Girls Takeover | Plan

Girls Takeover

Plan International järjesti jo viidettä kertaa maailmanlaajuisen Girls Takeover -tempauksen. Tytöt astuivat poliittisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten johtajien saappaisiin osana kansainvälisen tyttöjen päivän juhlintaa 11.10.

Girls Takeover kiinnittää maailman huomion tyttöjen kohtaamaan syrjintään, mutta myös heidän valtavaan potentiaaliinsa. Tempauksen teemana on tänä vuonna teknologian vaikutukset tasa-arvoon. Mahdollisuus käyttää ja kehittää teknologiaa on tasa-arvokysymys. Tytöt eivät kuitenkaan pääse kaikkialla maailmassa hyödyntämään teknologiaa ja oppimaan sen käyttöä. Usein heillä ei ole varaa hankkia älypuhelinta tai maksaa nettiin pääsystä. Lisäksi pelko syrjinnän ja häirinnän kohteeksi joutumisesta estää tyttöjä hyödyntämästä teknologian ja internetin tarjoamia mahdollisuuksia. 

Jotta tytöt eivät jää jälkeen pojista globaalissa kehityksessä heidän on päästävä tasaveroisesti hyödyntämään ja kehittämään teknologiaa. Vain näin voimme turvata tyttöjen äänen kuulumisen ja tasa-arvon hurjaa vauhtia digitalisoituvassa maailmassa.

Girls Takeoverissa mukana

Tänä vuonna paikkansa päiväksi luovuttivat pääministeri Sanna Marin, F-Securen toimitusjohtaja Samu Konttinen, Futuricen toimitusjohtaja Teemu Moisala, Rovion toimitusjohtaja Kati Levoranta, Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki, Demi-lehden päätoimittaja Päivi Lehtomurto sekä MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen.

Mahdollisuus käyttää ja kehittää teknologiaa on tasa-arvokysymys

Maailma digitalisoituu hurjaa vauhtia, mutta teknologinen kehitys ei jakaudu tasaisesti. Sen seurauksena digikuilu sukupuolten välillä kasvaa. Erityisen suuri kuilu on, kun katsotaan tyttöjen ja naisten osuutta teknologian kehittäjinä. Teknologiaa ja erilaisia sovelluksia kehittävät pääasiassa miehet, jolloin tyttöjen ja naisten tarpeet eivät tule riittävästi huomioiduiksi. Tämän me haluamme muuttaa.

girls takeover – maailmanlaajuinen menestys

Girls Takeover -tempaus järjestetään joka vuosi samaan aikaan eri puolilla maailmaa Planin toimintamaissa. Viime vuonna kansainvälisenä tyttöjen päivänä tytöt valtasivat 1 800 johtajan paikat 60 maassa!

Lue lisää Plan Internationalin sivuilta (englanniksi) >>

MITÄ SINÄ VOIT TEHDÄ?