Ilmastonmuutos ja tyttöjen oikeudet | Plan

Ilmastonmuutos ja tyttöjen oikeudet

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat äärimmäisen vakavia koko ihmiskunnalle, mutta erityisesti kehittyvien maiden köyhille ja haavoittuville ryhmille, kuten tytöille ja naisille. Ilmastonmuutos osuu jo nyt kovimmin niihin, jotka ovat siitä vähiten vastuussa. Suurin historiallinen syy ilmastonmuutokseen ovat vauraiden teollisuusmaiden, kuten Suomen, kasvihuonekaasupäästöt. Vauraiden maiden on siksi kannettava suurempi vastuu ilmastonmuutoksen ratkaisusta.

Haluamme, että Suomi tekee kunnianhimoista politiikkaa, joka tähtää maapallon lämpenemisen rajoittamiseen 1,5 asteeseen sekä antaa riittävästi tukea ilmastonmuutokseen sopeutumiseen haavoittuvilla alueilla. Samalla on huolehdittava siitä, että tyttöjen asema ei entisestään heikkene. 

SUOSITUKSEMME HALLITUSKAUDELLE 2019-2023:
 
  • Suomi toteuttaa politiikkaa, joka johtaa hiilineutraaliuteen vuonna 2030, viimeistään vuonna 2035.
  • Kansainvälisessä yhteistyössä Suomi toteuttaa johdonmukaisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävää ilmastopolitiikkaa.
  • Suomi nostaa kansainvälisen ilmastorahoituksen 200 miljoonaan euroon vuodessa ja pitää sen vähintään tällä tasolla vuoteen 2025.
  • Suomen ilmastorahoitus kehittyville maille ohjataan tasapuolisesti hillintään ja sopeutumiseen. Vähintään 25 prosenttia rahoituksesta ohjataan LDC-maille. 

Tytöt ilmastonmuutoksen eturintamassa

Kehittyvien maiden tytöt kokevat jo nyt syrjintää ikänsä, sukupuolensa ja köyhyytensä takia. Ilmastonmuutos uhkaa heikentää tyttöjen asemaa entisestään ja tehdä tyhjäksi jo saavutettuja tasa-arvon edistysaskelia. Samaan aikaan tytöt ja naiset ovat keskeisessä asemassa esimerkiksi maailman ruuantuotannossa. Tämä asettaa heidät alttiiksi elinympäristössä tapahtuville muutoksille. Toisaalta juuri tytöt ja naiset ovat avainasemassa, kun etsimme ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sen hillitsemiseksi. Tytöt eri puolilla maailmaa ovat myös kiinnostuneita ratkaisemaan ilmastonmuutoksen asettamia haasteita. 

Lue julkaisustamme lisää siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa tyttöjen oikeuksiin sekä miten tyttöjen oikeuksien toteutuminen vahvistaa myös ilmastotoimia. Tutustu myös Planin ilmastolinjaukseen täällä.

Plan Finland's Climate Policy in English. Read our publication on climate change and girls’ right in English here.

Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti tyttöihin ja vesittää jo saavutettuja kehitystuloksia

Vaikutus tyttöjen arjessa: Opiskeluun ja vapaa-aikaan käytettävä aika vähenee

Tytöt ja naiset ovat usein päävastuussa kotitaloustöistä, kuten ruuan valmistuksesta ja veden hankkimisesta. Kun naisten työtaakka esimerkiksi kuivuuden takia kasvaa, tytöt kantavat yhä suuremman vastuun äitiensä auttamisesta. Kuivuudesta kärsivillä alueilla veden hankkimiseen käytettävä päivittäinen aika pitenee, mikä vaikuttaa suoraan tyttöjen käytettävissä olevaan opiskelu- ja vapaa-aikaan.

Tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja hyväksikäytön lisääntyminen: Ilmastonmuutoksen vaikutukset usein lapsiavioliittojen taustalla

Lapsiavioliittojen määrä on lisääntynyt useissa maissa ilmastonmuutoksen seurauksena. Tyttöjen järjestetyt avioliitot ovat perheille selviytymiskeino tilanteessa, jossa perheen ruokaturva on heikentynyt tai ympäröivä yhteiskunta romahtanut. Kriisien ja epävakauden keskellä tyttöjen kohtaama seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö lisääntyvät.

Tytöt luonnonkatastrofeissa ja kriiseissä: Huonommat mahdollisuudet selviytyä ja sopeutua

Riskit eivät jakaannu tasaisesti yhteiskunnissa tai yhteisöissä. Jos naiset ja tytöt ovat valmiiksi syrjityssä asemassa, kriisit, kuten luonnonkatastrofit, lisäävät heidän haavoittuvuuttaan. Arvioiden mukaan naisten ja lasten riski kuolla luonnonkatastrofissa on moninkertainen miehiin nähden. Kehittyvien maiden tytöillä on myös usein heikot edellytykset ja olematon yhteiskunnan tuki sopeutua muutoksiin ympäristössään.

Plan International Suomi on sitoutunut kantamaan vastuuta ilmastotalkoissa. Lue lisää siitä, miten pyrimme vähentämään päästöjämme.

VAIKUTTAMISTYÖ

Plan tekee vaikuttamistyötä, koska pysyvät parannukset lasten ja tyttöjen oikeuksiin vaativat muutoksia lakeihin, toimintatapoihin ja asenteisiin.

Lue lisää >

VAIKUTTAMISTYÖN TAVOITTEEMME

Vaadimme tyttöjen oikeuksien nostamista kehityspolitiikan kärkeen ja kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa.

Lue lisää >

NAISTEN JA TYTTÖJEN OIKEUDET TODEKSI

Tytöt eri puolilla maailmaa kohtaavat syrjintää ja väkivaltaa. Naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustajia tarvitaan kipeästi.

Lue lisää >

TUKEA KRIISIEN JA KATASTROFIEN KESKELLE

Humanitaarisen avun tarve kasvaa jatkuvasti. Katastrofin sattuessa tyttöjen heikko asema tulee esiin entistä kipeämmin.

Lue lisää >