Artikkelit, 13.10.2022

Tytöt vaativat taloudellista tasa-arvoa #GirlsTakeoverissa

Valtiovarainministeri Anneli Saarikko, Planin nuori Idun Söderlund ja pääministeri Sanna Marin eduskunnassa.

Suomessa kuudennetta kertaa järjestetty Planin #GirlsTakeover-tempaus nosti tänä vuonna esiin talouden vaikutusta tasa-arvoon. Planin toiminnassa mukana olevat tytöt ja nuoret naiset valtasivat valtiovarainministerin, Helsingin pormestarin, sekä Talouselämän, Stora Enson, LähiTapiolan ja PwC:n johtajien paikat.

Idun Söderlund kiinnitti valtauspäivän puheessaan huomiota tyttöjen globaaliin koulutustasoon ja taloustaitojen puutteeseen. Kuva: Miro Marjamäki

15-vuotias Idun Söderlund valtasi valtiovarainministeri Annika Saarikon tehtävän päivän ajaksi.

Eduskunnassa keskustan ministeriryhmälle pitämässään puheessa ministeri Söderlund kiinnitti huomiota tyttöjen globaaliin koulutustasoon ja taloustaitojen puutteeseen.

“Monilla maailman tytöillä ei ole mahdollisuutta edes koulutukseen, ja sen takia olemme tilanteessa, jossa tytöillä ei ole välttämättä minkäänlaisia taloustaitoja. Se tekee talouskeskusteluun osallistumisesta monille tytöille mahdotonta”, Söderlund sanoi.

Söderlund nosti esiin, että nykyvauhdilla taloudellisen tasa-arvon saavuttamiseen menee 267 vuotta.

Söderlund nosti esiin, että nykyvauhdilla taloudellisen tasa-arvon saavuttamiseen menee 267 vuotta. Kuva: Elias Jurvanen / Valtiovarainministeriö

“Taloudellisen tasa-arvon saavuttaminen on kuitenkin mahdollista. Ja meidän kaikkien tulee tehdä sen eteen töitä. Ensimmäiseksi meidän tulee tehdä asennemuutos, ihan joka ikisen. Meidän pitää haastaa ajattelutapamme ja yhteiskuntamme normit ja kyseenalaistaa, miksi emme näe tyttöjä talouskeskustelussa jo nyt”, lappeenrantalainen Söderlund korosti.

Ministeri Söderlundin puhe otettiin vastaan raikuvin aplodein.

“Se oli ihan ammattilaisen puhe. Meistä tuntuu etuoikeutetulta, että tulit juuri meidän ryhmään ja minun kanssani viettämään päivää”, syrjäytetty valtiovarainministeri Saarikko kiitti.

Päivän aikana Söderlund tapasi myös pääministeri Sanna Marinin ja Suomen pankin pääjohtajan Olli Rehnin, jonka kanssa hän keskusteli hintavakaudesta ja Suomen talouden tilasta.  

Pormestari Aliina Ruuttunen ja pestistään päivän ajaksi syrjäytetty Juhana Vartiainen asettuivat kuvaan Helsingin kaupungintalon parvekkeella. Kuva: Ilkka Ranta-aho

Helsingin kaupunki voi näyttää mallia sukupuolisegregaation purkamisessa

Helsingin pormestarin Juhana Vartiaisen paikan valtasi 18-vuotias Aliina Ruuttunen Jyväskylästä.

Aamuisen vallanvaihdon jälkeen Ruuttunen osallistui kaupunkistrategian segregaation ehkäisy -ohjelmaryhmän kokoukseen, jossa hän korosti, ettei tasa-arvo ole vielä valmis Suomessakaan.

“Nuori tyttö Suomen pääkaupungin johdossa on varsin poikkeuksellinen näky, ja ylipäätään vain joka neljäs kunnan- tai kaupunginjohtaja on nainen. Sen sijaan on varsin tavanomaista nähdä naisia sairaanhoitajina ja myyjinä”, Ruuttunen sanoi puheessaan, joka lähetettiin suorana Helsingin Sanomien sivuilla.

Ruuttunen muistutti, että sukupuoleen perustuva segregaatio vaikuttaa siihen, miten hyvinvointi jakautuu yhteiskunnassamme. Kuva: Ilkka Ranta-aho

Ruuttunen muistutti, että sukupuoleen perustuva segregaatio vaikuttaa siihen, miten hyvinvointi jakautuu yhteiskunnassamme. Hän kannusti Helsingin kaupunkia näyttämään mallia sen purkamisessa.

“Naisvaltaisten alojen palkat laahaavat edelleen kaukana miesvaltaisten alojen perässä. Hukkaamme valtavan määrän potentiaalia, jos tytöt ja naiset eivät pääse osallistumaan talouskeskusteluun ja työskentelemään haluamissaan ammateissa.”

Päivän aikana Ruuttunen keskusteli tasa-arvoisemmasta taloudesta Suomen Pankin ekonomistin Annin Norringin kanssa ja tapasi myös Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtajan Fatim Diarran.

Pormestari Vartiainen luotti tehtävänsä pormestari Ruuttuselle hyvillä mielin.

