Usein kysyttyä: Humanitaarinen työmme

Planin työntekijöitä ja lapsia.
Usein kysyttyä: Humanitaarinen työmme

Täältä löydät vastaukset humanitaariseen työhömme, hätäapuun ja katastrofien ennaltaehkäisyyn liittyviin kysymyksiin

Etkö löytänyt vastausta etsimääsi kysymykseen?

Kriiseissä ja katastrofeissa tuemme lastensuojelua ja koulutyön jatkumista esimerkiksi perustamalla väliaikaiskouluja ja turvallisia tiloja lapsille ja tytöille. Koulu tarjoaa lapsille suojaa ja takaa arjen jatkumisen poikkeustilanteessa. Lisäksi turvaamme lasten perustarpeet. Toimitamme katastrofialueille muun muassa ruokaa, väliaikaissuojia ja hygieniapaketteja. Kiinnitämme humanitaarisessa työssämme erityistä huomiota tyttöihin. Humanitaarisissa kriiseissä tytöt ja naiset ovat erityisen haavoituvassa asemassa. Tyttösponsorien tuella varmistamme tuen tytöille myös poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa.

Olemme yksi maailman johtavista katastrofityötä tekevistä lapsijärjestöistä. Teemme humanitaarista työtä esimerkiksi luonnonmullistusten aiheuttamissa katastrofeissa sekä ihmisten toiminnasta johtuvissa konflikteissa. Olemme usein paikalla jo valmiiksi kriisin iskiessä.

Tällä hetkellä humanitaarisessa työssämme korostuu globaali nälkäkriisi sekä hätäaputyö Ukrainassa. Olemme huolehtineet lasten perustarpeista, suojelusta ja koulutuksesta monissa katastrofeissa ja kriiseissä.

Plan keskittyy työssään edistämään tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa, joten tehtävämme on nostaa esiin tyttöjen ja nuorten naisten erityisiä haasteita myös kriiseissä ja löytää niihin ratkaisuja. Humanitaaristen periaatteiden mukaisesti autamme hätäaputoimissamme tasapuolisesti kaikkia apua tarvitsevia, mutta pitkäkestoisessa humanitaarisessa työssä meillä on erityisosaamista tyttöjen ja nuorten naisten tukemisesta.

Sodissa, luonnonkatastrofeissa ja muissa kriiseissä tytöt ja nuoret naiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Epätasa-arvo syvenee kriisitilanteissa, ja kriisit uhkaavat tyttöjen turvallisuutta, terveyttä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Vanhempien tarve suojella tyttöjä sekä kotiaskareiden kasvanut määrä sulkevat tytöt koteihinsa. Kriisit rajoittavat tyttöjen mahdollisuuksia liikkua vapaasti, käydä koulua ja päättää elämästään.

Joutuessaan eroon perheestään tytöt ovat suurimmassa vaarassa joutua hyväksikäytetyksi tai väkivallan kohteeksi. Kriisit ja katastrofit lisäävät seksuaalista väkivaltaa sekä varhaisia avioliittoja ja vaikeuttavat tyttöjen pääsyä heidän tarvitsemiinsa seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin.

Konfliktialueilla tyttöjä ja naisia siepataan usein pakkoavioliittoihin ja he ovat vaarassa joutua ihmiskaupan uhriksi.

Kyllä, sillä toimimme monilla katastrofiherkillä alueilla. Ennakoiva toimintamme keskittyy ensisijaisesti katastrofiriskien ja katastrofien vaikutusten vähentämiseen. Tuemme lapsia ja nuoria sekä heidän yhteisöjään selviytymään katastrofeista. Tuemme paikallisia opetusalan viranomaisia ja koulujen henkilökuntaa parantamaan koulujen valmiustilaa luonnonkatastrofeihin ja opetamme heille keinoja toimia katastrofitilanteessa. Lapset ovat valmistautumistyössä tärkeässä roolissa, sillä he osaavat opettaa asiat myös perheilleen. 

Apua annetaan aina siellä, missä tarve on suurin, ja niille ihmisille, jotka tarvitsevat eniten tukea. Monet toimintamaistamme ovat jo valmiiksi katastrofiherkillä alueilla. Siksi meillä on monissa katastrofeissa keinot viedä apu perille nopeasti ja tehokkaasti. 

Humanitaaristen kriisien määrä kasvaa. Kymmenen viime vuoden aikana katastrofien koettelemien ihmisten määrä on kaksinkertaistunut. Kriisien lisääntyessä lasten ja tyttöjen oikeuksien suojeleminen on tärkeämpää kuin koskaan. Siksi haluamme vahvistaa humanitaarista työtämme ja olemme perustaneet hätäapurahaston vuonna 2020. Hätäapurahasto vahvistaa valmiuttamme auttaa nopeasti ja tehokkaasti siellä, missä hätä ja tarve ovat suurimmat. Rahaston turvin tarjoamme apua inhimillisen hädän lievittämiseen, katastrofien ja kriisien ehkäisyyn ja niihin varautumiseen sekä muihin hätäaputoimiin. Voit tehdä lahjoituksen hätäapurahastoon täällä ja tutustua rahaston sääntöihin täällä.

Maailmaa koettelee ankarin nälkäkriisi vuosikymmeniin. Tilanne pahenee päivä päivältä, ja eniten siitä kärsivät jo valmiiksi haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset.

Yli 800 miljoonalla ihmisellä on ongelmia ruoan saannissa ja ainakin 45 miljoonaa lasta kärsii näivettymisestä, joka on aliravitsemuksen vakavin muoto. Määrä vastaa lähes koko Espanjan väkilukua.

Maailman nälkäisimmissä maissa lapset joutuvat sinnittelemään yhdellä aterialla päivässä, joskus vielä vähemmällä. Monet perheet eivät tiedä, mitä tai milloin he saavat seuraavan kerran syödäkseen. Kokonaisia koululuokkia on tyhjillään, koska oppilaat ovat liian nälkäisiä käydäkseen koulua. Kun ruoasta on pulaa, tytöt joutuvat keskeyttämään koulunkäyntinsä ensimmäisinä, ja he myös syövät usein viimeisinä.

Näin autamme:

  • Plan laajentaa parhaillaan avustusohjelmiaan useissa eri maissa. Järjestämme muun muassa käteis- ja ostokuponkiapua, ruoanjakelua, kouluaterioita, aliravitsemusseulontaa ja ravitsemustukea.
  • Esimerkiksi Etelä-Sudanissa jaamme ruokaa ja ravintolisiä maan syrjäisimmillä alueilla.
  • Tarjoamme kouluaterioita monissa maissa Kambodžasta Sierra Leoneen, jotta lapset saadaan pidettyä koulussa. Kouluateriaohjelmat tuovat jokaista sijoitettua dollaria kohti 9 dollaria.
  • Etiopiassa tuemme kotitalouksien elinkeinoja jakamalla viljan ja vihannesten siemeniä sekä tukemalla pieneläintuotantoa.  Keski-Afrikan tasavallassa, Guatemalassa ja muissa maissa edistämme toimeentuloa jakamalla esimerkiksi siemeniä, nautoja tai lampaita kuivuudesta kärsiville yhteisöille.
  • Laajennamme lastensuojeluohjelmiamme muun muassa Mosambikin Cabo Delgadossa ja tuemme lasten koulunkäyntiä koulutushankkeiden kautta.
  • Meillä on yhdessä Maailman ruokaohjelman WFP:n kanssa 15 maassa yhteensä 60 hanketta, jotka tavoittavat tällä hetkellä suoraan 3,2 miljoonaa ihmistä.