka #GirlsTakeover onkin suurimmaksi osaksi symbolinen valtaus, voi sillä saada aikaan muutoksia. Tomi Einosen sanoissa nousee hyvin esiin epäkohtien tiedostaminen, vastuun tunnistaminen sekä pyrkimys edistää tasa-arvoa. Suurena mediana MTV Uutisilla on hyvät lähtökohdat vaikuttaa tyttöjen ja naisten asemaan liittyvien epäkohtien esille nostamiseen ja keskustelun herättämiseen niistä.” 

Plan-lehti 2/2021

Tasa-arvoa teknologiaan

Päivi Korpela
Päivi Korpela
Maiju Tuomainen
Maiju Tuomainen
Kuvat:
VIDA / Christian Kirkeby