”On ilo ja kunnia antaa pormestarin nuija päiväksi tytölle, joka edustaa samalla tulevaisuuden päättäjiä. Jokaisella tytöllä tulee olla mahdollisuus edetä urallaan, vaikka Helsingin, New Yorkin tai Singaporen pormestariksi”, Vartiainen sanoi.  

Elli Haaramo muistutti valtauspäivänään Stora Enson henkilöstölle, että tytöt ovat tutkimusten mukaan kiinnostuneita aloista, joissa he voivat käyttää omia vahvuuksiaan, kuten luovaa ajattelua.

Metsäala houkuttelevammaksi tytöille ja naisille

Stora Enson toimitusjohtajan paikalla toimi päivän ajan 18-vuotias Elli Haaramo Helsingistä.

Haaramo muistutti päivän aikana Stora Enson henkilöstöhallinnon jäsenille pitämässään puheessaan, että tytöt ovat tutkimusten mukaan kiinnostuneita aloista, joissa he voivat käyttää omia vahvuuksiaan, kuten luovaa ajattelua.

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky piti inspiroivana ja mielenkiintoisena saada nuoren näkemystä tasa-arvosta osaksi Stora Enson työyhteisöä.

“Nämä ovat ominaisuuksia, joita metsä- ja muiden miesvaltaisten alojen markkinoinnissa ei korosteta. Miksi siis yllättyisimme siitä, että tytöt eivät koe aloja omakseen. Tytöille nämä alat eivät ole olemassa”, Haaramo muistutti puheessaan.

Haaramo keskittyi valtauspäivässään työelämän tasa-arvon toteutumiseen sekä henkilöstön monimuotoisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Hän tapasi muun muassa Stora Enson Forest-divisioonan johtaja Jari Suomisen ja sen henkilöstöjohtaja Tuomas Tiilikaisen ja antoi heille tehtäväksi miettiä uusia keinoja metsäalan houkuttelevuuden lisäämiseksi tyttöjen ja naisten keskuudessa.

Toimitusjohtaja Haaramon puhe ja kehitysehdotukset keräsivät kiitosta niin yhtiön henkilöstöltä kuin päiväksi johtajan pestistä sivuun siirtyneeltä toimitusjohtaja Annica Breskyltä.

Breskyn mielestä Ellin kanssa keskustelu oli inspiroivaa ja vaikuttavaa. Bresky korosti, että oli erittäin merkityksellistä saada nuoren näkemys tasa-arvosta ja inklusiivisuudesta osaksi Stora Enson työyhteisöä.

Eedit Ojala piti LähiTapiolan johtoryhmälle puheen, jossa hän korosti tasa-arvon ja moninaisuuden merkitystä organisaatiossa. Kuva: Rikumatti Jurmu / LähiTapiola

Tasa-arvoa ja moninaisuutta finanssialalle

Vakuutusyhtiö LähiTapiolan pääjohtajan Juha Koposen paikan valtasi ilmajokelainen Eedit Ojala, 15.

Eedit Ojala ja LähiTapiolan pääjohtaja Juha Koponen pohtivat, miten finanssialasta saadaan tasa-arvoisempi ja houkuttelevampi tytöille ja naisille. Kuva: Rikumatti Jurmu / LähiTapiola

“Jotta nuoret kiinnostuisivat finanssialasta, pitäisi heillä olla tietoa siitä ja myös esikuvia alalta. Tietoa voisi jakaa enemmän somessa ja naisten polkuja johtopaikoille voisi helpottaa esimerkiksi mentoroinnin avulla”, Ojala sanoi.

Ojala piti LähiTapiolan johtoryhmälle puheen, jossa hän korosti tasa-arvon ja moninaisuuden merkitystä organisaatiossa, erityisesti sen johtopaikoilla.

”Eedit Ojalan hieno ja kosketettava puheenvuoro yhtiöryhmämme johtoryhmässä alleviivasi tasa-arvotyön edistämisen välttämättömyyttä. Haluamme LähiTapiolassa avartaa mielikuvaa vakuutus- ja finanssialan miesvaltaisuudesta. Finanssiala kaipaa moniäänisyyttä, sillä taloudellinen päätöksenteko vaikuttaa meihin kaikkiin ja taloudellinen osaaminen on jokaiselle tärkeä kansalaistaito”, Juha Koponen sanoi.

Pääjohtaja Ojala kävi läpi LähiTapiolan vastuullisuustavoitteita yhdessä vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Eeva Salmenpohjan ja kehitysjohtaja Kaisa Höijerin kanssa. Toimitusjohtajien Hanna Hartikaisen ja Harri Mattisen kanssa Ojala keskusteli siitä, miten nuoria ja erityisesti naisia ja tyttöjä voisi innostaa liiketoimintavastuulliselle urapolulle. Ojala myös mietti työpajassa henkilöstöhallinnon henkilökunnan kanssa konkreettisia ratkaisuja päivän aikana esiin nousseisiin haasteisiin. LähiTapiola aikoo esimerkiksi kehittää rekryilmoituksiaan ja työnantajalupaustaan. 

