Useinkysyttyä:Humanitaarinentyömme

Planin työntekijöitä ja lapsia.
Usein kysyttyä: Humanitaarinen työmme

Täältä löydät vastaukset humanitaariseen työhömme, hätäapuun ja katastrofien ennaltaehkäisyyn liittyviin kysymyksiin

Etkö löytänyt vastausta etsimääsi kysymykseen?

Kriiseissä ja katastrofeissa tuemme lastensuojelua ja koulutyön jatkumista esimerkiksi perustamalla väliaikaiskouluja ja turvallisia tiloja lapsille ja tytöille. Koulu tarjoaa lapsille suojaa ja takaa arjen jatkumisen poikkeustilanteessa. Lisäksi turvaamme lasten perustarpeet. Toimitamme katastrofialueille muun muassa ruokaa, väliaikaissuojia ja hygieniapaketteja. Kiinnitämme humanitaarisessa työssämme erityistä huomiota tyttöihin. Humanitaarisissa kriiseissä tytöt ja naiset ovat erityisen haavoituvassa asemassa. Tyttösponsorien tuella varmistamme tuen tytöille myös poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa.

Kyllä, sillä toimimme monilla katastrofiherkillä alueilla. Ennakoiva toimintamme keskittyy ensisijaisesti katastrofiriskien ja katastrofien vaikutusten vähentämiseen. Tuemme lapsia ja nuoria sekä heidän yhteisöjään selviytymään katastrofeista. Tuemme paikallisia opetusalan viranomaisia ja koulujen henkilökuntaa parantamaan koulujen valmiustilaa luonnonkatastrofeihin ja opetamme heille keinoja toimia katastrofitilanteessa. Lapset ovat valmistautumistyössä tärkeässä roolissa, sillä he osaavat opettaa asiat myös perheilleen. 

Olemme yksi maailman johtavista katastrofityötä tekevistä lapsijärjestöistä. Teemme humanitaarista työtä esimerkiksi luonnonmullistusten aiheuttamissa katastrofeissa sekä ihmisten toiminnasta johtuvissa konflikteissa. Olemme usein paikalla jo valmiiksi kriisin iskiessä. Tällä hetkellä hätäaputyössämme korostuu koronapandemian aiheuttama avuntarve. Olemme huolehtineet lasten perustarpeista, suojelusta ja koulutuksesta katastrofeissa viime vuosina myös esimerkiksi Idai-hirmumyrskyssä ja Itä-Afrikan ruokakriisissä.

Apua annetaan aina siellä, missä tarve on suurin, ja niille ihmisille, jotka tarvitsevat eniten tukea. Monet toimintamaistamme ovat jo valmiiksi katastrofiherkillä alueilla. Siksi meillä on monissa katastrofeissa keinot viedä apu perille nopeasti ja tehokkaasti. 

Humanitaaristen kriisien määrä kasvaa. Kymmenen viime vuoden aikana katastrofien koettelemien ihmisten määrä on kaksinkertaistunut. Kriisien lisääntyessä lasten ja tyttöjen oikeuksien suojeleminen on tärkeämpää kuin koskaan. Siksi haluamme vahvistaa humanitaarista työtämme ja olemme perustaneet hätäapurahaston vuonna 2020. Hätäapurahasto vahvistaa valmiuttamme auttaa nopeasti ja tehokkaasti siellä, missä hätä ja tarve ovat suurimmat. Rahaston turvin tarjoamme apua inhimillisen hädän lievittämiseen, katastrofien ja kriisien ehkäisyyn ja niihin varautumiseen sekä muihin hätäaputoimiin. Voit tehdä lahjoituksen hätäapurahastoon täällä ja tutustua rahaston sääntöihin täällä.