”Sain LähiTapiolalla hienon ja ainutlaatuisen mahdollisuuden keskustella itselleni tärkeistä tasa-arvokysymyksistä vaikutusvaltaisten johtajien kanssa. Opin päivän aikana esimerkiksi finanssialasta ja sen monipuolisuudesta paljon”, Ojala summaa.

Venla Taubert valtasi PwC Suomen toimitusjohtaja Mikko Niemisen paikan ja käsitteli valtauksessa tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta työelämässä ja päätöksenteossa. Kuva: Päivi Kosonen / PwC Suomi

Työelämä tarvitsee yhteistä oppimista ja ymmärrystä

16-vuotias tamperelainen Venla Taubert toimi päivän ajan Mikko Niemisen paikalla PwC Suomen toimitusjohtajana.

Valtauksessaan Taubert käsitteli eritysesti tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta työelämässä ja päätöksenteossa sekä näiden vaikutusta taloudelliseen tasa-arvoon.

Valtauspäivään PwC:llä kuului myös podcast-äänitykset. Kuva: Päivi Kosonen / PwC Suomi

”Palkkauksen epätasapainoa on pyritty selittämään naisten ja miesten erilaisilla koulutus- ja ammatinvalinnoilla sekä työkokemuksen eroilla. Suomessa naiset ovat kuitenkin nykyään keskimääräisesti koulutetumpia kuin miehet. Naisia opiskelee lähes kaikilla koulutusaloilla enemmän kuin miehiä. Myös tutkinnon suorittaneista naisia on selvä enemmistö. Nämä tekijät eivät siis riitä selittämään tilannetta”, toimitusjohtaja Taubert muistutti puheessaan PwC:n henkilöstölle.

Taubertin mukaan työelämä tarvitsee yhteistä oppimista ja ymmärryksen luomista, moninaista representaatiota johtotehtäviin sekä arvostusta työntekijän taustasta tai iästä riippumatta.

Mikko Nieminen painotti, että oli kunnia saada toimitusjohtaja Taubert osaksi työyhteisöä.

”Toimintamme tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Merkittävien ongelmien ratkaiseminen ei ole mahdollista ilman tyttöjen ja naisten ääntä”, Nieminen sanoi.

Osana päivää PwC Suomi sitoutui ottamaan aktiivisemman roolin monimuotoisen ja inklusiivisen työyhteisön kehittämisessä. PwC aikoo käynnistää koulutuskokonaisuuden inklusiivisuudesta. Henkilöstöstä 75 prosenttia suorittaa koulutuksen tilikausien 2023 ja 2024 aikana.

Aava Holopainen arvioi Talouselämän päätoimittajan valtauksessaan Talouselämää tasa-arvon näkökulmasta. Kuvassa taustalla päätoimittaja Jussi Kärki.

Nuoret kaipaavat medialta selkokielisempää talousuutisointia

Digissä ja printissä ilmestyvän Talouselämän päätoimittajan Jussi Kärjen paikan valtasi 17-vuotias helsinkiläinen Aava Holopainen.

Päivän aikana päätoimittaja Holopainen ja Kärki kirjoittivat yhteisen pääkirjoituksen, jossa he käsittelivät nuorten taloustaitojen tärkeyttä ja sitä, että median tulisi kirjoittaa talousasioista helpommin ymmärrettävästi. Kolumnissaan Holopainen nosti esiin syvään juurtuneita sukupuolistereotypioita ja toivoi avoimempaa ja monimuotoisempaa työelämää.

Lisäksi Holopainen arvioi Talouselämää tasa-arvon näkökulmasta ja ideoi uusia juttuaiheita.

“Monet ikäiseni nuoret alkavat suunnitella omaan asuntoon muuttamista, ja he tarvitsevat tosi konkreettista tietoa talousasioista.”

Holopainen vieraili Ylen Radio Suomessa yhdessä Plan International Suomen pääsihteerin Ossi Heinäsen kanssa.

Holopainen kävi myös Ylessä haastateltavana, jossa hän muistutti, että tasa-arvoon tulisi kiinnittää erityistä huolta kriisien aikana. “Talous voi vaikuttaa tyttöjen asemaan vahvistavasti tai heikentävästi”, Holopainen sanoi Radio Suomen päivässä.

Lounastapaamisella Pörssisäätiön toimitusjohtajan Sari Lounasmeren kanssa Holopainen keskusteli muun muassa talouden miesvaltaisuudesta ja siitä, että sillä on väliä, keitä media haastattelee.

Jussi Kärki kiitti Holopaista päivän aikana saaduista opeista.

“Tämä on ollut hyödyllinen päivä ja hyvä muistutus siitä, että median pitää olla siellä, missä nuoret ovat. Nuoria pitää myös kuunnella enemmän, kun tehdään heitä koskevia juttuja. Samalla tämä päivä osoitti jälleen kerran, että taloudessa on vielä paljon tehtävää tasa-arvon eteen.”

#GirlsTakeoverin mahdollistavat yritykset, Suomen ulkoministeriö sekä lahjoittajat.

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi